मैत्रिणीची इच्छा पूर्ण केली

हेल्लो मित्रांनो मी अंकुश आहे आणि माझे वय सध्या २५ वर्षे आहे. मी एक इंजिनियर आहे आणि मी स्वतः चा बिजनेस करतो आहे. मी दिसायला चांगला मुलगा आहे आणि माझी बॉडी एवरेज आहे. मी एकद साधा सरळ मुलगा आहे आणि मला जास्त बोलणे वगेरे काही पसंत नाही आहे.

आता मी माझ्या मैत्रिणीच्या विषयी तुम्हाला सांगतो आहे, तिचे नाव मनाली आहे आणि ती बहुतेक माझ्या वयाची आहे, कदाचित माझ्या पेक्षा थोडी लहान पण असे शकते पण दिसायला ती एकदम हॉट आणि सेक्सी आहे आणि तिचा रंग एकदम गोरा पान आहे आणि तिची गांड आणि सेक्सी बुब्स पाहून कोणी पण तीचा एकदम दिवाना बनून जातो, तिला पाहून असे वाटते कि ती फक्त ठोकून घ्यायला बनलेली आहे. आता मी माझ्या आज च्या सेक्स गोष्टी वय येतो आहे.

हि गोष्ट त्या वेळची आहे जेव्हा तिचे लग्न होऊन २ वर्षे झाले होते आणि माझी आणि तिची मैत्री बहुतेक ८ वर्षे जुनी जाली होती. मी तिला खूप पसंत पण करत होतो आणि मी तिला ते अनेक वेळा सांगितले पण होते पण मी जेव्हा तिला हे सर्व सांगतिले होते तेव्हा तिला माझ्या मध्ये काही जास्त रस नव्हता. आमच्या दोघांमध्ये अशी कोणती पण गोष्ट नव्हती कि आम्ही ती शेयर करत नव्हतो. आम्ही दोघे आमच्या मनातली दर एक गोष्ट एक मेकाला शेयर जरूर करत होतो आणि आम्हला एक मेका वर खूप जास्त भरोसा पण होता.

तिने मला त्या दिवसाच्या आधी पण मला तिचा एक प्रोब्लेम सांगितला होता कि तिचे आणि तिच्या पती चे काही कारण वरून भांडण चालू आहे आणि मग मी विचारले कि का? तर ती म्हणाली कि आम्हाला मुल हवे आहे आणि आम्ही त्या साठी प्रयत्न करत आहे पण काही तरी प्रोब्लेम मुळे आम्हाला यश मिळत नाही आहे, तर मी सांगितले कि तुम्ही डॉक्टर ला दाखवा तर काही तरी समाधान मिळेल तर ती म्हणाली कि आम्ही आता पर्यत अनेक डॉक्टर ला दाखवले होते पण काही उपयोग झाला नाही आहे, आता माझे पती आणि माझ्या घर चे लोक माझ्या वर आरोप करत आहेत कि माझ्या मध्ये काही तरी कमी आहे आणि मग ती माझ्या समोर रडू लागली होती, मग मी तिला म्हणालो कि माझा एक मित्र डॉक्टर आहे तुम्ह त्याला भेटून पहा. मग मी तिला त्याचे नाव सांगितले होते आणि ते लोक त्यांला भेटले होते आणि मग डॉक्टर ने त्यांना खूप टेस्ट करायला लावले होते.

मग २ दिवस झाले आणि मग तिच्या आई चा मला फोन आला होता आणि तिने मला सांगितले होते कि अंकुश बेटा आता जरा घरी पण ये आणि मग मी तिच्या घरी पोचलो होतो.

मी तिथे पोचलो तेव्हा तिथे फक्त मनाली आणि तिची आई होते आणि मी तुम्हाला सांगतो कि मनाली ची आई पण एकदम सेक्सी माल आहे, तिची बोडी पण एकदम जवान मुली सारखी आहे आणि ती एकदम सुंदर दिसते. मी आत मध्ये गेलो आणि पहिले तर मनाली उदास होऊन बसली होती आणि मग मी पहिले कि तिने साडी घातली होती आणि ती घरा मध्ये असल्याने तिच्या साडी चा पदर पण खाली पडला होता आणि मग त्यातून तिचा क्लीवेज सरळ सरळ दिसत होता आणि मग मी तिच्या समोर जाऊन बसलो होतो आणि मग तिची आई आली आणि माझ्या जवळ येऊन बसली होती आणि मग तिने मला घरी कसे आहेत सर्व लोक वगेरे विचरले आणि मग मी बोलू लागलो होतो.

