माझ्या घरा मध्ये मी ठोकून घेतले

माझे आई वडील काही दिवस बाहेर जात होते हे मी अक्षत ला सांगून टाकले होते, ज्या दिवशी सकाळी माझे आई वडील गेले होते तेव्हा अक्षत अर्धा तास नंतर घरी आला होता, मी तेव्हा घरी नाईट ड्रेस घालून होते, तो आला आणि जसे मी दरवाजा बंद केला होता तसे तो माझ्या वर तुटून पडला होता, आणि मला सगळी कडे कीस करू लागला होता, मी पण त्याला साथ देऊ लागले होते, मग मी त्याला म्हणले कि तुझ्या कडे पूर्ण दिवस आहे इतकी घाई कशाला करतोस.

मग त्याने म्हणले कि तू मला वेड लावून दिले आहेस, हे ऐकून मी त्याला धक्का दैल होता आणि भिंतीला लावले होते आणि जोर जोराने कीस करू लागले होते आणि त्याचा हात उचलून माझ्या बुब्स वर ठेवला होता आणि मग त्याने मला भिंतीला लावले होते आणि जोराने कीस करू लागला होता आणि माझे बुब्स दाबू लागला होता, मग त्याने मला माने वर कीस करणे चालू करून टाकले होते आणि हात कमरे वर घेऊन जाऊन टोप मध्ये टाकू लागला होता.

मी पण त्याला केस मध्ये हात टाकून कुरवाळत होते आणि मजा घेत होते, मग तो मला एकदम वेड्या सारखा कीस करत होता आणि माझे बुब्स टोप च्या आत मध्ये घासू लागला होता, मी त्याचा लंड घासत होते.

मग त्याने त्याची शर्ट काढून टाकली होती आणि मी त्याच्या जीन्स चे बटन उघडू लागले होते, मग मी तिची चड्डी सकट जीन्स काढून टाकली होती, आता त्याचा लंड माझ्या समोर उघडा झाला होता. मी त्याला खाली बसून तोंड मध्ये घेतले होते आणि चोकत होते, चाटत होते, ५ मिनिट पर्यंत मी त्याचा लंड चोकला होता आणि तो मोन करत होता, आणि म्हणत होता ओह्ह शैली ओह्ह अह्ह्ह अंममं शैली ओह्ह्ह.

मग त्याने मला उचलले होते आणि बेडरूम मध्ये घेऊन गेला होता आणि मला बेड वर झोपवले होते आणि तो माझ्या वर आला होता आणि माझी केप्री अन पेंटी काढून टाकली होती आणि आता मी फक्त टोप मध्ये होते, तो माझी पुच्ची वर त्याचे बोट फिरवत होता आणि मग त्याने मला कीस केले होते आणि मी मोन करत होते, तो माझे पाय कीस करत होता आणि माझी मांडी घासत होता आणि एक मांडीला कीस करत होता.

मग त्याने माझे पाय पसरले होते आणि माझ्या मांडी च्या आत मध्ये कीस करू लागला होता आःह हः उऔउ ओउ मम मग हळू हळू माझी पुच्ची जवळ तो आला होता आणि त्याने माझ्या पुच्ची वर कीस केले होते.

मग तो मला चाटू लागला होता आणि अहः हः औऊ इऐइ करत होता, वाह काय मजा येत होती, माझ्या पूर्ण अंग मध्ये एकदम आग लागली होती आणि तो एकदम जोर जोराने माझी पुच्ची चाटत होता आणि चोकत होता आणि मी अहः हः अ हुऔ ईई इआईइ करत होते, मी म्हणत होते कि एस माझी पुच्चि चाटून घे, मझी पुच्ची मारून घे माझ्या राजा अक्षत अहः हः उऔऊ.

मग तो वर आला होता आणि माझ्या टोप ला सरकवले होते आणि माझ्या पोट वर बेंबी वर कीस करू लागला होता आणि मग त्याने टोप वर करून काढून टाकले होते आणि मी पिंक कलर ची ब्रा घातली होती तो माझे बुब्स दाबू लागला होता आणि मला माने वर कीस करत होता, मला खूप मजा येत होती आणि मी तडफड करत होते, मग मी एकदम उलटी झोपले होते.

