माझी बायको नवीन लंडाची तहानलेली

हेल्लो मित्रांनो माझी बायको एक मुलाची मजा घेते आहे आणि आता तर तो मुलगा  माझ्या बायको वर एकदम वेडा झाला होता. आता तो मुलगा नेहमी माझ्या आईच्या आजू बाजुला राहायचा प्रयत्न करीत होता. आता त्याचे केव्हा पण मन होत असे तेव्हा तो त्याचा लवडा माझ्या बायको समोर काढून उभा राहायचा आणि तिच्या समोर मुठ मारायला सुरुवात करायचा, तर कधी माझ्या बायको जवळ येऊन त्याचा लहान ४ इंच लंड माझ्या बायकोच्या गांडी वर घासायचा आणि माझ्या बायकोचे मोठे मोठे बॉल त्याच्या हाता मध्ये घेऊन त्यांच्या बरोबर खेळायचा, तर कधी माझ्या बायकोला तिच्या हातात लंड घेऊन हलवायला सांगायचा, जोपर्यंत त्याचे पाणी निघायचे नाही. माझ्या बायकोला हे पसंत आहे कि लोक तिच्या सेक्सी बोडी ला आठवून मुठ मारतील आणि त्यांच्या स्वप्नात माझ्या बायकोला जोर जोराने जवतील.

ती : अरे ऐक, तुजे बाहेर कोणी मित्र आहेत का कि तू कोणा बरोबर बोलतो का?

रमण : हो जी मेडम माझर तीन मित्र आहेत एक माझ्या वयाचा आहे एक रिक्षा वाला आहे आणि एक भिकारी आहे जो आमच्या शेजारी राहतो.

ती : बरे तर तू त्यांच्या बरोबर काय बोलतोस?

रमण : मी काही बोलायला सुरुवात करीत नाही, ते स्वतः मला तुमच्या विषयी विचारत राहतात.

ती : असे, काय बरे बोलतात?

रमण : मेडम ते मला विचारतात कि मी कधी तुमचे बॉल बघितले आहेत का? त्यांना तुमचे मोठे मोठे बॉल खूप पसंत आहेत आणि ते असे पण विचारतात कि तुमचे पाय किती मस्त सुंदर आणि लांब आहेत. आणि ते मला असे विचारतात कि मी कधी तुमच्या मिनी स्कर्ट च्या आत पेंटी पहिली आहे का? ते तिघे मला म्हणतात कि ते रोज तुम्हाला आठवून तुमच्या नावाने दिवसातून तीन वेळा मुठ मारतात, ते फक्त तुमच्या पुच्चीत त्यांचा लवडा टाकायची वाट पाहत आहेत.

ती : अच्छ अशी गोष्ट आहे का? तर ठीक आहे त्यांना पण एक वेळा भेटून त्यांना मजा देते, ते सर्व दिसायला आहेत तर खूप घाण, पण मला तर असेच घाण लोक पसंत आहेत, आधी तू त्या मुलाला घेऊन ये आणि बाकीचे काय ते मी सर्व सांभाळून घेते.

मग दुसऱ्या दिवशी रमण त्याच्या मित्रा ला घेऊन आला, तो रमण सारखा चा काटकुळा होता आणि रंगाने काळा होता. आता माझ्या बायकोने मुद्दामून मिनी स्कर्ट घातली होती आणि तिने हाई हिल ची सेंडल पण घातली होती. आता तो मुलगा येऊन माझ्या बायकोचे लांब पाय एकटक पाहू लागला आणि त्याचे तोंड आपोआप उघडले गेले आणि उघडेच राहिले.

ती : मला घराची सफाई कारायला थोडी मदत हवी आहे, तू रात्री माझ्या घरी मला कामा मध्ये मदत करायला थांबू शकतोस का? तू इथेच काम जाल्या वर जोपून जा आणि मी तुला सकाळी १०० रुपये देते.

