लहानशी आणि भोळी बिचारी

हेलो मित्रानो आज मी तुम्हाला सर्व लोकांना माझा एक एकदम खरा सेक्स अनुभव सांगणार आहे ज्याला वाचून मी अपेक्षा करतो आहे कि तुम्हाला सर्व लोकांना जरुर मजा येईल. हा माझा एकदम खरा सेक्स अनुभव आहे आणि आता जास्त वेळ खराब न करता मी सरळ माझ्या आज च्या घटने वर येतो आहे जी काही काळा पूर्वी माझ्या बरोबर घडली होती.

मित्रानो मी जेव्हा काही १८ वर्षे वयाचा होतो तेव्हा माझ्या घर चे लोक एक नवीन कामवाली घेऊन आले होते, ती दिसायला नेपाली होती आणि तिची कातडी खूप गोरी पान होती आणि तिचे बोल खूप मुलायम होते आणि एकदम गोल आणि मोठ्या आकाराचे होते आणि ती एकदम काटकुळी होती. पण तरी तिची छाती आणि गांड चा आकार जास्त बाहेर दिसत होता कारण तिची उंची काही कमी होती. असे बहुतेक तिचे वय १८ वर्षे असेल पण तिचा स्वभाव एकदम लहान मुला सारख होता. ती नेहमी लहान मुलां सारखे वर्तन करीत होती आणि तिचे बोलणे पण एकदम लहान मुला सारखे होते ती एकदम भोळी होती ती तिच्या शरीराने वाढली होती पण तिचे मग खूप साफ होते आणि तिला जगाच्या चांगले वाईट चे काही पण अजिबात भान नव्हते.

मित्रानो माझे आई आणि वडील दोन्ही डॉक्टर आहेत त्यामुळे ते ९०% घरी नसतात आणि कामा मुळे बाहेर असतात आणि त्यामुळे मी माझ्या घरी एकदम एकटा असतो आणि त्यासाठी माझ्या वडिलांनी तिला घरी ठेवले होते.

तिच्या सर्व कपड्या मध्ये तिच्या गळ्याचे कट खूप मोठे असायचे आणि ते इतके मोठे असायचे कि ते निपल पासून जरा वर पर्यंत असायचे त्यामुळे मला तिचे निपल पण सरळ सरळ दिसत होते आणि ती जेव्हा वाकून झाडू लावायची तेव्हा तर मला तिच्या आत मधले सर्व काही दिसून जात होते, आणि तिच्या गळ्य मध्ये एक लहान लोकेट आहे जो नेहमी मला तिचे सर्व काही पाहण्या पासून थोडा अडवत होता. पण तरी मी तिला सतत घुरून घ्रुरून पाहत राहायचो आणि ती जेव्हा पण खाली बसून तिचे कपडे साफ करत होती तेव्हा मी तिचे मस्त हलणारे बोल पाहून माझ्या मनाला आणि डोळ्याला शांत करून घेत होतो. मित्रानो मी आधी पासून थोडा लाजाळू आहे त्यामुळे आधी तर मी तिच्या कडे खूप चोरून चोरून पाहत होतो. पण मित्रानो दिल तर वेडे आहे आणि तो कोणाचे पण काही ऐकायला तयार होत नाही आणि त्यामुळे मी आता हळू हळू तिच्या कडे आकर्षित होऊ लागलो होतो आणि तिचे मजे घेऊ लागलो होतो.

मी जेव्हा माझ्या शाळे तून परत घरी येत होतो तेव्हा मी आलो कि माझे कपडे बदलून घेत होतो आणि मग माझे बाकी चे काही काम करून मोकळा होत होतो तेव्हा ती मला विचारून मग जेवण लावत होती. मग मी आणि ती काहि तरी बोलत बसत होतो आणि कधी कधी तर आमच्या मध्ये भांडण पण होऊन जात होते अन मी तिच्या कडून वाचण्या साठी माझ्या रूम मध्ये जात होतो आणि मग आम्ही पलंगावर एक मेका वर तुटून पडत होतो.

