कामसुखाचे ते दिवस

मनीषाच्या लग्नाला पाच महिने होऊन गेले. लग्नानंतर ती खुलायला हवी होती. तिचे यौवन बहरून उठायला हवे होते चेहरा फुलून निघायला हवा होता. आपल्या संसारात ती रमायला हवी होती. पण तसे झाले मात्र नव्हते. मनीषा अतिशय निराश झाली होती. दुखी झाली होती. लग्नानंतर खऱ्या अर्थाने ती कधी फुललीच नाही. नवऱ्याच्या सहवासात खुललीच नाही. तिचा चेहरा कधी आनंदाने उजळलाच नाही. तिचा चेहरा पार उतरून गेला होता.

तिला लग्नानंतर पतीच्या सहवासातील पहिली रात्र आठवली. त्या रात्री ती आतुरतेने नवऱ्याची वाट पहात होती.  थोड्याच वेळात तिचा नवरा तिच्या खोलीत आला. आल्या आल्या त्याने तिला मिठीत घेतले चुंबन वगैरे घेऊन तिला गरम केली. तिच्या देहाशी थोडावेळ खेळला. आणि तिला नग्न करून स्वतः नग्न झाला. त्याने आपला लवडा बाहेर काढतच ती रोमांचित झाली. त्याचा लंड फारसा मोठा नव्हता पण जेमतेम होता जाडजूड होता.

आता त्याने तिच्या योनीत आपले लिंग सारले. पाच दहा वेळा आत बाहेर केले आणि लगेच शांत झाला. पण मनीषा आता कुठे रंगात आली होती. तिला आता कुठे चेव चढला होता. आणि तेवढ्यात तिचा नवरा थंड झाला. तिच्या इच्छा अपुऱ्याच राहिल्या. थोडी नाराज झाली. पण पहिली वेळ आहे म्हणून त्यांचे असे झाले असेल अशी तिने मनाशी समजूत घातली आणि थोड्या वेळाने करतील असे तिला वाटले. पण तसे झाले नाही.

तो बाजूला सरकून झोपी गेला आणि मनीषा मात्र कामसुखाच्या आगीत रात्रभर पेटू लागली. या कुशीवरून त्या कुशीवर करत कशीतरी रात्र काढली. दुसऱ्या दिवशी हि असेच झाले. मनीषा जरा कुठे रंगात आली कि तो थंड व्हायचा. त्याचा लवकरच वीर्यपात होत असे. मनीषा खूप नाराज व्हायची. तिच्या मनातील कामवासना मात्र तो तृप्त करू शकत नव्हता. दिवसें दिवस असेच होत गेले.

मनीषाच्या योनीत लिंग सारले कि लगेच मिनिटातच शांत होत होता. तो तिच्या मनात वासनेचे निखारे पेटवायचा आणि स्वतः शांत व्हायचा. ती रात्रभर त्याच आगीत तळमळत होती. एक दिवस तिने न राहवून नवऱ्याला डॉक्टरांना दाखवण्याचा सल्ला दिला. पण नवरा तिच्यावर रागावला. ‘तुझ्याच योनीला खाज जास्त आहे त्याला मी काय करणार, लग्ना अगोदर रंग उधळले असशील म्हणून माझ्याकडून भागत नसेल तुझे.’ तिचा नवरा रागाने म्हणाला.

नवर्याच्या या बोलण्याने आणि तिच्यावर नको तो आरोप केल्याने मनीषा आणखीनच नाराज झाली. स्वतःमध्ये कमीपणा असताना त्याने तिच्यावर खापर फोडले. ती खूपच दुखावली. ती सासू सासऱ्या सोबत मन रमवू लागली. पण स्त्रीला जे हवे असते ते सुख जर नवऱ्याने नाही दिले तर स्त्री चे जीवन नरक बनून जाते. तिच्या वासना अपुऱ्या राहत होत्या. अशामुळे तिचे बाहेर लक्ष जाऊ लागले. तिला तिच्या पेटलेल्या भावना विझवण्यासाठी कोणीतरी हवे होते.

