काम नको फक्त संभोग हवा

छोट्याश्या खेडेगावात राहणारी आशा आता अठरा वर्षाची झाली होती. आता तिने शिक्षण बंद केले होते. तिच्या दोन बहिणींचे लग्न झाले होते. आता आशा देखील लग्नाला आली होती, त्यामुळे तिचे आईवडील आता काळजीत होते कारण अगोदरच दोन मुलींच्या लग्नाला खर्च झाला होता आता आशाच्या लग्नाला पैसे त्यांच्या जवळ नव्हते. यामुळे ते खूपच विचारात पडले होते.

आशा तशी रंगाने सावळी असली तरी ती दिसायला मात्र देखणी होती. तिच्या छातीवरचे भरगच्च बॉल आणि सुडौल नितंब यामुळे तिचा बांधा खूपच आकर्षक दिसत होता. तिला पाहता क्षणीच कोणाच्याही नजरेत यावी अशी ती दिसायला होती. आशा कष्टाळू होती. पण खेडेगावात काय काम करणार. तीची एक बहीण शहरात राहायला होती. तिने  शहरात जाऊन काहीतरी काम शोधायचे असे ठरवले.

तीने लगेच आपल्या बहिणीला कळवले आणि शहरात राहायला गेली. बहिणीने तिला एका रूमची व्यवस्था करून दिली. आणि आशाने तिथे  श्रीमंत लोकांच्या घरी धुणे भांडी करण्याचे काम सुरु केले. तिला चार पाच कुटुंबातून महिन्याला सहा हजार रुपये मिळत होते. हळू हळू करत ती तिथे रमु लागली. ज्या चाळीत ती राहायची तिथे एक मुकुंद नावाचा तरुण राहत होता.

तीस वर्षाचा मुकुंद दिसायला आकर्षक होता. त्याचे लग्न झाले होते पण बायको सोडून गेली होती. आईवडील नोकरीला होते. आणि मुकुंद ची नोकरी गेल्याने तो सध्या बेकारच होता. आईवडिलांच्या कमाईवरच जगात होता. मुकुंदचे तिच्या बायकोशी न पटल्याने ती त्याला सोडून गेली होती. मुकुंद आता आशावर लाईन मारत होता, तिच्याशी जवळीक करण्याचा प्रयत्न करत होता.

आशा देखील जवानीत आली होतीच. तिला देखील पुरुषी सहवास हवाच होता. हळू हळू दोघांचे जमू लागले, एकमेकांच्या नजरा भिडू लागल्या स्मित हास्य उमटू लागले.

‘आशा, तू मला खूपच आवडतेस…. खरेच किती आकर्षक आहे तुझे सौन्दर्य…’ मुकुंद तिला म्हणाला.

‘उगाच माझी स्तुती करू नका, मी काही एवढी देखणी नाही आहे.. ‘ आशा लाजत म्हणाली. तशी त्याच्या स्तुतीने ती मोहरून गेली होती. ‘आशा खरंच बोलतोय मी… तुझी मस्करी मी करीत नाही आहे.. खरच तू दिसायला सुंदर आहेस’ तो म्हणाला. ‘तुम्ही खरे सांगताय की खोटे मला काय तुमच्या मनातलं समजणार आहे होय?’ आशा हसत म्हणाली.

‘मग माझ्या मनात शिरून तरी  बघ… म्हणजे कळेल तुला.. तुझे हे रूप मला किती वेडावत आहे ते.. खरंच तुझा चेहरा किती सुंदर आणि लुभावना आहे ग…’ असे म्हणत तो तिच्या जवळ आला आणि तिच्या खांद्यावर हात ठेवला. ‘अहो असं काय करताय हात काढा ना खांद्यावरचा.. कोणीतरी बघेल… एवढं चिकटून बोलावं असं आहे का?; आशा म्हणाली.

‘अग … एकमेकांच्या जवळ येण्यातच मजा असते. इथे कोण मारायला येतंय… अशी काय वेड्यासारखी करतेस.. या निवांत चौपाटीवर सगळेच येत असतात प्रणय चाळे करायला त्यामुळे काही घाबरू नकोस. .’ तो म्हणाला. तिला झाडीत घेऊन गेला.