मी विचारले : काय झाले आहे आंटी तुम्ही मला असे एकदम अचानक कसे काय बोलवून घेतले आहे?

आंटी म्हणाली : बघ बेटा आज पर्यंत आम्ही तुझ्या पासून काही पण लपवून ठेवले नाही आहे आणि आज पण मी तुला एकदम काय आहे ते खरे खरे सांगत आहे. आता मनाली हे ऐकून रडू लागली होती आणि मग आंटी मला म्हणाली कि तू सांगितले त्या डॉक्टर कडे हे लोक गेले होते आणि तो डॉक्टर पण खूप चांगला आहे, त्याने सर्व टेस्ट करून घेतले आणि मग सांगितले कि हिच्या पती चा स्पर्म काउंट कमी आहे आणि त्या मुळे मुल व्हायला प्रोब्लेम येतो आहे, आणि मग हे सत्य ऐकून तिचे पती हिच्या बरोबर खूप भांडले होते आणि मग ती तिथून एकदम निराश होऊन परत घरी आली आहे.

मग मी म्हमलो : कि आता मग काय करायचे? मी पण विचार करू लागलो होतो.

आंटी ने म्हणले : बेटा तू जरा समजून घे आणि माझे ऐक, आता माझ्या मुली ला फक्त तू मदत करू शकतो आहेस, तिला आनंदी तूच करू शकत आहेस.

मी म्हणालो : मला काही समजले नाही आंटी तुम्हाला काय म्हणायचे आहे ते.

मग आंटी काही बोलणार त्या आधी मनाली उठली होती आणि ती माझ्या कडे आली होती आणि मग तिने माझा हात पकडला होता आणि मला आत मध्ये रूम मध्ये घेऊन गेली होती आणि मी तर तिचे असे पाहून एकदम चकित झालो होतो आणि मी म्हणालो कि हे सर्व काय चालले आहे तुम्हचे? तर तिने मला आत मध्ये घेतले आणि दरवाजा बंद करून टाकला होता आणि मग ती मला पाहू लागली आणि मला म्हणाली

ती म्हणली : तुला आठवते का कि तू मला एक दिवस म्हणले होते कि तुला माझे रसाळ ओठ चोकायचे आहेत आणि मला खूप प्रेम करायचे आहे. आज मी फक्त तुझी आहे आणि तुला काय करायचे आहे ते तू माझ्या बरोबर करून घे आणि तू काही पण करून मला आई बनवून टाक.

आय लव यु अंकुश आज पासून मी तन मन पासून फक्त तुझी आहे आणि माझी इच्छा तू पूर्ण करून टाक.

आणि मग तिने पटकन तिचे ओठ माझ्या ओठा वर ठेवले होते आणि मग मी तर एकदम आकाशात उडू लागलो होतो कारण कि माझे स्वप्न पूर्ण होत होते आणि मग आम्ही असेच एकेमकाला १० मिनिट पर्यंत कीस करत राहिलो होतो आणि मग ती मला फक्त म्हणत होती कि आय लव यु अंकुश.

मग इतक्यात तिच्या आई ने दरवाजा वाजवला होता आणि मग आम्ही ठीक झालो आणि तिने मग जाऊन दरवाजा उघडला होता आणि मग तिची आई समोर होती.

ती म्हणाली : काय झाले तो तयार झाला आहे कि नाही?

तर मनाली म्हणाली : हो आई तो तयार आहे.

आंटी म्हणाली : तर एक काम करा तू काही पैसे ठेव आणि दोघे चार पाच दिवस कोठे तरी बाहेर फिरून या, तुझे काम पण होईल आणि मनाली चा मूड पण सरळ होऊन जाईल.

मित्रांनो हे ऐकून तर जणू मी एकदम हवे मध्ये उडू लागलो होतो आणि मी आनंदाने एकदम वेडा पिसा झालो होतो.