तिला कॉलेज मधले दिवस आठवले. कॉलेज मध्ये असताना तिला अनिकेत नावाच्या मित्राने प्रपोझ केले होते. पण मनिषाने असले काही करायचे नाही म्हणून त्याला नकार दिला होता. आता तिला असे वाटू लागले होते, कि जर अनिकेतला मी नकार दिला नसता तर आज मला हे दिवस पाहायला मिळाले नसते. अनिकेतने मला भरभरून सुख दिले असते. अशी खंत व्यक्त करत होती. तिला आज अनिकेतची खूप आठवण यायला लागली.

अनिकेतला कोणी घरी नसताना बोलावून घ्यायचे असे तिला मनोमन वाटू लागले होते. कोणाकडून तरी अनिकेतचा नंबर मिळवायचा असे ठरवले. आणि तिने आपल्या मैत्रिणीकडून त्याचा नंबर मिळवला. तीने त्याला नकार दिला होता आता हि तो तिच्यावर तेवढाच जीव टाकणार असे तिला वाटत होते. तिने एक दिवस कोणी घरी नसताना त्याला फोन केला. आणि त्याला लगेच घरी येण्यास सांगितले.

अनिकेतला हि आनंद झाला होता, स्वतः मनिषाने का फोन केला असेल या विचारात तो होता. त्याच्याही मनात तळमळ चालली होती. तो हि घाई गडबडीने तिच्या घरी आला. त्याच्या मनात अनेक विचार येत होते तो खूप आतुर झाला होता तिला भेटायला. अनिकेत हा इलेक्ट्रिक बोर्ड मध्ये कामाला लागला होता. मनीषा त्याला पाहून खुश झाली.

मनिषाने आपल्या नवर्याचची प्रकृती आणि आकर्षक चेहरा पाहून व त्याची श्रीमंती पाहून लग्न केले होते. पण त्या श्रीमंतीचा काहीच उपयोग नव्हता. तीला शारीरिक समाधान नव्हते. म्हणून ती आता अनिकेतकडे ओढली गेली होती. अनिकेत घरी पोहचताच तिने त्याला चहा ठेवला. अनिकेत सोफ्यावर बसला. त्याच्या मनात अनेक विचार येत होते. मनीषा चहा घेऊन आली.

त्याने चहाचा कप हातात घेत तिला विचारले, ‘मनीषा मला का बोलावलस इतक्या घाईने?’ सर्व काही ठीक आहे ना?’ तशी मनीषा अगदी भावुक झाली, कारण तिने त्याला नकार देऊनही तो तिच्या बोलावण्याने लगेच आला होता. ती आपला चेहरा नाराज करत म्हणाली. ‘अरे.. अनिकेत… मी तुला त्यावेळी नकार दिला म्हणून नाराज नाहीस ना?’ तिच्याकडे आश्चर्याने पाहत अनिकेत म्हणाला ‘नाही… असे काही नाही ? का ?

‘अनिकेत खरे सांगू… मला शारीरिक सुख हवे आहे. माझ्याकडे सर्व आहे पण स्त्रीला जे हवे असते तेच नाही. माझा नवरा माझ्या भावना पूर्ण करू शकत नाही. त्यांच्याकडून मला शारीरिक सुख म्हणावे तसे मिळत नाही.’ मी या बद्दल खूपच नाराज आहे.’ अनिकेतला अजूनही मनीषा तितकीच आवडत होती. तो खुश झाला होता. तिची आवडती आज तिला मिळणार होती यामुळे तो खुश झाला.

‘बस एवढेच ना? मी आहे ना तुला साथ द्यायला ‘ असे म्हणत अनिकेत तिच्या जवळ गेला. त्याने तिच्या पाठीवरून हात फिरवला. त्याच्या स्पर्शाने मनीषा रोमांचीत झाली. ‘राजा घे ना मला जवळ… मी तुझीच आहे… हा देह तुझ्याच स्वाधीन आहे…’ मनीषा त्याच्या गळ्यात गुंफत म्हणाली. आता अनिकेत तिच्या जवळीकतेने सुखावला होता. त्याचा हात तिच्या नितंबावर विसावला.

त्याचा सोटा आता ताठ झाला होता. लग्न होऊनही संभोग सुखाला आतुरलेली मनीषा त्याच्या स्पर्शाने खूपच रोमांचित झाली होती. त्याच्या स्पर्शाने उत्तेजित झाली होती. तिचेही हात अनिकेतच्या शरीरावरुन फिरू लागले. नवऱ्याकडून जे मिळत नव्हते ते आज मिळणार या भावनेने ती खूप खुश होती. ती प्यांटवरूनच त्याचा सोटा हातात धरून चोळू लागली. त्याचवेळी तिने आपले गुलाबी ओठ त्याच्या ओठावर टेकवले.

