मामाच्या मुलीची वर्जिन पुच्ची

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव सुरजित आहे आणि माझे वय २० वर्षे आहे. हि माझी पहिली गोष्ट आहे आणि एकदम खरी घटना आहे, जी आज मी तुम्हाला सांगायला आलो आहे. या मध्ये मी माझ्या मामाच्या मुलीला पहिल्या वेळी ठोकले होते आणि तिच्या बरोबर ते सर्व करताना मला खूप मजा आली होती आणि आता ती घटना तुम्ही पण ऐकून घ्या. मित्रांनो माझे एक मामा आहेत आणि त्यांना एक मुलगी पण आहे. माझे मामा आधी पासून काही चांगले काम करत नव्हते त्या मुळे ते थोडे गरीब होते, जितके ते कमवत होते तीतके त्यांच्या घर खर्च साठी एकदम कमी पद्धत होते. त्या मुळे ते घर चे सर्व लोक एकदम सामान्य जीवन खूप वेळा पासून जगत आले होते.

मित्रांनो माझ्या मामा च्या मुलीचे वय १९ वर्षे होते आणि तेव्हा अचानक माझ्या मामीचा मृत्यू झाला होता आणि त्या मुळे माझ्झ्या मामा ची मुलगी माझ्या आईने सांगितले म्हणून आमच्या घरी राहायला आली होती, कारण कि आता ती जवान झाली होती आणि घरी एकटी मुलीला ठेवणे धोक्याचे होते, त्या मुळे माझी आई तिला तिच्या बरोबर घेऊन आली होती, तिचा सर्व अभ्यास पण पूर्ण झाला होता. ती आमच्या बरोबर एकदम आनंदाने राहू लागली होती, ती माझ्या आईला घर च्या सर्व कामा मध्ये एकदम चांगली मदत करू लागली होती आणि एकदम कमी वेळ मध्ये ती आमच्या घर ची सदस्य झाली होती, ती आमच्या मध्ये एकदम मिसळून गेली होती आणि एकदम मोकळे पणाने राहू लागली होती.

एक दिवस ती तिच्या बेड वर झोपली होती आणि तेव्हा घरी कोणी पण नव्हते, मी पहिले कि तिचे बुब्स मला तिच्या कपड्या च्या आत मधून थोडे थोडे बाहेर दिसत होते आणि ते पाहून माझा लंड एकदम कडक झाला होता. मित्रानो माझ्या मना मध्ये आधी तिच्या साठी काही पण वाईट विचार नव्हते कारण कि ती माझ्या बरोबर नेहमी एकदम मोकळे पणाने वागत होती आणि मस्ती करत होती, पण त्या घटने नंतर माझा तिच्या कडे पहायचा दृष्टीकोन एकदम बदलून गेला होता आणि मी तिला एकदम घुरून घुरून पाहू लागलो होतो.

मी थोडी हिम्मत करून एक दिवस तिच्या हाताला थोडा स्पर्श केला आणि तो माझ्या साठी खूप चागंला अनुभव होता, कारण कि मी असला मुलायम हात पाहिल्या वेळी स्पर्श करत होतो.

ती एकदम गाढ झोपे मध्ये झोपली होती आणि मी अजून पण थोडी हिम्मत केली होती आणि मग मी तिच्या हाताला माझ्या हाताने थोडेसे कुरवाळून दिले होते, मला तिच्या बरोबर असे करताना खूप मजा आली होती, मग मी पहिले कि तिने झोपताना तिच्या दुसर्या हाताला एकदम टाईट करून घेतले होते आणि तिने एक हाताने माझा हात एकदम पकडला होता.

मग मी हिम्मत करून एकदम हळूच तिच्या बोल वर मसाज करणे चालू करून दिले होते, तेव्हा पण तिने डोळे उघडले नाहीत आणि आआता तिचे श्वास एकदम वाढून गेले होते आणि तिची छाती पण एकदम जोर जोराने वर खाली होत होती, मग मी तिच्या सलवारी च्या वरून तीचची पुच्ची एकदम हळूच कुरवाळून दिली होती, पण ती अजून पण काही उठली नाही आणि आता मला खूप चांगल्या रीतीने समजले होते कि ती आधीच जागी झाली आहे, पण ती माझ्या समोर फक्त झोपायचे नाटक करते आहे.

मग मी माझा लंड पेंट च्या बाहेर काढून टाकला होता आणि तिचा हात पकडून माझ्या लंड वर ठेवला होता आणि आता माझा लंड तर एकदम झटके मारू लागला होता आणि माझ्या लंड मध्ये खूप जोश  आला होता, मग काही वेळ मूठ मारून मग मी तिचे तोंड उघडले होते आणि माझा लंड तिच्या तोंडा मध्ये टाकून दिला होता.