आता त्या गरीब मुला ची नजर माझ्या बायकोच्या हाई हिल्स वरून बाजूला जायला आजीबात तयार नव्हती, पण त्याने त्याचे डोके हो मध्ये हलवले.

ती : ठीक आहे उद्या ये माझ्या कडे.

मग दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी ८ वाजता तो आला आणि तेव्हा रमण ने दरवाजा उघडून त्याला आत घेतले आता माझ्या बायकोने काल सारखी मिनी स्कर्ट घातली होती. तो आला आणि खाली जमिनी वर बसला आणि मग आम्ही तिघांनी मिळून जेवण केले. मग माझ्या बायकोने टीवी वर फिल्म लावली आणि त्या दोघांना सोफ्या वर तिच्या शेजारी येऊन बसायला सांगितले. आता माझी बायको मुद्दामून त्याच्या जवळ बसली आणि तिच्या मिनी स्कर्ट मधून त्याला तिचे गोरे गोरे पाय दाखवू लागली होती.

आता तो पुन्हा पुन्हा टीवी वरून नजर बाजूला करून माझ्या बायकोच्या पाया कडे पाहत होता आणि माझी बायको पण त्याला मजा करायला देत होती आणि तो पाहत आहे हे तिला पण माहिती होते. आता ते बोलू लागले आणि मग बोलता बोतला गर्ल फ्रेंड चा विषय निघाला तर तो नवीन मुलगा म्हणाला कि मला कोणी गर्ल फ्रेंड नाही आहे. मग रमण चा नंबर आला तर तो म्हणाला कि या मेडम माझ्या गर्ल फ्रेंड आहेत. त्याचे हे बोलणे ऐकून त्या नवीन मुलाचे तोंड उघडेच्या उघडे राहिले होते मग तो नवीन मुलगा म्हणाला कि तुम्ही खोटे बोलता आहात. तो म्हणाल कि तू नोकर आहेस आणि ती एक परी आहे.

ती : थेंक यु, पण हा खरे बोलतो आहे, हा मुलगा माझा बोय फ्रेंड आहे आणि आम्ही मिळून बोय फ्रेंड आणि गर्ल फ्रेंड करतात ती कामे पण केली आहेत, तुला माहिती आहे कि कसले काम करायचे असते ते?

तो : तो एकदम लहान मुला सारखा बनून म्हणाला माहिती नाही मला, ते काय काम असतात?

ती : ठीक आहे मी तुला समजावते, तू माझा बोय फ्रेंड बनणार का?

तो : तो तर खूप जोर जोराने त्याचे डोके हो म्हणून हलवू लागला.

ती : ठीक आहे, तुम्ही दोघें माझ्या कडे या.

मग ते दोघे माझ्या बायकोच्या शेजारी येऊन बसले, आणि मग माझ्या बायकोने त्यंना समजावणे चालू केले.

ती : बरे मला सांगा तुम्हाला दोघांना हे माहिती आहे कि मुलगा आणि मुलगी दिसायला वेग वेगळे असतात. आता बघा हे माझ्या छाती वर हे मोठे मोठे आहेत ना, त्यांना बुब्स म्हणतात आणि यांना तोंडात घेऊन चोकतात आणि त्याला दाबतात. कधी कधी या बॉल च्या मध्ये लंड ठेवतात आणि मग बुब्स ने लंड ला हलवतात. बर आता तुमच्या कडे काय असते माहिती आहे का?
मग ते दोन्ही म्हणाले कि नाही मेडम तुम्ही सांगा ना काय असते ते? मग माझी बायको म्हणाली अच्छा मी सांगायच्या आधी तुम्ही दोघे एक काम करा तुम्ही तुमचे सर्व कपडे काढून टाका आणि मग मी पण काढून टाकते जेणे करून मला तुम्हाला चांगले समजावता येईल. मग त्या तिघांनी त्यांचे सर्व कपडे काढून टाकले आणि मग बोलणे परत चालू केले. आत त्या दोघांचे लक्ष फक्त माझ्या बायकोच्या मोठ्या मोठ्या बॉल वर  होते, कसे असणार नाही? तिचे बॉल मोठे म्हणजे ४२ चे होते.