मित्रानो ती मला मारायला कोणत्या हि गोष्टी चा काही पण विचार न करता माझ्या वर चढत होती आणि त्यामुळे तिचे मस्त हलणारे बोल माझ्या छाती ला स्पर्श करत असत आणि मी तर नेहमी तिच्या पसून थोडे दूर राहायचा प्रयत्न करीत होतो, पण ती एकदम भोळी होती आणि तिला काही पण समजत नव्हते, तिला हे पण समजत नव्हते कि ती एक मुलगी आहे आणि मी एक मुलगा आहे आणि मग ती माझ्या बरोबर भांडण करायची आणि मी तेव्हा तिचे बोल जाणून बुजून स्पर्श करीत होतो पण तीअल त्या सर्व गोष्टी ने काही पण फरक पडत नव्हता. मित्रानो आम्ही काही दिवसत एकदम चांगले मिसळलो होतो आणि आता मी पण तिच्या बरोबर एकदम बिनधास्त पाने भांडण करत होतो आणि ती जेव्हा माझ्या वर चढायची किंवा मला चिकटायची तेव्हा मी पण जाणून बुजून तिला जोराने चिटकून जात होतो आणि मग आम्ही बेड वर एकदम मस्त खेळत बसत होतो.

आमच्या छाती ला छाती बरोबर आमच्या मंड्या पण एकमेकाला घासून जात होत्या आणि माझा हात आमच्या दोघांच्या शरीरा च्या मध्ये अडकून जात होता आणि तो सरळ तीच्या गोल वर लागत होता आणि मग मी त्याना दाबत होतो आणि खूप वेळा तिचा पाय माझ्या पायाच्या मध्ये जात होता आणि मग मी तिला खूप जोरणे पकडून ठेवत होतो आणि तिचे पाय माझ्या पायांच्या मध्ये घेऊन मी तिचे मजे घेत होतो. आणि कधी कधी तिचा हात माझ्या लंड च्या एकदम जवळून जात होता तेव्हा मी खूप जोराने त्याला धरून ठेवत होतो आणि त्यामुळे तिचा हात आमच्या दोघांच्या पायांच्या मध्ये अडकून बसत होता.

मित्रांनो हे सर्व काही खूप अचानक होत होते आणि ती जेव्हा तिचा हात बाहेर काढायचा प्रयत्न करीत होती तेव्हा माझ्या कडक लंड वर तिचा हात खूप वेळा घासला जात होता आणि ते मला खूप सुख देत होते. जे मी तुम्हाला शब्दा मध्ये सांगू शकत नाही. पण तिचे सर्व लक्ष मला मारण्या मध्ये असत होते.

मग काही दिवस असेच निघून गेले आणि मग उन्हाळा आला आणि मी फक्त कॉटन ची एक लहान नीकर आणि बनियन मध्ये राहू लागलो होतो. मित्रानो तिला कोक्रोच ची खूप भीती वाटत होती आणि हे मला पहिल्या पासून माहिती होते आणि त्यामुळे एक दिवस तिच्या बरोबर मस्ती करताना मला एक कल्पना डोक्या मध्ये आली आणि मग मी एक मेलेंला कोक्रोच घेतला आणि तिला घाबरवायला तिच्या मागे पळू लागलो होतो आणि मग ती एका कोपयात जाऊन फसली होती.

मग मी पण चांगली साधी पाहून तो कोक्रोच तिच्या अंगावर फेकून दिला आणि माझे नशीब चानले होते कारण तो कोक्रोच पडला होता कोठे? तर तिच्या दोन बोल माझ्या मध्ये जाऊन तो फसला होता आणि ती एकदम वेड्या सारखी ओरडू लागली आणि इकडे तिकडे पळू लागली होती आणि मी पण आता खूप घाबरलो होतो. मग मी तिच्या जवळ जायची हिम्मत केली आणि मग तिला मागून तिच्या कमरे ला जोराने पकडले आणि तिला खाली पडून टाकले होते. पण ती अजून पण खूप ओरडत होती आणि खूप हलत होती, त्यामुळे मला तिच्या वर काबू करणे अवघड जाऊ लागले होते आणि ती तिचे दोन्ही डोळे बंद करून ओरडत होती.

मी मग पटकन तिच्या वर गेलो आणि मी तिचे दोन्ही पाय माझ्या गुडघ्या ने आडवून टाकले होते आणि मग मी माझ्या एक हाताने तिचे तोंड बंद करून टाकले होते जेणे  करून तिचे ओरडण्याचे आवाज बंद होऊन जातील आणि मग मी माझा दुसरा हात तिच्या टोप च्या आत मध्ये टाकून त्या कोक्रोच ला शोधू लागलो होतो.

