बायकोबरोबर हनिमून

हेलो मित्रानो ही गोष्ट एकदम तशी लिहिली गेली आहे जशी ती माझ्या बरोबर घडली आहे. त्या दिवशी दया आणि हर्ष च्या लग्नाचा वाढ दिवस होता. आणि ते दोघे एका हिल स्टेशन वर जाऊन ती साजरी करायचा विचार करीत होते आणि ते जातात. मग ते खूप वेळ हॉटेल च्या गच्ची वर फिरतात आणि मग रूम मध्ये येतात. मग दया म्हणते कि बोला तुम्हाला काय गिफ्ट हवे आहे? मग हर्ष म्हणतो कि मला फक्त एक वेळा तुला कीस करायची आहे.

ती : अरे, ते तर तुम्ही रोज करत आहात ना? काही तरी वेगळे मागा ना.

तो : मला लाज वाटते आहे.

ती : आधी बोलून तर पहा.

तो : राहू दे ग, तुला खूप विचित्र वाटेल.

ती : नाही वाटणार. तुम्ही आधी बोला आज सर्व काही मिळेल.

तो : दया मला एक वेळा तुझी गांडीचा वास घेऊन तुला चाटायचे  आहे.

दया : हसत हसत, बस एवढेच. मी तर अजून तुम्हाला मोठे गिफ्ट देईन.

आता हर्ष खुश होऊन जातो. मग दया त्याच्या जवळ येऊन तिला कीस करते. तिचे बॉल खूप मोठे आणि शेप मध्ये आहेत, ते हर्ष च्या छाती ला दाबले जातात. आता हर्ष कि करत त्याचा हात दया च्या कमरे वर चालवत असतो अन तिचे बॉल पण दाबत असतो.

ती : तुम्ही मला काही देणार नाही का?

तो : बॉल काय करू?

ती : आज रात्री आपण पंखा पण चालू करायचा नाही आणि ए.सी. पण वापरायचा नाही.

तो : पण असे का?

ती : एकदम लाजून जाते.

मग हर्ष दया चे सर्व दागिने काढून टाकतो आणि मग तिचे केस मोकळे सोडतो. मग तो तिची साडी काढून टाकतो. आता दया लाल ब्लाउज आणि परकर मध्ये असते. मग ती त्याचे सर्व कपडे काढून टाकते. आणि आता दया ची क्लीवेज पाहून हर्ष चा उभा होऊन जातो. मग दया त्याचा लंड पाहून बोलते कि तुम्हाला खूप घाई लागली आहे  वाटत.

ती : अरे आधी माझे कपडे काढून मला नागडी तरी करा.

मग तो त्याच्या तोंडाने तीच्या ब्लाउज चे हुक उघडून तिच्या परकर चा नाडा उघडून टाकतो. आता ती फक्त ब्लेक ब्रा आणि पेंटी मध्ये असते आणि खूप होट दिसत असते. मग तो तिला फिरवतो आणि तिची गांड पाहतो.  ती खूप सेक्सी आणि होट असते.

आता तो कंट्रोल च्या बाहेर होतो आणि आता उकाडा पण वाढला असतो. मग दया हर्ष च्या चड्डी मध्ये हात घालून त्याला अजून जास्त बैचेन करू लागते आणि मग एकदम त्याची चड्डी काढून टाकते. मग हर्ष दयाला त्याच्या हाता मध्ये उचलून तिला बेड वर झोपवतो. मग हर्ष दया चे दोन्ही पाय उघडून तिची जांघ चाटू लागतो. मग २० मिनिटे असे चाटून मग हर्ष म्हणतो कि दया मला आता तू जास्त व्याकूळ करू नकोस आता मला माझी गिफ्ट दे ना.

ती : अजून जरा थांबा, मग ती हर्ष च्या लंड वर येऊन बसते आणि त्यच्या समोर वाकते. आणि त्यामुळे त्याचे तोंड तिच्या क्लीवेज वर येते आणि दाबले जाते आणि मग दया मागे पुढे होऊ लागते. त्यामुळे हर्ष चा लंड दया च्या पेंटी मध्ये आत बाहेर होऊ लागतो. मग हर्ष तिच्या क्लीवेज वरचा सर्व घाम चाटून स्वच्छ करून टाकतो. आणि तिची ब्रा त्यच्या तोंडाने काढून टाकतो.

मग दया त्याला तिची बगल चाटायला सांगते. तिच्या बगल मधून घाम खाली सरकत होता. आता हर्ष त्याच्या जिभेने दया ची बगल चाटू लागतो आणि मग हर्ष त्याचे बोट दया च्या गांड च्या भोकावर घासून तिला जास्त व्याकूळ करू लागतो.