मग माझी बायको म्हणाली कि अच्छा बघा तुझ्या समोर जे लटकते आहे ना, त्याला लंड म्हणतात आणि जर लहान मुलाचे असेल तर त्याला लुल्ली म्हणतात आणि मोठ्या माणसाचा असेल तर त्याला लंड म्हणतात. आधी याला उभा करतात आणि मग का तर तुम्ही याला मुठ मारू शकता नाही तर मग तुमचा लंड एखाद्या मुलीच्या तोंडात टाकून चोकू पण लावू शकता आणि हो सर्वात जरुरी गोष्ट म्हणजे याला मुलीच्या आत पण घालू शकतात आणि मग घुसवून मग मुलगा धक्का मारतो जेणे करून तो आत जाऊन परत बाहेर येईल आणि मग परत त्याला जोराने  आत घालता येईल. तुम्हाला माहिती आहे का कि लंड कोठे टाकला जातो? तर ते दोघे म्हणाले कि नाही मेडम आम्हाला माहिती नाही आहे तुम्ही सांगा ना.

मग माझ्या बायकोने तिचे नागडे पाय फासटले जेणे करून त्या दोघांना थोडे दिसेल. आता त्या दोघांना माझ्या बायकोची पुच्ची सरळ सरळ दिसत होती. मग माझ्या बायकोने सांगितले कि जो लंड असतो ना त्याला उभा करतात आणि मग त्याला याच्या आत टाकतात आणि याला पुच्ची म्हणतात आणि खूप धक्के मारून मग मुलाच्या लंडा तून जो माल निघतो त्याला पुच्ची च्या आत सोडला जाऊ शकतो नाही तर मग खूप मुली त्यांच्या तोंडात घेतात नाही तर त्या त्यांच्या अंगावर कुठे पण सोडायला सांगतात. मग माझ्या बायकोने त्या दोघांना विचारले कि पहिल्या वेळी एक पुच्ची पहिली आहे का? तुम्हाला ती कशी वाटली? मग ते दोघे म्हणाले कि मेडम तुम्ही तर खूप सुंदर आहात, आई लव यु, हे प्रेम काही नसते फक्त आपला लंड हलवायचा असतो.

मग माझी बायको म्हणाली कि ठीक आहे आता तुम्ही दोघे सोफ्या वरून खाली उतरा आता मी तुम्हाला एक खूप आवश्यक गोष्ट शिकवते आहे. मग ते दोघे खाली उतरले आणि माझ्या बायकोने तिचे पाय पसरले आणि तिची पुच्ची पाहताना म्हणाली कि पुरुष या पुच्ची ला त्यांच्या तोंडात घेतात आणि मग त्याला जिभेने पण चाटतात. चल आधी तू ये पाहू इकडे. मग माझ्या बायकोने त्या नवीन मुलाला जवळ बोलवले आणि त्याचे तोंड पुच्ची वर ठेवून तिला चाटायला सांगितले. आता तो मुलगा तिच्या जवळ गेला आणि वाकून त्याने त्याचे तोंड तिच्या पुच्ची ला लावले आणि मग तो तोंड आधी घासू लागला आणि मग त्याची जिभ बाहेर काढून चाटू लागला. आता माझ्या बायकोचे डोळे बंद झाले होते आणि ती मजे घेऊ लागली होती

मग थोडा वेळ त्याने तिला चाटले आणि मग मझ्या बायकोने तिचे पाणी सोडले मग तिने त्या मुलाला बाजूला जायला सांगितले आणि मग रमण ला तिच्या कडे बोलवून त्याच्या तोंडाने तिची पुच्ची चाटून घेतली. आता माझ्या बायकोने दुसऱ्या वेळी तिचे पाणी सोडले होते आणि मग तिने त्या दोघांना उभे राहायला सांगितले आणि पहिले कि आता त्या दोघांचे लवडे उभे जाले होते. त्या दोघांचे पण लंड काळ्या रंगाचे होते.

