मामाच्या मुलीला ठोकून मस्त केले

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव रोहित आहे आणि मी जम्मू चा राहणारा आहे. मित्रांनो हि घटना माझी आणि माझ्या मामा च्या मुली च्या मध्ये घडलेली एक खरी सेक्स घटना आहे, जी अजून काही काळा पूर्वी घडली होती, मित्रानो माझे नाव सोनिया आहे आणि माझ्या फिगर चे साईझ ३६-२८-३२ आहे. तिचे गुलाबी ओठ, काळे काळे आणि एकदम मादक डोळे, गोल चेहरा, गोरा पान रंग आणि तिचे शरीर एकदम फीट आहे, एक वेळा जो कोणी तिला पाहून घेईल तो तिला पाहताच तिचा एकदम दिवाना बनून जातो, आधी माझ्या मना मध्ये तिच्या विषयी काही वाईट विचार नव्हते आणि नंतर माझ्या बरोबर काय काय घडले होते ती सर्व घटना मी तुम्हाला सांगायला आलो आहे.

मित्रांनो माझा तुम्हा सर्व मित्राना असा आग्रह आहे कि हि माझी एकदम पहिली घटना आहे त्या मुळे माझ्या कडून काही चूक झाली तर मला माफ करून द्या, आता तुम्हाला जास्त वेळ पर्यंत बोर न करता मी आज च्या गोष्टी वर येतो आहे आणि ती घटना तुम्हाला सांगतो आहे.

हि घटना असेच काही काळा पूर्वीची आहे जेव्हा मी माझ्या मामा च्या मुली च्या लग्न मध्ये गेलो होतो आणि तेव्हा मी माझ्या घर च्या सर्व लोकां बरोबर तिथे गेलो होतो, मग तेव्हा तर मी खूप खुश होतो आणि तेव्हा लग्न च्या दिवशी सर्व लोक तयार होत होते आणि मग तेव्हा सोनिया पण एकदम तयार होऊन माझ्या कडे आली होती, तेव्हा तिने एक लहंगा घातला होता आणि ती एकदम कमाल सेक्सी दिसत होती. मी तिला सतत घुरून पाहत होतो आणि मग तिने मला पहिले होते आणि एकदम माझ्या जवळ आली होती आणि मला विचारले होते कि बोल मी कशी दिसते आहे? ती माझ्या एकदम जवळ आली होती आणि तिच्या अंगातून एकदम मस्त सुगंध येत होता आणि मी तर तिला पाहून एकदम दुसर्या विचारा मध्ये हरवून गेलो होतो आणि त्या मुळे माझ्या तोंडून अचानक सेक्सी असा शब्द निघाला होता आणि मग मी तर माझ्या मनात विचार करू लागलो होतो कि आज तर मी हे बोलून कामातून गेलो आहे. पण तिने माझ्या बोलण्याचे उत्तर एकदम वेगळे दिले होते आणि तिने माझा गाल ओढला होता आणि मला पाठी वर मारून माझ्या कडे पाहून स्माईल देऊन निघून गेली होती.

मग आम्ही सर्व लोक एकदम तयार झालो होतो आणि जिथे लग्न होणार होते तिथे निघालो होतो आणि मग आम्ही तिथे पोचलो होतो आणि मग काही वेळाने वरात पण आली होती, मग काही तास नंतर नाश्ता जेवण वगेरे सर्व काही झाले होते आणि मग तेव्हा पण सोनिया पुन्हा पुन्हा माझ्या कडे पाहू लागली होती, मला माहिती नव्हते कि तिला आज काय झाले आहे? मला पण काही समजत नव्हते आणि मी पण तिला पुन्हा पुन्हा पाहू लागलो होतो, आता बहुतेक तीला पण हे समजले होते कि मी तिच्या कडे पाहतो आहे, पण तरी ती मला काही म्हणली नाही.

