जंगल मध्ये रांडला जवली

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव प्रतिक आहे आणि हा माझा एकदम पहिला आणि एकदम खरा अनुभव आहे. आज मी तुम्हाला माझी एकदम खरी गोष्ट सांगणार आहे. असे तर मी मागचे अनेक वर्षे झाली सेक्सी गोष्टी वाचत आलो आहे आणि त्यांचा खूप आनंद घेत आलो आहे आणि आज मी तुम्हाला माझी एक एकदम खरी घटना घेऊन आलो आहे आणि आता मी तुमचा जास्त वेळ खराब न करता माझी ती एकदम खरी गोष्ट चालू करतो आहे.

मित्रांनो मी २५ वर्षे वय असलेला आणि एकदम चांगला दिसणारा मुलगा आहे आणि माझी कद काठी एकदम मस्त आहे, मला आधी पासून सेक्स करणे आणि सेक्सी गोष्टी वाचणे खूप आवडत आहे. मित्रांनो हि गोष्ट त्या वेळची आहे जेव्हा मी जवाजवी करायला खूप धडपडत होतो कारण कि त्याच्या काही दिवस पूर्वी माझ्या गर्ल फ्रेंड बरोबर माझे बोलणे आणि तिला भेटणे पण एकदम बंद होऊन गेले होते आणि त्या मुळे मी खूप दिवस झाले सेक्स केले नव्हते आणि माझा लंड पुच्ची साठी तडफडत होता, आणि आता त्याला कोणती पण पुच्ची मिळाली तरी तो खुश होणार होता.

मित्रांनो मी माझ्या मित्रांकडून काही दिवस पूर्वी ऐकले होते कि आमच्या शहर पासून काही २० किमी अंतर वर एक जंगल आहे आणि तिथे रंडी चे एक गाव आहे जिथे सर्व प्रकारची खूप सारी रंडी भेटून जात असते, त्यांना बस थोडे पैसे द्या आणि पाहिजे तेवढे ठोकून घ्या आणि त्यांची मजा करून घ्या.

मग मित्रांनो मी माझ्या मित्रांकडून ते ऐकून एकदम वेडा झालो होतो आणि मग मी आणि माझा एक मित्र असेच पुच्ची चा शोध घेत घेत त्या जंगल च्या दिशेने फिरायला निघुन गेलो होतो, कारण कि आता मला कसली पण रंडी भेटली असती तरी ती मला सेक्स साठी चालली असती. माझ्या मना मध्ये हे विचार चालू होते आणि मला तर आता कोणत्या पण रंडी ला पकडायचे होते आणि तिच्या पुच्ची मध्ये माझा लंड टाकून हलवायचा होता आणि मग शेवटी माझे पाणी तिच्या पुच्ची मध्ये काढून माझा लंड शांत कसे पण करून घ्यायचा होता.

मला एक पुच्ची पाहिजे होती, पण खूप वेळ पर्यंत शोध घेऊन पण आम्हाला कोणी पण पुच्ची म्हणजे रंडी भेटली नाही आणि त्या मुळे मी माझ्या मनातल्या मनात एकदम उदास झालो होतो आणि मग आम्ही असेच ५-६ दिवस पर्यंत रोज रोज त्या ठिकाणी जात होतो आणि एखादी रंडी भेटते का ते शोधत होतो पण आम्हाला कोणी पण भेटत नव्हती आणि मग मी आता रोज रोज हे काम करून एकदम कंटाळून गेलो होतो आणि मला सेक्स साठी आता लवकर कोणी तरी पाहिजे होती आणि मी खूप जास्त तडफडत होतो कि माझा लंड कसा शांत करून घेऊ. माझ्या गर्ल फ्रेंड बरोबर सेक्स करून मला खूप दिवस निघून गेले होते आणि मला आता खूप दिवस झाले कोणी पण गर्ल फ्रेंड भेटली नव्हती आणि माझा तो कामिना मित्र मला रोज रोज तिच्या गर्ल फ्रेंड बरोबर त्याने कसे कसे सेक्स करून मजा घेतली होती ते मला सांगू लागला होता आणि त्या मुळे माझा लंड खूप जास्त जोश मध्ये येत होता आणि एकदम कडक होत होता आणि मग एका पुच्ची साठी तो खूप जास्त तडफड करू लागला होता.

