जवाजवीची पहिली मजा

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव रवी आहे आणि माझ्या शेजारी एक १४-१५ वर्षे वय असलेली मुलगी राहत होती. जिचे नाव हेमा होते, तेव्हा मी १२ वी मध्ये शिकत होतो आणि हेमा जास्त करून आमच्या घरी येत जात होती, एक दिवस मी जेव्हा अभ्यास करत होतो तेव्हा ती अचानक येऊन माझ्या गोदी मध्ये बसली होती आणि तेव्हा मला तिने असे बसलेले पाहून मला खूप विचित्र वाटत होते.

मग मी पण माझ्या मनात ठरवले होते कि या गोष्टी चा मी पण चान्स घ्यायला पाहिजे आहे आणि मग मी तिच्या बरोबर हळू हळू मस्ती करू लागलो होतो आणि मग मी माझा हात तिच्या मांडी वर फिरवू लागलो होतो आणि आणि मला माहिती नाही कि तिला चांगले वाटत होते कि नाही. मग काही दिवस जाले आणि ती जेव्हा पण माझ्या कडे येत होती तेव्हा मी तिच्या मांडी वर माझा हात फिरवत होतो आणि तेव्हा तिला मी माझ्या मांडी वर बसवून घेत होतो आणि तेव्हा माझ्या अवजाराला थोडी मालिश होत होती, मग मी एक दिवस माझा एक हात तिच्या चड्डी मध्ये टाकला होता आणि तिला मी गुदगुदी करू लागलो होतो, मग मी तिला असे करत होतो ते तिला आवडत होते कि नाही माहिती नाही. कारण कि तिने माझा हात एक झटका देऊन बाजूला केला होता तर मी पण काही उत्तर दिले नाही.

मग तिला एक दिवस एक खेळणे जे आमच्या घरा च्या बॉक्स मध्ये असते ते पहिजे होते तर मी तिला एक अटी वाट ते द्यायचे तिला सांगितले होते कि ती मला तिच्या चड्डी मध्ये मला हात लावायला देईल तर ती पण तयार झाली होती, तो माझा एकदम पहिला अनुभव होता ज्या मध्ये मी तिला एकदम जवळून पाहत होतो.

आमचा हा खेळ अनेक दिवस पर्यत चालत राहिला होता आणि आता तर ती जेव्हा पण आमच्या घरी येत होती तेव्हा ती माझ्या कडे येत होती आणि मला म्हणत होती कि मला ते खेळणे पाहिजे आहे आणि मग काही दिवस असे निघून गेले आणि मग मला पण वाटू लागले होते कि मी जे करीत होतो त्या मुळे आता ती पण हळू हळू मजे करू लागली होती. आता मी जेव्हा पण तिच्या चड्डी मध्ये माझा हात टाकत होतो तेव्हा असे करताना मला जर काही त्रास झाला तर ती स्वतः तिची चड्डी उठून बाजूला करून देत होती आणि मला तर मग काही माहिती नव्हते कि याच्या पुढे काय करायचे असते.

मग एक दिवस मुठ मारता मारता माझ्या डोक्या मध्ये एक विचार आला होता आणि आता मी पूर्ण नागडा झालो होतो आणि मग टिश्यू पेपर ठेवून माझा लंड त्यावर एड्जस्ट करून माझी कमर पुढे मागे करू लागलो होतो जसे कि जवयच्या स्टाईल मध्ये असते, मला त्या मध्ये मुठ मारण्या पेक्षा पण जास्त मजा येत होती, मग माझ्या डोक्यात एक विचार आला होता तर मी एक दिवस हेमा ला अजून एक चांगले खेळणे दाखवले होते आणि तिला नवीन मजा करायला तयार करून टाकले होते.

मग मी तिची चड्डी तिच्या गुडघ्या पर्यत खाली करून टाकली होती आणि मग बाजू ला जाऊन माझा लंगोट पण काढून टाकला होता पण मी वरून माझी हाफ पेंट तशीच ठेवली होती आणि तिला माझ्या समोर उभे केले होते अन मग थोडे माझ्या गुडघ्या वर वाकून माझा लंड च्या आजू बाजू ची जागा तिच्या पुच्ची च्या आजू बाजू ला लावली होती आणि मी धक्के मारू लागलो होतो आणि मग काही वेळाने माझे वीर्य निघू लागले होते.

