माझी कामवासना

सर्वप्रथम मी आपल्या सर्वांचे इथे स्वागत करते, तुम्ही आपला वेळातला वेळ काढून ही कामुक कथा वाचायला तयार झालात.

माझे नाव अंजली आहे, आणि मी मागच्याच महिन्यात १९ वर्षांची झाले. मागच्या वर्षात माझ्या जीवनात खूप चढ-उतार झाले.

मागच्याच वर्षी मला लवडा, बुल्ला, पुच्ची, फुद्दी, गांड, नितंब असे शब्द शिकायला मिळाले. आणि ह्यासोबत मागच्या वर्षी मी कळी पासून फुल झाले.

हो मागच्या वर्षीच मला माझ्या प्रेमीने झवून माझं सील तोडलं. पहिल्यांदा तर मला खूप त्रास झाला, पण मग नंतर माझ्या पुच्चीमध्ये खाज उठायला लागली, त्यामुळे मी रोजच त्याच्याकडून झवून घ्यायला लागले.

मला पण झवून घेण्यात मजा यायची, आणि तो पण खूप खुश व्हायचा. पण मग काही दिवसांनी त्याच्या वडिलांची बदली दुसऱ्या शहरात झाली आणि आम्ही एकमेकांपासून वेगळे झालो.

ही गोष्ट माझ्या शरीराला समजली नाही, काही दिवस पुरुषाचा स्पर्श ह्या देहाला नाही झाला तर मला झवून घेण्याची तीव्र इच्छा व्हायची.

पण आता माझ्या जवळ हाताने काम चालवण्या शिवाय दुसरा कोणता मार्ग नव्हता. पण हाताने किती दिवस ह्या देहाची भूक भागणार?

मग मी हळू-हळू गाजर, मुळी आणि केळी पण माझ्या पुच्चीत आत-बाहेर करायला सुरुवात केली. पण ह्या निर्जीव वस्तूने लवड्याची बरोबरी होणे नाही.

काही केल्या माझ्या देहाची भूक भागत नव्हती, मग मी कुणाला तरी माझ्या प्रेमाच्या जाळ्यात फसवून त्याच्या कडून झवून घ्यायचे ठरवले.

आता मला एका अशा मुलाचा शोध घ्यायचा होता, जो हे सर्व गुपित ठेवेल. म्हणून मी माझ्या घराजवळ कुणाचा शोध न घेता, कॉलेजमध्ये एक मुलगा पाहायला सुरुवात केली.

तेव्हा मला माझ्या एका मैत्रणीने सांगितलं की अजय माझ्यावर खूप प्रेम करतो, नेहमी मला चोरून पाहत असतो. मला पण तेच हवं होतं, मी पण लगेच अजयला फासात अडकवण्यासाठी बेत आखू लागले.

मी माझ्या मैत्रिणीला सांगितलं की, “तू अजयला सांग की मला त्याला बोलायचं आहे, कॉलेज सुटल्यावर वर्गात थांब.”

माझ्या मैत्रिणीने लगेच माझं हे काम करून टाकलं. तेव्हापासून अजय माझ्याकडेच पाहात होता, आणि आमच्या दोघांची नजर मिळाली की, गालातल्या गालात हसायचा.

खैर कॉलेज सुटल्यावर अजय आणि मी वर्गातच थांबलो. मला वाटत होतं, अजयने अगोदर बोलायला सुरुवात करावी, म्हणजे मला पुढचं बोलायला सोपं जाईल.

पण तो काही बोलायला तयारच नव्हता, मग मला वाटलं की, हा हाती आलेला मुलगा जायला नको म्हणून मग मीच बोलायला सुरुवात केली.

मी अजयला म्हणाले, “तू हे काय माझ्याकडे सतत पाहत असतोस?”

तर तो म्हणाला, “तू आहेसच इतकी सुंदर, मीच काय तुझ्याकडे तर चोरून सर्वच जण बघतात.”

हे माझ्यासाठी नवीन होतं, मग मी त्याला विचारलं, “तुला मी आवडते का?”

त्यावर तो म्हणाला, “आवडत नसलीस तर मी तुझ्याकडे कशाला पाहत असतो?”

मग मी माझ्या जागेवरून उठून त्याच्या जवळ आले आणि त्याला विचारलं, “माझ्यात एवढं काय आहे तुला आवडण्या सारखं?”

तर लगेच त्याची नजर माझ्या उरोजंकडे आली. त्याला माझे उरोज आवडतात हे मी त्याच्या नजरेवरून समजून घेतलं.

मग मी अजयला म्हणाले, “अजय आज मी तुला का थांबवून घेतलं आहे, माहिती आहे का तुला?”

त्याने नकारात्मक मान हलवली. मग मी त्याच्या बाजूला जाऊन उभी राहिले आणि त्याला म्हणाले, “तुला माझ्यातलं जे आवडतं ते तुला दाखवण्यासाठी, पण तुला माझ्यातलं काही आवडतच नासेलतर राहू दे.”

