जवान स्टुडेंट ची जवाजवी केली

हेल्लो मित्रांनो हि गोष्ट आज पासून एक वर्षे पूर्वीची आहे. जेव्हा मी जोब च्या शोध मध्ये होतो, पण मला काही करून जोब मिळत नव्हता, मी विचार केला कि काही तरी केले पाहिजे तर मी कोचिंग करायचा विचार करू लागलो होतो आणि मला एक घर मध्ये एक मुलीची कोचिंग मिळाली होती.

माझी स्टुडेंट जीला मी शिकवत होतो तिचे नाव किरण होते आणि तिचे वय १८ होते आणि ती एकदम मस्त माल होती, एकदम गोरी पान, ब्लू डोळे, पिंक लिप्स आणि तिचे फिगर बहुतेक ३०-२४-२८ होते, ती खूप सुंदर होती आणि मी तिला सकाळी ७ पासुन्न १० वाजे पर्यंत शिकवायला जात होतो.

मी एक दिवस जेव्हा तिला शिकवायला तिच्या घरी गेलो तेव्हा ती एकटी होती आणि तिचे मम्मी पप्पा आणि भाऊ बाहेर गेले होते, तिने दरवजा उघडला होता आणि म्हणली कि सर आत या, मग मी गेलो आणि तिने म्हणले कि सर माझा पीसी खूप दिवस झाले हेंग होतो आहे, जरा पाहून द्या ना, मला खूप प्रोब्लेम होतो आहे आणि आज घरी कोणी नाही आहे.

मी म्हणले कि ठीक आहे आणि मग ती मला तिच्या रूम मध्ये घेऊन गेली होती आणि पीसी चालू केला होता, मग मी त्या वर बसलो होतो तिने त्तेव्हा ब्लू कलर चा सलवार कमीज घातला होता जो एकदम सिल्की होता आणि तिचे दुपट्टा पुन पुंन्हा खाली सरकत होता, मला तिचे बुब्स त्या मुळे दिसत होते.

मग जेव्हा अनेक वेळा तिचा दुपट्टा खाली गेला तेव्हा मी तिला म्हणले कि किरण तू असे कर तुझा दुपट्टा काढून बाजूला ठेव, मग तिने लाजत तसे केले होते आणि मग तिने पीसी चालू केला होता.

मी पण तिच्या शेजारी बसून पीसी पाहत होतो आणि तेव्हा अचानक माझी नजर तिच्या छाती वर गेली तर मी पाहत राहिलो होतो, तिचे बुब्स एकदम टाईट होते आणि कडक झाले होते, तीच्ची कमीज टाईट होती आणि त्या मुळे ती एकदम सेक्सी दिसत होती.

आता माझी नजर तिच्या बोल वर राहिली होती आणि तेव्हा तिने मला अचानक पहिले आणि तिला समजले कि मी तिचे बोल पाहतो आहे, मग तिने तिचा दुपट्टा अचानक घेतला होता आणि तिच्या छाती वर ठेवला होता आणि मला एकदम विचित्र नजरेने पाहू लागली होती आणि म्हणली कि सर बघा ना काय झाले आहे पीसी ला? हा परत परत हेंग होत असतो.

मग मी पीसी चा माउस हात मध्ये घेऊन चेक करू लागलो होतो आणि तेव्हा माझा हात तिच्या बोल च्या साईड ला लागला होता, आणि मी मुदामून माझा हात तिच्या बोल वर दाबू लागलो होतो आणि तिला पण बहुतेक समजले होते कि मी जाणून बुजून करतो आहे. मग ती खुर्ची थोडी पुढे करून बसली होती.

आता मी परत एक वेळा माउस घेऊन पीसी चेक करू लागलो होतो आणि हळू हळू मी माझा हात तिच्या बोल वर घेऊन जाऊ लागलो होतो तर ती पाहत होती आणि तीचा दुपट्टा पण आता पुन्हा पुन्हा खाली पडू लागला होता, तर मी तिला म्हणले कि किरण काढून टाक ना.

मग ती म्हणली कि सर मग तुम्ही मला पाहू लागल आणि ते मला आवडत नाही. मग मी म्हणले कि किरन मी पाहत होतो कारण कि आज या ड्रेस मध्ये तू एकदम कमाल दिसते आहेस, तर ती एकदम लाजली होती, मग मला समजले कि आता मी हे करतो आहे ते तिला वाईट वाटत नाही आहे, मग मी थोडी हिम्मत केली होती आणि तिचा दुपट्टा काढून मी साईड मध्ये काढून ठेवला होता आणि ती काही पण म्हणली नाही.

मग मी परत एक वेळा पीसी पाहू लागलो होतो आणि माझ्या हाताने तिचे बुब्स टच केले होते आता ती पण काही करत नव्हती तर माझी हीमत वाढल होती आणि मग मि एक हात तीच्या मांडी वर ठेवला होता आणि हळू हळू माझ्या बोटाने तिची मांडी घासू लागलो होतो, तेव्हा ती म्हणली कि सर प्लीज याला बाजूला करा, मग मी विचारले कि का? काय झाले किरण?

