मालकाच्या मालकिणीसोबत माझी रतिक्रीडा भाग-2

नमस्कार मित्र मंडळी, माझं नाव आहे गणेश. पहिल्या भागात मी माझ्याबद्दल तर सांगितलंच आहे. आत्ताच येऊन गेलेल्या जन्माष्टमीला मी माझ्या मालकाच्या मालकिणीसोबत रतिक्रीडा केली , त्याचीच हि चित्त थरारक कहाणी आहे. या कहाणीचे आधीचे भाग वाचण्यासाठी लिंक बघा: मी आणि माझ्या मालकाची सुशील मालकीण

माझ्या मालकीणबाई ला आंघोळ करताना नागडी पाहिली

मालकाच्या मालकिणीसोबत माझी रतिक्रीडा भाग-१

तर मागच्या भागात मी आपल्याला माझ्या मालकीणीबद्दल सांगितलं. त्यानंतर जन्माष्टमीच्या खरेदीसाठी आम्ही तालुक्याला पोचल्यावर काय घडलं ते सांगितलं. मग मी माझ्या मालकिणीला बाथरूम मध्ये अंघोळ करताना त्यांना नागडी पहिली तसेच त्यांना आपल्या पुदीवरचे आणि गांडीवरचे केस छाटताना पाहिलं, ते सर्व सांगितलं. त्यानंतर मध्यरात्री त्या माझ्या खोलीत येऊन आम्ही एकेमकांना बिलगून कसे नागडे झालो ते सांगितलं. आता समोर काय काय घडलं ते मी सांगत आहे.

मी माझ्या मालकाच्या मालकिणीला पूर्ण नागडी केली होती. माझा मालक आणि घरचे बाकी मंडळी गाढ झोपेत होते. आणि आम्ही इकडे एकमेकांसोबत रतिक्रीडा करत होतो. मालकिणीने आपले पाय आपल्या छातीशी धरले होते. मी त्यांच्या वर उठलेल्या गांडीला नि पुदीला किस करत होतो.

मग त्यांनी आपले पाय खाली घेऊन पसरवले आणि मला त्यांच्या उघड्य अपुडीचे दर्शन दिले. त्यांची पुदी बघून मला राहवेना. मी तिच्यावर चुम्बन सुरु केले. त्या कन्हायला लागल्या. मी त्यांची पुदी बोटानी उघडली आणि तिच्या खोबणीत माझी जीभ घालून ती चाटायला लागलो. मालकीण जोराने कन्हायला लागल्या. त्या माझं डोकं त्यांच्या पुदीला दाबत होत्या. मी त्यांची पुदीचा रस पीत होतो. त्या आपलं शरीर वळवळ करत माझ्या चाटण्याचा आनंद घेत होत्या. मलाही माझ्या मालकाच्या मालकिणीची पुदी चाटून आत्यंतिक समाधान लाभत होत. त्या आपल्या पुदीतून सारखं पाणी गाळत होत्या.

मग त्या उठल्या आणि खाली लेटलो. त्यांनी माझा लंड हातात पकडला आणि त्याला हलवला. त्यांच्या कोमल हाताचा स्पर्श माझ्या लंडाला गरम केला. मग त्यांनी माझा लंड आपल्या तोंडात घातला आणि जिभेने त्या चाटायला लागल्या. त्यांची जीभ माझ्या लंडावर फिरत होती. त्या माझ्या लंडाच्या बॉल्स ना दाबत माझ्या लंडाचा रस चुसत होत्या. मला अतिशय स्वर्गीय सुख मिळत होता.

त्यांनी माझा लंड काही वेळ चुसला आणि मग मी त्यांना माझ्या अंगावर ओढून घेतले. त्या मला चुम्बन करत होत्या. मी त्यांच्या पाठीवरून, गांडीवरून हात फेरीत होतो. मग त्यांना म्हटलं, “मालकीण, माझा लंड तुच्या पुदीत घाला ना..खूप कासावीस झाला आहे हो.. कित्ती दिवसापासून मला तुमच्यासोबत संग करायचा होता..” त्या म्हणाल्या,”होरे गणेश.. मलाही तुझ्या लांडकडून तृप्त व्हायचं होत. आज आपण एकमेकांना तृप्त करू.”