असं म्हणून मी त्याच्यापासून दूर जाऊ लागले. तेवढ्यात तो म्हणाला, “तू खरंच मला जे आवडतं, ते दाखवशील?”

मी त्याला उत्तर देत म्हणाले, “न दाखवायला काय झालं, मलापण तू खूप आवडतोस म्हणून तर मी फक्त तुला इथे थांबवलं आहे.”

आता हे ऐकून अजय उड्या मारायला लागला. लगेच तो माझ्यासमोर येऊन एका गुडघ्यावर बसला आणि मला म्हणाला, “आय लव यू अंजली. आता नाही म्हणू नको.”

असं म्हणत त्याने माझा हात आपल्या हातात घेऊन माझ्या हातावर एक चुंबन दिलं.

मला फक्त ह्याला मोहरा बनवून माझ्या देहाची भूक भागवायची होती, म्हणून मी पण थोडं लाजण्याचं नाटक केलं आणि त्याला हो म्हटलं.

माझ्याकडून होकार आहे हे कळताच अजय पार वेडावला आणि उठून त्याने मला त्याच्या मिठीत भरून घेतलं. मिठीत कसलं भरलं, त्याने तर मला मिठी मारून माझे स्तन स्वतःच्या छातीवर अनुभवत होता.

त्याने मला खूप जोरात मिठी मारली, एवढी जोरात की थोड्याच वेळात मला श्वास घेणं पण अवघड झालं होतं. मी पण अजयला मिठी मारली.

माझे हात स्वतःच्या पाठीवर आहेत हे कळताच त्याने त्याचे हात माझ्या पाठीवर फिरवायला सुरुवात केली. मी त्याला अजून उकसवण्याचा प्रयत्न करत होते.

मी त्याला म्हणाले, “अजय मला वाटतं की, ही वेळ इथेच थांबावी आणि आपण दोघे नेहमी असच जवळ राहावं.”

हे ऐकून त्याने मला मिठीतुन मुक्त केलं आणि माझ्या चेहऱ्याला पकडून माझ्या ओठांवर चुंबन घेत राहिला. मी पण त्याला कशासाठी विरोध नाही केला, अजय जो करेल ते त्याला करू दिलं.

आता माझ्या देहाची आग पार टोकाला पोहोचली होती, मी स्वतःला आवरू शकत नव्हते. माझ्या न कळत माझा हात अजयच्या पॅन्टवरून त्याच्या लिंगाचा आकार मोजत होता.

अजयला कदाचित माझ्याकडून एवढं लवकर हे अपेक्षित नव्हतं, तो अवाक होऊन माझ्याकडे पहात होता. लगेच मी त्याच्या लिंगावर माझा हात आवळला, तर त्याच्या तोंडून आह निघाली.

मग त्याने पण अचानक कपड्यांवरून माझ्या दोन्ही स्तनांना स्वतःच्या हातात घेतलं आणि जोरात दाबायला सुरुवात केली. अजयचं हे हिंसक रूप पाहून मला वाटलं की आता माझं काही खरं नाही.

मी त्याला म्हटलं, “अजय थोडं हळू दाब, खूप त्रास होतोय अरे.”

तर अजय म्हणाला, “अगोदर त्रास होईल, पण नंतर तुलाच मजा येईल, आता थोडा त्रास सहन करून घे.”

अस म्हणून त्याने पुन्हा माझे स्तन जोरात दाबायला सुरुवात केली. आता मी पण मागे न राहता, त्याच्या पॅन्टवरून त्याचा बुल्ला आपल्या हातात घेऊन त्याला कुरवाळत होते.

थोड्याच वेळात अजयने त्याचा एक हात माझ्या टॉप च्या गळ्यातून आत घातला आणि दुसरा हात माझ्या कंबरेवर ठेवला. आत घुसवल्या हाताने आता तो माझे स्तन शिवू पाहत होता.

पण टॉपचा गळा छोटा असल्याने ते शक्य नव्हते. शेवटी कंटाळून त्याने हात बाहेर काढून घेतला, आणि माझा टॉप वर उचलायला सुरुवात केली.

मी उगाच थोडे नखरे म्हणून त्याला थांबवण्याचं नाटक केलं, पण आता अजय थांबणार नव्हता. त्याला ह्या रुपात पाहून वाटलं की त्याच्या आतला प्राणी आता जागा झालाय, आणि तो मला भोगूनच शांत होणार.

मी पण त्याची पॅन्ट काढायला लागले, आणि पुढील दोन मिनिटांत त्याची पॅन्ट त्याच्या पायांत लोळत होती. अजयने माझा टॉप वर उचलून माझ्या स्तनांना मोकळं केलं.

आता माझे स्तन तो तोंडात घेऊन चोखत होता. मला पण खूप मजा येत होती, म्हणून मी पण त्याला प्रेमाने माझे स्तन भरवत होते. मी माझे हात खाली नेऊन अजयच्या चड्डी पण खाली ओढली.

