माझी नोकरी जाता जाता वाचली

हेल्लो मित्रानो माझे नाव पूजा आहे आणि मी ३० वर्षाची विवाहित स्त्री आहे. मी दिसायला एकदम सुंदर आहे आणि माझे फिगर ३६-३०-३६ आहे, मी तुमच्या साठी माझ्या जीवनाची एक खरी घटना घेऊन आले आहे.

मी एक नर्स आहे आणि लुधियाना मध्ये एक सरकारी हॉस्पिटल मध्ये लागले आहे, माझी नाईट शिफ्ट असते आणि मी एक रात्री माझी ड्युटी करत होते तेव्हा मी वार्ड च्या बाहेर एक मुलाला पहिले होते आणि त्याच्या कडे खूप सामान पण होते.

मी म्हणले कि कोण आहे तुम्ही आहे काय पाहिजे आहे?

मग त्याने म्हणले कि मी राज आहे आणि माझी ट्रान्स्फर झाली आहे मी एक कंपाउंडर आहे.

माझे नाव पूजा आहे आणि तुम्ही आत या आणि ऑफिस मध्ये जाऊन ड्युटी जॉईन करून घ्या आणि बघा कोठे आहे.

तो काही वेळाने आला आणि म्हनला कि माझी ड्युटी इथेच लागली आहे.

मी म्हणले कि ठीक आहे.

तो माझा जुनियर होता आणि या शहरा मध्ये नवीन होता, मी त्याला डॉक्टर च्या क्वार्टर मध्ये राहायचे सांगितले, मग मी त्याला एक समोर हॉटेल मध्ये घेऊन गेले होते आणि माझ्या कडे टिफिन पण होते.

मग आम्ही तिथे बसून जेवण करत होतो आणि बोलत होतो आणि मला समजले कि तो जवळ च्या गावचा आहे आणि खूप चांगला मुलगा आहे. मला तो पहिल्या नजरे मध्ये पसंत पडला होता आणि तो पण मला एकदम वर पासून खाली पर्यंत पाहत होता आणि बोलत होता.

माझी आणि त्याची ड्युटी एकाच वेळी होती आणि मी त्याला एक दिवस आराम करायला सांगितले होते आणि मग दुसर्या दिवशी तो ड्युटी द्यायला आला होता, हळू हळू आम्ही सर्व चांगले मित्र बनलो होतो.

मग माझे त्याच्या कडे पहायची नजर पण बदलून गेली होती आणि आता तो मला एक मर्द पुरुष दिसू लागला होता आणि जेव्हा मी त्याला पाहत होते तेव्हा माझी नजर त्याच्या गांडी वर आणि त्याच्या लंड वर जात होती आणि असे नव्हते कि मी माझ्या पती पासून खुश नाही आहे, ते खूप चांगले आहेत आणि मला खूप प्रेम पण करत आहेत, मला एक मुलगा पण आहे.

राज चे लग्न झाले नव्हते आणि त्याला पण एक पुच्ची पाहिजे होती. मी कधी कधी त्याला गरम करायला त्याच्या गांडी वर मारत होते आणि तो एकदम हस्त होता.

एक दिवस मी आत मध्ये पेंटी आणि ब्रा पण घातली नव्हती आणि मी त्याच्या कडून ठोकून घ्यायच्या तयारीने गेले होते. तेव्हा पेशंट पण खूप कमी होते आणि डॉक्टर लोक पण ९ वाजता निघून गेले होते, आम्ही १० वाजे पर्यंत पेशंट ला चेक करून टाकले होते आणि आम्ही आमच्या जागे वर येऊन बसलो होतो.

आता सर्व पेशंट पण झोपू लागले होते आणि रूम ची लाईट पन बंद झाली होती, राज माझ्या मागे पुढे चक्कर काढत होता आणि त्याला पण बहुतेक मला ठोकायची इच्छा होती. मग मी चादर घ्यायला एक रूम मध्ये गेले आणि तो पण माझ्या मागे मागे आला.

त्याने म्हणले कि मी काही मदत करू का?

मी म्हणले कि हो मी चादर काढते आहे तर बघ जरा स्टूल हलणार नाही.

मग मी त्याला पटवायला तयार झाले होते आणि माझ्या साडी चा पदर मी त्याच्या तोंड वर पडू लागले होते. आणि विचार करू लागले होते कि मी आता जाणून बुजून पडते आणि तो मला पकडेल, पण त्यानेच सुरुवात केली होती आणि तो माझ्या कमरे वर आणि माझ्या गांडी वर हात ठेवून उभा होता.

मी म्हणले कि अरे तू स्टूल पकड हे काय पकडले आहे?

त्याने मला त्याच्या कडे ओढले होते आणि मी एकदम त्याच्या गोद मध्ये जाऊन पडले होते.

राज ने म्हणले कि कसे वाटला झटका?

मी म्हणले कि काय करतो आहेस? कोणी तरी पाहून घेईल, मला खाली उतार.

