मित्राच्या पटाखा बहिणीची जवाजवी

हेलो मित्रानो माझे नाव बिग बी आहे आणि माझे वय सध्या ३३ वर्षे आहे. माझी उंची ५ फुट ६ इंच आहे आणि मी खूप स्मार्ट आहे, मी एका चांगल्या कुटुंबातून आहे. सर्व लोक त्यांची गोष्ट इथे पाठवत असतात आणि मग मी पण विचार केला कि मी पण माझी एक एकदम खरी गोष्ट तुम्हाला लोकांना सांगावी. आणि मी आज माझी पहिली गोष्ट तुमच्या समोर लिहितो आहे.

ही गोष्ट त्या वेळची आहे जेव्हा मी कोलेज मध्ये शिकत होतो.

तिथे माझा एक मित्र होता रिंकू.. तिची एक बहिण होती तिला सर्व प्रेमाने नीतू म्हणत होते.

एक दिवस रिंकू ने मला म्हणले कि तू माझ्या लहान बहिणीला थोडे शिकवून देत जा. ती अभ्यासा मध्ये खूप कच्ची आहे.

ठीक आहे यार मी शिकवून देत जाईन,

रिंकू : चाल मग तू माझ्या घरी आता.. मी तुला माझ्या लहान बहिणी ची भेट करून देतो.

मी : म्हणालो कि ठीक आहे चाल पण मी आज फक्त तिचे विषय चेक करतो. उद्या पासून मी शिकवायला चालू करून टाकतो.

मग आम्ही दोघे त्याच्या घरी पोचलो.

त्याच्या घरी येऊन मला तर एकदम घाम फुटला माझ्या समोर एक एकदम पटाखा मुलगी उभी होती.. तिला जो कोणी एक वेळा पाहून घेईल त्याचा लंड उभा होणारच म्हणून समजा.

रिंकू म्हणला : ही नीतू आहे माझी बहिण आणि हा माझा मित्र आहे बिग बी.

मी : अरे मित्रा तुझी बहिण इतकी मोठी आहे मला तर काही माहिती नव्हते. बर ते जाऊ दे मला एक सांग तिला आज पर्यंत शाळे मध्ये का पाठवले नाही आहे.

रिंकू : अरे मित्र तुला माहिती आहे ना कि माझे पप्पा वारले कि.. बरे… ते सर्व सोड आता.. तू फक्त तिला शिकव म्हणजे माझी खूप मदत होईल.

मी : ठीक आहे मित्रा मी तिला शिकवतो.

मग आम्ही तिथून जाऊ लागलो आणि मी तेव्हा तिच्या फिगर चा विचार करीत होतो. एकदम गोरा गोरा रंग.. मोठे मोठे आणि सेक्सी डोळे.. लांब केस.. तिच्या बॉल चे कडक मनुके, जणू ती एक अप्सरा होती.

आता मला वाट होती ती तिच्या माझ्या पलंगावर यायची. माझ्या मनात फक्त एक गोष्ट फिरू लागली होती कि ती कधी माझ्या जवळ येऊन एकदम नागडी होऊन जोपणार.. आणि मग मला कधी तिच्या पुच्ची मध्ये आत घुसायचा चान्स मिळेल.

मी तिला माझ्या स्वप्ना मध्ये किती तरी वेळा पकडून तिची पुच्ची आणि गांड मारून टाकली होती आणि आता मला फक्त वाट पहायची होती कि मला तसे खरे खरे कधी करता येईल.

मग मी असा विचार करून माझ्या घरी आलो आणि रात्री तिला आठवून दोन वेळा जोर जोराने मुठ मारली होती आणि मला काही केल्या अजिबात जोप लागत नव्हती कारण मला माझ्या डोळ्या समोर फक्त ती अन तिचा दिसत होती.

मग मी दुसऱ्या दिवशी तिच्या घरी गेलो… तिला अभ्यास करायला सांगितला.. तिला सर्व काही सांगितले.. सर्व काही ठीक राहिले.

तिने आज लाल रंगाचा सूट घातला होता.. आणि ती एकदम मस्त बला दिसत होती.

मग मी निरीक्षण केले कि ती अभ्यास पेक्षा माझ्या मध्ये जास्त रस दाखवते आहे.

मी तिला म्हणालो कि नीतू तू अभ्यासा कडे लक्ष दे बघू.

ती मला म्हणाली कि मी देत आहे. पण मला वाटते आहे कि तुमचे लक्ष दुसरी कडे आहे.

मी म्हणालो : कोठे पण असू दे तू तुझे काम कर बस.

ती म्हणाली : मला एक सांगा तुम्हाला कोणी गर्ल फ्रेंड आहे का?

मी म्हणालो : नाही आहे, तू का विचारले?

ती : बस असेच.. माझ्याशी मैत्री करणार का?

मी म्हणालो : मी करू शकत नाही आहे… तुझ्या भावाशी माझी जी मैत्री आहे ती मोडून जाईल. तो काय विचार करेल माझ्या विषयी?

ती : काही विचार करणार नाही.. सांग ना मी त्या लायकीची नाही आहे का?

तेव्हा मला वाटले कि जनु देवाने माझे सर्व काही ऐकले असेल आणि मी जे त्याला मागितले होते ते आता मला मिळेल असे वाटत होते.

मी म्हणालो : खरे सांगू.. मला काल पासून माहिती नाही काय जाले आहे.. माझ्या मनात फक्त तूच आणि तूच असते.

मला तर इतकेच बोलायचे होते. ती माझ्या वर आली आणि मग मला इकडे तिकडे कीस करू लागली होती.