आणि आता अजयच्या बुल्ल्याला मोकळं केलं. अजयचं हत्यार फारच खतरनाक होतं, कमीत-कमी सात इंच असेल, आणि त्याचा घेरा पण खूप मोठा होता.

अजयचं लिंग पाहून माझ्या तोंडाला पाणी सुटलं, मी लगेच त्याच्या समोर स्वतःच्या गुडघ्यावर बसले. आणि त्याच्या लवड्यासोबत खेळून मग त्याचा लवडा तोंडात भरला.

आता मी अजयच्या लवड्याला मनसोक्त चोखत होते. अजयला पण मस्त मजा वाटत होती, आणि तो माझ्या केसांमध्ये, पाठीवर तर कधी स्तनांवर हात फिरवत होता.

थोडा वेळ त्याचं लिंग चोखून मी लगेच उठले, न अजयचा हात घेऊन माझ्या योनीवर ठेवला. अजयचा हात योनीवर जाताच त्याने माझ्या पॅन्टवरून योनीला दोन-तीन थपक्या मारल्या.

त्याच्या अशाप्रकारे थपकी मारण्याने माझी कामवासना अजून जास्त वाढली. मी स्वतःच माझी पॅन्ट खाली सरकवून काढून टाकली, तेव्हा अजय समजून गेला की, आज मी झवून घेतल्या शिवाय जाणार नाही.

मग त्याने मला तिथेच एका बाकावर झोपवलं, माझी चड्डी खाली ओढुन काढली. चड्डी काढताच त्याच्या समोर माझी चिकणी पुच्ची आली, त्याने माझ्या पुच्चीवरून एकदा हात फिरवला.

आणि मग स्वतःचा लवडा बरोबर निशाणा साधून माझ्या पुच्चीमध्ये घुसवून टाकला. अजयचं हत्यार खूपच मोठं होतं, एवढं मोठं हत्यार मी अगोदर कधी घेतलं नव्हतं.

म्हणून मला थोडा त्रास झाला, पण मला माहिती होतं त्रासाच्या नंतर जी मजा येणार आहे त्याची तोड नाही. म्हणून मी निमूटपणे सर्व त्रास सहन करून घेतला.

अजयने तीन-चार धक्के मारून त्याचा लवडा पूर्णपणे माझ्या योनीमध्ये घुसवला. अजयने त्याचे तोंड माझ्या स्तनांना लावले, आणि चोखत चोखत खाली कंबर हलवून लवड्याने माझ्या योनीत धक्के मारत होता.

थोड्याच वेळात माझा त्रास नाहीसा झाला, आणि मग मी पण स्वतः कंबर हलवून त्याच्या प्रत्येक धक्क्याचे उत्तर माझी कंबर उचलून देत होते.

मला आता कुठे मजा यायला लागली होती, न तेवढ्यात अजय मला म्हणाला, “मी येतोय, वीर्य कुठे सोडू?”

हे ऐकून माझं मन फार दुःखी झालं, मला अजून थोडा वेळ तरी हवा होता त्याचा लवडा. मी त्याला म्हटलं, “तू लगेच लवडा बाहेर घे.”

माझ्या म्हणण्यानुसार त्याने आपलं हत्यार बाहेर काढून घेतलं आणि मग मी त्याच्या लवड्यासोबत खेळून त्याचं वीर्य गाळायला मदत केली.

त्यानंतर अजय मला म्हणाला, “माझी ही पहिली वेळ असल्यामुळे जास्त वेळ नाही टिकू शकलो, पण पुढच्या वेळेस तू दोनदा पाणी सोडशील.”

अस म्हणून त्याने आपले दोन बोट लगेच माझ्या पुच्चीमध्ये टाकले, आणि माझ्या जी-स्पॉट ला रगडवायला चालू केलं. अजयच्या या करामतीमुळे लवकरच माझ्या योनीने हार मानली, आणि आपला झरा सोडून टाकला.

नंतर अजयने माझ्याकडे पाहत त्याची ती दोन बोटे स्वतःच्या तोंडात घातली. कुणास का ठाऊक पण हे मला त्या वेळेस खूप कामुक वाटले.

नंतर लगेच आम्ही दोघांनी आमचे कपडे व्यवस्थित केले, आणि दोघेही सोबतच कॉलेजच्या बाहेर पडलो. अजय मला बाहेर जेवायला घेऊन गेला, जेवण करून मग मी घरी आले.

आज मी खूप खुश होते की, माझ्या देहासाठी मला एक मस्त लवडा भेटला होता. त्यानंतर आम्हाला मौका मिळेल तेव्हा आम्ही मौक्याचा फायदा घ्यायचो.

तर मित्रांनो तुम्हाला माझी ही कथा कशी वाटली, ते खाली कमेंट करून लवकर सांगा.

धन्यवाद.