शेठ च्या बायकोची इच्छापूर्ती

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव दिग्या आहे. मी आज माझ्या तिशीत आहे. आज मी माझ्या आयुष्यातील एक अशी गोष्ट सांगणार आहे कि ती ऐकून कदाचित तुम्हाला हेवा वाटेल किंवा दुःख पण वाटेल.

माझा जन्म एका गरीब कुटुंबात झाला होता. माझे आई वडील मजुरी करायचे. हातावरचे पोट होते आमचे. त्यातूनच त्यांनी मला शाळा आणि कॉलेज मध्ये घालून शिकवले होते. मी जमेल तसे शिक्षण पूर्ण केले होते. पण माझा कल शिक्षणापेक्षा इतर गोष्टीत च जास्त होता. त्यामुळे व्यायाम करणे, भरपूर मनसोक्त खेळणे,मित्रांच्यात राहून उनाडक्या करणे या माझ्या आवडत्या गोष्टी होत्या.

त्याचे परिणाम जेव्हा दिसायचे तेव्हा दिसलेच. मी सतत नापास होऊ लागलॊ होतो कॉलेज ला. ते बघून माझे घरचे माझी खूप काळजी करू लागले होते. त्यांना समजत नव्हते कि नेमके काय करायचे माझे. मला पण आता नको झाले होते ते रोज त्यांचे बोलणे ऐकून घेणे.

या विचारातच मी एके दिशी घर सोडायचा निर्णय घेतला आणि सरळ शहरात दाखल झालो. माझा शहरात येण्याचा हा पहिलाच अनुभव होता. माझ्या खिशात एक रुपया देखील नव्हता. कसेबसे मी हातपाया पडून एक दोन दिवस वडा पाव खाऊन काढले. मला सुदैवाने एके ठिकाणी काम पण मिळाले.

एक शेठ होता तो ज्याच्याकडे मला काम मिळाले होते. माझ्याकडे विशेष काही पदवी नसल्याने पडेल ते काम करायचे असे त्याने मला सांगितले होते. माझ्याकडे पर्याय नसल्याने मी ते स्वीकारले आणि माझे काम चालू केले. अगदी अल्पावधीतच मी माझ्या मालकाला माझ्या कामाने खुश करून सोडले. तो माझ्यावर इतका खुश झाला होता कि तो मला आता थोडी वरच्या पातळीची पण कामे देऊ लागला होता. त्यामुळे मला दखल आता थोडे बरे वाटू लागले होते. कारण पगार देखील वाढला होता.

बरेच महिने झाले. माझे काम नीट चालू होते. पडेल ते सगळे काम करत असल्याने मालकाने मला एके दिवशी त्याच्या केबिन मध्ये बोलावले आणि म्हणाला “दिग्या. तुझे काम चांगले आहेच. मी खुश आहे तुझ्या कामावर. पण आता तुझी गरज इथे नाही”

हे ऐकून मी घाबरलो आणि म्हणालो “माफ करा माझी काही चूक झाली का?”

त्यावर हसून तो म्हणाला “अरे नाही नाही. म्हणजे तू उद्यापासून माझ्या घरी काम करायचे. माझ्या घरात पण एक घरगडी हवा आहे आणि मला तुझ्यासारखा कोणी मिळेल असे वाटत नाही. तेव्हा तू उद्यापासून घरी काम करत जा”

मला हायसे वाटले. मी दुसऱ्याच दिवशी शेठ च्या घरी गेलो. एका मोठया उंची आपार्टमेन्ट मध्ये त्याचा फ्लॅट होता. मी आजवर कधीही त्याचा घरी गेलो नव्हतो. मी दार वाजवले. दार उघडताच समोर एक साधारण पस्तीस वर्षाची एक गोरीपान बाई उभी होती. मी लागलीच ओळखले हीच भाभी आहे म्हणून. तिने मी कोण आहे विचारून मला आत घेतले.