मग तिने झोपत एक बाजूला फिरून माझा लंड तिच्या तोंडा मधून पटकन बाहेर काढून टाकला होता, मग मी मना मध्ये विचार करू लागलो होतो कि जे पण होईल ते पहिले जाईल, आणि मग असे विचार करून मी तिच्या सलवारी चा नाडा उघडला होता आणि तिची सलवार पेंटी बरोबर खाली करून टाकली होती, मग मी जे पहिले त्या मुळे माझे तर एकमद होश उडाले होते, मी तिची पुच्ची पाहून एकदम पागल झालो होतो, मग मी पहिले कि तिची पुच्ची एकदम ओली होतीं, जिचा अर्थ होता कि ती आता जोश मध्ये आली होती आणि तिला पण आता मी करत होतो ते चांगले वाटत होते, आता हे पाहून मला खूप हिंम्मत आली होती आणि आता मी काही थांबणार नव्हतो.

आता मी तिच्या पुचीला सतत कुरवाळू लागलो होतो आणि त्या मुळे तिचे श्वास आधी पेक्षा एकदम वाढून गेले होते, मग मी तिच्या पुच्ची मध्ये माझे एक बोट टाकून दिले होते आणि त्या मुळे ती एकदम तडपू लागली होती, पण मी माझे काम करत राहिलो होतो, काही वेळ पर्यंत मी असे बोट आत बाहेर केले होते आणि तिने तिचे डोळे बंद ठेवून नाटक करत होती आणि मजा घेत होती.

मग मी चांगला चान्स पहिला होता आणि माझा लंड तिच्या वर्जिन पुच्ची वर ठेवून एक जोराने झटका मारला होता आणि त्या मुळे ती एकदम जोराने हादरली होती, अजून तर माझा लंड एकदम थोडाच आत मध्ये गेला होता आणि ती मला तिच्या पासून दूर करायचा प्रयत्न करू लागली होती. पण तिने अजून पण तिचे डोळे उघडले नाहीत, पण तिचा विरोध अजून पण चालू होता, मी तिच्या कडे काही जास्त लक्ष दिले नाही आणि तिला अजून एक जोराने झटका मारला होता आणि त्या मुळे माझा अर्धा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये घुसला होता आणि ती एकदम तडफड करू लागली होती आणि मी पहिले कि तिच्या पुच्ची मधून रक्त पण निघू लागले होते.

आता मी थोडा घाबरून गेलो होतो पण तेव्हा मी एकदम हवस मध्ये होतो आणि मी माझा लंड हळू हळू मागे पुढे करू लागलो होतो आणि असे करून मला खूप मजा येत होती मला माझ्या लंड वर तिची घसरण खूप आवडत होती आणि त्या मुळे मी खूप खुश झालो होतो, काही वेळ नंतर तिच्या पुचीने पाणी सोडून दिले होते पण माझे काम अजून पण झाले नव्हते.

मग मी एकदम जोराने झटके मारू लागलो होतो आणि त्या मुळे तिचे पूर्ण शरीर एकदम हादरून जात होते आणि मी एकदम खुश होऊन तिला एकदम जोराने मारत होतो, पण काही वेळाने माझे पण वीर्य निघून गेले होते, ज्या मुळे आता मी एकदम थंड झालो होतो, काही वेळाने मी एकदम दमलो होतो आणि तिच्या वर पडलो होतो आणि तिचे बुब्स वर माझे तोंड ठेवून मी तिचे निपल चोकत होतो, मग मी पहिले कि तिचे श्वास अजून पण एकदम वाढले होते आणि मला तिचे गरम श्वास खूप आवडत होते.

मग काही वेळाने मी उठून गेलो होतो आणि मी माझी पेंट बंद केली होती आणि मग एक कापड ने बेड शीट वर्षे रक्त मी साफ करून टाकले होते पण मी पहिले कि माझ्या मामाची मुलगी अजून पण माझ्या समोर झोपायचे नाटक करत होती.

मग संध्या काळी पाच वाजता ती एकदम उठली होती तेव्हा माझी तिच्या बरोबर नजर मिळवायची हिम्मत पण होत नव्हती, आणि त्या मुळे मी तिच्या कडे न पाहता इकडे तिकडे पाहत होतो आणि माझे काम करत होतो, पण ती माझ्या बरोबर असे वागत होती कि जणू काही जाले नाही आहे.

मित्रांनो तिच्या त्या व्यवहार मुळे आणि घरी कोणी पण नव्हते त्या मुळे आमच्या मध्ये जे झाले ते कोणाल काही पण समजले नाही आणि तिने पण कोणाला काही सांगितले नाही त्या मुळे मी एकदम खुश होतो, त्या दिवस नंतर मी अनेक वेळा तिच्या बरोबर असे सेक्स केले होते आणि ती माझ्या बरोबर नेहमी असे झोपेत आहे असे नाटक करत होती.

मी तिच्या बरोबर सेक्स ची पूर्ण मजा घेतली होती आणि आता मला पण वाटू लागले होते कि तिला आता पहिल्या सेक्स सारखे जास्त त्रास होत नाही आहे, पण हो काही दिवस नंतर माझ्या घर च्या लोकांना माझ्या वर मी माझ्या मामाच्या मुलिला ठोकत आहे अशी शंका आली होती आणि मग त्यांना खात्री पण झाली होती कि मी तिला ठोकत आहे आणि त्या मुळे त्यांनी पटकन तिच्या साठी एक मुलगा पहिला आणि तिचे लग्न लावून दिले होते, आता मी एकदम एकटा झालो आहे आणि सेक्स च्या भुकेने मी एकटा तडफड करत राहतो आहे.