मित्राच्या लहान बहिणीला जवली

हेल्लो मित्रांनो मी एक वेळा पुन्हा तुमच्या समोर आलो आहे एक सुंदर वासनेने भरलेली गोष्ट घेऊन. तुम्हा सर्व लोकांना माझी मागची गोष्ट खूप जास्त आवडली होती आणि त्या साठी तुमचे मला खूप मेल पण मिळाले होते त्या साठी तुम्हा सर्व लोकांचे आभार. आणि तुम्ही सर्व मला असेच मेल करत जा आणि मला उत्साहित करत जा अशी मी तुम्हाला विनंती करतो आहे.

आता मी रायपुर मध्ये आहे आणि मी ज्या ठिकाणी राहतो आहे तिथे शेजारी एक कुटुंब राहते आहे, त्या मध्ये अंकल, त्यांची पत्नी आणि दोन मुले आहेत. एकाचे नाव राजीव आहे आणि शेजारी राहत असल्याने आता तो माझा मित्र पण बनला आहे आणि दुसरी त्याची लहान बहिण आहे जी १२ करून आता मेडिकल ची तयारी करते आहे, तिचे नाव प्रिया आहे.

मी रोज संध्या काळी त्याच्या घरी जाऊन त्यांच्या बरोबर टाईम पास करत होतो आणि मग चहा वेगेरे घेऊन मग मी माझ्या घरी परत येत होतो. मी त्या घर मध्ये खूप चांगल्या रितीने मिसळलो होतो.

मी तुम्हाला प्रिया च्या विषयी तुम्हाला सांगतो आहे, ती एकदम गोरी पान आहे आणि एकदम सेक्सी फिगर असलेली आहे, तिचे वय असेच काही १९ वर्षे होते.

एक दिवस मी संध्या काळी परत येत होतो तर पहिले कि प्रिया पायी चालत येत होती.

मी तिला विचारले : कुठे चालली आहेस?

ती म्हणाली कि मी घरी जाते आहे.

मग मी म्हणालो : मग चल माझ्या बाईक वर बस, आपण बरोबर जाऊ या.

मग ती मला थेंक यु म्हनाली आणि माझ्या गाडी वर बसली होती आणि मला चिकटली होती. ती मुला सारखी दोन्ही बाजूला पाय ठेवून माझ्या गाडी वर बसली होती. आणि चालताना तिचे बोल अनेक वेळा माझ्या पाठी ला लागत होते आणि मला खूप वेगळा असा अनुभव होत होता. पहिल्या वेळी तिच्या साठी वाईट विचार येऊ लागले होते.

मग आम्ही दोघे केव्हा घरी पोचलो मला काही पण समजले नाही आणि आंम्ही तिथे पोचलो तेव्हा तिची आई बाहेर उभी होती.

आम्ही पोचताच तिची आई म्हणाली कि हि तुला कोठे भेटली होती?

मी म्हणालो : ती पायी चालत येत होती म्हणून मी तिला माझ्या गाडी वर बसवून घेऊन आलो आहे.

असे म्हणून मी माझ्या रूम मध्ये घुसलो होतो.

मग मी जेवण केले आणि झोपायला माझ्या गादी वर झोपलो होतो तेव्हा मला सारखे सारखे प्रिया चे विचार येऊ लागले होते.. पण मला भीती वाटत होती कि असे करताना काही गडबड झाली तर माझी मिळवलेली सर्व इज्जत एकदम बरबाद होऊन जाईल.

असे तर मी रोज त्यांच्या घरी जात होतो.. पण एक दिवस मी गेलो नाही. तेव्हा संध्या काळी चे ७ वाजत होते आणि मी जेवण तयार करायची तयारी करत होतो.

तेव्हा प्रिया आली आणि म्हणली कि : रंजन आज तू आमच्या घरी आला नाही?

मी म्हणालो : बस असेच आलो नाही.. पण काय झाले आहे.. तू इथे कशी काय आली आहेस.. काही काम होते का तुला?

ती म्हणाली : आई वडील नानी कडे गेले आहेत.. नानी ची तब्येत अचानक खराब झाली आहे आणि आता  भैया पण त्याच्या मित्राच्या लग्न मध्ये गेला आहे. त्याला कोठे पण जाऊ नको असे आई वडिलांनी सांगितले होते तरी तो गेला आहे. त्याने मला पण सांगितले आहे कि पप्पांना सांगू नकोस. आता मी घरी एकटी बसून बोर होत होते आणि मग मी विचार केला होता कि तू आला तर माझा काही वेळ तरी टाईम पास होईल पण तू पण माझ्या कडे काही आला नाही.