अनिकेत तिच्या स्तनांवरून हात फिरवू लागला. ‘अनिकेत तोवर तुझे कपडे काढ मी दरवाजा लावून येते. ‘ ती म्हणाली. अनिकेतने आपले सर्व कपडे काढून बाजूला केले. कडी घालून येताच मनीषा हि कपडे काढू लागली. तिच्या माधक शरीरावर आता फक्त चड्डी आणि ब्रेसीअर होते. तिच्या यौवनात कमालीचे आकर्षण होते. तिचे पुष्ट टच्च उरोज त्याला खुणावत होते.

तिच्या गोऱ्या गोऱ्या मांड्या त्याला वेड लावत होत्या. चुंबनाचा वर्षाव त्याने तिच्यावर केला. चुंबन घेत घेत तो तिचे स्तन चोळू लागला. ‘आह्ह… खूप मस्त वाटतंय रे… आणखीन चोळ ‘ ती चित्कारत होती. त्याचा लांबसडक झालेला सोटा तिने हातात धरून कुरवाळायला सुरुवात केली. त्याच्या सोट्याला हातात धरताच त्याच्या स्पर्शाने ती खूपच बेधुंद झाली.

अनिकेत तिचे स्तन चोखु लागला. चोखता चोखता त्याने तिची निकर बाजूला केली. आता ती पूर्ण नग्न झाली होती. तिची योनी पाहून तो खूपच रोमांचित झाला.  तो तिच्या योनिवरून बोटे फिरवू लागला. ‘आह्ह.. अनिकेत मला कसेतरी होतेय… मला आणखी तापवू नकोस… तुझा सोटा माझ्या योनीत घाल…’ ती विव्हळत म्हणाली.

ती विव्हळत आपल्या मांड्या फाकवुन झोपली. तिची कामातुर झालेली योनी पाहून अनिकेतचा लवडा उड्या मारू लागला. तो तिच्या योनीची पटापट चुंबने  घेऊ लागला. योनीत आपली जीभ आत बाहेर करू लागला. तशी मनीषा चित्कारु लागली तळमळू लागली. तिला हे सुख अनावर झाले होते. ती बेधुंद झाली होती. खरंच या सुखाला ती आतुरली होती.

‘अनिकेत… राहवत नाही आहे मला.. घाल तुझा सोटा माझ्या पुचित.. ‘ ती बेभान झाली होती. अनिकेत तिच्यावर आला. तिने स्वतःहून त्याचा सोटा हातात धरून आपल्या योनीवर टेकवला. ती कमालीची तापली होती. हळू हळू करत त्याने आपला लवडा तिच्या पुचित सारला. तिच्या तोंडात तोंड घालून आपला लवडा तिच्या पुचित खोलवर सारू लागला.

मनीषा विव्हळत होती. डोळे मिटून त्याच्या लवड्याचे होणारे घर्षण अनुभवत होती. मनीषाला त्याच्या लवड्याने सुखद संवेदना होत होत्या. तिच्या योनीची आग प्रत्येक दणक्याला उत्तेजित होत होती. तिची योनी प्रत्येक धक्क्याला ओली होत चालली होती. दणक्यावर दणके पडत होते. ती डोळे मिटून त्याचे दणके अनुभवत होती.

जवळपास त्याची योनी आता पाझरायला लागली होती. योनीतुन पाच पाच आवाज येऊ लागला होता. आता तिची योनी पूर्ण ओलीचिंब झाली होती. त्याने जोराचा दणका देत तिच्या ओल्या बुळबुळीत योनीत आपले वीर्य सांडले. ती त्याला घट्ट मिठीत पकडून शांत झाली. तिला पहिल्यांदा हा काम सुखाचा अनुभव आला होता. ती तृप्त झाली होती..

ती पूर्णपणे सुखी झाली होती. आता ती खुश होती कारण तिला जेंव्हा कामवासना सतावतील तेंव्हा ती अनिकेतला बोलावणार होती.