असं म्हणत त्या उठून बसल्या आणि माझा लंड त्यांच्या पुदीच्या भोकावर टेकवला. मग त्या हळूहळू खाली बसत माझा लंड त्यांच्या पुदीत खुपसायला लागल्या. माझ्या मालकाच्या मालकिणीच्या मांसल पुदीत माझा लंड शिरत होता. माझा लंड त्यांच्या पुदीत अर्धा शिरला आणि मग त्या थोड्या उठल्या परत खाली बसल्या. यावेळी एकाच दमात माझा पूर्ण लंड त्यांनी आपल्या पुदीत घेतला. मी अत्यानंदाने ओरडलो, ‘ओह्ह्हह्ह…..मालकीण……तुमची पुदी……अह्ह्हह्ह…..खूपच बरं वाटत आहे…..”

मी माझ्या मालकिणीचे लटकणारे बुब्स पकडले आणि त्या माझ्या लंडावर आपली गांड आपटत माझा लंड आपल्या पुदीत घेत होत्या. त्यांच्या पुडीतल्या मधल्या चरबीने माझ्या लंडाला चहुबाजूने घेराव घातला होता.

त्यांच्या खालीवर होण्याने माझ्या लंडाला त्यांच्या पुदीच्या आतील भागाला घर्षण होत होते. त्या घर्षणाने आम्हा दोघांनाही वेड लावले होते. अतिशय आनंददायक असा तो घर्षण होता. त्यांच्या ओल्या पुदीत माझा लंड सटासट अंदर बाहेर होत होता. मी त्यांची गांड पकडली तशी त्यांनी आपली माझ्या कमरेवर आपली गांड आपटायची गती वाढवली. त्यांच्या चोदण्याचा ‘पच्च पच्च पच्च पच्च..’ असा आवाज येत होता. माझा पूर्णच लंड त्यांच्या पुदीत सामावत होता. त्यांनी दोन चार जोराच्या उद्या माझ्या लंडावर मारल्या आणि मग त्यांनी आपल्या पुदीतून पाणी सोडलं आणि त्या माझ्या अंगावर येऊन पडल्या. त्यांना ऑरगॅसम मिळाला होता. त्यांच्या पाण्याने माझा लंड आणि माझं शरीर ओलं झालं होत. मी त्यांच्या पाठीला आणि गांडीला कुर्वाळलंत शांत करत होतो.

एका हाताने त्या माझा लंड कुरवाळातच होत्या. मी त्यांना लेटवलं आणि त्यांचं चुम्बन घेतलं. मग मी त्यांचे पाय पसरवले आणि माझा लंड त्यांच्या पुदीवर घासायला लागलो. त्यांच्या ओल्या, गरम पुदीचा स्पर्श माझ्या लंडाच्या अगर भागाला होऊन माझा लंड तापला. मी त्यांच्या पुदीत लंड घुसवून दिला आणि झटके मारायला लागलो. आता मी माझ्या मालकाच्या मालकिणीची पुदी हेपत होतो. मी त्यांच्या अंगावर पडलो आणि माझी गांड त्यांच्या कमरेला आदळत त्यांची पुदी हेपायला लागलो. माझ्या मालकाच्या मालकिणीसोबत मी आजची रात्र अविस्मरणीय करत होतो. त्या माझी गांड दोन्ही हातानी पकडून माझ्या गतीला आपली गती देऊन चोद्ण्यात मदत करत होत्या.

मी बराच वेळ त्यांना चोदले मग त्यांच्या पुदीतून लंड बाहेर काढला. मी त्यांना म्हटलं, “मालकीण, मला तुमची गांड द्याल का मारायला? तुमची गांड बघून माझी तुमची गांड मारायची इच्छा अनावर होत आहे.” यावर त्या म्हणाल्या, “गणेश… आजपर्यंत मी माझी गांड कुंवारी ठेवली आहे..पण आज मी तुला देते माझी गांड.. मार गणेश मार..मार माझी गांड..”