तेव्हा मी अनुभव केला कि ती खूप घाबरली होती त्या मुळे तिचे दिल त्या वेळी खूप जोर जोराने धडधड करू लागले होते आणि मी काही पण करू शकत नव्हतो आणि ती सतत उड्या मारत होती आणि ती तिच्या एक हाताने जणू मला तिच्या पासून दूर करायचा असफल प्रयत्न करत होती आणि तेव्हा माझ्या कमरे चा हिस्सा बरोबर तिच्या कमरे च्या वर होता आणि त्या मुळे तिचा एक हात आता सरळ माझ्या लंड च्या जवळ जाऊन अडकला होता. आणि मी तेव्हा तिचे हात थांबवायला माझ्या दोन्ही पण मांड्या खूप जोराने बंद करून टाकल्या होत्या, पण ती अजून पण इतक्या जोर जोराने हलत होती कि तिच्या बोल च्या मधून तो कोक्रोच शोधणे खूप अवघड वाटू लागले होते. आणि तेव्हा माझा हात तिच्या बोल ला खूप जोर जोराने दाबत होता जसे कि कोणी एक आठवडा जुने कपडे घासत असेल, ती एकदम चकित झाली होती आणि मला या गोष्टी ची अजिबात माहिती नव्हती. मग मला तिच्या बोल मधून कोक्रोच शोधताना काही समजले नाही कि केव्हा तिचा एक हात माझ्या नीकर च्या मध्ये कौन अडकला होता आणि माझ्या हात ची पकड तिच्या हाता वर खूप जास्त होती, पण तरी तिचा हात हळू हळू हालचाल करू लागला होता.

आता तिचा कोमल हात नकळत माझ्या लंड ला लागत होता आणि त्यामुळे आता माझा लंड एकदम मोठा जाला होता आणि तो एकदम काठी सारखा कडक पण बनला होता. पण तिचे लक्ष तर फक्त तिच्या शरीरा वर असलेल्या कोक्रोच वर होते आणि जास्त करून माझे लक्ष पण त्या कोक्रोच ला पकडण्य कडे होते. मित्रानो हे सर्व चालू झाले त्या गोष्टी ला आता चार ते पाच मिनिटे झाली होती, मला त्यावेळी किती मजा येत होती ते मी तुम्हाला काही पण सांगू शकत नाही आहे, कारण ती त्या कोक्रोच च्या मुले ओरडत होती आणि मी त्या गोष्टी चा फायदा घेऊन तिच्या छाती ला हळूच दाबून तिची मजा घेत होतो आणि मी माझे काम करत करत बरोबर तिच्या गोल गोल बोल वर माझे हात फिरवून त्यांचा अनुभव घेत होतो. पण तिचे ओरडणे अजून पण तसेच चालू होते, मग काही वेळ असे चालले आणि मग मला पण माहिती नाही कि का पण मी तिच्या वर खूप जोराने ओरडलो आणि म्हणालो कि अहः आआ बास कर आता तुझे ओरडणे आता मला तो सापडला आहे, आणि मग मी हे ओरडून तिच्या कडे पाहत राहिलो आणि ती तर जणू एकदम मरून गेली होती आणि ती एकदम शांत  झाली होती अन तिचा हात आता माझ्या लंड वर एकदम जोराने अडकला होता आणि ती खूप घाबरल्याने एकदम पुतळ्या सारखी जाली होती. तिचे दोन्ही पण डोळे एकदम उघडे राहून गेले होते आणि तिचे शरीर आता एकदम कापू लागले होते आणि ती जणू आता माझ्या खाली एकदम बेशुद्ध होऊन पडली होती आणि ती खूप वेळ अशी च पडून राहिली होती आणि आता त्यामुळे मला तिच्या दोन बोल च्या मध्ये असलेला कोक्रोच खूप आरामात माझ्या हात मध्ये सापडला होता आणि मग त्या कोक्रोच ला बाहेर काढले आणि मग पटकन माझा हात तिच्या छाती वरून मी बाजू ला करून टाकला होता.

तिच्या कडे पहिले तर तिचा चेहरा एकदम घामाघूम झाला होता आणि तिच्या डोळ्यातून  अश्रू पण निघाले होते आणि आत मी पण त्या कोक्रोचा ला पकडण्य च्या मागे खूप पळून पळून दमून गेलो होतो त्यामुळे मी तिच्या छाती वार माझे डोके ठेवून मी गप चूप काही वेळ पर्यंत पडून राहिलो होतो आणि ती तेव्हा खूप जोर जोराने श्वास घेत होती. आणि तिचा चेहरा एकदम लाल झाला होता आणि ती काही पण बोलू शकत नव्हती. मित्रानो आता तिचे बोल दाबणे आणि तिची गांड घासणे आता माझ्या साठी खूप सामान्य बाब झाली होती पण मी अजून पण तिला कधी ठोकले नाही आहे.