तीला बघून मी वेडाच झालो होतो. माझ्या मनात पहिला विचार हा आला होता कि साला आपला शेठ तर इतका बेढब, ढोला आणि गलिच्छ आहे. याला इतकी देखणी बायको कशी काय मिळाली असेल?

मागून साडी घातल्याने तिची पाठ पूर्ण उघडी दिसत होती. तिची ती गोरीपान पाठ बघताना माझी नजर हटत नव्हती. तिच्या गोलाकार नितंबाची तारीफ करावी तितकी कमी होती. ती इतकी गोरी होती कि मी विचार केला हि जर बाहेर इतकी गोरी असेल तर आत किती गोरी असेल.

तिने मला कामाचे स्वरूप थोडे फार समजावून सांगितले. शेवटी सगळे काम करायचे होतेच त्यामुळे मी कामाला लागलो. तिथेही मी थोड्याच दिवसात मी तिचा विश्वास संपादन केला. ती मला सगळे काम सांगू लागली. तिच्या बरोबर ती मला घेऊन जाऊ लागली.खरेदी ला पण ती मला आता घेऊन जाऊ लागली होती. माझे काम बघून ती इतकी खुश झाली होती कि मी आता तिच्या बेडरूम पर्यंत पण जाऊ लागलो होतो.

एके दिवशी मी घरीच काम करत बसलो होतो आणि ती बाहेरून वैतागून आली होती. बाहेर खूप ऊन होते. त्यामुळे तिला नको झाले होते . ती सरळ तिच्या बेडरूम मध्ये गेली आणि पडली. ती पडताच तिचा पदर बाजूला झाला आणि तिची साडी खालून थोडी वर उचलली गेली. त्यातून माझी नजर तिच्यावर गेली. तिची वर खाली होणारी छाती आणि गोऱ्यापान पिंडऱ्या बघून मी व्याकुळ झालो.

ती उठून बसली. तिने मला हाक मारली आणि म्हणाली “माझे अंग खूप दुखत आहे. माझी मान दाब थोडी”

ते ऐकून मी उडालोच. मी त त प प करत आहे हे बघून ती म्हणाली “हे बघ तू माझा नोकर आहेस. मी सांगेन ते काम तुला करावेच लागेल नाही तर मी तुझी तक्रार शेठ कडे करेन”

माझा नाईलाज झाला. मी तिची मान दाबून दिली आणि ती झोपी गेली. आता हे बऱ्यापैकी रोजच होऊ लागले.

त्या दिवंशी ती अशीच कुठून तरी आणि म्हणाली “आज माझ्या पायांना मसाज दे.”

मी हाताने दाबू लागलो तोच ती म्हणाली “हाताने नाही. जिभेने”

असे म्हणून तिने तिची साडी वर उचलली आणि तिच्या पिंडऱ्या मला जवळून दिसू लागल्या. मी मुकाट्याने माझी जीभ तिच्या पायावरून फिरवू लागलो. तिच्या पायाची बोटे चोकत चोकत मी हळू हळू माझी जीभ तिच्या पिंडाऱ्यांवरून तिच्या गुडघ्या पर्यंत नेऊ लागलो. ती डोळे मिटून त्याचा आनंद घेत होती. इकडे माझं सोटा केव्हाच उभा राहिला होता. पण नाईलाज होता माझा. ती झोपी गेली आणि मी कामाला लागलो.

दोन दिवस पुन्हा असेच गेले आणि त्या दिवशी ती म्हणाली “आज मी खूप वेळ बसले होते एका कार्यक्रमात. माझी गांड दुखत आहे. त्याला मसाज दे समजले का?”

असे म्हणून ती पोटावर झोपली आणि तिने मला तिची साडी वर कारण्यास सांगितले.तिची साडी वर करताच मला तिच्या गोलाकार आणि भरदार गांडीचे दर्शन झाले. काळ्या रंगाची निकर तिच्या गांडीत जाऊन अशी काही बसली होती कि जणू काही ती मला खुणावतच होती. मी हळूच तिची निकर उतरवली आणि तिला नग्न केले.

