मालकाच्या मालकिणीसोबत माझी रतिक्रीडा भाग-१

नमस्कार मित्र मंडळी, माझं नाव आहे गणेश. पहिल्या भागात मी माझ्याबद्दल तर सांगितलंच आहे. तर मी तुम्हाला माझ्या आयुष्यातला नुकताच घडलेला एक प्रसंग सांगायचं आहे. तो माझ्या मालकाच्या मालकीणबाई सोबत घडला. आत्ताच येऊन गेलेल्या जन्माष्टमीला मी माझ्या मालकाच्या मालकीणबाई ची चुदाई केली, त्याचीच हि चित्त थरारक कहाणी आहे. या कहाणीचा पहिला आणि दुसरा भाग मी सांगितलं आहे. तो वाचण्यासाठी लिंक बघा:

मी आणि माझ्या मालकाची सुशील मालकीण

माझ्या मालकीणबाई ला आंघोळ करताना नागडी पाहिली

तर मागच्या भागात मी आपल्याला माझ्या मालकीणीबद्दल सांगितलं. त्यानंतर जन्माष्टमीच्या खरेदीसाठी आम्ही तालुक्याला पोचल्यावर काय घडलं ते सांगितलं. मग मी माझ्या मालकिणीला बाथरूम मध्ये अंघोळ करताना त्यांना नागडी पहिली तसेच त्यांना आपल्या पुदीवरचे आणि गांडीवरचे केस छाटताना पाहिलं, ते सर्व सांगितलं. आता समोर काय घडलं ते सांगतो.

मालकिणीला मी नागडी पाहिल्यानंतर माझ्या डोळ्यासमोर त्यांचं च नागडं शरीर येत होत. आज उत्सवाचा शुभ दिन असल्याने त्या खूप उत्साहात होत्या. जन्माष्टमीच्या सजावटीसाठी त्यांनी मला त्याना मदत करायला सांगितली. मग आम्ही दोघे मिळून सजावट करत होतो. आज मी त्याना नागडी बघून त्यांची पुदी, बूब्स, गांड पहिली होती याची त्यांना कल्पना नव्हती.

आजच्या दिवशी मला माझ्या मालकिणीसोबत रतिक्रीडा करायची फारच इच्छा होत होती. पण आज जन्मोत्सव असल्याने घरी सर्वच मंडळी होती. माझे मालकही घरीच हजार होते. त्यामुळे मालकिणीला कस झवायचे असा प्रश्न मला पडला.

सजावट करताना आम्हा दोघांचा स्पर्श एकमेकांना होत होता. त्यांना ते कळत होत पण त्यांना ते सुख कारक वाटत असावं कारण त्या आणखी आणखी माझ्या जवळ येत होत्या.

मला त्यांच्या डोळ्यात माझ्यापुरती प्रेमभावना दिसत होती. मग आमची सजावट झाल्यावर मूर्तीची स्थापना झाली आणि मग पूजा, आरती झाल्यावर आम्ही जेवणाचा कार्यक्रम सुरु केला. मग दुपारी आम्ही गप्पागोष्टी करत राहिलो आणि मग संध्याकाळी परत पूजा आरतीच्या तयारीस लागलो. आज काही लोकांचं जेवण आम्ही ठेवले होतो. त्यामुळे घरात थोडी धांदल होती. पण मी माझ्या मालकिणीला कामात नीट मदत केली त्यामुळे सर्व काही व्यवस्थित पार पडत होत.

संध्याकाळी पूजा आणि जेवण झाल्यावर आम्ही थोड्या गप्पा केल्या आणि मग मी माझ्या खोलीत जायला निघालो.

आता रात्रीचे १२ वाजले होते. मी बेडवर लेटलो होतो. इतक्यात माझा दरवाजा वर थाप मारत असल्याची मला जाणीव झाली. मी दरवाजा उघडला. समोर माझ्या मालकीण उभ्या होत्या. मी त्यांना या वेळी माझ्या खोलीकडे बघून आश्चर्य चकित झालो. मी त्यांना आत घेत म्हटलं, “काय झालं मालकीणबाई, सर्व ठीक आहे ना.. काही मदत हवी आहे का तुम्हाला?”

