गाण्याच्या कार्यक्रमात जुळले सूत

मी तेव्हा शहारत एका कंपनीत कामाला होतो. दिवसभर काम करून संध्याकाळी रूम वर येऊन निवांत टीव्ही बघत बसणे हा माझा रोजच दिनक्रम होता. नवीनच असल्याने शहरातील तसे मला फार काही माहित नव्हते. त्यामुळे मी गप रूम वरच बसत असे.

माझ्या ऑफिस मध्ये खूप मुली कामाला होत्या. एक से एक देखण्या. कोणी स्कर्ट घाले तर कोणी जीन्स. दिसायला तर अप्सरा च असल्यासारख्या होत्या त्या. त्यांना बघून बघून मी अक्षरशः घाईला येत असे. रोज एकीला स्वप्नांत आठवायचे आणि तिच्यावर मूठ मारत झोपायचे असा माझा रोजचा दिनक्रम चालू होता. मी दिसायला देखणा होतो.

उंच पिळदार शरीयष्टी भेदक नजर या माझ्या जमेच्या बाजू होत्या. पण अजून पर्यंत मला कोणी माल मिळाला नव्हता. त्यामुळे मला ठोकायला मिळते कि नाही असे होऊन बसले होते. त्यामुळे माझा जीव कासावीस होत असे.

त्या दिवशी शहरात एका मोठ्या परदेशी गायकाचा गाण्याचा कार्यक्रम होता. मी त्या कार्यक्रमाला जायचे ठरवले. शनिवारी रात्री असल्याने आणि रविवारी मला सुट्टी असल्याने मला जाण्यात काहीच अडचण नव्हती. मी तिकीट ओनलाईन लगेच बुक केले देखील.

ठरलेल्या दिवशी मी तयार होऊन कार्यक्रमच्या ठिकाणी गेलो. एका मोठया मैदानावर तो कार्यक्रम होता. मला अपेक्षित होती त्या पेक्षा कित्येक पटीने तिथे गर्दी झाली होती. इतकी गर्दी झाली होती कि मला धड चालता पण येत नव्हते. एकमेकांना खेटून सगळे पुढे पुढे जात होते. मला तर समजतच नव्हते कि काय होते आहे ते.

मी एकटाच असल्याने मला तशी काहीच अडचण नव्हती कि कोणी चुकेल किंवा काय असे. अंधार पडत आला होता आणि थंडी पण पडत होती. मी चालत चालत पुढे जात होतो तेवढ्यात माझ्या मागून एक मुलगी आली आणि अचानक माझ्या पुढे येऊन चालू लागली. कोण होती मला माहित नाही पण ती देखील माझ्या सारखीच एकटी होती.

तिने शॉर्ट घातली होती. निळ्या रंगाची शॉर्ट आणि त्यावर पांढऱ्या रंगाचा पारदर्शी टॉप यामुळे ती खुलून दिसत होती. तिची शॉर्ट इतकी छोटी होती कि काही विचारू नका. कमालीची गोरीपान असलेली ती तिच्या शॉर्ट मुले खूपच उठून दिसत होती. तिच्या मांड्या खूपच गोऱ्यापान दिसत होत्या. तिची पाठमोरी फिगर कमालीची मादक दिसत होती.

चालतांना त्या अंधारात देखील तिच्या गांडीची होणारी हालचाल बघून मी वेडा झालो. ती माझ्या पुढे चालू लागली खरी पण गर्दी इतकी होती मला मागून धक्के बसत होते आणि त्यामुळे मी पुढे तिच्या अंगावर जाऊन आदळत होतो. तिला धक्का लागताच मी तिला सॉरी म्हणालो. तीने माझ्याकडे मागे वळून एक कटाक्ष टाकला आणि एक छानसे स्मित हास्य दिले.

अजून मुख जागा खुप लांब होती त्यामुळे मी मध्ये असलेल्या एका स्टॉल वर बियर चा टिन घेण्याचे ठरवले आणि बाजूला जाऊ लागलो. मी तिथे जाताच ती मुलगी पण तिथे आली आणि मला म्हणाली “तू एकटाच आला आहेस का?”