यावर मी त्यांच्या गालावर किस केले आणि त्यांचे पाय त्यांच्या डोक्याकडे नेऊन त्यांची गांड हवेत वर केली. मग मी त्यांच्या गांडीच्या होलवर किस केले. त्याला जिभेने चांगली चाटून काढली. आणि मग त्यांच्या गांडीच्या होल वर माझा लंड टेकवला आणि आतमध्ये घालायला लागलो. त्यांची गांड खूपच टाईट होती. त्यांनी मोठा आ वसला आणि मी माझा लंड त्यांच्या गांडीत मोठा जोर देत आतमध्ये घुसवला. त्या वेदनेने ओरडल्या.

मग मी त्यांनी थाळीत आणलेलं तूप त्यांच्या गांडीला आणि माझ्य लंडाला लावलं आणि आतमध्ये घुसवलं. आता लंड सटकन आतमध्ये शिरत होता. मालकिणीला आनंद यायला लागला. मी त्यांच्या मांड्यावर जोर देऊन माझा लंड पूर्णच त्यांच्या गांडीत घुसवला आणि त्या मोठ्याने ओरडल्या,” आह्ह्हह्हह्ह…… गणेश…….. माझी गांड…….”

मी माझं लंड आतबाहेर करणं सुरु केलं. त्यांना आनंद यायला लागला. मी त्यांची गांड ठोकायला लागलो. माझ्या मालकाच्या मालकिणीसोबत मी गांड मारण्याचा आनंद लुटत होतो. त्यांच्या टाईट गांडीला चोदून मला अपरिमित आनंद मिळत होता.

मी १० मिनिटे त्यांची गांड मारली आणि मग त्यांना घोडी बनवली. आता त्यांची भली मोठी गांड माझ्यासमोर होती. त्या आपली पुदी मसाजत होत्या. मी परत त्यांच्या गांडीत माझा लंड घुसवला आणि त्यांची ठुकाई सुरु केली. त्यांच्या मांसल गांडीवर थापा मारत मारत मी त्यांना चोदत होतो. त्या कन्हतहोत्या. मी मग त्यांच्या गाडीतून लंड काढला आणि त्यांच्या पुदीत घुसवत त्यांची पुदी हेपायला लागलो. कधी त्यांच्या गांडीत तर कधी त्यांच्या पुदीत असं करत करत मी त्यांची चुदाई करत होतो. त्या मोठमोठ्याने आनंदाने ओरडत होत्या, “आह्ह..उम्म्म..म्ह्ह्ह..ओह्ह्ह..गगगग..गणेश..अह्ह्ह..”

मी त्यांची गांड पकडली आणि मोठ्याने दणके दिले आणि मग माझा गाढ वीर्य त्यांच्या पुदीत सोडून दिल. त्याचवेळी त्याही आपल्या पुदीतून पाणी सोडत्या झाल्या. आम्ही दोघेही एकाच वेळी झडलो होतो. आम्हा ला ऑरगॅसम मिळाले होते. मी त्यांच्या पुदीतून माझा लंड बाहेर काढला त्याबरोबर तात्यांच्या पुदीतून माझं वीर्य त्यातून ओरघळलं.

नंतर आम्ही दोघे एकेमकांना घट्ट चिकटून चुम्बन करत राहिलो. माझ्या मालकाच्या मालकिणीसोबत माझी रतिक्रीडा चांगलीच रंगली होती. आम्ही दोघेही घामाने भिजलो होतो. त्या मला म्हणाल्या, “गणेश, तू मला खूपच छान प्रेम देऊन मला तृप्त केलास.. आता तू मला नेहमीच असाच तृप्त करत रहा..” मी त्यांना म्हटलं, “हो मालकीण मी तुमची अशीच सेवा कारेन, तुम्हाला अशी सेवा देऊन मी धन्य झालो आहे.”

यावर त्या म्हणाल्या, “गणेश तू आमचा गडी असलास आणि मी तुझी मालकीण असले तरीही आजपासून मी तुला माझा मालक मानते.” यावर मी फारच खुश झालो. मग आम्ही एकमेकांच्या मिठीत रात्र घालवली आणि मग त्या भल्या पहाटेच उठून आपल्या घरी गेल्या.
माझ्या मालकाच्या मालकिणीसोबत जन्मोत्सवाची रात्र घालवून, त्यांच्याशी रतिक्रीडा करून मी त्यांना माझी मालकीण बनवली होती.

तर मित्रानो कशी वाटली माझी हि कहाणी?