मग वरात गेली होती आणि मग आम्ही सर्व लोक नवरा नवरी ला घेऊन घरी येऊ लागलो होतो आणि मग जेव्हा आम्ही सर्व लोक तिथून बाहेर आलो होतो तेव्हा सोनिया ने मला इशारा केला होता आणि मला गाडी च्या मागच्या सीटवर बसायला बोलवले होते आणि मी गेलो होतो आणि मग तिने मला एकदम हसून विचारून घेतले होते कि आज तू ड्रिंक घेतली आहेस का? मग मी पण तिला एकदम खरे खरे सांगून टाकले होते आणि तिला म्हनले कि हो घेतली आहे पण एकदम थोडीसी, मग ती म्हणली कि त्या मुळे तू मला पुन्हा पुंन्हा पाहून एकदम घुरू लागला होता आणि मग ती मला म्हणली कि चाल तू घरी आज तर मी आती ला सर्व काही सांगून टाकणार आहे कि तुमच्या मुला ने ड्रिंक केली आहे, मग मी तिला विनंती करू लागलो कि मला माफ कर आणि तिला म्हणालो कि प्लीज तुम्ही माझ्या आई ला काही सांगू नका आणि असे परत कधी पण घडणार नाही आहे आणि मी कधी असे काही पण करणार नाही आणि काही पण खोटे आणि चुकी चे काम करणार नाही.

मग तिने काही वेळ विचार केला होता आणि मग ती मला म्हणली कि ठीक आहे आणि मग ती मला म्हणली कि पण या साठी माझी पण एक अट आहे, मग मी तिला काही न बोलता पटकन म्हणले कि मला तर तुमची सर्व अट मंजूर आहे पण तुम्ही कोणाला संगु नका त्या साठी तुम्ही म्हणाल ते मी करून देतो, मग तिने मला म्हणले कि मला उद्या तुझ्या कडून काही तरी काम आहे, आपण संध्या काळी बोलू आणि मग ती मला पकडून गाडी मध्ये घेऊन आली होती.

मग आम्ही घरी आलो होतो आणि सर्व लोकांची जोपायची सोय करून दिली होती, तेव्हा घरी अजून काही नातेवाईक पण होते आणि त्या मुळे झोपायची जागा कमी पडली होती पण माझ्या झोपायची सोय वर सोनिया च्या रूम मध्ये केली होती तर तिने मला सांगितले कि जा तू माझ्या वर च्या रूम मध्ये जाऊन झोप आणि मग मी तिने सांगितले होते म्हनून वर गेलो होतो आणि वर जाऊन बेड वर झोपलो होतो.

आता मी तर दिवस भर खूप धावपळ केली होती आणि सर्व काम करताना खूप दमून गेलो होतो आणि मग त्या मुळे मला पण समजले नाही कि मला कधी झोप लागली होती आणि मग मी जेव्हा सकाळी उठलो तेव्हा मी पहिले होते कि ११ वाजून गेले होते, मग मी अंघोळ वगेरे करून खाली आलो होतो आणि तो पर्यंत सोनिया पण खाली गेली होती आणि आता बाकी चे सर्व पाहुणे पण त्यांच्या त्यांच्या घरी जाऊ लागले होते आणि मग संध्या काळी थोडे पाहूने राहिले होते, मग मी चांगला चान्स पहिला होता आणि सोनिया ला माझ्या जवळ बोलवून घेतले होते आणि मग मी तिला विचारले कि तुला माझ्या कडे असे कोणते काम होते? तर ती माझ्या कडे पाहून हसत हसत मला म्हणली कि काल रात्री च्या सारखे आज रात्री पण तू माझ्या रूम मध्ये झोपायला जा, मग मी माझे काम करून फ्री झाले कि मी पण तुझ्या कडे येते,  पण मित्रानो आता माझ्या डोक्या मध्ये परत परत हि गोष्ट चालत होती कि ती मला वर च्या रूम मध्ये असे कोणती गोष्ट सांगणार होती, मग मी तिचा विचार करून खूप वेळ घालवला होता पण मला काही समजले नाही कि तिला माझे काय काम आहे.

मग असेच काही वेळ पर्यंत विचार करत करत पूर्ण दिवस निघून गेला होता आणि संध्या काळ झाली होती आणि मग पटकन रात्र पण झाली होती, मग तो पर्यंत मी वर च्या रूम मध्ये पोचलो होतो आणि तोच विचार करत होतो, मग मी पहिले कि ती रात्री १० वाजता माझ्या कडे आली होती आणि मी तिला म्हणले कि तू तर यायला खूप वेळ लावून टाकला आहेस, तर तिने मला म्हणले होते कि मला पाहुण्यांची तयारी करायला थोडा जास्त वेळ लाग्गुन गेला होता.