तिथे जाताच मुकुंदने तिच्या भरदार उरोजावर हात ठेवत तिचे उरोज दाबायला सुरुवात केली. तशी तिची छाती धडकी भरल्यासारखी धडधडू लागली. पुरुषी स्पर्शाने तिचे रोम रोम चेतले होते. सर्वांग पेटून उठल्यासारखे झाले. ‘अहो हे काय करताय… माझ्या छातीवर लगेच हात का ठेवलात …? अजून आपले लग्न देखील झाले नाही. एवढ्या लवकर असली घाई बारी नाही… आणि मला आवडत नाही असले काही’ तिला हा स्पर्श हवा असूनही ती म्हणाली.

‘अहो दाबादाबीचा खेळ काय खेळता.. खांद्यावर हात टाकायला दिला म्हणून लगेच छातीवर टाकता होय… तुमची पुरुषाची जात अशीच असते. ‘ ती लटक्या रागात म्हणाली. ‘उगाच नाटक करू नको तुला जर नको असते तर माझा हात का बाजूला केला नाहीस.. तुला देखील माझे हे चाळे आवडले होते खरे आहे ना..’ तो तिचे स्तन कुस्करत म्हणाला. ‘माझ्या राजा.. खूपच जोशात आलेला दिसतंय तुम्ही… हात बाजूला घ्या पाहू आधी.’ ती हसत म्हणाली.

त्याने तिचा चेहरा आपल्याकडे ओढला आणि तिच्या ओठांचे मनसोक्त रसपान करू लागला. तीही त्याच्या या हरकतीच्या रोमांचित झाली, तिने यावेळी विरोध नाही केला. तिने आपले ओठ त्याच्या हवाली केले होते तीही त्याला चुंबनाला साथ देऊ लागली.

पण हे करता करता अंधार पडू लागला होता. आता त्यांनी एवढ्यातच निघण्याचा निर्णय घेतला आणि घरी निघून आले. घरी आल्यावर रात्री दोघांनाही झोप लागली नाही. एकीकडे आशा काम करून पैसे मिळवत होती आणि दुसरीकडे मुकुंद रिकामा टेकड्या बसून काहीच काम करत नसे. घरीच असल्याने त्याला सतत आशाची आठवण सतावत असे. दोघांचेही एकमेकांवर प्रेम होते…

मुकुंदचे एका दुसऱ्या स्त्रीशी शारीरिक संबंध होते. जेंव्हा पासून आशा त्याला मिळाली होती त्याने त्या स्त्रीशी संपर्क बंद केला होता, पण त्याच्या या वागण्यानेच पहिली बायको त्याला सोडून गेली होती. संध्याकाळी आशा कामावरून येई पर्यंत तो तिची स्टेशनवर वाट पाहत बसायचा आणि ती आली कि ते तासभर म्हणून फिरायला जायचे. दोघांचे प्रेम हळू हळू बहरत चालले होते.

मुकुंद मात्र तिच्याशी संभोग करण्यास आतुरला होता. पण बाहेर बागेत असे करणे शक्य नव्हते. यासाठी तिला कुठेतरी बंद खोलीत घेऊन जावे लागणार होते. त्यासाठी त्याला लॉजशिवाय पर्याय नव्हता. पण लॉजवर न्यायचे म्हंटले तर पैसे लागणार आणि मुकुंद मिळवत नसल्याने त्याच्याकडे पैसे नसायचे. यामुळे त्याची पंचायत झाली होती. पण आशाला झवायची इच्छा मात्र दिवसेंदिवस त्याच्या मनात वाढत होती.

वडिलांच्याकडून पैसे मागून घेण्याची सोय नव्हती. पण मुकुंद च्या मनात तिला नग्न करून भोगायची इच्छा खूप झाली होती. तिच्या देहाचा मनसोक्त आस्वाद घायची त्याला घाई चालली होती. आणि एवढ्यात त्याला आशाचा पगार झालेला समजले. तो खुश झाला. तिच्याच पैशाने तिला लॉजवर न्यायचे त्याने ठरवले. तिच्याशी प्रणय चाळे करायचे तिच्या योनीत लिंग घुसवून मन शांत होई पर्यंत तिला दणके मारत झवायचे असे तो कल्पना करू लागला. या कल्पनेनेच त्याचे अंग अंग चेतवू लागले.

त्याने संध्याकाळी लगेच आशा ला गाठले. ‘आशा तुझा पगार झालाय ना?’ किती रुपये मिळाला पगार?’ त्याने विचारले. ‘पाच हजार रुपये मिळाले आहेत.. पण असे का विचारताय?’ तिने उलट प्रश्न करत विचारले. ‘आग लॉजवर  जाऊया… हॉटेलमध्ये चमचमीत जेवूया…’ तो निर्लज्जा सारखे म्हणाला. ‘अहो पण मी हे सर्व पैसे माझ्या बहिणीला देते तुम्हाला माहित नाही का?’ ती म्हणाली.. ‘हो मला माहिती आहे पण… त्यातले एक हजार रुपये बाजूला काढून ठेव आणि चारच हजार मिळाले म्हणून सांग ना… तिला कुठे समजतंय..’ काहीतरी खटाटोप करत तो तिला मनवू लागला.