मालकीण म्हणाल्या सर्व ठीकच आहे रे, आणि कसली मदत नको हवी आहे. आज खूप धावपळ झाली ना म्हणून तू मघाशी नीट जेवला पण नाहीस म्हणून मी तुझ्यासाठी हे जेवण आणलं आहे.” मी त्यांचं बोलणं ऐकून आणि त्यांच्या हातातील जेवणाची थाळी बघून खूपच भावून गेलो. मी म्हणालो,” कश्याला त्रास केलात तुम्ही मालकीणबाई? तुम्ही पण ना..”

त्या हसल्या आणि टेबलावर थाळी ठेवली. मी त्यांना म्हणालो, “तुम्ही पण नाही जेवला न नीट. तुम्ही पण करा माझ्यासोबत जेवण.” असं म्हणून मी त्यांच्या तोंडात घास भरवायला लागलो. त्यांनी हसत माझा घास आपल्या तोंडात भरला आणि मग त्यानं मला भरवायला लागल्या. आम्ही एकमेकांना प्रेमाने भरवत होतो.

इतक्यात त्यांना ठसका लागला. म्हणून मग मी त्यांना पाणी प्यायला देऊन त्यांच्या पाठीवर थाप मारून त्यांची पाठ कुरवाळायला लागलो. त्यांच्या गोऱ्या पाठीवरून माझा हात फिरवताना मला कामभावना निर्माण होत होती.

त्यांचा ठसका दूर गेल्यावर त्या म्हणाल्या, “कित्ती काळजी घेतोस रे तू माझी गणेश” असं म्हणत त्यांनी माझा हात पकडला. मी म्हणालो, “त्यात काय मालकीणबाई, मी तर माझ्या आपल्या आहात, तुमची नाही तर कोणाची काळजी घेऊ.” मी असं म्हटल्यावर त्या येऊन मला बिलगला आणि माझ्या गळ्यात हात घालून माझ्या मानेवर, गेल्यावर चुम्बन करायला लागल्या.

मी एकदम चकित झालो. मग मीही त्याना बिलगलो आणि त्यांच्या पाठीवरून हात फिरवत त्यांच्या मानेवर चुम्बन करायला लागलो.मी त्यांचा गोरा चेहरा हातात धरला आणि त्यांच्या ओठांवर चुम्बन केले. माझ्या मालकाच्या मालकिणीच्या ओठांवर माझे ओठ टेकवत मी त्यांचं रसपान करत होतो. त्याही मला प्रतिसाद द्यायला लागल्या. त्यांनी आपले डोळे गच्च मिटवले आणि ते माझ्या ओठांना किस करायला लागल्या.

आम्ही दोघेही बेडवर होतो. त्यांच्या साडीचा पदर त्यांच्या खांद्यावरून खाली घसरला होता. त्यांचा ब्लाउज त्यांच्या छातीच्या उभारांनी फुगला होता.

मी त्यांना किस करत करत बेडवर लेटवलं आणि त्यांच्या सर्वांगावर किसेस करायला लागलो. त्यांचे उभार त्यांच्या श्वासानी खालीवर होत होते. मी त्यावर माझं डोकं ठेवून त्यांचे धडकणार काळीज अनुभवलं आणि मग त्यांच्या गोऱ्या पोटावर आलो. त्यांची नाभी अतिशय सुंदर होती. मी त्यावर किस करायला लागलो. मालकीणबाई माझ्याकेसांवर कुरवाळत होत्या.

मग त्यांनी मला त्यांच्या अंगावर ओढून घेतलं आणि माझ्या कुर्ता वर करत माझ्या पाठीवर कुरवाळायला लागल्या. मी माझा कुर्ता काढला. आता आम्ही पूर्ण बेडवर एकमेकांना बिलगून किसेस करत इकडून तिकडे होत होतो. कधी त्या वर तर कधी मी वर. अश्या आमच्या फिरण्याने त्यांची साडी खुलत गेली. मग मी ती पूर्ण काढून बाजूला केली. माझ्या मालकीण आता फक्त ब्लाउज आणि पेटीकोटवर होत्या.