राज ने म्हणले कि वोव पूजा तुझी नजर काय मस्त आहे आणि तुझ्या या अदे वर मी फिदा झालो आहे आणि मग त्याने मला खाली उतरवले होते.

मग मी म्हणले कि बाजूला हो राज आणि मी तिथून जाऊ लागले होते आणि त्याने मला पकडले आणि तिथे चादरी वर मला पाडले होते आणि तो पण पडला होता.

तो माझ्या वर आला होता आणि माझ्या ओठाला त्याच्या ओठ मध्ये घेतले होते आणि चोकू लागला होता आणि त्याने हात माझ्या बुब्स वर ठेवले होते आणि जोर जोराने दाबत होता.

आता राज ने त्याचा लंड माझ्या पुच्ची वर ठेवून घासू लागली होती आणि माझी पुच्ची पण त्याचा लंड अनुभव करत होती. मी आत मध्ये लंड टाकू पाहत होता. मी मदहोश झाले होते आणि जोराने श्वास घेत होते.

मी म्हणले कि राज आता मला सोडून दे ना प्लीज, राहू दे.

त्याने म्हणले कि प्लीज मला थांबवू नको, बघ खाली किती सोफ्ट सोफ्ट वाटते आहे.

राज ने माझे काही न ऐकता त्याचा लंड माझ्या पुच्ची वर घासत होता आणि माझी पुच्ची पण त्यावर घासत होती आणि मदहोश होत होती, मग माझी पुच्ची पण एकदम ओली झाली होती आणि त्याला मी एकदम जोर जोराने कीस करू लागले होते.

मग तेव्हा बाहेर काही आवाज आला आणि तो एकदम उभा झाला आणि माझ्या वर चादर टाकली होती. मग मी काही वेळाने पहिले तर तो दुसर्या नर्स बरोबर बोलत होता आणि मग ती नर्स गेली होती आणि मी त्याचा लंड घ्यायला तडफड करू लागले होते.

माझे नशीब चांगले होते कि मला चान्स मिळाला होता. रात्री चे १ वाजले होते सर्व लोक एकदम जोपले होते आणि तो मला रेस्ट रूम मध्ये घेऊन गेला होता. मग मी जसे रूम मध्ये आली होते तेव्हा त्याने माझ्या वोल वर हात ठेवला आणि दाबु लागला होता, आणि माझे डोळे त्याला पाहत होते, मग त्याने माझ्या पुच्ची ववर हात ठेवला होता आणि माझी पुच्ची दाबू लागला होता.

राज अहह अहह याय बस कर हाहाह औऊ उऊ आयु ऐई ओह हः उऔउ आय्य राज तू माझ्या पुच्ची मध्ये लंड का टाकत नाही आहेस, माझ्या तोंड मधून असे निघाले होते आणि मी सर्व लाज सोडून दिली होती आणि मी त्याचा लंड पकडून घेतला होता.

मग मी त्याचा लंड पकडून वर खाली करत होते आणि मी म्हणले कि तू खरेच मला ठोकणार आहेस? तर लवकर ठोक आता मला सहन करता येत नाही आहे.

मग त्याने दरवाजा वर त्याचा पाय मारला होता आणि दरवाजा बंद केला होता आणि मग आम्ही आमचे कपडे काढले होते आणि त्याला माझ्या बाहो मध्ये घेतले होते आणि तो माझे नागडे शरीर पाहून एकदम वेडा झाला होता आणि मस्त मला दाबून मिठी मारत होता.

मग त्याने माझ्या हाता वर लंड ठेवला होता आणि मला असे वाटले कि तो माझी पुच्ची फाडून देईल. मग मी माझ्या हाताने त्याचे लंड चे केस ओढत होते आणि मला खूप मजा येत होती.

माझी बैचेनी वाढत होती आणि त्याने मला बेड वर झोपवले होते आणि माझे पाय वर करून टाकले होते आणि मी माझी पुच्ची त्याच्या समोर उघडी केली होती, मग तो पन माझ्या जवळ आला होता आणि त्याचा लंड माझ्या पुची वर ठेवला होता आणि त्याने धक्का लावला होता आणि माझ्या ओल्या पुच्चीने त्याच्या लंड चे स्वागत केले होते आणि मी लंड आत मध्ये घेऊ लागले होते.

आमचे चेहरे एकदम खुश झाले होते आणि तो पण खुश झाला होता त्याचा लंड माझ्या पुच्ची मध्ये आत बाहेर जात होता आणि मला खूप मजा येत होती, माझ्या तोंडातून एकदम मादक आवाज निघत होते.

मग त्याने त्याची स्पीड एकदम वाढवून टाकली होती आणि मला खूप आनंद होत होता आणि मला आता अजिबात कंट्रोल करता येत नव्हते., मी पण माझी गांड उचलुन त्याचा लंड वर खाली करत होते आणि मी एकदम नशे मध्ये आले होते आणि मला काही पण भान नव्हते.