शेवटी त्याने हट्ट धरून तिच्याकडून हजार रुपये काढूनच घेतले. ती नाईलाजास्तव त्याच्या सोबत आली. मुकुंद ने तिला हॉटेलवर न नेता एका लॉजवर नेले. कॉउंटरवर सातशे रुपये भरले. आणि चावी घेऊन खोलीच्या दिशेने निघाला. ‘अहो इकडे कुठे?’ तुम्ही सातशे रुपये कशाला भरलेत? त्याच्या मागे आशा जात म्हणाली.

त्याने खोलीचे दार उघडले आणि तिला गप्प करत बेडवर बसवले. आशा मात्र बावरली होती. अग इथेच जेवण आणि सर्वच मनसोक्त आनंद लुटून जाऊयात आपण. असे म्हणत तिच्या  जवळ  गेला. तिला मिठीत घेतले आणि चुंबन घेण्यास सुरुवात केली. त्याने स्वतःच कपडे काढून बाजूला टाकली. ‘आशा बसून काय राहिली आहेस काढ ना तुझीही कपडे’ तिच्या गालावरून हात फिरवत म्हणाला. तिच्या गालाचे चुंबन घेऊ लागला. ‘तुम्हीच काढा माझी कपडे’ ती लाजत म्हणाली. मुकुंद उत्साहीत होऊन तिचे कपडे काढू लागला.

आशाच्या योनीत आपला लंड घालून तिला झवण्यास मुकुंद आतुर झाला होता. वेळ न घालवता त्याने तिला पूर्ण नागडे केले. तीही त्याच्याशी एकरूप होण्यास तयार होती. तिचे उघडे अंग पाहून मुकुंद उड्याच मारू लागला. तिची योनी पाहून तर तो पागलच झाला. त्याचे लिंग उसळ्या मारू लागले. तिच्या उघड्या मोठ्या मोठ्या स्तनांकडे पाहून त्याचे भानच हरपले.

तिच्या योनिवरून हात फिरवत तिचे दोन्ही स्तन आळीपाळीने चोखु लागला. उतावळा होऊन कधी न पाहिल्यासारखे करू लागला. आशा देखील त्याच्या या चाळ्यांनी कामुक आणि गरम झाली होती. त्याने तिच्या योनीत बोट घातले. त्याला तिच्या योनीचा गरम आणि ओलसर असा स्पर्श झाला. ‘आह्हह्ह… योनीत बोटे नका घालू …. खूपच आग होते आहे… चला लवकर तुमचा सोटा माझ्या योनीत घालून घुसळा’ ती चित्कार सोडत म्हणाली.

आशाने त्याचे लिंग हातात धरले आणि ती त्याचा सोटा कुरवाळू लागली. तिला त्याचा सोटा आपल्या योनीत घालून घेण्याची घाई लागली होती. ती उताणी झोपली आणि त्याला आपला सोटा घालण्यास सांगितले. लगेच मुकुंद तिच्यावर चढला आणि तिच्या मदमस्त योनीत आपला सोटा सारला. त्यालाही कमालीची गडबड लागली होती तिच्या योनीत आपला सोटा सारण्याची.

सटासट सोटा तिच्या योनीत सारून आपली हौस पुरी करू लागला. त्याला याच क्षणाची खूप आतुरता लागली होती. पूर्ण देहभान विसरून तो तिच्यावर चढाई करत होता. तिला झवण्यात खूप आनंद मिळत होता. पाच मिनिटातच तो तिच्या पुचित वीर्य सोडून शांत झाला. जवळ जवळ तीन शॉट काढून ते दोघे घरी आले.

यानंतर मुकुंद तिच्याच पैशाने तिच्याशी मौज मजा करू लागला. स्वतः कोणतेतरी काम किंवा नोकरी पाहण्याचा प्रयत्न देखील करत नव्हता. हा बिनकामाचा पुरुष काय उपयोगाचा नाही म्हणून हळू हळू आशा त्याच्यापासून दूर होत गेली. आणि आशाने मुकुंदला डच्चू दिला.