मग माझी बायको त्यांना म्हणाली कि आता तुमचे लंड उभे झाले आहेत ठीक आहे आता तुमचे हात एकमेकाच्या लंडा वर ठेवा आणि माझ्या समोर तुमचे लंड हलवा. आता त्या दोघांनी एकमेकाचे लंड पकडले आणि हलवू लागले. त्या दोघांची नजर अजून पण माझ्या बायकोच्या बॉल वर होती आणि त्यांचे लंड पण तिला पाहून उभे झाले होते आणि मग त्यांनी लंड हलवत असताना त्यांचे डोळे बंद करून टाकले आणि हळू आवाजात आह्ह्ह उम्म्म्म येस्स्स करू लागले होते. मग २० सेकंद झाली असतील आणि त्यांचे लंड झटके मारू लागले आणि त्यांनी सर्व माल माझ्या बायकोच्या समोर जमिनीवर काढून टाकला. मग माझी बायको म्हणाली कि तुम्ही खूप लवकर काढून टाकले काही हरकत नाही आता तुमचे परत पटकन उभे करा मग मी तुम्हाला पुढचे काम शिकवते.

मग त्या दोघांनी त्यांचे लंड उभे करायला सुरुवात केली. मग माझी बायको त्यांना म्हणाली कि तुम्ही कधी कोणाचा लंड तोंडात घेतला आहे का? तर तो नवीन मुलगा म्हणाला कि हो मेडम मी एक वेळा एक भिकार्याचा तोंडात घेतला होता आणि त्याने मला २० रुपये पण दिले होते. मग माझी बायको म्हणाली कि मग सांग त्याचा लंड कसा होता? आणि तू त्याचे पाणी तुझ्झ्या तोंडात घेतले होतेस का? तर तो नवीन मुलगा म्हणाला कि त्याचा लंड ६ इंच लांब होता आणि २ इंच जाड होता आणि एकदम काळा होता. मग मी त्याच्या समोर माझ्या गुडघ्या वर बसलो होतो आणि मग त्याने त्याचा लंड माझ्या तोंडात दिला होता. मग त्याचे पाणी निघणार होते तेव्हा त्याने लंड तोंडातून बाहेर काढला आणि त्याचे पण खाली जमिनीवर काढून टाकले होते.

मग माझी बायको म्हणाली ठीक आहे आता एक काम कर, आता माझ्या समोर रमण चा लंड तुझ्या हातात घे आणि मग त्याला उभे करून तुझ्या तोंडात घे मी तुला शिकवते कि तोंड कसे वापरतात. मग तो मुलगा त्याच्या गुडघ्या वर बसला आणि मग रमण चा लंड हातात घेऊन हलवू लागला आणि मोठा करू लागला आणि मग त्याचा लंड तोंडात घेतला. मग माझ्या बायकोने त्याचे डोके पकडले आणि मग रमण च्या लंडा वर हळू हळू मागे पुढे करू लागली. आता त्याचा लंड एकदम आत जात होता.

मग थोडा वेळ त्याला चोकून त्याने एक दोन शॉट मारले आणि त्याचे सर्व पाणी त्या मुलाच्या तोंडात काढून टाकले आणि तो मुलगा सर्व पिऊन गेला. मग माझी बायको म्हणाली कि शाबाश तू खूप चांगला चोकला आहेस. कधी तुझा लंड कोणी चोकला आहे का? तर तो नवीन मुलगा म्हणाला कि नाही मेडम. मग माझी बायको म्हणाली कि ठीक आहे तू माझ्या समोर उभा हो आणि मग रमण ला सांगितले कि तू नंतर ये आधी याला मी बक्षीस देते.