मग मी एक दिवस असे करत करत हळूच हेमा ला काही समजणार नाही असे माझे पेंट चे बटन काढून टाकले होते, तिला आधी तर काही पण समजले नाही पण अचानक तिला तिच्या मांडी वर काही गरम वस्तू अनुभव झाली होती आणि मग तिने पहिले आणि तिला समजले कि हे काही तरी वेगळे आहे.

मग मी काही वेळाने तिच्या मांडी वर माझे वीर्य काढून टाकले होते आणि मी या दिवस पर्यत माझ्या पेंट चे बटन न उघडता माझ्या पेंट च्या आत मध्ये सर्व वीर्य काढून टाकत होतो आणि त्यामुळे मी काढले आहे ते काही समजत नव्हते, पण या वेळी माझे सर्व वीर्य तिच्या मांडी वर लागले होते पण तिने तरी पण मला काही पण म्हणले नाही.

मग आमचे हे काम काही दिवस असेच चालू राहिले होते आणि मग मी एक दिवस तिच्या बरोबर भांडण करून टाकले होते तर ती मला मस्का मारू लागली होती, आता बहुतेक तिला ती गोष्ट पण चांगली वाटू लागली होती आणि मग मी काही दिवस पर्यत तिच्या बरोबर असे काही पण केले नाही आणि आता ती जेव्हा माझ्या घरी येत होती तेव्हा ती माझ्या बरोबर काही जास्त बोलत पण नव्हती.

मग मी तर तिची परीक्षा पाहत होतो कि ती काही तरी मला एक दिवस म्हणेल आणि मग असेच घडले होते. ती एक दिवस मला म्हणली कि रवी भैया तुम्हाला ते पांढरे पांढरे माझ्या मांडी वर काढायचे नाही आहे का? मग मी माझ्या मनात ठरवले कि हा चान्स घ्यायला पाहिजे आहे, आता थोडे थोडे तिला पण समजू लागले होते पण आमचे हे काम मागचे खूप दिवस पर्यंत चालू असल्याने ती एकदम मोकळे पणाने बोलत होती, मग तिने मला एक दिवस असे विचारले होते कि मी आता तिच्या बरोबर असे कधी पण करणार नाही का?

मग मी माझ्या मनात विचार केला होता आणि तीच्या बरोबर ते सर्व काही करायला तिच्या समोर एक अट ठेवली होती कि मी जे म्हणतो आहे तसे ती करेल, मग मी तिला माझ्या घरी एक वरचा रूम होता तिथे घेऊन गेलो होतो आणि म्हणलो कि आता मी आधी जसे करत होतो तसे करणार आहे, पण मी आता उभे राहून करणार नाही आहे पण झोपून करणार आहे, मग तिने काही विचार केला नी ती पण तयार झाली होती.

मग मी तिच्या समोर अजून एक अट ठेवली होती कि ती तिची चड्डी तिच्या गुडघ्या पर्यंत नाही तर एकदम काढून टाकणार आहे, मग ती तयार झाली होती आणि तिने तिची चड्डी पण काढून टाकली होती, मग मी तिच्या वर झोपलो होतो आणि मग ती माझे वजन सहन करू शकले नाही.

मग मी तिला उलटे केले होते आणि तिला माझ्या वर झोपवले होते आणि मग हळू हळू तिच्या गांडी वर माझे हात फिरवत होतो, आता मला धक्का मारायची अजिबात मजा येत नव्हती तर मी तिला परत माझ्या खाली घेऊन टाकले होते आणि तिला मी ठोके मारू लागलो होतो, मी तिला इतके दिवस उभे उभे ठोके मारत होतो आणि आता झोपून मारत असल्याने आता माझ्या लंड मध्ये जास्त घर्षण होत असल्याने आता माझा लंड वीर्य सोडत होता, पण या अवस्थे मध्ये माझ्या लंड चे घर्षण सरळ होत नव्हते तर मी माझ्या लंड चा टोपा तिच्या पुच्ची च्या बरोबर माझ्या हाताने पकडून घासू लागलो होतो, तर तिने तिचे पाय पसरून टाकले होते आणि माझा लंड थोडा खाली सरकला होता आणि मग मला तेव्हा अनुभव झाले कि हि काही वेगळी वस्तू आहे.