मग तेव्हा मी तिला सांगितले होते कि आता तू मला संग कि तुला माझ्या कडे असे कोणते काम होते? मित्रानो मला तर आजीबात अंदाज नव्हता कि आज माझ्या बरोबर काय होणार आहे? आणि मला काही पण माहिती नव्हते कारण कि माझा विचार तो पर्यत तिथे पोचला नव्हता जे ती मला आता सांगणार होती. मग तिने उठून पटकन दरवाजा बंद करून टाकला होता आणि ती एकदम माझ्या जवळ येऊन बसली होती मग ला आता विचित्र भीती वाटू लागली होती.

मग तिने एकदम माझ्या डोळ्या मध्ये डोळे टाकून आणि एकदम माझ्या कडे पाहत हलकि सी स्माईल देऊन मला म्हणले कि चल आज आपण बरोबर बसून बियर घेऊ. मित्रानो मी तर तिच्या तोंडून हे ऐकून एकदम चकित झालो होतो आणि मग मी माझ्या मनातल्या मनात विचार करू लागलो होतो कि हि मला ट्राय तर करत नाही आहे ना? मग मी तिला म्हणले कि काल तर तूच मला म्हणत होतीस कि तू कधी ड्रिंक करायची नाही आहे आणि आज तू मला स्वतः प्यायला सांगते आहेस?  मग तिने मला म्हणले कि असे काही नाही आहे आज च्या दिवस साठी सर्व काही माफ असते, मग मित्रानो मी तर तिचे हे सर्व बोलणे ऐकून एकदम चकित झालो होतो आणि एकदम हैराण झालो होतो कि एकदम सादी आणि सरळ दिसणारी मुलगी कधी बियर पण पिऊ शकते का?

मग मी तिला एकदम हैराण होऊन म्हणले कि तू पण हे सर्व केव्हा पासून करू लागली आहेस? मग तिने मला म्हणले कि एक वेळा मी माझ्या मित्राच्या वाढदिवस च्या पार्टी मध्ये गेले होते आणि मी तिथे जाऊन पिणे चालू करून टाकले होते आणि तेव्हा पासून मी कधी कधी पीत असते. मग मी म्हणले कि ठीक आहे आणि मग तिने फ्रीज मधून बाटली काढली होती आणि दोन ग्लास मध्ये टाकली होती आणि एक ग्लास तिने मला दिला होता आणि एक ती घेऊन पिऊ लागली होती आणि स्नेक्स खाऊ लागली होती, मग काही वेळ पर्यंत मजा आणि मस्ती करून आणि पिऊन मग मला आणि तिला थोडी थोडी दारू चढू लागली होती.

मग तिने माझ्या कडे पहिले होते आणि मला म्हणले कि रोहित मी तुला खूप प्रेम करते आहे. मित्रानो तिच्या तोंडून असे ऐकून मला खूप विचित्र वाटले होते आणि मग मी तिला रागावलो होतो आणि तिला म्हणले कि तुला माहिती पण आहे कि तू असे नशे मध्ये काय काय म्हणते आहेस? तू माझ्या मामा ची मुलगी आहेस आणि म्हणजे तू माझी बहिण आहेस आणि मी तुझा भाऊ आहे, हे सर्व एकदम चुकीचे आहे आणि तू असे कसे काय विचार करू शकतेस? पण ती आता एकदम हट्ट करू लागली होती आणि मला म्हणू लागली होती कि मला काही माहिती नाही आहे, मी तुला प्रेम करते आहे तर करते आहे आणि असे म्हणून ती मला एकदम मिठी मारून भेटली होती आणि रडू लागली होती आणि मला तिच्या वर आता रडत असेलली पाहून द्या येऊ लागली होती.