असे बोलून तिने त्याचा लंड तिच्या हातात पकडला आणि त्याचा लंड हलवू लागली. आता त्याचा तर आधीच ताठ्लेला होता आणि माझ्या बायकोचे मुलायम आणि कोमल गोरे पान हात लागून अजून कडक झाला होता. आणि मग माझी बायको म्हणाली कि तुझा हा वर्जिन लंड तोंडात घेऊ का?

तर तो नवीन मुलगा म्हणाला कि मेडम वर्जिन म्हणजे काय तर माझी बायको म्हणाली कि ज्याचा आज पर्यंत कधी उपयोग केला गेला नसेल अशा लंडला वर्जिन लंड म्हणतात आणि कधी ठोकली गेली नसेल अशा पुच्ची ला वर्जिन पुच्ची म्हणतात. मग तो म्हणाला कि समजलो मेडम आणि मग म्हणाला कि प्लीज मेडम माझा लंड हलवा आणि मग तोंडात पण घ्या, कधी कोणी माझा लंड तोंडात घेतला नाही आहे आणि तुमच्या सारख्या सुंदर मुलीला तर मी स्वप्नात पण पाहू शकत नाही आहे. आणि मग माझी बायको म्हणाली कि ठीक आहे.

मग माझी बायकोने तिचा हात हटवला आणि तिच्या रूम मध्ये जाऊन कंडोम घेऊन आली. मग माझ्या बायकोने त्या मुलाच्या लंडा वर कंडोम चढवला आणि मग त्याच्या लंड चा टोपा तिच्या जीभे ने चाटू लागली. मग माझी बायको त्याचा लंड एकदम आत पर्यंत घेऊन गेली. आता त्याचे तर डोळे बंद झाले होते आणि तो मस्त आवाज काढू लागला होता आहःह येस्स्स उम्म्म्मम ब्स्सस्स्स आयाय्याय.

मग थोड्या वेळाने त्याने डोळे उघडले आणि माझी बायको तेव्हा गुडघ्या वर बसली होती तिला तिच्या तोंडात आत बाहेर करताना पाहू लागला. मग त्याने माझ्या बायकोच्या डोक्या वर त्याचा हात ठेवला आणि त्याचा लंड मागे पुढे करू लागला. आता माझी बायको पण मजेने त्याचा लंड चोकत होती, आता त्याचा काळा लंड माझ्या बायकोच्या गोऱ्या तोंडात जाऊन आत बाहेर करताना खूप  मस्त दिसत होता.

मग तिने २ मिनिटे लंड चोकला असेल आणि मग तो मुलगा म्हणाला कि आता माझे पाणी निघणार आहे आणि जोराने चोक माझा लवडा, माझ्या लंडा चा सर्व माल काढून टाक आज तू माझी राणी. असे बोलून त्याने ३-४ झटके मारले असतील आणि त्याचा सर्व माल कंडोम च्या आत काढून टाकला. आता त्याचा लंड त्याचा माल निघाल्या मुळे एकदम ३ इंच चा झाला होता. आता ती तिघे पण नागडे सोफ्या वर बसले. मग रमण माझ्या बायकोचे बॉल धरून दाबू लागला तर माझ्या बायकोने परत रमण चा लंड पकडला आणि त्याला घट्ट पकडून हलवू लागली. आता रमण ला राहवले नाही आणि त्याने १० सेकंद मध्ये परत त्याचे पाणी माझ्या बायकोच्या हाता वर काढून टाकले. आता त्याचे जास्त पाणी निघाले नव्हते. आता सर्व खूप दमले होते, तर आता त्या तिघांनी प्लान बनवला कि ते पती पत्नी सारखे एका बेड वर झोपतील आणि मग सुहाग रात्री जे करतात ते करणार.