मग मी बसलो होतो आणि तिच्या पुच्ची ला बारकाईने पाहू लागलो होतो अन मग मी त्या मध्ये एक लहान भोक सारखे पहिले होते आणि मग मी हळूच त्याच्या आत मध्ये बोट टाकायचा प्रयत्न केला तर हेमा म्हणली कि नाही भैया तर मी विचारले कि काय झाले आहे? तर ती एकदम लाजून लाल झाली होती.

मग मी तिला खूप वेळा विचारले होते कि काय झाले सांग मला तर मग तिने मला कसे तरी सांगितले होते कि माझी एक मैत्रीण तिच्या भोका मध्ये एक पेन्सिल कधी कधी टाकत असते. मग मी म्हणले कि पेन्सिल तर तिला लागून जाईल, पण बोट लागणार नाही आहे मग ती तयर झाली होती.

मग मी पण तसेच केले होते आणि काही वेळ पर्यत माझे बोट तीच्या पुच्ची मध्ये आत बाहेर करू लागलो होतो, आता हेमा ला पण हे खूप चांगले वाटत होते, मग काही दिवस आमचे हे काम चालू राहिले होते आणि आम्हला खूप मजा येत होती हे सर्व करून, मग मी एक दिवस माझ्या मोठ्या वयाच्या मित्राला विचारले होते कि लग्न झाले कि कसे करतात? मी त्याला माझे आणि हेमा च्या मधले खेळ काही पण सांगितले नव्हते.

मग त्याने मला समजावले होते कि कसे लंड त्या भोका मध्ये जात असतो? मग मी त्या दिवशी जेव्हा स्कूल वरून घरी आलो होतो तेव्हा मी पटकन हेमा च्या घरी गेलो होतो आणि तिला घरी यायचा इशारा केला होता, तर ती पण पटकन माझ्या घरी आली होती. आता मला तिच्या पुच्ची मध्ये माझे बोट नाही तर माझा लंड टाकायचा प्रयत्न करायचा होता.

मग मी हेमा ला सांगितले होते आणि ती पटकन तयार झाली होती, मग ती वर च्या रुम मध्ये पळत गेली होती आणि मग मी वर जाऊन पहिले होते कि ती चड्डी काढून माझी वाट पाहत आहे. मग मी तिचे दोन्ही पण पाय एकदम उघडले होते आणि तिच्या पुची च्या भोका वर माझा लंड एडजस्ट केला होता आणि दाबू लागलो होतो. आता थोडा जोर लावून पण माझा लंड आत मध्ये जात होता.

मग मी तिला सांगितले कि मी जोर लावत आहे तरी तो आत मध्ये जात नाही आहे तू तुझ्या हाताने पकडून त्याला तुझ्या भोका वर लावून ठेव आणि मी माझे दोन्ही पण हात जमिनी वर ठेवून जोर लावतो आहे तिने ऐकले आणि तसे केले होते. मग मी असे करून जेव्हा जोर लावला होता तेव्हा ती एकदम ओरडली होती आणि तिला काही समजेल तेव्हा त्या आधी माझा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये गेला होता.

आता माझ्या मित्राने मला सर्व क्रिया समजावून दिली होती आणि मी तसे करत होतो, आता काही वेळ त्रास झाल्या वर हेमा ला पण मजा येउ लागली होती, मग मी आधी तिची चड्डी काढून तिच्या मांडी वर माझा लंड घासून धक्का मारत होतो आणि मला असे धक्के मारताना खूप मजा येत होती, मग काही ठोके दिले कि माझ्या लंड मधून हळू हळू वीर्य निघू लागले होते आणि आता तर मला मी आधी करत होतो त्याच्या पेक्षा जास्त मजा येऊ लागली होती, तर मित्रांनो अशा रीतीने माझा पहिला संभोग झाला होता.