मग मी तिला कसे तरी गप्प केले होते आणि तिला म्हणले कि मी पण तुला प्रेम करतो आहे आणि तू मला खूप आवडतेस. पण मी आता पर्यंत घाबरत होतो, मग तिने मला म्हणले कि तू तुझे डोळे बंद करून घे, मग मी तिने सांगताच तिचे डोळे बंद करून टाकले होते आणि मग तिने माझ्या ओठा वर तिचे ओठ ठेवले होते आणि मग ती मला एकदम कीस करू लागली होती. मग मित्रानो मला तर माहिती नव्हते कि अचनक कोठून माझ्या मध्ये जोश आला होता आणि मी पण तिच्या वर एकदम जोर जोराने तुटून पडलो होतो आणि तिला कीस करू लागलो होतो. मग तिने माझी टी शर्ट काढून टाकली होती आणि माझे लोवर पण तिने हळू हळू मला कीस करत करत काढून टाकले होते आणि आता मी तिच्या समोर फक्त माझी चड्डी घालून होतो.

मग मी तिला म्हणले कि तू तर माझे सर्व कपडे काढून टाकले आहेस पण तू माझ्या समोर कपडे घालून आहेस. मग तिने मला म्हणले कि तू पण माझे कपडे काढून टाक मी कोठे तुला नाही म्हणले आहे? मग मी पण पटकन तिला झोपवले होते आणि तिची कमीज काढून टाकली होती.

तिने आत मध्ये लाल रंगाची ब्रा घातली होती आणि मग मी खाली आलो होतो आणि मी तिची सलवार काढून टाकली होती आणि एक वेळा परत तिला कीस करू लागलो होतो आणि तिच्या पूर्ण चेहर्या वर मी कीस केली होती आणि मग तिचे एकदम गोल गोल बुब्स्प अन मी तिच्या ब्रा वरून कीस करू लागलो होतो.

मग मी तिच्या खाली हात टाकून तिची ब्रा पण काढून टाकली होती आणि एका बाजूला फेकून दिली होती. मग मी तिचे बुब्स एकदम तोंडात घेऊन चोकू लागलो होतो आणि दुसर्या हाताने तिचा बोल दाबू लागलो होतो, मग मी एक एक करून तिला खूप वेळ पर्यत चोकले होते आणि मग खूप वेळ पर्यंत दाबले पण होते.

मग मी तिच्या पोटावर कीस करत करत तिच्या पुच्ची वर आलो होतो आणि मग मी तिच्या पेंटी च्या वरून तिच्या पुची ला कीस करू लागलो होतो, ती त्या लाल रंगाच्या पेंटी मध्ये एकदम कमाल दिसत होती, मग मी तिची पेंटी पण काढून टाकली होती आणि तिची पुच्ची मी सक करू लागलो होतो आणि काही वेळ पर्यंत तिची पुच्ची सक करून मी माझे बोट आत मध्ये टाकून दिले होते आणि ती एकदम आरामत आत मध्ये गेली होती कारण कि तिने आधी पण तिच्या बोय फ्रेंड कडून खूप वेळा ठोकून घेतले होते आणि तिने मला ते नंतर सांगितले होते.

मग मी एकदम जोश मध्ये आलो होतो आणि माझे एक बोट तीच्या पुच्ची मध्ये टाकून दिले होते आणि मग मी माझे बोट मागे पुढे करू लागलो होतो, मग काही वेळाने ती माझा हात पकडून जोर जोराने मागे पुढे करू लागली होती आणि तिचा इशारा समजून मी पण एकदम जोर जोरणे आत बाहेर करू लागलो होतो आणि असे काही वेळ पर्यंत करून तिने पाणी काढून टाकले होते आणि एकदम बेजान होऊन पडली होती, मग तिच्या पुच्ची मधून खूप सारे पाणी माझ्या हाता वर आले होते आणि मी ते साफ करून टाकले होते.

मग मी तिला म्हणले कि तू आता माझा लंड सक करून दे तर ती पटकन तयार झाली होती आणि माझी चड्डी तिने काढून टाकली होती आणि मग पटकन माझा लंड तिने तोंडात घेऊन टाकला होता आणि मग ती चोकू लागली होती, मित्रानो ती खूप जोश मध्ये आली होती आणि माझा लंड चोकत होती आणि असे वाटत होती कि ती एक अनुभवी रांड आहे, आणि त्या मुळे मी पण एकदम जोश मध्ये आलो होतो.