मी म्हणालो : चल मी काही जेवण बनवून मग तुझ्या घरी येतो.

मग ती म्हणाली : मी पण जेवण बनवले आहे आणि भैया चे पण बनवले होते आणि तो आता गेला आहे तर आता जेवण शिल्लक राहील तर तू पण माझ्या बरोबर घरी येऊन जेवण करून घे. आणि त्यामुळे मला बोर पण होणार नाही.

मग मी तिच्या बरोबर तीवच्या घरी गेलो होतो.

आता माझ्या मना मध्ये प्रिया च्या विषयी काही तरी चालू झाले होते.

मग तिने टीवी चालू केला होता आणि तिने जेवन लावणे चालू केले होते.

मग आम्ही एकत्र बसून जेवण करू लागलो होतो. आणि मी तिची जेवणाची खूप स्तुती केली होती, जेवण करून मग आम्ही काही बोलत होतो आणि एकत्र बसून मग टीवी पाहू लागलो होतो.

ती त्या दिवशी काय मस्त माल वाटत होती आणि माझी तर इच्छा होत होती कि तिला आता पकडतो आणि जोराने कीस करून टाकतो.

अचानक एक पाल तिच्या बाजू ला येऊन पडली होती आणि ती पाहून ती खूप जोराने ओरडली आणि घाबरली होती मग तिने मला जोराने पकडले होते आणि मला एकदम गळ्याला लागली होती आणि मला मिठी मारली होती.

मग काही वेळाने पाल आपोआप तिथून गेली होती आणि प्रिया अजून पण मला चिकटली होती, माझा लंड एकदम उभा झाला होता आणि पेंट मध्ये तंबू बनवत होता.

मग मी तिला हिम्मत करून तिला गाला वर कीस केली होती आणि तिला म्हणालो कि ती आता निघून गेली आहे, आता तू अजिबात घाबरू नकोस.

पण ती अजून पण माझ्या गळ्याला लागली होती.

ती म्हणाली : आज तू इथे माझ्या कडे झोप ना प्लीज.

मी पण तिला हो म्हणालो होतो.

तेव्हा मला वाटले कि आज काही तरी माझे काम होईल असे वाटत आहे.

तिथे रूम मध्ये दोन गादी एकत्र लागल्या होत्या, एकावर ती आणि एकावर मी जाऊन झोपलो होतो.

काही वेळाने ती म्हणाली होती : जेव्हा तू मला गळ्याला लावले होते तेव्हा मला खूप आवडले होते. मला अजून पण भीती वाटत आहे तर तू माझ्या कडे येऊन झोप ना.

मग मी जाऊन तिच्या जवळ झोपलो होतो.

ती आता मला एकदम चिकटली होती.

मग मी माझा हात तिच्या वर कुरवाळू लागलो होतो.

मग मी तिला काही वेळाने आय लव यु म्हणले होते आणि तिने पण काही विचार न करता मला आय लव यु म्हणून टाकले होते.

मग ती मला म्हणाली : मी तर तुला खूप आधी पासून पसंत करत आहे.

मग काय होते मी तिला एकदम जोराने मिठी मारली होती आणि मी तिचे ओठ चोकू लागलो होतो आणि ती पण आता मला एकदम साथ देत होती.

मग मी चान्स बघून तिचा हात धरला आणि कीस केली आणि तिने डोळे बंद केले. मी तिला मिठीत घेतले. मी माझे इथ तिच्या ओठावर ठेवले आणि कीस करू लागलो.

मग मी एक हात तिच्या ब्रा मध्ये टाकून तिचे निपल बाहेर काढले आणि मित्रांनो काय सांगू तिचे ते गुलाबी रंगाचे छोटे छोटे निपल खूप मस्त होते.

मी काही वेळ बॉल दाबले आणि तिचे मनुके तोंडात घेतले तर ती औम्म्म उम्म्म्म अहह ओह ह्ह्ह एस हाह्ह ओह हाह्ह  करू लागली आणि मी जोरात बॉल चोकत होतो. माझे मन तिला सोडायला ऐकत नव्हते.

मी तिच्या पेंटी मध्ये हात टाकला आणि माझा हात तिच्या पुच्ची ला लागताच तिच्या तोंडून एक आवाज निघाला. ती आआईईई ग्गग्ग ओह्ह्ह्ह म्हनु लागली.

