मेडम च्या पुच्चीमध्ये लंड टाकला

हेल्लो मित्रांनो माझ्या कोलेज मध्ये एक सुंदर मेडम आली होती आणि तिचे नाव अनु होते, ती एकदम स्वीट होती आणि मी पण सर्व मुलांच्या बरोबर तिच्या मागे लागलो होतो, मी तिला नेहमी घुरून घुरून पाहत होतो आणि तिला क्लास मध्ये पण एकदम घुरून पाहत होतो, जेव्हा ती घरी जात होती तेव्हा मी तिच्या घर समोर उभा राहत होतो.

आता ती एकदम टेन्शन मध्ये आली होती आणि आता मेडम कोणाला पण सांगू शकत नव्हती कारण कि माझे पप्पा कोलेज च्या डायरेक्टर चे चांगले मित्र होते, आता मी मेडम ला क्लास मध्ये कमेंट पण करू लागलो होतो.

त्या मुळे मेडम चा चेहरा एकदम लाल होत होता आणि तरी ती एकदम गोड दिसत होती, मी तर तिच्या मोठ्या मोठ्या डोळ्याचा एकदम दिवाना झालो होतो, जे पाहून मला एकदम नशा चढत होती पण माझ्या दिल मध्ये तिच्या साठी काही पण वाईट विचार  नव्हते.

मग एक दिवस मेडम ने मला केबिन मध्ये बोलवले होते आणि मी पण एकदम खुश झालो होतो, मी तिला पाहून घुरत होतो आणि तिचा चेहरा खाली होता, आता तीचे डोळे एकदम ओले झाले होते नी ती रडायला आली होती.

तेव्हा मी तिच्या जवळ गेलो होतो आणि तर ती एकदम रडू लागली होती, तर मी तिच्या खंद्या वर हात ठेवला होता, मग मेम ने माझा हात पकडला होता नी तिच्या ब्लाउज वर ठेवला होता आणि मग ती म्हणत होती कि तुला जे पाहिजे आहे ते करून घे, मग मला तर एकदम झटका लागला होता आणि मी केबिन च्या बाहेर गेलो होतो.

आता मला काही पण समजत नव्हते आणि विचार करत होतो कि हे काय आहे? मग कोलेज सुटले होते, मग मी मेम च्या घर समोर जाऊन उभा झालो होतो, मग मेम आली होती आणि मला पाहून परत एकदम रडायला आली होती मग ती तिच्या घरी गेली होती.

मग मी पण तिच्या मागे घरी गेलो होतो आणि तिच्या घरी एक ३ वर्षे ची लहान मुलगी होती आणि कामवाली पण होती, मग तिने मला पाणी दिले होते आणि मेम ने माझा हात पकडला होता आणि मला बेडरूम मध्ये घेऊन गेली होती.

मग तिथे जाताच तिने दरवाजा लोक केला होता आणि माझ्या पायाला पडली होती, मला तर एकदम झटका लागला होता आणि मी मागे सरकलो होतो, मग ती रडत म्हणत होती कि तुम्ही मला कोलेज मधून काढून टाकू नका, तुम्ही जे म्हणाल ते मी करायला तयार आहे.

मग मला झटका लागला होता कि मेडम हे काय बोलते आहे, मग मी तिला उठवले होते आणि तिचे अश्रू पुसले होते आणि मेडम ने म्हणले कि तुम्हाला हेच पाहिजे आहे न कि मी तुमच्या बरोबर रात्र घालवू? तर मी तयार आहे पण तुम्ही मला नोकरी वरून काढू नका, मला काही पण समजत नव्हते कि काय बोलते आहे.

मग मी मेडम ला विचारले होते, तर तिने म्हणले कि तुमचे काही मित्र म्हणतात कि एक तर तुमच्या बरोबर मी रात्र घालवू नाही तर मला काढून टाकतील, आणि माझ्या आयुष्य मध्ये माझी फक्त मुलगी आहे तिचे पती वारले आहेत आणि तिला खूप प्रयत्न करून हि जोब मिळाली आहे, आता हे ऐकून मला माझ्या मित्रांवर खूप राग आला होता.

मग मी मेडम ला म्हणले कि तुम्ही खूप गोड दिसता, पण माझ्या मना मध्ये तुमच्या साठी काही पण वाईट भवना नाही आहे, मग मेडम ने मला हसून म्हणले कि तू माझ्या वर लाईन मारत असतोस, माझ्या मध्ये तुला काय आवडत असते?