मग मी तिचे डोळे पकडून एकदम जोर जोराने वर खाली करू लागलो होतो, मग काही वेळाने माझे पाणी निघनार होते आणि मी तीला सांगितले, मग तिने म्हणले कि माझ्या तोंडात काढून दे आणि मी माझे पाणी तिच्या तोंडात काढले होते आणि ती पिऊन गेली होती. मग तिने माझा लंड एकदम चाटून चाटून साफ करून टाकला होता आणि मला एकदम चिकटली होती, आणि त्या मुळे तीच्ची पुच्ची मला अनुभव करता येत होती आणि मग आम्ही असेच काही वेळ पडून होतो.

मग मी तिला म्हणले कि तू पाण्याने चूळ भरून घे तर तिने उठून तिथे पुढे जाऊन चूळ भरली होती आणि मग परत येऊन मला कीस करू लागली होती आणि त्या मुळे आमच्या मध्ये परत एक वेळा जोश येऊ लागला होता, मग आम्ही १० मिनिट पर्यंत एकमेकाला खूप कीस केली होती, मग तिने म्हणले कि आता मला सहन करता येत नाही आहे तू आता लंड माझ्या पुच्ची मध्ये टाकून दे आणि माझी आग विजवून दे प्लीज, मग मी पण तिला थोडे वर केले होते आणि तिच्या कमरे च्या खाली उशी ठेवली होती, ज्या मुळे तिची पुच्ची एकदम वर आली होती आणि एकदम उघडली होती.

आता मी लंड तिच्या पुच्ची वर ठेवून घासू लागलो होतो आणि ती मला म्हणू लागली होती कि आता प्लीज मला तडपावू नकोस, प्लीज आत मध्ये टाकून दे ना प्लीज लवकर कर आणि मग तिने माझा लंड पकडला होता आणि तीच्या पुच्ची च्या भोकाला लावला होता आणि मला धक्का मारायला सांगितले, मग मी तिला धक्का मारला होता आणि तिची पुच्ची ओली असल्याने तिचा लंड एकदम आत मध्ये गेला होता कारण कि तिने आधीच सेक्स करून घेतले होते, आणि तिची पुच्ची एकदम पसरली होती आणि माझा लंड एकदम आरामात घसरत आत मध्ये गेला होता.

मग मी अजून एक ठोका मारला आणि पूर्ण आत मध्ये टाकला होता आणि ती मला जोराने ठोके मारायला सांगत होती आणि मी मारू लागलो होतो, तिचे दोन वेळा पाणी निघाले होते, मग काही वेळाने माझे निघणार होते तर मी विचारले कि कोठे काढू? तर तिने म्हणले कि आत मध्ये काढून टाक आणि माझी पुच्ची भरून दे, आणि माझी आग एकदम शांत करून दे आणि मी सर्व काही सांभाळून घेईन.

मग तिने असे म्हणले कि मी पटकन तिला ठोके मारले होते आणि मग आम्ही एकत्र पाणी काढले होते आणि एकदम निढाल होऊन पडलो होतो आणि तिला कीस करू लागलो होतो आणि तिचे बुब्स एकदम जोराने दाबू लागलो होतो आणि खेळू लागलो होतो.

मित्रानो आम्ही त्या रात्री बहुतेक तीन वेळा अजून पण सेक्स केले होते आणि मग एकदम दमलो होतो आणि झोपलो होतो, मग दुसर्या दिवशी जेव्हा मी सकळी उठलो होतो तेव्हा मी पहिले होते कि ती पण माझ्या आधी उठली आहे आणि मग मी पहिले कि मी कपडे घातले होते, बहुतेक सकाळी उठून तिने मला कपडे घातले असतील, मग मी बसलो होतो आणि काही वेळाने ती माझ्या साठी चहा घेऊन आली होती आणि मला दिली होती आणि मग मला कीस केले होते आणि मग रूम मधून बाहेर गेली होती, मित्रानो हा होता माझ्या आयुष्याचा एकदम पहिला सेक्स अनुभव ज्या मध्ये मी माझ्या बहिणीला एकदम शांत करून दिले होते आणि मजे घेतले होते.