ती पण माझा लंड हातात घेऊ लागली आणि माझा लंड मोठा होऊ लागला. मी चान्स पाहून तिला मिठी मारली आणि तिला फ्रेंच कीस करू लागलो आणि तिच्या तोंडात जीभ टाकून फिरवू लागलो.

एक हाताने तिचे बॉल दाबू लागलो आणि ती उछ्ह उम्म्म्म ओह्ह्ह करू लागली. ती एकदम नागडी उभी होती. मग मी तिचे बॉल चोकू आणि दाबू लागलो आणि ती गरम होऊन जोश मध्ये आली आणि माझे डोके पकडून तिच्या बॉल वर दाबू लागली.

मी तिला चाटत चाटत खाली गेलो आणि तिच्या पुच्ची ला हात लावताच ती शहारली. मग मी माजी जीभ पुच्ची वर ठेवली आणि ती आता वेडी झाली आणि आवाज करू लागली.

मी तिच्या पुच्चीत जीभ खुपसली आणि काय टेस्ट होता वाह्ह्ह मी तर आकाशात उडत होतो. मग मी माझे एक बोट तिच्या भोकात टाकले आणि भोक लहान असल्याने तिला दुखू लागले.

ती आःछ्ह उम्म्म्म ओह आय्य दुखत आहे तू काय करतोस म्हणू लागली. मग मी थोडे तेल घेतले आणि बोटावर टाकून ते भोकात टाकू लागलो. तिला काही वेळ त्रास झाला पण नंतर माझा येऊ लागली.

मग मी तेलाची पूर्ण बाटली तिच्या शरीरावर रिकामी केली. मी तिला सेक्सी मसाज देऊ लागलो आणि तिला खूप मजा येत होती.

मग मी तिला लंड चोकायला सांगितले तर तिने साफ नकार दिला. मग मी तिला हट्ट केला तर ती तयार झाली होती आणि मग माझा लंड चोकू लागली होती.

मग आम्ही 69 पोजिशन मध्ये आलो होतो आणि तिने माझा लंड पण खुप चटला होता. मग मी तिचे पाय फासटले.

मग लंड तिच्या पुच्ची च्या भोका वर ठेवला आणि एक धक्का मारला तर लंड घसरला.

मी पुन्हा एक ठोका दिला तर लंड अर्धा पुच्चीत गेला आणि ती जोरात ओरडली आणि ती रडू लागली. ती मला मागे  धक्का देऊ लागली आणि तडफडू लागली.

मी ती शांत व्हायची वाट पाहिली आणि मग लंड हळू हळू आत करू लागलो आणि आत बाहेर करु लागलो.

आता थोड्या वेळाने ती सेक्सचा आनंद घेऊ लागली होती आणि तिला जवण्याची मजा येऊ लागली. तिने डोळे बंद केले आणि मी ठोकायची स्पीड वाढवली.

ती ओरडत होती आणि जोराआआआत रंजन जोरात येस्स्स्सस उछ्छ्छ्ह फक मी फक मी हार्ड येस्स येस्स्स ओह्छ्ह्ह म्हणत होती. तिने मला अचानक एकदम पकडले आणि ओरडत तिने पाणी सोडले.

पण मी अजून तिला जोरात ठोकत होतो. जोरात ठोकाठोकी करून मी सर्व वीर्य तिच्या पुच्चीत सोडले आणि तिच्या वर जोपून तिचे बॉल कुरवाळू लागलो.

मग काही वेळाने आम्ही वेगळे झालो तर तिने पाहिले कि बेडशीट पूर्ण रक्त आणि वीर्याने घाण झाली होती आणि ते पाहून ती खूप घाबरली.

मग मी तिची समजूत काढली आणि सांगितले कि हे सर्व मुलींच्या आयुष्यात पहिल्यांदा जवताना होते, काळजी करू नको.

मग मी तिला चिकटलो आणि तिला कीस करत राहिलो होतो, मग मी तिला रात्री तीन पोजीशन मध्ये ठोकले आणि तिला खूप खुश केले होते.

मग मी तिच्या बरोबर एकदम नागडा होऊन अंघोळ केली होती, तिने मला पण साबण लावला होता मग ती पूर्ण रात्र मला चिटकून राहिली होती. मी सकाळी ५ वाजता माझ्या रूम मध्ये गेलो होतो आणि कोणाला काही पण समजले नाही.

आता आम्हाला जेव्हा पण चान्स मिळतो तेव्हा आम्ही सेक्स करतो.