जवान मुलीची जवण्याची तहान

ती काय सुंदर अप्सरा नव्हती.. आणि माझ्या वयाची पण नव्हती…. माझ्या पेक्षा सतरा वर्षे लहान मुलीला मी कसा पसंत पडलो… हे माझ्या साठी एक कोडेच आहे. तिचे नाव होते नीलम. माझे वय तिच्या पेक्षा खूप मोठे होते.

पहिल्या वेळी आपली पुच्ची फाडणे आणि ते पण एवढ्या मोठ्या माणसाकडून … थोडे विचित्र आहे, हे सगळे घडले कसे?

हे मला तेव्हा समजले जेव्हा तिने मला मोकळे पणाने सांगितले.

पुच्चीच्या मागे तर खूप होते पण मी तिला पसंत पडलो.

ती मला म्हणाली तू जेव्हा पासून मला भेटलास तू माझी खूप काळजी करतोस. जेव्हा मी तुझा विचार करते तेव्हा तू  माझ्या समोर येतोस. ज्या दिवशी तू मला पसंत केलेस तेव्हा मी ठरवले कि तुमच्या कडूनच जवून घेणार. कारण मला माझ्या शरीरावर कोण्या माणसाचा पहिला स्पर्श हवा आहे तर ते तुम्हीच आहात.

मी तिला ऐकत होतो.

मग मी ठरवले कि जर ती पहिल्यांदा ठोकून घेत आहे तर तिला चांगल्या रीतीने जवायचे

..कारण त्या नंतर तिला जवायचे मला सोडायचे नव्हते. ती पहिल्यांदा माझ्या घरी आली तेव्हा मी तिला बेडरूम मध्ये भिंतीला लागून उभी केली.. मग तिला चुंबन करू लागलो. मी तिच्या दोन्ही बॉल ला हळू हळू दाबू लागलो.

मला अनुभव होता कि हळू हळू मुलीचे बॉल दाबत तिच्या पुच्चीला घासले तर ती गरम होणारच. कारण त्यांचे कॉमन जी-स्पोट का तर त्यांचे बॉल असतात नाहीतर त्यांच्या पुच्ची मधला दाणा… ज्याला भग्नासा म्हणतात.

मी तिच्या पुच्चीत बोट घातल्याने ती उत्तेजित होणारच होती. तिने तिच्या सलावारीचा नाडा स्वतः काढून टाकला … शर्ट काढून टाकला… आणि पेंटी काढण्यासाठी माझ्या तोंडाकडे पाहू लागली.

मी तिच्या दोन्ही ओठावर माझे गरम ओठ ठेवले आणि तिच्या खालच्या ओठाला दाताने पकडले आणि हळूच चावा घेऊ लागलो, मी तिच्या पुच्चीच्या भोकात बोट घालून थोडे कुर्वाडले.

ओह्ह्ह स्स्स्सस्स्स आता बास कर ना… आता पुढे काय करायचे आहे… ते  तरी सांग?

मी तिच्या दोन्ही बॉल वर ओठ ठेवले, तिच्या नागड्या बेंबी वर चुंबन केले… तिच्या गळ्याच्या मागच्या बाजूला माझे ओठ हळूच लावून चुंबन घेतले.

या सर्व क्रियांमुळे ती खूप तापली होती. मग मी हळूच तीची चड्डी पकडून खाली केली आणि तिची पुचची नागडी केली. माझ्या पंज्यात घेऊन तिची पुच्ची घासली.

ती माझ्या कडे पाहत होती, तिच्या डोळ्यात खूप वासना होती, ठोकून घेण्याची तळमळ तिच्या डोळ्यात मला दिसली.

आता ती थांबणार नव्हती…. हे तिचे हावभाव सांगीत होते.

तिच्या तोंडून काही शब्द निघत होते जणू ती मला शिव्या देत आहे, साल्या जवन्या… जव ना माझी पुच्च्ची…. खाऊन टाक तिला … तोंडात भरून घे तिला अहह. मी जवून घ्यायला तयार आहे.. तरी पण जवत नाही मला मादरचोद…ये माझ्या शरीरावर … दाबून टाक माझे शरीर…तुझ्या आईची पुच्ची…ये माझ्या कडे माझ्या पुच्ची च्या मालका… जवून टाक माझी पुच्ची… भेन्चोद.. ये ना जव माझी पुच्ची.

मला आता राग आला… तिचे पाय फाकवून मी  तिच्या पुच्चीत लंड टाकला आणि एक धक्का दिला.

आईईईईई ग्ग्गग्ग आआआ काढून टाक फाटली.

काही जाले नाही रांड… तुझी सील तुटली आहे.. माझ्या लंडामुळे.

तो थोडा वेळ थांबला,,, माझे मम्मे दाबत घासू लागला.

तिचा त्रास कमी झाला आणि परत लंड आत बाहेर करू लागला, तिने खालून गांड उचलायला सुरुवात केली. मग तर जणू खोली मध्ये वासनेचे वादळ आले होते.

मी माझ्या लंडाने  तिला ठोके देऊ लागलो… तीला मजा येऊ लागली आणि मला साथ देऊ लागली.

तिच्या तोंडून आह्ह्ह येस्स्स्सस हूऊऊओ मेले मीईईई बापरे… बास कर ना आता…अह्हह पूर्ण आत घुसव माझ्या पुच्चीत.

पहिला दिवस होता… मी तिला हळू जवणार होतो.. पण ती खूप तापलेली होती.

आता माझ्या तोंडून शिव्या निघू लागल्या. माझी रांड.. तुझ्या पुच्ची माझा लंड… साली छिनाल… तुझ्या आईची पुच्ची…

माझ्या प्रत्येक ठोक्यात एक शिवी बाहेर पडत होती ती माझ्या शिव्या ऐकून हसत होती. अर्धा तास पुच्चीत घासाघासी करून लंड महाराज आता तयार झाले होते त्यांना गरज होती गांडीची.. त्यामुळे मी तिला घोडी बनायला सांगितले. मग मी तिच्या दोन्ही गांडीवर कीस केले मग मी तिची गांड पसरून पहिली तर ती पण पूर्ण गुलाबी होती मग मी तिच्यावर जीभ फिरवली तर ती आवाज करू लागली.

मग मी जीभ आतपर्यंत टाकली आणि तिची गांड माझ्या जिभेने जवू लागलो. मग मी माझे बोट आत टाकू लागलो तर गांड थोडी टाइट होती, पण माझे बोट तिच्या गांडीत आत गेले. मग मी तिच्या गांडीच्या होलवर पाणी लावले आणि माझा लंड तिच्या गांडीत घुसवला. आता ती थोडे ओरडली, पण नंतर शांत जाली. मग ती तिची गांड गोल-गोल फिरवू लागली. मग मी तिची गांड पकडली आणि जोराने जवू लागलो.

आता ती ओरडत राहिली आणि बरोबर अह्हह ह्म्मम्म्म करीत राहिली आणि बरोबर तिची गांड हलवू लागली. मग मी तिला १५ मिनिट जवून तिच्या गांडीतच पाणी सोडले आणि ती पण २ मिनिटाने शांत झाली.

त्या दिवशी मी तिला जवणे, चोकणे, गांड मारून घेणे, आणि वेगवेगळे आसन करणे शिकवले.

त्यानंतर ती यायची तेव्हा अगोदर माझा लंड तोंडात घ्यायची, मग पुच्ची मला चोकायला लावायची… ते सर्व करायची जी एक पत्नी तिच्या पती बरोबर करते.