मॅडमची वासना – १

नमस्कार माझ्या सर्व मित्र आणि मैत्रिणींनो, आज मी तुमच्यासमोर एक कामुक संभोग कथा घेऊन हजर आहे. ही घटना मी माझ्या डोळ्यांनी पाहिलेली आहे.

माझं नाव अर्जुन असून, मला नुकतंच २२ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. मी पुणे येथील एका नामांकीत कॉलेजमध्ये माझी डिग्री पूर्ण करत आहे. ह्या कथेत मी तुमच्या समोर एक विशेष प्रेम कथा मांडणार आहे.

ही विशेष प्रेम कथा आमच्या कॉलेजमधील आहे. ही प्रेम कथा माझ्या एका मित्राची आणि आम्हाला शिकवण्याऱ्या मॅडमची आहे. माझ्या त्या मित्राचं नाव कुणाल शर्मा आहे.

माझ्या पूर्ण वर्गाला माहीत आहे की, ह्या दोघांमध्ये काहीतरी खिचडी शिजत आहे, पण नेमकं काय चालू आहे, हे मात्र कुणालाच माहीत नाही.

आम्ही कॉलेजच्या द्वितीय वर्षात असताना, आमच्या वर्गावर एक नवीन मॅडम आल्या. त्या मॅडमचे नाव होते सोनाली मॅडम. सोनाली मॅडम जशी दिसायला सुंदर होती, तशीच ती शिकवण्यात पण पटाईत होती.

त्यांनी आम्हाला शरीरशास्त्र शिकवण्यास सुरुवात केली. सर्वात अवघड वाटणारा विषय सोनाली मॅडमने सोपा करून टाकला. त्यांच्या शिकवण्यात काहीतरी जादू असावी.

कुणाल माझ्या वर्गातील सर्वात हुशार विद्यार्थी होता. त्याने कधी मॅडमला आपल्या जाळ्यात फासलं हे कुणालाच कळलं नाही.

मॅडम रोज आमच्या वर्गावर यायची आणि आम्हाला शिकवत शिकवत नेहमी चोर नजरेने कुणाल कडे पहायची. कुणाल पण काही कमी नव्हता, तो पण क्लास नंतर मॅडमच्या केबिनमध्ये जाऊन बराच वेळ चर्चा करत बसायचा.

कुणाल माझा जवळचा आणि खास मित्र होता. एका दिवशी आम्ही असंच सहज माझ्या खोलीवर बसून दारू पीत होतो, सहजच विषय मॅडमवर गेला. आणि तेव्हाच मला या दोघांच्या प्रेमकथे बद्दल समजलं.

कुणाल मला म्हणाला, “काहीही म्हण यार अर्जुन, पण सोनाली आहेच सुंदर आणि देखणी. तिलाच तुझी वहिनी करतो की नाही बघ.”

मग मी हसतच त्याला म्हटलं, “तुमच्या दोघांत खरंच काही चाललंय का?”

त्यावर कुणाल मला म्हणाला, “आम्ही दोघेही प्रेम करतो एकमेकांवर. पण आम्ही आमचं प्रेम कुणाला सांगू शकत नाही, कारण आम्हाला कुणी समजून घेणारच नाही.”

हे ऐकून मी पण त्याच्या साठी अजून एक पेग भरला, आणि त्याच्या खांद्यावर हात ठेवून त्याला म्हटलं, “यार कुणाल तू खूप भाग्यशाली आहेस. तुला तुझ्यावर प्रेम करणारी स्त्री मिळाली.”

त्यावर कुणाल मला म्हणाला, “यार पण आम्ही कुठे बाहेर भेटू शकत नाही, कॉलेजमध्ये जवळ येऊ शकत नाही. सगळीकडे खूप प्रॉब्लेम आहे राव.”

मी लगेच त्याला म्हटलं, “तुला आणि सोनाली मॅडमला एकट्यात भेटायचं आहे का? असेल तर तुझ्यासाठी ही माझी खोली नेहमी हजर आहे मित्रा.”

हे ऐकून कुणाल खुश झाला, तो पुढे मला म्हणाला, “तुझ्यासारखा मित्र देव प्रत्येकाला देवो.”

दुसऱ्या दिवशी होश आल्यावर कुणाल माझ्यापासून आपली नजर चोरत होता. तो माझ्याशी बोलणं पण टाळू लागला. कुणालचे हे असे वागणे पाहून मी त्याला थांबवलं.

मग मी त्याला म्हणालो, “काय झालं, काही चुकलं का माझं? जे काही तू मला सांगितलं आहेस ते आपल्या दोघांतच राहील, बाहेर कुणालाच ह्यातलं काही समजणार नाही.”