मग एक दिवस माझ्या नशिबाने मला अखेर साथ दिली होती आणि एक दिवस जेव्हा आम्ही जंगल कडे जात होतो तेव्हा रस्त्या मध्ये आम्हाला एक स्त्री भेटली होती आणि ती आमच्या समोरून येत होती आणि ती एकदम नशे मध्ये होती आणि येणाऱ्या जाणार्या लोकांकडून ती लिफ्ट मागत होती, मित्रानो ती दिसायला काही जास्त सुंदर नव्हती आणि ती थोडी काळी पण होती.

तिने एकदम जुने असे साडी आणि ब्लाउज घातले होते आणि ती बहुतेक आजू बाजू च्या एका गावची आहे असे वाटत होते. मग आम्ही दोघे जेव्हा तिच्या कडे पोचलो होतो तेव्हा तिने आम्हाला पण थांबवून टाकले होते आणि मग आम्ही थांबलो होतो आणि मग आम्ही तिला काही विचारणार त्या आधी तिने आम्हाला विचारणे चालू करून टाकले होते कि तुम्हाला सेक्स करायचे आहे का? एका माणसाचे २०० रुपये लागतील.

मित्रानो तिच्या तोंडून असे ऐकून मी तर माझ्या मनात एकदम खुश झालो होतो कारण कि आता मला ठोकायला एक पुच्ची मिळाली होती, आणि ती कशी पण असेल तरी मला चालणार होते आणि मी अजून पण तिला पहिले नव्हते. पण तरी मी आता एकदम खुश झालो होतो आणि तिला ठोकायचे स्वप्न पाहू लागलो होतो.

आता मी तर किती पण पैसे देऊन तिच्या बरोबर सेक्स करायला तयार होतो पण माझा मित्र तिला अजून पण पैसे थोडे कमी करायला सांगत होता आणि ती रंडी नाही म्हणत होती. पण तिला पण आज सकाळ पासून कोणी ग्राहक भेटला नव्हता, त्या साठी ती पण आता ऐकली होती आणि ती ३०० रुपये मध्ये आम्हाला दोघांना तिच्या बरोबर सेक्स करायला तयार झाली होती, मग आम्ही तिला विचारले कि सेक्स कोठे करायचे आहे कि जिथे काही धोका असणार नाही आहे आणि आम्ही एकदम मजे मध्ये सेक्स चा आनंद घेऊ शकू. तर तिने आम्हाला म्हणले होते कि आपण जंगल मध्ये थोडे आत मध्ये जाऊ आणि मला एक जागा माहिती आहे कि तिथे कोणी पण येणार नाही आहे आणि मग ती माझ्या मित्रांला म्हणू लागली होती कि तू तुझी गाडी असेच रोड वर एका बाजूला उभी करून दे, इथे कोणी पण येत नाही आणि काही घाबरायचे कारण नाही आहे.

मग आम्ही तिचे बोलणे ऐकले होते आणि मग तिथेच रस्त्या च्या बाजूला आमची गाडी उभी करून टाकली होती आणि मग आम्ही तिच्या मागे जंगल च्या रस्त्याने आत मध्ये जाऊ लागलो होतो कारण कि ते एकदम सुनसान जंगल होते आणि तिथे काही पण भीती चे काही कारण नव्हते आणि ती आता आमच्या पुढे पुढे चालू लागली होती, माझ्या मित्राने काही वेळ पर्यंत चालत जाऊन मग तिच्या ब्लाउज च्या वरून तिचे बुब्स पकडून घेतले होते आणि तो त्यांना दाबू लागला होता.

मग तिने तेव्हा त्याच्या कडे पहिले होते आणि तिने त्याला शिव्या देऊन म्हणले कि अरे हरामी कुत्र्या तू माझ्या बरोबर काय पाहिजे ते करून घे, पण तू आधी आत मध्ये जंगलात तर चल, तू काय इथे रस्त्या मध्ये माझ्या बरोबर मजा आणि माझी ठोकाठोकी करून घायला पाहत आहेस? आणि जर तू इथे करून घेतलेस तर तिथे जाऊन तू काय करणार आहेस?