दया : आता तुम्ही तुमचे गिफ्ट घेऊन घ्या.

मग हर्ष तिच्या पेंटी च्या पट्टी ला पकडून तिची पेंटी फाडून टाकतो आणि मग तो दया ला उभी करून टाकतो. मग दया चा घाम तिच्या कमरे पासून तिच्या पुच्ची मध्ये जात असतो. आता हर्ष तिच्या पुच्ची चा वास घेत असतो आणि मग त्याची जीभ काढून तो तिच्या गांडी वर ठेवतो आणि तेव्हा दया च्या तोंडून आवाज निघतो. मग तो तिला असेच एक तास भर चाटत बसतो आणि तिच्या गांडी चा वास घेत बसतो. मग तो म्हणतो कि तुझी गांड मध्ये एक मस्त नशा आहे मला खूप मजा आली.

ती : बस एवढा वेळ तुम्ही अजून पण काही तरी करू शकता आणि मग ती त्याला झोपवते आणि तिची गांड त्याच्या तोंडा वर ठेवून त्याच्या वर बसून जाते. आता तो तिची पूर्ण गांड चाटू लागतो. मग एक तास असे बसून मग तो तिला उठवतो. मग ते वेगळे होतात. आता हर्ष दया च्या बॉल ला कुस्करु लागतो आणि दया त्याच्या लंड ने खेळू लागते.

ती : हर्ष मजा येते आहे कि नाही?

तो : तुला करायचे काय आहे?

मग ती त्याच्या वर येऊन बसते आणि त्याचा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये आत घुसवते. आता हर्ष ला पण सहन करता येत नाही आणि तो पटकन त्याचा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये टाकून देतो आणि तेव्हा दया च्या तोंडून एक किंकाळी निघते. आता त्याचा लंड एकदम आत तिच्या पुच्ची मध्ये घुसला होता. आता ती पुढे वाकून तिचे बॉल हर्ष च्या तोंडात लावत होती आणि हळू हळू मागे पुढे होत होती आणि आवाज काढत होती आह्ह ओह्ह हर्ष अहःह ओह्ह येस्स बेबीइ आह्ह हर्ष असे म्हणून ती त्याला जवत होती. मग हर्ष ने त्याची स्पीड वाढवली आणि तो तिला जोर जोराने जवू लागला होता. आता त्यांचे आवाज पूर्ण रूम मध्ये घुमू लागले होते. मग ती त्याच्या बाजूला येऊन आडवी होऊन जाते.

तो : काय झाले डार्लिंग? तू दमलीस का?

ती : नाही माझ्या राजा, मला तर अजून करायचे आहे प्लीज माझ्या वर तू ये ना.

मग तो तिचे पाय उचलून त्याचा लंड तिच्या पुच्ची च्या भोका मध्ये लावतो आणि मग हळू हळू घुसवू लागतो. आता दया चे डोळे बंद होऊ लागतात आणि तिला मजा येऊ लागते. मग हर्ष दया चे हाथ पकडून त्याचे हात तिच्या बुब्स वर ठेवतो आणि त्यांना घासू लागतो. मग अर्धा तास असे करून ते जवाजवी करत राहतात.

आता उकाडा इतका वाढला होता कि त्या दोघांना खूप घाम येऊ लागला होता आणि आता दया तर इतकी ओली झालेली होती कि तिला असे वाटत होते कि ती आता अंघोळ करून आली असेल. आता दयाला अशी ओली पाहून हर्ष चा लंड पुन्हा उभा होऊन जातो. मग तोतिला पुन्हा बेड वर झोपवतो आणि तिचे हात वर करून तिच्या बगले वर चा घाम तो चाटू लागला होता आणि मग दहा मिनिटाने दया चे पाय उघडून तो तिची पुच्ची चाटू लागतो.

ती : अजून माझी पाठ आणि गांड बाकी आहे.

मग तो तिला पलटी करतो आणि तिची पाठ चाटू लागतो अन तो तिच्या गांड कडे येऊन त्याचे डोके तिच्या आत मध्ये टाकून देतो आणि तिला चाटू लागतो. मग ते दोघे बाथ रूम मध्ये जातात आणि शोवर घेतात आणि तिथे कीस करू लागले.

तो : आज मला खूप मजा आली.

ती : हो. आपल्याला असे दार आठवड्या ला करायला पाहिजे आणि मग ते एक मेकाला कीस करू लागले होते

अशा रीतीने त्यांनी त्यांची सुहाग रात्र साजरी केली अन खूप इंजोय केले.