त्याने माझी ब्रा चे हुक काढले होते आणि माझ्या केसाला वर केले होते आणि माझ्या पाठी वर कीस करू लागला होता, आणि तो माझी गांड पण कुरवाळत होता आणि दाबत होता, मग तो माझ्या वर चढला होता आणि त्याचा लंड माझ्या गांडी वर घासू लागला होता.

त्याने मला उलटे केले आणि मग माझे पाय पसरले होते आणि त्याचा लंड माझ्या पुचची वर सेट केला होता आणि कुरवाळत होता, मग मी त्याला म्हणत होते कि ठोकून दे मला, पण तो मला त्रास देत होता.

मग मी त्याला म्हणत होते कि प्लीज अक्षत आता मला सहन करता येत नाही आहे प्लीज आता मला ठोकून माझी पुच्ची ची आग शांत करून दे, मग त्याने एकदम त्याचा लंड माझ्या पुच्ची मध्ये आत टाकून दिला होता आणि मी अहः हः ईई औऊ इऐइ केले होते आणि मग तो हळू हळू ठोके मारू लागला होता.

आता मी मोन करत होते अहह हाह्ह औऊ ऐई ऐई उऊ उओह हाह्ह ओउ अक्षत फक मी बेबी प्लीज फक मी अहह हः उऔउ अजून ठोक मला आह्ह्ह हाह्ह आणि मग तो पण त्याची स्पीड वाढवू लागला होता आणि खूप जोर जोराने ठोकत होता आणि हः हः याय औऊ ईई अहह हः ऑई हः ह्हः करत होते आणि मग त्ये पानी काढून टाकले होते आणि त्याने गरम माल माझ्या पुच्ची मध्ये काढून टकला होता.

मग आम्ही एकदम जोर जोराने श्वास घेत होतो आणि तो माझे बुब्स दाबू आणि घासू लागला होता आणि खेळत खेळत तो झोपून गेला होता, मग मी पण झोपले होते, २ तास नंतर आमची झोप मोड झाली होती.

मग मी आणि तो एकत्र बाथरूम मध्ये गेले होतो आणि शोवर च्या खाली उभे राहिलो होतो आणि आम्ही दोघे कीस करत होतो आणि एकमेकाला साफ करत होतो आणि कुरवाळत होतो.

मग अक्षत ने मला दुसरी कडे फिरवले होते आणि आधी माझ्या पाठी वर हात फिरवला होता आणि मला मागून पकडले होते आणि साईड मध्ये करून कीस करू लागला होता आणि तो एक हाताने माझे बोल घासत होता आणि दुसर्या हाताने माझी पुच्ची कुरवाळत होता अहह हाह्ह अहह उऔउ आता मला परत सेक्स ची तहान आणि आग लागली होती.

मग मी मोन करत होते नी मी माझा एक हात तिच्या डोक्या मागे ठेवला होता आणि दुसरा हात खाली घेऊन जाऊन त्याच्या लंड ला कुरवाळत होते.

मग मी त्याला म्हणले कि अक्षत फक मी इन डॉगी स्टाईल, हे ऐकुन्न तो एकदम खुश झाला होता आणि त्याने मला त्याच्या कडे फिरवले होते आणि मला एकदम जोराने कीस करू लागला होता, त्याने माझ्या गांडी वर हात ठेवला होता आणि एकदम जोराने दाबत होता आणि कीस करत होता आणि हः हः हाय याय करत मी त्याला साथ देत होते.

मी माझे हात त्याच्या माने वर ठेवले होते नी त्याला कीस करत होते आणि मी माझा पाय वर करून माझ्या पायाने त्याचा लंड टच करत होते आणि घासत होते, मग तो म्हणला कि कुत्री बन आज तुला मी ठोकून देतो, मग मी पटकन जमिनी वर कुत्री बनले होते आणि तो माझ्या मागे आला होता, त्याने माझी गांड पकडली होती आणि त्याचा लंड माझ्या पुच्ची मध्ये टाकू लागला होता आणि तेव्हा मी उठले होते आणि त्याने म्हणले कि काय झाले? तर मी म्हणले कि जमिनी वर गुडघे ठेवून मजा येत नाही आहे, मग आम्ही काही कपडे माझ्या गुडघ्या खाली ठेवले होते आणि मग मी परत कुत्री बनले होते.