हे ऐकून तो थोडा रिलॅक्स झाला आणि मला आपल्या मिठीत घेतलं. त्या दिवसानंतर बऱ्याच दिवसांनी कुणाल मला म्हणाला, “यार सोनालीला एकट्यात भेटायचं होतं, तुला कोणती सेफ जागा माहिती आहे का?”

मी त्याला म्हटलं, “हो आहे ना, माझी खोली.”

सुरुवातीला तर कुणाल सोनाली मॅडमला माझ्या खोलीवर आणायला तयार नव्हता. पण मग त्याला नंतर कुठेही जागा मिळत नव्हती.

म्हणून एका दिवशी त्याने आपल्या मनाशी ठरवून मला सांगितलं की, उद्या तो सोनाली मॅडमला घेऊन येणार आहे. मला कसलीच अडचण नव्हती, ते दोघे आल्यावर मी बाहेर जायचं ठरवलं होतं.

दुसऱ्या दिवशी मी सकाळी उठलो आणि कुणालसाठी माझी खोली सजवायला सुरुवात केली. अकरा वाजेच्या सुमारास कुणाल माझ्या खोलीवर आला, आणि त्याने मला बाहेर न जाता बाजूच्या खोलीत थांबायला सांगितलं.

त्याच्या सांगण्यावरून मी बाजूच्या खोलीत जाऊन बसलो. थोड्याच वेळात सोनाली मॅडम पण आली. सोनाली मॅडम येताच कुणालने मॅडमला आतमध्ये घेतलं आणि आतून खोलीचा दरवाजा लावून घेतला.

मी बाजूच्याच खोलीमध्ये असल्याने मी त्यांना पाहू शकत होतो. पण हे मॅडमला माहीत नव्हतं. खोलीमध्ये घुसताच मॅडमने कुणालला आपल्या जवळ खेचून गच्च मिठी मारली.

कुणालने पण मॅडमला आपल्या मिठीत घेतलं आणि तिच्या ओठांवर त्याचे ओठ ठेवून चुंबन घेऊ लागला. त्या दोघांना अशा अवस्थेत पाहून इकडे मी सुद्धा उत्तेजित होऊ लागलो होतो.

माझ्या खोलीत घुसताच ते दोघे एकमेकांमध्ये गुंतले होते. दोघांचेही हात आता एकमेकांच्या अंगावरून फिरत होते. सोनाली मॅडमने आज सलवार कमीज घातली होती, जे त्यांच्या अंगावर एकदम फिट येत होते.

सोनाली मॅडम बद्दल तर मी तुम्हाला सांगितलंच नाही. सोनाली मॅडम एक २६ वर्षांची तरुणी होती, आणि अजून त्यांचं लग्न झालेले नव्हते.

अविवाहित असल्याने त्यांना त्यांच्या पुच्चीची खाज मिटवण्यासाठी कुणीतरी दांडगा पुरुष हवा होता. आणि त्यांनी कुणालला हा मोका देऊन पाहिला.

सोनाली मॅडमचे स्तनाचा आकार २८ तरी असेल, आणि कंबर पातळ. मॅडम स्वतःला खूप सांभाळून ठेवत होत्या. मॅडम आपले कपडे खूप पारखून निवडायची वरून त्यांचा फॅशन सेन्स पण भलताच छान होता.

कुणालने मॅडमच्या कमीजला वर उचलून आपले हात त्यांच्या नागड्या कंबरेवर ठेवले. मॅडमने कुणालचे ओठ सोडून आता त्यांनी आपला हात कुणालच्या बुल्ल्यावर ठेवला.

कुणाल हे पाहून अधिक उत्तेजित झाला आणि त्याने त्याच उत्तेजनेच्या भरात लगेच आपले कपडे काढायला सुरुवात केली. सोनाली मॅडमला पाहून मला तरी असं वाटत होतं की, ही तर खूप खेळलेली बाई आहे.

पण कुणाल तसा नव्हता, त्याने खरंच मॅडम वर जीवापाड प्रेम केलं होतं. कुणालने लगेच मॅडम पासून वेगळं होत आपले कपडे काढायला सुरू केले.

पुढच्या दोन मिनिटांत कुणालने आपले सर्व कपडे काढून बाजूच्या टेबलवर ठेवले. इकडे सोनाली मॅडमने पण आपली कमीज अलगद काढून बाजूला ठेवली.

सोनाली मॅडमची कमीज इतकी टाइट होती, जर कुणालने कमीज काढली असती, तर त्याने नक्कीच ती फाडून काढली असती.

सोनाली मॅडमने आपली कमीज काढताच ब्रा मध्ये कैद असलेले त्यांचे दोन कबुतर आमच्या डोळ्यांसमोर नाचू लागले. कुणालने लगेच मॅडमला पुन्हा एकदा आपल्या जवळ ओढलं आणि थेट त्यांच्या ब्रा वरूनच स्तनांना दाबू लागला.

