लंड चोकायची मजा आली

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव मनीष आहे आणीन मी खूप हिंमत एकत्र करून तुम्हा लोकांना माझी हि गोष्ट सांगतो आहे कारण कि मी आता स्वतः ला थांबवू शकत नाही आहे, आधी मी माझ्या विषयी सांगून टाकतो आहे. माझे वय २८ वर्षे आहे आणि मी नोएडा च्या एका कंपनी मध्ये काम करतो आहे. माझे लग्न झाले त्याला ३ वर्षे झाले आहे.

आता मी आज च्या गोष्टी वर येतो आहे. माझे आणि माझ्या पत्नी चे संबंध चांगले चालू होते लग्न नंतर पण २ वर्षे नंतर मला माझ्या बायको मध्ये काही रस राहिला नव्हता आणि मी बाहेर पण मुलींवर ट्राय करू लागलो होतो. आणि तुम्हाला माहिती आहे कि जेव्हा एक मुलगा काही करतो तेव्हा तो त्याच्या मित्रांना जरूर सांगत असतो, मी पण माझ्या मित्रा बरोबर सर्व काही शेयर करत होतो.

एक दिवस त्या फ्रेंड ने मला त्याच्च्या रूम मध्ये बोलवले होते आणि म्हनला कि पार्टी करू आपण आणि दारू पण पिऊ, त्याला माहिती होते कि मी जास्त पीत नाही आहे त्यामुळे त्याने माझ्या साठी एक केन घेतले होते आणि त्याच्या साठी दारू घेतली होती, दोघांनी बसून त्याच्या रूम वर ड्रिंक केली होती आणि जेवण पण केले होते. मग तो मला म्हणू लागला होता कि आज तू माझ्या रूम वर थांबून जा.

आधी तर मी नाही म्हणले होते पण तो ऐकला नाही आणि म्हनला कि जर तू घरी दारू पिऊन गेलास तर तुझी बायको मला उद्या फोन करेल आणि मला म्हणेल कि माझ्या पती ला वाईट सवय लावू नको. मग मी त्याला हो म्हणले होते आणि घरी कोल करून सांगून टाकले कि मी आज घरी येणर नाही आहे.

त्या नंतर आम्ही बोलत बसलो होतो आणि खूप वेळ पर्यंत बोलत बसून मग आम्ही झोपायची तयारी करू लागलो होतो. मग मी मित्राला म्हणालो कि तुझ्या कडे एखादी शोर्ट असेल तर मला दे कारण कि जीन्स घालून मला झोप लागणार नाही आहे. तो म्हनला कि माझ्या कडे एक आहे जी मी आता घातली आहे आणि इथे कोणी मुलगी नाही आहे आणि तू बिनधास्त जीन्स काढून झोपी जा.

मग मी माझी जीन्स काढून टाकली होती आणि एक चादर घेऊन त्या मध्ये घसून झोपू लागलो होतो, १० मिनिट नंतर मला गुड नाईट बोलून तो झोपू लागला होता आणि मला पण आता झोप लागत होती, पण मला त्याचे पाय माझ्या पायाला टच करत होते आणि मी खाली फक्त चड्डी घातली होती.

मला काही विचित्र अनुभव होत होता आणि चांगले पण वाटत होते आणि मग हळू हळू माझ्या वर सेक्स चढू लागला होता पण मला माहिती होते कि मला असे काही करायचे नाही आहे, पण काही वेळाने माझे डोके माझ्या कंट्रोल च्या बाहेर गेले होते आणि मग मी ठरवले कि काही पण झाले तरी काही तरी आता केले पहिजे आहे, आणि सकाळी मित्र काही म्हनला तर त्याला सांगेन कि मला ड्रिंक सहन होत नाही आहे आणि मी नशे मध्ये असताना असे झाले होते.

मग मी त्यानंतर जाणून बुजून बाजू बदलली होती आणि त्याच्या कडे असे करत होतो कि मी झोपलो आहे आणि मग मी माझा हात त्याच्या शोर्ट च्या वर ठेवला होता आणि हळू हळू रब करू लागलो होतो, मग मला माझ्या लंड मध्ये पण हरकत होऊ लागली होती आणि मला आता समजले होते कि तो पण आता जागा झाला आहे पण त्याने काही रिएक्शन दिले नाही.

मग मी माझा हात हळूच त्याच्या शोर्ट वरून टोप वर घेऊन आलो होतो आणि हळू हळू आत मध्ये टाकू लागलो होतो आणि मला असे वाटत होते कि तो मला त्याच्या आत मध्ये हात टाकायला मदत करत आहे. मग जेव्हा माझा हात त्याचा लंड वर पोचला होता तेव्हा मी तो पकडला होता आणि त्याने मला त्याच्या कडे ओढून घेतले होते आणि मला समजले कि तो पण तयार आहे.

मग मी पण काही लाज ठेवली नाही आणि त्याचा शोर्ट आणि चड्डी काढून टाकली होती, मग मी जेव्हा त्याची चड्डी काढली होती तेव्हा त्याचा लंड पाहून मी एकदम चकित झालो होतो, खूप मोठा लंड होता त्याचा आणि मग त्याने मला इशारा केला होता कि आता चोकून पण दे आणि मग मी स्वतः ला थांबवू शकलो नाही.

मग मी त्याचा लंड तोंडात घातला होता, माझे पहिल्या वेळी होते तर त्याचा लंड मला काही जास्त आवडला नाही आणि मला असे करताना मजा येत होती. मग त्याने त्याच्या लंड बरोबर त्याची गांड पण माझ्या कडून चाटून घेतली होती आणि मला त्याची गांड चाटताना काही पण प्रोब्लेम झाला नाही.

मग त्याने मला सांगितले होते कि गांडी मध्ये घेशील का? तर मी त्याला आधी हो म्हणालो होतो आणि त्याने जसे थुक लावून लंड माझ्या गांडी मध्ये टाकला तर माझे सेक्स चे भूत उतरले होते आणि मला त्रास होऊ लागला होता आणि मग त्याने लंड बाहेर काढून टाकला होता पण त्याचा लंड अर्धा आत मध्ये गेला होता आणि त्याला त्याचे पाणी अजून काढायचे होते.

मग तो महाला कि चल तोंडात घे, पण मी नाही म्हणत होतो कारण कि जेव्हा त्याने लंड ला आत मध्ये टाकले होते तेव्हा माझ्या गांडी तून त्या मध्ये काही तरी लागले होते, पण त्याने काही ऐकले नाही आणि माझे डोके पकडून लंड माझ्या तोंडात टाकू लागला होता.

मग मी आधी तर खूप प्रयत्न केला होता कि घेणार नाही पण जेव्हा तो ऐकला नाही तेव्हा मला त्याच्या साठी तोंडात घ्यावे लागले होते आणि त्याने माझ्या तोंडात त्याचा सारा माल काढून टाकला होता मग मी त्याचा अर्धा माल कसे तरी पिऊन गेलो होतो आणि जेव्हा मला पिता आले नाही तेव्हा मी त्याचा माल बाहेर थुकून टाकला होता.

त्या दिवस च्या एक आठवड्या नंतर त्याने माझ्या तोंडात त्याचा लंड टाकला होता आणि मग त्याने कंपनी मधून जोब सोडून दिली होती आणि तो दुसरी कडे निघून गेला होता.