मग मी तिला हग केली आणि तिचे ओठ चोकू लागलो आणि आम्ही हळू हळू झोश मध्ये आलो. मग मी तिला बेड वर घेतले आणि तिच्या शेजारी झोपलो.

मग मी तिच्या गळया वर कीस केली आणि मग कधी तिच्या गाला वर तर कधी तिच्या ओठा वर कीस करू लागलो.

माझा एक हात तिचे छोटे आणि मुलायम बॉल दाबत होता आणि घासत होता आणि ती माझा लवडा माझ्या कपड्या वरून घासत होती आणि मी या वेळी दोन वेळा पाणी सोडले होते आणि तिने पण एक वेळा पाणी सोडले होते.

मग मी तिची शर्ट काढून टाकली आणि मग मी तिचे बॉल तिच्या ब्रा वरून चोकू चाटू लागलो आणि ती माझ्या डोक्या वर हात फिरवत होती.

तेव्हा आम्हाला खूप नशा चढली होती आणि आम्ही दोघे वेडे झलो होतो आणि मी तिचे बॉल दाबत राहिलो, आणि त्यामुळे ती जोराने आवाज करू लागली होती. तिचे सेक्सी आवाज ऐकून मला जास्त जोश चढत होता.

मग मी काही वेळाने तिची ब्रा काढून टाकली आणि तिचे बोल माझ्या समोर येताच मला वेड लागले आणि मी त्याच्या वर तुटून पडलो आणि मी त्यांना माझ्या हाताने खूप जोराने दाबू लागलो आणि ती उछ्ह उम्म्म्म स्स्स ओह्ह्ह्ह येस्स्सस्स्स उम्म्म्म असे आवाज काढू लागली होती.

मग मी तिला खालून नागडी केली आणि तिने पण माझे सर्व कपडे काढून टाकले. मी खूप ब्लू फिल्म पहिली होती आणि मग मी तसे करू लागलो.

काही वेळ तिचे सौंदर्य पाहून मी माझे तोंड पुच्चीला लावले. तिच्या पुच्चीच्या पाण्याचा स्वाद खारट होता, तिच्या पुच्चीवर तोंड लावताच मला नशा चढू लागली, मी तर डोळे बंद करून तिला चोकतच राहिलो.

आता तिला सहन होत नव्हते.. .आता ती माझे डोके धरून पुच्चीवर दाबत होती. तिने मला सांगितले कि मला काही तरी होते आहे. आणि ती कडक होऊ लागली आणि तिने एक मोठी पिचकारी माझ्या तोंडावर सोडली.

मी पूर्ण मंत्रमुग्ध झालो आणि माझा लंड एकदम लोखंडासारखा ताठून उभा झालेला होता.

तिने जसे चड्डी काढून टाकली तसे तिचे तोंड उघडेच्या उघडे राहिले, माझा ७ इंच लंड तिच्या समोर नाचत होता.

मी तिला लंड तोंडात घ्यायला सांगितले … ती थोडा विचार करून तोंडात घ्यायला तयार झाली. आता आम्ही 69 पोजिशन मध्ये आलो. ती माझा लंड प्रेमाने चोकत होती आणि मी तिची पुच्ची चाटत होतो.

असे आम्ही १५ मिनिटे चोकत राहिलो. यावेळी मी एक वेळा आणि तिने २ वेळा पाणी सोडले होते, आणि मी तिचे पाणी पिऊन टाकले होते.

आता मी तिच्या पायांच्या मध्ये आलो आणि तिची पुच्ची कुरवाळू लागलो. मग मी माझे बोट तिच्या पुच्चीत घालयचा प्रयत्न करू लागलो आणि ती धडपडू लागली आणि मी तीला कसेतरी समजावून एक बोट आत टाकले.

तिची पुच्ची खूप टाईट होती, मग मी हळू हळू बोट आत बाहेर करू लागलो.

तिला खूप मजा येत होती. मी तिला विचारले आता लंड आत टाकू का? तर ती म्हणाली काही होणार तर नाही ना?

मी तिला समजावले काही होणार नाही मी आहे ना. आणि मग मी लवडा टाकायची तयारी करू लागलो.

मी खूप सारे थुक लावून लंड सेट केला आणि एक जोरदार धक्का मारला. ती इतकी जोराने ओरडली कि मी एकदम घाबरलो.

माझा अर्धा लंड तिच्या पुच्चीत घुसला होता आणि ती रडत मला विनंती करू लागली कि  काढून टाक प्लीज मला खूप त्रास होतो आहे.

पण मी आता कोठे काढणार होतो..

पण मी काही वेळ थांबून तिला कीस करू लागलो आणि तिचे मम्मे दाबू लागलो, असे केल्याने ती थोडी शांत झाली आणि मी परत एक धक्का  मारला पण या वेळी ती ओरडू शकली नाही कारण मी तिचे तोंड दाबून धरले होते.

मी पहिले तर लंड रक्ताने भरला होता आणि ती रडत होती. आता मी लंड आत बाहेर करायला सुरुवात केली. त्यामुळे तिला हळू हळू मजा येऊ लागली आणि ती मला साथ देऊ लागली.

मी तिला धक्के देऊन ठोकू लागलो आणि मग पूर्ण रूम मध्ये मादक आवाज येऊ लागले होते.

मी : आता माझे निघनार आहे.. कोठे काढू?

ती : अहह्ह्ह मजा आली.. माझ्या आत मध्ये टाकून द्या.. मला या गरम गरम पाण्याची वाट पहायची होती.

मग मी एका झटक्यात सर्व पाणी तिच्या पुच्ची मध्ये काढून टाकले.

ती आता इतकी खूश झाली होती कि तिच्या डोळ्यातून अश्रू येऊ लागले होते आणि ती मला खूप वेळ पर्यंत चिटकून राहिली.