कुणाल फारच उत्तेजित झाला होता, हे त्याला पाहूनच समजत होतं. ही गोष्ट मॅडमच्या लक्षात येताच त्यांनी कुणालला थोडं थांबण्यास सांगितलं. पण आता कुणाल काही थांबायला तयार नव्हता.

त्याने मॅडमच्या गोष्टीकडे लक्ष न देता स्तन दाबणे चालू ठेवले. मॅडमने मग आपला एक हात खाली नेऊन त्याच्या बुल्ल्याला चड्डीवरूनच पकडलं. मी कुणालचा बुल्ला कधी पाहिला नव्हता.

कुणाल आपले हात मॅडमच्या सलवारच्या नाड्या जवळ घेऊन गेला. आणि पुढच्याच क्षणी सलवारचा नाडा काढून त्याने मॅडमची सलवार त्यांच्या पायांमधून काढून टाकली.

आता मॅडम पण फक्त ब्रा आणि पॅन्टीज वर होत्या आणि कुणाल फक्त चड्डीवर. कुणालने मॅडमला आपल्या मिठीत घेतलं आणि हात मागे घेऊन त्यांची ब्रा काढून टाकली.

ब्रा निघताच सोनाली मॅडमचे गोरे स्तन ताठ होऊन आमच्या समोर होते. मॅडमच्या स्तनांना पाहून तर माझ्या पण तोंडाला पाणी सुटलं होतं. आणि हे सर्व पाहून इकडे माझा बुल्ला ताठ झाला होता.

मी लगेच माझा बुल्ला पॅन्ट बाहेर काढला आणि हलवू लागलो. तिकडे मॅडमने आपला हात कुणालच्या चड्डीत घुसवला आणि त्याचा बुल्ला आपल्या हातात घेतला.

कुणाल पण मागे राहणार नव्हता, त्याने लगेच मॅडमच्या स्तनांना आपल्या तोंडात भरून चोखायला सुरुवात केली. कुणाल मॅडमच्या स्तनांना चोखत असतानाच त्याने आपला एक हात मॅडमच्या पॅन्टीज मध्ये घुसवला.

बाहेरून असं वाटत होतं की, कुणालने आपले बोटं मॅडमच्या पुच्चीत घुसवली असावीत. मॅडम आता आपल्या मुखातून आहह्ह ओह्हह्ह असे कामुक आवाज काढत होती.

मॅडमच्या तोंडून कामुक आवाज ऐकून माझा बुल्ला पण अजून जास्त टणाटण उड्या मारू लागला.

आता मॅडम स्वतःला आवरू शकत नव्हती, म्हणून मॅडमने कुणालला लगेच माझ्या पलंगावर झोपवलं आणि त्याचे कपडे काढून टाकले.

मग स्वतः आपली पॅन्टीज पायांतून बाहेर काढली आणि कुणालच्या डोळ्यांसमोर हलवून फेकली. कुणालने पॅन्टीज घेऊन बाजूला ठेवली.

मग मॅडम कुणालच्या अंगावर चढली आणि तिने आपली पुच्ची कुणालच्या बुल्ल्यावर ठेवून हळूहळू बसायला सुरुवात केली. कुणालची ही पहिलीच वेळ असल्याने तो खूप जास्त उत्तेजित होता.

कुणालने लगेच मॅडमच्या कंबरेवर आपले हात ठेवून पक करत एक धक्का मारला. पहिल्याच धक्क्यात कुणालचा बुल्ला मॅडमची पुच्ची फाडून आतमध्ये घुसला.

मॅडमने कुणालच्या छातीवर आपले नखं रोवले. आणि त्यांनी आपले ओठ कुणालच्या ओठांवर ठेवून चुंबन घ्यायला सुरुवात केली. कुणाल पण आता घपाघप करत मॅडमच्या पुच्चीमध्ये धक्के मारत होता.

थोड्याच वेळात कुणालने आपलं वीर्य मॅडमच्या पुच्चीमध्ये गाळलं. कुणाल खूप लवकर निढाल झाला होता, पण मॅडम अजून उत्तेजित होती.

मॅडम सुखावलेली नव्हती, म्हणून कुणालने त्यांची पुच्ची चाटायला सुरुवात केली. कुणाल मॅडमची पुच्ची चाटत होता, तेवढ्यात माझ्या हाताने एक वही पडली.

आवाज ऐकून मॅडम पुरती घाबरली, आणि ते दोघे पण मी असलेल्या खोलीत आले. माझा बुल्ला मी बाहेरच काढून ठेवला होता. मला अशा अवस्थेत पाहून दोघे पण परेशान होते.

ह्या नंतर काय घडले, हे मी पुढच्या भागात लिहीन.

तुम्हाला माझी ही कथा कशी वाटली, हे आम्हाला नक्की कळवा.

धन्यवाद.