मग त्यांनी माझा पायजमा खाली सरकवला. मीही त्यांना मदत करत माझा पायजमा पूर्णच पाण्याबाहेर केला. आता मी फक्त चड्डीवर होतो. माझा उठलेला लंड त्यांच्या पुदीच्या भागावर दाबला होता.

त्यांनी माझी चड्डी खाली सरकवली आणि माझ्या गांडीवर त्या हात फेरायला लागल्या. मी माझा चड्डीही पूर्ण काढली. आता मी माझ्या मालकाच्या मालकिणीच्या अंगावर पूर्ण उघड होऊन लेटलो होतो आणि माझी मालकीण माझ्या सर्वांगाला कुर्वाळलंत होती. त्यांनी माझ्या लंडाला पकडले आणि त्यावर प्रेमाने हात फिरवायला लागल्या. माझा लंड त्यांच्या नाजूक हाताच्या स्पर्शाने आणखीनच उठला.

मी त्यांचा ब्लाउज काढला. त्यांचे मोठे बूब्स पांढऱ्या ब्रा मध्ये अडकले होते. मी त्यांचा ब्रा हि काढला त्याबरोबर त्यांचे बूब्स मोकळे झाले. त्यांचे मी सकाळीच पाहिलेले मोठे मोठे बूब्स माझ्या डोळ्या समोर होते. मी ते हातात पकडले आणि ते दाबायला लागलो. मालकीणबाई सुस्कारत होत्या. मी त्यांचे ताठ झालेले काळेभोर निप्पल्स तोंडात घेऊन चुरपायला लागलो. त्यांचे मोठे माऊ माझ्या हातानी दाबत ते मी चोखत होतो. त्या मोठ्याने सुस्कारत होत्या, “आह्ह्हह्ह….गणेश…..म्हह्ह्ह्ह…….” मी दातांनी ते निप्पल्स चावला त्याबरोबर त्या कळ्वळल्या ..”आह्हह्हह्हह्ह……”

मग मी त्यांच्या कम्बरेवर आलो. मी त्यांच्या पेटीकोटचा नाडा खोलला आणि तो खाली सरकवला. मालकिणीने तो पायाबाहेर केला. माझ्या मालकाच्या मालकीण आता माझ्यासमोर फक्त पॅंटीवर होत्या. आता मला मी आज सकाळीच पाहिलेली त्यांची कोरी करकरीत, शेव केलेली चिकणी पुदी पाहायची होती त्यांच्या फुगीर पुदीचा आकार त्यांच्या पॅंटीवरूनच दिसत होता. त्यांची पुदी ओली झाली असल्याने त्यांची पॅंटी त्यांच्या पुदीला चिकटली होती.

मी त्यांच्या मांड्यावर किसेस करत त्यांना डिचवायला लागलो. त्या माझ्या चुंबनाने वळवळत होत्या. त्या माझं डोकं धरून त्यांच्या पॅंटीवर नेट होत्या, मी त्यांच्या जांघेवर किसिंग सुरु केले. त्यांनी आपले पाय पसरवले होते. त्यांच्या पॅंटीतुन सुगंध येत होता. मी त्यांची पॅंटी हळूहळू ओढत काढायला लागलो. हळूहळू त्यांची पुदी माझ्या दृष्टीस पडत होती.

मी धडधडत्या काळजाने ते दृश्य बघत होतो. मालकिणीने आपले दोन्ही पाय आपल्या छातीकडे नेले आणि त्यांची पॅंटी त्यांच्या ढुंगणाकडून काढत नेली. त्यांनी आपले दोन्ही पाय एकमेकांशी चिकपवून त्यांचे टोंगळे आपल्या छातीशी धरले होते. त्यांची गांड काहीशी वर उठली होती. त्यांची पॅंटी त्यांच्या पायाबाहेरून काढली आणि मला त्यांच्या मांड्यातून बाहेर आलेली त्यांची पुदी दिसली!

माझ्या मालकाच्या मालकीणबाई आता माझ्यासमोर पूर्ण नागड्या झाल्या होत्या. त्याच्या नंतर काय घडलं, आम्ही कशी रतिक्रीडा केली, मी माझ्या मालकाच्या बायकोची कशी सेवा केली ते सर्व मी समोरील भागात सांगेन.