मग तो माझ्या मागे आला होता आणि त्याने लंड आत मध्ये टाकू लागला होता पण आता लंड आत मध्ये जात होता तर एकदम वेगळे वाटत होते, मग त्याने एक ठोका मारला होता आणि पूर्ण लंड आत मध्ये गेला होता, मला आत पर्यंत लंड अनुभव होत होता.

मग त्याने ठोके मारणे चालू करून टाकले होते आणि मी अहह हः आय्य उऊ ईई ईऐ काय मस्त वाटत होते मला, त्याचा लंड मला माझ्या आत मध्ये अनुभव होत होता आणि तो आधी हळू हळू मारत होता, तो मला मारत पण होता गांडी वर आणि मग मी आह हाह्ह औऊ ऐई अह्ह्ह ऐई करत होते.

मग तो त्याची स्पीड वाढवू लागला होता आणि अहह हः औ अहह हः हौ मी एकदम जोर जोराने मोन करत होते आणि म्हणत होते कि ठोक मला अक्षत, अहह हः आयुऊ उउं यस स्स य्स्य्यस्य अहह अ फक मी, मला एकदम कुत्री सारखे ठोकून दे, अक्षत हे सर्व ऐकून एकदम गरम झाला होता आणि त्याने माझी कमर पकडली होती आणि एकदम जोर जोराने ठोके मारू लागला होता आणि म्हणत होता कि हो माझी कुत्री अहह हः आज तुला मी माझी रांड बनवून ठेवणार आहे.

तेव्हा मी एकदम मस्त मध्ये एकदम जोर जोराने मोन करत होते आणि त्याचे घाण बोलणे ऐकून मी एकदम गरम झाले होते आणि त्याला म्हणत होते कि हो हाह्ह अहह हो अहः हः अजून हो हाहःह हा असेच राह्जा  आह्ह हाह्ह अज्ज्ज आज पासुन्न मी तुझी पर्सनल रंडी आहे, माझी पुच्ची फक्त आता तुझ्या साठीच आहे अहह हः औ ऐई उऊ अजून ठोक मला साल्या आज माझी फाडून टाक.

मग तो माझ्या आता मध्ये त्याचे पाणी काढून मोकळा झाला होता आणि मी तर माहिती नाही किती वेळा आता पर्यंत पाणी काढले होते अहह हः हः औ आमचे श्वास एकदम वाढले होते मग आम्ही उभे झालो होतो आणि आम्ही एकदम जोर जोराने कीस करत होतो आणि मग आम्ही एकमेकाला साफ केले होते आणि साबण लावला होता आणि मग अंघोळ करून आम्ही बाहेर आलो होतो.

मग मी माझे कपडे घालत होते तर तो म्हणला कि इथे कोणी पण नाही आहे, आज काही घालू नकोस,.

मग तो म्हनला कि आज बिगर कपड्याचे जेवण करून टाकू, आणि जेवताना काही तिखट वाटले तर मी तुझे दुध पिउन्न टाकेन.

मी त्याचे ऐकले होते आणि मग मी जेवण गरम केले होते जे आई बनवून गेली होती, मग आम्ही दोघे जेवण करू लागलो होतो आणि जेवण केले कि नंतर मी मागे फिरले होते आणि अक्षत माझ्या गांडीला पाहत होता.

मग जेव्हा सर्व सफाई करून मी फ्री झाले होते तेव्हा त्याने मला पकडले होते आणि मला कीस करू लागला होता, अरे इतकी घाई कशाला करतोस, आजची रात्र आहे आणि उद्या पूर्ण दिवस आणि रात्र आहे, तर तो म्हणला कि आता मला थांबवू नकोस, आता मी तुला टेबल वर ठोकणार आहे.

मी हे एकून एकदम गरम झाले होते आणि त्याच्च्या लंड ने खेळत होते जेणे करून तो कडक होईल, मी खाली बसून त्याचा लंड चोकत होते आणि चाटत होते आणि तो मोन करत होता.