“हो ना. मी एकटाच आहे. आणि तू?” मी असे विचारताच ती म्हणाली “हो ना मी पण एकटीच आली आहे. आजच नेमक्या मैत्रिणी बाहेर गावी जाणार होत्या त्यामुळे मला एकटीलाच यावे लागले” तिचे नाव मोना होते.

“अच्छा. तुला अडचण नसेल तर तू माझ्या बरोबर येऊ शकते” मी असे म्हणताच ती खुश झाली आणि म्हणाली “थँक्स. कारण इतका मोठा आणि चांगला कार्यक्रम एकट्याने बघणे काही खरे नाही.”

“तू बियर घेणार का?” मी असे विचारातच तिने होकार दिला. तिला पण मग मी एक बियर  घेऊन दिली. एका बियर वर आम्ही काय थांबेना. आमच्या गप्पा चालू झाल्या आणि बियर च्या बियर फस्त करू लागलो. नशा चांगलीच चढल्यावर आम्ही जायला निघालो. गर्दी मघापेक्षा जास्त झाली होती. ती पुन्हा एकदा माझ्या पुढे येऊन उभी राहिली. पण यावेळी मात्र तिने मला काहीच विचारायचा प्रश्नच नव्हता.

आम्ही मुख्य जागी पोहचलो. अंधार असल्याने कोणाला काही दिसत नव्हते. समोर स्टेज वर जितका उजेड होता तितकेच काय ते दिसत होते. सगळे डान्स करण्यात मग्न होते. आम्ही पण डान्स चालू केला खरा पण गर्दी इतकी जास्त होती मी माझा सोटा तिच्या गांडीवरच जाऊन थांबला होता आणि ती डान्स करताना तिची गांड हलवेल तसा माझा सोटा तिच्या गांडीवर रगडला जात होता.

सुरवातीस मी थोडा बावरलो. पण लगेचच माझ्या लक्षात आले कि तिला काहीच अडचण नव्हती. त्यामुळे मी पण सराईत झालो आणि बिनधास्तपणे तिच्या गांडीवर माझा सोटा रगडु लागलो. तिला पण ते लक्षात आले कि मी काय करत आहे ते. पण तिला देखील ते पाहिजेच होते त्यामुळे तिने मला रोखले नाही. ती जास्तच गोल गोल करत तिची गांड हलवू लागली.

म्युजिक थोडे सायलेंट झाल्यावर आजू बाजूचे सगळे कपल्स कमरेत हात घालून नाचू लागले. ते बघून मी पण तिच्या कमरेत हात घातला. तो हि मागून आणि तिला माझ्या कवेत घेऊन नाचू लागलो. तिचे केस मी हाताने अलगद बाजूला केले आणि तिच्या खांद्यावर माझे डोके ठेऊन आम्ही नाचू लागलो. थंडी जास्त असलयाने आम्हाला एकमेकांचा स्पर्श चांगला वाटू लागला होता.

अंधाराचा फायदा घेत मी माझा हात हळू हळू करत तिच्या छातीकडे नेऊ लागलो. इकडे माझा सोटा एकसारखा तिच्या गांडीवर रगडला जात होताच. त्यामुळे जसा माझा सोटा गरम झाला होता तशीच गरम तिची गांड पण झाली होती. मी माझा हात तिच्या पोटावर घेऊन हळू हळू तिच्या छातीवर नेऊन तिला अलगद दाबू लागलो. तीने विरोध केला नाही.

पण ती झटकन मागे वळली आणि माझ्या मिठीत शिरली. बाकी इतर कपल्स प्रमाणे आम्ही गळ्यात गळे घालून नाचू लागलो. माझा हात आता तिच्या कमरेत होता आणि मी हळूच खाली नेऊन तिची गांड दाबू लागलो. तिने तिचे तोंड वर करताच मी माझे तोंड तिच्या तोंडात दिले आणि हलकेच तिला किसींग करू लागलो.