तर ती म्हणली कि माहिती नाही तुमचा हात लागला कि एकदम वेगळी फिलिंग येत आहे, मग मी विचारले तर ती एकदम लाजली होतीं मग माझी हिम्मत वाढली होती आणि मग मी तिचा हात माझ्या हात मध्ये पकडला होता आणि माझे हात तिच्या बुब्स वर ठेवले होते आणि प्रेस केले होते.

मग ती खुर्ची वरून जाऊ लागली होती पण मी तिला पकडले आणि आता ती विरोध करत होती आणि म्हणत होती कि सर प्लीज मला सोडा, पण मी तिला पकडले आणि तिच्या पाठी वर कीस केले तेव्हा ती म्हनली कि प्लीज सर हे काही पण नको, तर मी म्हणले कि किरण तू मला खूप चांगली वाटत आहेस, आता घरी कोणी पण नाही आहे.

तेव्हा ती म्हणली कि सर पण मला हे काही पण आवडत नाही आहे, मग मी तीला विचारले कि आधी कोणी तुझ्या बरोबर असे केले आहे का? तर तिने म्हणले कि नाही पण मी अशी मुलगी नाही आहे प्लीज तुमी असे करू नका, मग मी तिला दोन्ही हाताने पकडले होते नी तिला माने वर कीस करू लागलो होतो आता ती माझ्या कडून सोडवायला प्रयत्न करत होती पण मी तिला कीस करत होतो.

ती पण दूर जायचा प्रयत्न करत ओहटी पण मी तिला जोराने पकडले होते आणि कीस करत होतो आणि मग मी तिचे बुब्स माझ्या हात मध्ये घेतले होते आणि दाबू लागलो होतो आणि तिला माने वर कीस करत होतो, मग ती रडू लागली होती आणि म्हणत होती कि प्लीज सर मला सोडा, असे करू नका माझ्या बरोबर, मी अशी मुलगी नाही आहे, प्लीज मला सोडा, आता मी तिची माने वर कीस करत होतो आणि तिचे बुब्स दाबत होतो.

मग मी तिच्या कमीज मध्ये माझा हात टाकला होता आणि तिचे बुब्स दाबू लागलो होतो आणि ती ओरडत होती प्लीज सर मला सोडा असे करू नका,  प्लीज पण मी तिचे बुब्स एकदम जोराने पकडले होते.

मग मी माझा एक हात तिच्या सलवार मध्ये घेऊन गेलो होतो आणि तिची पुच्ची घासू लागलो होतो,म आता ती पण काही वेळाने मस्त झाली होती आणि तीचा विरोध पण कमी झाला होता आणि ती शांत झाली होती पण ती अजून पण रडत होती.

मग मी तिच्या पुच्ची मध्ये माझे एक बोट टाकू लागलो होतो पण ती एकदम ओरडत होती आणि म्हणत होती कि प्लीज सर असे करू नका, मग मी असे करत होतो आणि तिने एक वेळा पाणी काढले होते. तिची पुच्ची एकदम ओली झाली होती पण मी तिला अजून पण घासू लागलो होतो.

ती हळू हळू शांत होत होती आणि मग एकदम मस्त झाली होती, मग मी तिची सलवार खाली करू लागलो होतो तर ती एकदम खाली आली होती.

मग मी तिला झोपवले होते आणि माझी जीभ तिच्या पुची वर ठेवली होती आणि तिची पुच्च्ची चोकू लागलो होतो आणि ती पण एकदम मस्त झाली होती आणि मोन करत होती आणि हः उऊ ओह हः उही यूय याय्ह इऔ उही ऐई प्लीज सर मला सोडा औऊ आहो हः ऐऐइ प्लीज सर मला सोडून द्या. मग मी तिच्या पुच्ची चे भोक थोडे उघडले होते आणि मग माझी जीभ तिच्या पुच्ची मध्ये टाकून दिली होती.

मी असे मादक वर्तन करत होतो तर ती किती वेळ नाही म्हणणार होती? मग ती पण एकदम मस्त झाली होती आणि आता ती पण सर्व विरोध बंद करून मला साथ देऊ लागली होती आणि आह उऊ ओह हः यस य्य्स्य बस आता आह ओह हः करत होती आणि मग तिने परत एक वेळा माझ्या तोंड मध्ये पाणी काढून टाकले होते आणि मी सर्व पाणी पिऊन गेलो होतो आणि तिची पुच्ची अजून पण चाटत होतो आणि ती प्लीज बस बस बसव आह्ह उऊ इह हः बस्स यस्स करत होती.

ती खरेच एकदम मासूम आणि जवान मुलगी होती आणि मी तिची पुच्ची चाटत होतो, तेव्हा डोरबेल वाजली होती आणि मग मी पटकन माझी शर्ट घातली होती आणि मग मी तिथून परत आलो होतो आणि त्या नंतर मी कधी पण तिथे गेलो नाही.