मित्रानो ती काही वेळ पर्यंत चालत जाऊन मग आम्हाला एक झाडा खाली घेऊन आली होती जिथे एकदम स्वच्छ पण होते आणि एकदम शांती पण होती आणि मग ती आम्हाला दोघांना सांगू लागली होती कि मी तुमच्या कडून एक एक करून माझी जवाजवी करून घेईन आणि एकत्र करणार नाही आहे आणि आम्ही तिला हो म्हणलो होतो. कारण कि आम्हाला तर फक्त सेक्स शी मतलब होते. मग माझा मित्र माझी तहान समजून गेला आणि मला म्हनला कि आधी तू हिला ठोकून घे आणि तू तुझी तहान भागवून घे आणि तिची मजा घे आणि मग मी तिची मजा काही वेळाने घेतो कारण कि तू सेक्स करून खूप दिवस झाले आहेत आणि तुला त्याची जास्त गरज आहे आणि असे म्हणून तो आमच्या पासून थोडा दूर निघून गेला होता आणि कोणी येत नाही न त्याचे लक्ष ठेवू लागला होता.

मग मी आता त्या रंडी च्या जवळ गेलो होतो आणि तीच बुब्स तिच्या ब्लाउज च्या वरून दाबू लागलो होतो आणि तिचे निपल पण मी एकदम घासून दाबू लागलो होतो, मी माझ्या हाताने दाबून अनुभव केले होते कि तिने तेव्हा ब्रा घातली नव्हती, तिचे बुब्स थोडे ढिले पण झाले होते आणि तेव्हा तर मी एकदम तडफड करत होतो आणि त्या मुळे मला जे मिळेल ते माझ्या साठी चांगले होते.

मग तिने तिच्या जवळ असलेले एक कापड काढले होते नी ते कापड तिने खाली जमिनी वर अंथरले होते आणि ती त्या वर पटकन झोपून गेली होती आणि मग ती माल तिच्या वर यायला सांगत होती.

मग मी जसे खाली वाकलो होतो तेव्हा मला तिच्या तोंडातून देसी दारूचा वास येऊ लागला होता, पण तेव्हा कोण त्या वर लक्ष देणार होते? आणि मी तिचे ब्लाउज काढू लागलो होतो आणि ती मला नाही म्हणत होती कि उघडू नकोस आणि तिने तिचे ब्लाउज वर ओढून टाकले होते आणि आता माझ्या समोर तिचे एकदम काळे काळे निपल असलेले तिचे बुब्स आले होते आणि ते एकदम ढिले होते आणि ते लटकू लागले होते आणि मी मग तिचे बुब्स दाबु लागलो होतो आणि मी तिचे निपल पण घासत होतो. मी खूप खुश होतो आणि मी माझ्या हाता ने तिची साडी आणि पेटीकोट काढून तिच्या पुच्ची वर ठेवून दिला होता.

तेव्हा मी पहिले होते कि तिने काळ्या रंगाची पेंटी घातली होती आणि मी तिच्या पेंटी च्या साईड मध्ये मी माझे एक बोट टाकले होते आणि मग तिच्या पुच्ची मध्ये मी माझे बोट घातले होते आणि मी माझ्या बोटाने तिला ठोकू लागलो होतो.

माझे बोट तिच्या एकदम ओल्या पुच्ची मध्ये एकदम आरामात आत बाहेर होऊ लागले होते, मग ती मला म्हणली कि प्लीज आता तू पटकन मला ठोकून दे आणि हे काम तू परत पण करू शकतोस नाही तर कोणी तरी येईल आणि तुझा लंड असेच तमाशा पाहत उभा राहून जाईल आणि तुझा सेक्स करायची वेळ पण निघून जाईल.

मग मी तिच्या पेंटी ला झटका देऊन पूर्ण काढून टाकले होते आणि मग मी माझी जीन्स आणि माझी चड्डी पण काढून टाकली होती आणि आता मी खालून एकदम नागडा झालो होतो आणि माझा लंड एकदम कडक झाला होता.

मग मी तिला लंड चोकायला सांगितले होते तर ती मला नाही म्हणू लागली होती आणि ती माल म्हन्ल्ली कि मी कोणाचा लंड चोकत नाही पण तू मला पाहिजे तसे ठोकू शकतोस आणि माझी गांड पण मारू शकतोस.

मग मी तिला म्हणले कि जर तू माझा लंड चोक्णार नसशील तर कमीत कमी तू माझा लंड थोडा तुझ्या हाताने हलवून दे आणि मग ती काही न म्हणता माझे हे ऐकले होते आणि मग खूप प्रेमाने माझा लंड पकडून त्यला हलवू लागली होती आणि मी तिचे ढिले पडलेले बुब्स दाबत होतो आणि मग काही वेळाने मला राहवले नाही आणि मग मी तिला एक कांडोम देऊन टाकला होता आणि तिला म्हणले कि आता तू माझा लंड वर याला लाव, तर तिने माझे ऐकून आधी माझा लंड चांगला हलवला होता आणि मग त्या वर तिने कंडोम चढवून दिले होते.