ती मला मला आज पर्यंत आली नव्हती आणि माझ्या पती च्या लंड मध्ये जास्त दम नव्हता जेवढा मला राज च्या लंड मध्ये दिसत होता, आता माझी पुच्ची दम तोडणार होती आणि मग माझे शरीर एकदम आखडले होते आणि माझे श्वास पन अडकले होते आणि मी माझे सर्व पाणी काढायला एकदम बेताब झाले होते.

मग मी अहः याय यआह्ह आय्य औऊ अहह ऐई औऊ हः ऐई ओउ करत माझे पाणी काढून टाकले होते आणि त्याचा लंड माझ्या पाण्याने अंघोळ करून ओला झाला होता आणि त्याला पण ते समझले होते आणि  तो एकदम आरामत माझी पुच्ची मारत होता.

राज ने म्हणले कि माझी जान पूजा असे करत राहा प्लीज.

मग मी माझे पाय वर केले होते आणि माझे काम झाले होते आणि त्याचा देसी लंड अजून हार मानणार नव्हता, मग मला अचानक मला खूप त्रास झाला होता आणि मी एकदम तडफड करू लागले होते आणि त्याचा मोठा लंड एकदम जोराने माझ्या गांडी मध्ये घुसला होता.

मी म्हणले कि नाही राज असे करू नकोस प्लीज. मी मरून जाईन, मी त्रासाने तडफड करत म्हणले.

पण राज माझे कोठे काहि ऐकणार होता? त्याने एकदम त्याचा लंड माझ्या गांडी मध्ये उतरवला होता आणि मला म्हणले कि माजी जान आता जाले, आता तुला त्रास होणार नाही आहे, प्लीज तू मला साथ दे.

मग मी म्हणले कि माझी गांड फाटून जाईल, तू माझे ऐकून घे आणि काढून टाक. मला खूप त्रास होतो आहे.

पण त्याने माझे काही ऐकले नाही आणि माझ्या गांडी ला मारत होता आणि मला खूप त्रास होत होता आणि मग काही वेळाने मला असे वाटत होते कि कोणी तरी माझ्या गांडी मध्ये लोखंडी रोड टाकला असेल आणि तो एकदम आत बाहेर एकदम जोर जोराने करत होता.

राजचे हात माझ्या बोल ला एकदम जोर जोराने दाबत होते आणि त्या मुळे मला थोडी राहत होत होती आणि मग मी पण गरम होत होते आणि मग त्याने पण स्पीड एकदम वाढवली होती आणि माझ्या गांडी ची बेंड वाजली होती आणि मला असे वाटत होते कि ती एकदम फाटून गेली आहे.

मग आह्ह आय्य हाह्ह औऊ आय्य यौऊ ऐई इऔय याय मेलो पूजा माझी जान, आणि तेव्हा राज ने त्याचा लंड माझ्या गांडी मधून बाहेर काढला होता आणि मला एकदम मोकळे वाटत होते, मग मी लंड तोंड मध्ये घेतला आणि त्याने पिचकारी काढून टाकली होती आणि मी सर्व पिऊन गेले होते, तो पण आता बेड वर बसला होता.

मग आम्ही समोर पहिले तर आमची गांड फाटली होती कारण कि समोर मेटरेन उभी होती आणि आमची हालत खूप खराब झाली होती, राज नागडा तिच्या समोर पाया पडू लागला होत आणि म्हनला कि आम्हला माफ करा असे परत होणार नाही.

मग मी तर रडू लागले होते आणि मला दिसत होते कि नोकरी कशी जात असते.

आता तुम्ही दोघे एकदम शांत व्हा आणि पुढून लक्ष ठेवत जा कि असले काम करताना दरवाजा लोक केला पाहिजे, आता राज तू माझ्या कडे ये आणि मला नागडे कर आणि पूजा तू जाऊन बाहेर उभी राहा आणि बघ कि कोणी येत नाही ना. ती हसत म्हणली.

मग मी तिच्या कडे गेले होते आणि तिला मिठी मारून रडू लागले होते आणि मेटरेन चे वय ५० होते आणि तिचे केस पण पांढरे झाले होते आणि ती खूप दयाळू होती.

ती म्हणली कि मी पण माणूस आहे आणि मला पण लंड ची गरज असते आणि तूमही आता टेन्शन घेऊ नका आणि जो पर्यत मी इथे आहे तो पर्यत खूप मस्ती करा आणि मजा करा, ती तिचे कपडे काढत म्हणली.

आता मेटरेन माझ्या जागे वर झोपली होती आणि मी माझे कपडे घातले होते आणि बाहेर स्टूल वर येऊन बसले होते. आता मेटरेन आत मध्ये ठोकून घेत होती, आत मधून एकदम मस्त आवाज येत होते आणि बहुतेक तिने पण इतका लंड पहिल्या वेळी घेतला होता.

आता सर्व नॉर्मल झाले होते आणि मी मना पासून देवाचे आभार मानत होते कि तू आज माझी नोकरी वाचवलीस. मग आत मध्ये मेटरेन ठोकून घेत होती आणि माझी नोकरी वाचली होती, नाही तर आज हि जवाजवी माझी नोकरी घेऊन गेली असती.