मग मी म्हणले कि तुमचे डोळे, ओठ, पोट, आणि ते ऐकून मेडम एकदम लाजली होती, मग मी मेडम ला म्हणले कि तुम्हाला मी कीस करू शकतो का? तर तीने जड मनाने हो म्हणले होते, मग मी तिचा हात पकडला होता आणि तिने तिचे डोळे बंद केले होते.

मग मला तिचे ओठ चोकायचे होते आणि मला तिचे श्वास अनुभव होत होते, मग तिची धडकन पण एकदम वाढली होती आणि मग मी तिला ओठ वर कीस करायचे सोडून तिला गालवर कीस करू लागलो होतो.

मग मेडम ने डोळे उघडले होते नी तर मी लाईन मारून तिला फ्लाईंग किस दिली होती आणि मग मी आणि मेडम एकदम मिसळलो होतो, आणि मग आम्ही एकमेकाला हग करू लागलो होतो, मग तिने मला विचारले कि तुला क्लास मध्ये कोणती मुलगी चांगली वाटत असते? तर मी मेडम चे नाव घेत होतो.

मग मेडम ने म्हणले कि मी तर एक लेडी आहे, तुला माझ्या शिवाय अजून कोणी आवडत नाही का. मी म्हणले कि नाही.

मग तिने विचारले कि तुला माझ्या मध्ये काय पसंत आहे? तर मी माझे तोंड तिच्या बोल वर ठेवले होते आणि मेडम ने माझा चेहरा एकदम दाबला होता आणि म्हणाली कि तू पण मला खूप पसंत आहेस.

मग मी मेडम च्या ब्लाउज च्या वरून तिचे बोल पीत होतो आणि मग मी तिचे ब्लाउज काढून टाकले होते, मग तेव्हा मेडम म्हणली कि आज मला गुरु दक्षिणा पाहिजे आहे, मी विचारले कि काय माझा जीव पाहिजे आहे? तर तिने म्हणले कि मला एक मुल पाहिजे आहे, मग हे ऐकून मी तिचे ओठ एकदम जोर जोराने चोकु लागलो होतो आणि माझा लंड एकदम कडक होऊन मेडम च्या पुची वर लागत होता.

मग माझे हात मेडम च्या मोठ्या गांडी वर गेले होते आणि मग मी एकदम त्यांना जोराने दाबले होते आणि ती पण मला एकदम चिकटली होती, मग मी तिचे ब्रा काढले होते आणि तिचे बोल चोकून एकदम लाल केले होते, मग तिला पण त्रास होत होता आणि ती म्हणाली कि राजा मला खाली खाज सुटली आहे.

मग मी तिचे पोट चाटत चाटत तिच्या बेंबी वर आलो होतो आणि माझी जीभ तिच्या बेंबी मध्ये टाकली होती, आता ती मोन करत होती आणि मग मी तिच्या पुची मध्ये बोट टाकले होते आणि ती एकदम तापली होती, मग जेव्हा मी तिच्या पुची वर माझे ओठ ठेवले होते तेव्हा तिने पाणी सोडले होते आणि ती माझे डोके तिच्या पुच्ची वर दाबू लागली होती.

आता ती एकदम जोर जोराने आझ औऊ इऐइ करून शांत झाली होती. मग काही वेळाने आम्ही 69 मध्ये आलो होतो आणि ती एकदम मस्त मध्ये माझा लंड चोकत होती आणि मी तिची पुच्ची चाटत होतो, मग मी तिच्या वर बसलो होतो आणि माझ्या लंड ने तिचे बोल जवू लागलो होतो.

आता जेव्हा माझा लंड वर येत होता तेव्हा ती तिच्या जिभेने चाटून घेत होती आणि मी असेच दोन मिनिट मध्ये पाणी काढले होते, ती माझे सर्व पाणी पिऊन गेली होती, पण तिने माझा लंड सोडला नाही ,मग आम्ही परत 69 मध्ये आलो होतो आणि काही वेळाने माझा लंड परत तयार झाला होता आणि तिची पुची पण तयार झाली होती.

मग मेडम म्हणाली कि फाडून दे माझी पुची माझ्या राजा, आज मला तुझ्या मुलाची आइ बनवून दे, मग मी पण एक झटका देऊन माझा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये टाकला होता आणि ती एकदम ओरडली होती आणि मी तिला प्रेम करू लागलो होतो आणि मग आम्ही एकमेकाचे झालो होतो, मग आम्हाला जेव्हा पण चान्स मिळत होता तेव्हा आम्ही खूप सेक्स करून इंजोय करत होतो.