मी हळू हळू तिची गांड हाताने दाबायला सुरुवात केली. माझा सोटा कडक होऊन अपेक्षा ठेवत होता कि त्याला काही तरी मिळेल. मी हळूच तिच्या गांडीचे गोलाकार काप हाताने बाजूला केले आणि माझा हात तिच्या गांडीच्या भोकावरून फिरवू लागलो. माझ्या हाताच्या स्पर्शाने ती शहारली.

मी वर खाली हात फिरवत फिरवत मग माझी जीभ तिच्या गाडीवरून फिरवायला सुरवात केली. गांडीचे काप दोन्ही हातानी बाजूला करून मी माझे नाक त्यात कोंबले आणि माझा चेहरा घुसळवला. माझी जीभ मग बाहेर काढून त्या भोकावरून फिरवायला सुरवात केली. त्यामुळे ती व्याकुळ झाली आणि म्हणाली “खूप छान वाटत आहे. एकदम रिलॅक्स वाटत आहे मला. असेच करत राहा” पुढे अर्धा तास मी मी हेच करत होतो. थोड्यावेळात ती झोपी गेली आणि इकडे मी उपाशी राहिलो.

दुसऱ्या दिवशीपासून ती रोजच माझ्याकडून गांड चाटून घेऊ लागली. काही वेळा माझ्या मनात नसायचे. पण नाईलाज होता. कामाचा सवाल असल्याने मी मन मारून ते करायचो. पण मजाच जास्त येत असे खरे सांगायचे तर.

त्या दिवशी तिने पुन्हा मला गांड चाटायला सांगितले आणि म्हणाली “आज मला पूर्ण शांत वाटेल असे काही तरी कर”

ते ऐकताच मी रोजच्या प्रमाणे तिची गांड चाटू लागलो. चाटत चाटत आजवर कधीही न स्पर्शलेल्या तिच्या योनीकडे मी डोळा दिला. माझी जीभ तशीच तिच्या योनीवर घेतली आणि त्यावर जीभ फिरवू लागलो. त्या स्पर्शाने ती अतिशय बेभान झाली आणि म्हणाली “खूप छान”

ते ऐकताच मला जोश चढला. मी तिला सरळ पाठीवर झोपवले. तिचे दोन्ही पाय फाकवले आणि माझा चेहरा तिच्या मांडीत घुसळाय ला चालू केले. माझी जीभ तिच्या योनिवरून वर खाली फिरत होती. मधेच मी माझी जीभ आत सारली आणि तिच्या दाण्याला चुचकारले. तीची योनी या सगळ्या प्रकाराने ओलीचिंब झाली होती.

माझ्या लक्षात आले हिला ठोकायची हीच योग्य वेळ आहे. मी माझी पॅन्ट काढली आणि माझा भलामोठा सोटा तिच्या योनीत कोंबला. वारपेलेला माल असल्याने माझा सोटा अगदी आरामात तिच्या योनीत गेला. आत जाताच मी माझे हात बेड वर ठेवले आणि पूर्ण ताकदीने माझी कंबर आत बाहेर आणि वर खाली करून तिला हिसडे देऊ लागलो. माझ्या प्रचंड वेगाच्या हिसड्यानी ती घामाघूम झाली होती.

खूप प्रचंड वेगाचे ठोके देऊन झाल्यावर मी फार विचार न करता माझे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि तिची योनी त्याने पूर्णपणे माखून गेली. तीला आजवर इतक्या आवेगाने शेठ ने कधीच ठोकले नव्हते. ती माझ्यावर प्रचंड खुश झाली होती.

तेव्हा पासून तिने शेठ ला सांगून माझा पगार तर वाढवलाच पण रोजच ती माझ्याकडून तिला शांत करून घेऊ लागली होती.