मग आम्ही स्लीपर बस मध्ये निघालो होतो आणि मग आम्ही गोवा जायचे ठरवले होते. रात्री आम्ही बस मध्ये बसलो होतो आणि तेव्हा मनाली ने मांडी पर्यंत येईल असा एक टोप घातला होता आणि खाली शोर्टस घातली होती, मी पण शोर्टस आणि टी शर्ट मध्ये होतो, जसे गाडी चालू लागली होती तसे आम्ही आमच्या कम्पार्टमेंट मध्ये गेलो होतो आणि बंद करून बोलत होतो, मग आम्ही काही वेळ पर्यंत खूप चर्चा केली होती आणि मग आम्ही थोडा वेळ बोलत होतो आणि बोलत बोलत ती झोपली होतो पण मला कोठे झोप लागणार होती, मी तर तिला पाहत होतो आणि विचार करत होतो कि आज ती माझ्या बरोबर आहे हे एक सत्य आहे कि माझे स्वप्न आहे हे मला समजत नाही आहे.

मग मी हळूच तिच्या जवळ गेलो आणि माझा लंड तिच्या गांडी ला स्पर्श केला आणि मग परत मागे आलो, तिने मागे वळून पहिले आणि  माझा हात तिच्या बोल वर ठेवला आणि मला म्हणाली कि

मी तुला म्हणले आहे न कि आता मी तुझी आहे आणि तुला पाहिजे आहे तसे तू मला करू शकतोस.

मग मी बस मध्ये तिच्या वर तुटून पडलो होतो आणि मी तिचे ओठ पकडले होते आणि मग ती पण मला एकदम साथ देत होती आणि आम्ही कीस करू लागलो होतो आणि मी तिचे बोल पण दाबू लागलो होतो, मग तिने माझे कपडे काढणे चालू करून टकले होते आणि मी तिला पण एकदम नागडे करून टाकले होते.

ती खूप सेक्सी वाटत होती आणि मी तिला एकदम वेड्या सारखा तिला सगळी कडे कीस करु लागलो होतो आणि ती अहः ओह हाह्ह ओह्ह हः उम्म हाहो हः हाह्ह उम्म्म अहः ओह हाहाह एस करू लागली होती नी सेक्सी आवाज काढू लागली होती.

मग तिने माझा लंड तोंडात घेतला होता आणि ती त्याला मस्त चोकू लागली होती, ती म्हणाली कि तुझा लंड खूप मस्त आहे मोठा आणि सेक्सी.

मग ती त्याला पकडून चोकू लागली होती आणि मग आम्ही 69 पोजिशन मध्ये आलो होतो आणि मी तिची पुच्ची चाटत होतो आणि ती मला साथ देत होती, मी मध्ये मध्ये तिला गांडी वर फटके मारत होतो आणि ती जास्त गरम होत होती.

मग मी तिला झोपवले होते आणि तिच्या पुच्ची मध्ये बोट घालून हलवू लागलो होतो आणि ती एकदम ओरडू लागली होती.

ती म्हणाली : बस कर आता आणि आता तुझा लंड माझ्या पुच्ची मध्ये टाकून तिची आग शांत करून दे.

मग मी तिचे पाय उचलले होते आणि लंड तिच्या पुची वर ठेवला होता आणि ठोके मारू लागलो होतो आणि  ती अहः ऑफ हाह्ह ओह अह्ह्ह उम्म अह्ह्ह  ओह्ह हः एस अह्हः ओह आऊउ आईइ अहःहआह्ह ओह्ह अह्ह्ह औम्म्म अहः ऑफ हाह्ह ओह अह्ह्ह उम्म अह्ह्ह  ओह्ह हः एस अह्हः ओह आऊउ आईइ अहःहआह्ह ओह्ह अह्ह्ह औम्म्म करू लागली होती आणि मग मी माझा सर्व माल तीच्या पुच्ची मध्ये सोडून टकला होता आणि ती खूप खुश झली होती.

मग ती म्हणाली कि आय रियली लव यु डार्लिंग, मला असे वाटत आहे कि आज माझी पहिल्यांदा सील तुटली आहे आणि मी खूप खुश झाले आहे. मी आज पासून फक्त तुझी आहे.

मग मी तिला खूप ठोकले होते आणि आमचे काम सकाळ पर्यंत चालू होते आणि मग आम्ही गोवा मध्ये दिवस रात्र फक्त सेक्स आणि सेक्स केले आणि मी तिला खूप खुश केले होते, आज तिला एक मुलगी आहे आणि ती खूप आनंदी आहे, आम्ही अजून पण मिळून सेक्स करतो आणि मी तिला तिच्या आई च्या घरी माहेरी आली कि तिला ठोकतो. हा माझा एकदम खरा अनुभव आहे आणि मी तुम्हाला पुढच्या भागा मध्ये सांगतो कि मी तिच्या आई ला पण कसे करून ठोकले होते.