मी त्याचा लंड २ मिनीट चोकला होता आणि मग त्याने मला उठवले होते आणि टेबल वर बसवले होते आणि माझे पाय पसरले होते आणि त्याचे तोंड माझ्या पाया च्या मध्ये टाकले होते आणि अह्ह्ह आह हाह्ह औऊ आय्य औऊ ऐई औऊ उऊ तो माझी पुच्ची एकदम मस्त मध्ये चाटत होता आणि तो मला जिभेने ठोकत होता अहह हः औऊ ईई ईई उ उया औऊ ईई ईई ओअओ जज मला तर खूप मजा येत होती.

मग त्याने मला टेबल च्या मागे केले होते आणि टेबल वर चढला होता आणि माझ्या पुच्ची मध्ये लंड सेट करू लागला होता मग तो उतरून बाहेर गेला होता आणि त्याने जीन्स मधून कंडोम काढले होते आणि मी म्हणले कि दोन वेळा तर असेच ठोकून दिलेस आता काय कामाचे?

त्याने म्हणले कि तुला पिल खायला देतो, पण आता प्रोटेक्शन युज करायचे, नाही तर प्रेग्नंट होऊन जाशील.

मग तो आला होता आणि कंडोम घातला होता आणि तो माझ्या वर चढला आणि एक ठोका देऊन लंड आत मध्ये टाकून दिला होता आणि मला ठोकू लागला होता अहह हः उऊ आय्हू उऊ तो मला ठोके मारत होता आणि अहह हः उऊ उ मी करत होते आणि त्याने मला २-३ मिनिट ठोकले होते आणि मी एक वेळा माझे पाणी काढून टाकले होते.

मग त्याने लंड काढला होता नी खाली उतरला होता आणि मला पण उतरून फिरवले होते आणि टेबल वर वाकायला सांगितले, मग मी वाकले होते आणि त्याने माझ्या गांडी वर मारू लागला होता आणि माझी पुच्ची चाटू लागला होता, अहह हौ उःह ई ऐई इअऊ अउ तो माझी पुच्ची जिभेने जवत होता आणि मी एक वेळा पाणी काढून टाकले होते.

मग तो मागे आला होता आणि त्याचा लंड माझ्या पुच्ची मध्ये टाकून दिला होता आणि तो एकदम दे दाणादाण मल पुच्ची मध्ये ठोकत होता आणि एकदम जोर जोराने ठोके मारत होता आणि मी अहह हः उऊ याय ईई अक्षत आह हाह्ह अजून ठोक मला आहा हाह्ह आज तर तु मला रंडी बनवून टाकले आहेस असे मी म्हणत होते.

५ मिनिट ठोकून त्याने पाणी काढून टाकले होते आणि त्याचा सर्व माल कंडोम मध्ये निघाला होता, मग आम्ही एकदम दमलो होतो, मी तिथे पडले होते आणि त्याने कंडोम काढून टकला होता.

मग मी बाथरूम मध्ये गेले होते आणि साफ करून परत आले होते आणि तो बाथरूम मध्ये जाऊन साफ होऊ लागला होता, मी आता एक वन पीस सेक्सी नाईटी घातली होती, मी ब्रा आणि पेंटी घातली नव्हती, मग मी टीवी चालू करून बसले होते तो माझ्या जवळ आला नी मला कीस करू लागला होता आणि म्हणला कि खूप दमलो आहे.

मग मी म्हणले कि आराम करून घे, मग तो माझ्या बाहो मध्ये आराम करू लागला होता आणि आम्ही दोघे ब्लेन्केट मध्ये होतो आणि एसी चालू होता, मग तो उठला होता आणि माझी नाईटी काढून टाकली होती आणि माझ्या छाती वर डोके ठेवून झोपला आणि टीवी पाहू लागला होता, मध्ये मध्ये तो माझे बोल दाबत होता आणि चोकत पण होता, टीवी पाहत आम्ही झोपून गेलो होतो. मी जेव्हा उठले होते तेव्हा तो माझ्या हात वर डोके ठेवून झोपला होता आणि त्याच्या तोंड मध्ये माझा एक बोल होता आणि तेव्हा संध्या काळ चे ५ वाजले होते.