मग मी तिला एकदम झोपवले होत्ते आणि तिच्या साडी आणि पेटीकोट ला वर केले होते आणि मग तिच्या पुची वर बरोबर माझा लंड सेट केला होता आणि मग मी तिच्या वर झोपलो होतो आणि मग मी तिच्या पुची मध्ये माझा लंड टाकू लागलो होतो.

मित्रांनो मी तेव्हा अनुभव केले होते कि तिची पुच्ची अजिबात टाईट नव्हती कारण कि ती एक रंडी होती आणि तिची पुच्ची अजून पर्यंत खूप लंड नि मारली असेल आणि आता माझा लंड त्या मुळे एकदम घसरून तिच्या आत मध्ये गेला होता, आपण मित्रानो अशा वेळी जे मिळेल त्याने काम चालवून घ्यावे लागत असते आणि मी पण तसेच केले होते.

आता मी तिचे बुब्स एकदम जोर जोराने दाबत होतो आणि माझा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये मारत होतो आणि मी तिला ठोकत ठोकत तिचे बुब्स पण एकदम जोर जोराने दाबत होतो आणि तिचे निपल पण मी एकदम माझ्या हाताने ओढत होतो आणि त्यांना मी एकदम जोश मध्ये येऊन घासत पण होतो.

मग मी तिच्या पायांना माझ्या खांद्या वर ठेवून घेतले होते आणि मग मी त्या नंतर परत माझा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये टाकला होता आणि तिला ठोके मारू लागलो होतो, ती पण माझा पूर्ण पूर्ण साथ देऊ लागली होती आणि ती मला पुन्हा पुन्हा बोलत होती कि प्लीज थोडे हळू हळू कर ना अहः आय्य हय्य अहह आय्य ईई अह्ह्ह अहह न प्लीज पण मी तिला एकदम जोर जोराने ठोकत होतो आणि तिला मारत होतो, कारण कि मी खूप दिवसांनी सेक्स केले नव्हते आणि आज मी ते सर्व एकत्र करून घेणार होतो आणि मग मी तिच्या पुच्ची मधून माझा लंड एकदम जोर जोराने आत बाहेर करू लागलो होतो

मग मी तिला चांगले १० मिनिट पर्यंत ठोकले होते आणि मग मी माझे वीर्य तिच्या पुच्ची मध्ये कंडोम मध्ये काढून टाकले होते आणि मग मी तिचे निपल ओढत उभा झालो होतो आणि माझा कंडोम पण काढून टाकून दिले होते आणि मग मी परत एक वेळा तिचे बुब्स दाबून टाकले होते आणि मग मी तिथून उठून निघून गेलो होतो आणि माझ्या मित्राला तिच्या कडे पठवून दिले होते आणि मग मी दुरून त्या दोघांची जवाजवी पाहू लागलो होतो.

मग मी दुरून असे पहिले कि आधी माझा मित्र तिच्या कडे गेला आणि तिचे बोल एकदम जोर जोराने दाबत होता आणि मग त्याने तिच्या पुच्ची मध्ये त्याचे एक बोट टाकले होते आणि मग एक एक करून तीन बोटे टाकून खूप आत बाहेर केले होते आणि मग तो तीच्या वर जाऊन झोपला होता आणि तिला खूप ठोकले होते, त्याने त्या रंडी ला घोडी बनवून टाकले होते आणि मग तिच्या पुच्ची मध्ये लंड टाकून दिला होता आणि तिला खूप जोर जोराने ठोके मारून जवले होते, मग जेव्हा त्याचे पण सर्व काम पूर्ण झाले होते तेव्हा आम्ही त्या रंडी ला पैसे देऊन टाकले होते आणि मग आम्ही तिथून निघून गेलो होतो, आता तुम्ही काही पण म्हणा पण उघड्या हवे मध्ये एका रंडी ला ठोकून एक वेगळी मजा येत असते. मला अजिबात कल्पना नव्हती आणि मला किती मजा आली होती ते तुम्हाला मी लिहून सांगू शकत नाही आहे.