तिला घेऊन मी झटकन तिथून बाहेर पडलो. शेजारीच एक हॉटेल होते. तिथे रूम बुक केली आणि तिला घेऊन रूम मध्ये शिरलो. तिथे आम्ही दोघेच असल्याने आम्ही थांबायचा प्रश्नच नव्हता. आत जाताच आम्ही एकमेकांवर तुटून पडलो. तिच्या नाजूक ओठांना मी चुंबू लागलो. स्मूचिंग म्हणजे काय हे मी तिला दाखवत होतो.

कमालीचे नाजूक असलेले तिचे ओठ मी माझ्या तोंडात घेऊन मनसोक्तपणे चोकून काढले. माझा हात तिच्या छातीवर कधीच फिरू लागला होता आणि तिचा हात माझ्या सोट्यावरण फिरत होता. माझा सोटा कमालीचा कडक झाला होता. मी तिचा टॉप काढला आणि तिची छाती मोकळी करताच तिने माझे सगळे कपडे काढले आणि मला पूर्ण नग्न केले.

मी काही करणार तोच ती खाली जमिनीवर बसली आणि तिने माझा सोटा तिच्या हातात घेतला. कमालीचा मोठा झालेला माझा सोटा तिने तिच्या तोंडात घेत त्याला चोखायला सुरवात केली. इतक्या देखण्या मुलीच्या तोंडात माझा सोटा आहे हि कल्पनाच किती मादक होती माझ्या साठी. मी माझी गांड मागे पुढे करत माझा जमेल तितका सोटा आत तिच्या तोंडात सारू लागलो.

खूप वेळ चोकून झाल्यावर तिने मला खाली झोपवले. माझ्या तोंडात तिने तिची गांड दिली आणि ती पुन्हा एकदा माझा सोटा चोकू लागली. तिची गांड मी माझ्या जिभेने खाऊ लागलो होतो. गांडीचे भुऱ्या रंगाचे भोक चाटत चाटत मी तिच्या योनीला चाटू लागलो. खूपच नाजूक आणि गुलाबी असलेली तिची योनी मी माझ्या जिभेने चाटून चाटून ओली चिंब केली होती.

तिच्या योनीचे पदर अलगद मोकळे होत होते आणि मला आत असलेल्या दाण्याला बघून राहवले नाही. मी माझ्या हाताने तिच्या योनीचे  पदर बाजूला करून ती थोडी जास्त फाकवली आणि माझ्या जिभेचा शेंडा तिच्या दाण्याला लावला व त्याला घुसळू लागलो.

ती प्रचंड बेभान झाली. तिने मला थोड्या वेळाने उठवले आणि ती खाली झोपली. तिचे पाय फाकवुन मी माझे हत्यार तिच्या योनीत कोंबले. थोडा वेळ हळू हळू आत बाहेर करत मी पूर्ण आत घातल्यावर मात्र थांबलो नाही. प्रचंड वेगाने मी माझी कंबर मागे पुढे करत तिला ठोकू लागलो. “आह आह” करत ती त्याचा आस्वाद घेत होती आणि मला जमेल तितका मादक प्रतिसाद देत होती.

प्रचंड वेगाने तिला ठोक ठोक ठोकून काढताना आम्ही दोघे पण खूपच घामेघूम झालो होतो. शेवटी मी माझा सोटा बाहेर काढला आणि तिच्या तोंडात दिला. त्याला चोकताना त्यातून सर सर करत वीर्याचा फवारा बाहेर आला आणि तिच्या तोंडात माझे सगळे वीर्य पडले. तिने ते वीर्य मनसोक्त पिले आणि चोकून चोकून तिने माझा सोटा साफ केला. आम्ही दोघे पण स्वर्गसुख घेऊन शांत झालो होतो. तेव्हापासून मी नियमितपणे मोना ला ठोकू लागलो होतो.