मित्राची ठोकली गोलाकार गांड

माझे सगळे काही चांगले होते. म्हणजे मी दिसायला चांगला होतो. माझी उंची सहा फूट होती. माझ्या उंचीला साजेशी अशी माझी बॉडी पण होती. त्यामुळे माझ्याकडे बघताच सगळे प्रेमात पडत असत. त्यामुळे सगळ्यांनाच असे वाटत असे कि मी खूप मुली फिरवत असणार. मी खूप मुली नव्हे एक पण मुलगी पटवली नव्हती आता पर्यंत. त्यामुळे माझ्या मनाला ती एक गोष्ट खुप लागून राहिली होती.

त्याचे खरे कारण म्हणजे एक तर मी मुळात थोडा शांत स्वभावाचा मुलगा होतो. मी फार कोणाच्यात मिक्स होत नसे. आपले काम भले आणि आपण भले असा माझा स्वभाव होता. कमी बोलत असल्याने माझा काही फार मोठा असा मित्र परिवार नव्हता.त्यामुळे माझ्या मुलींच्या ओळखी होण्याचा प्रश्नच नव्हता आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे मला मुलींच्यात फार काही रस नव्हता.

म्हणजे मी काही गे नव्हतो. मला काही त्याना बघून फीलिंग्स येत नव्हत्या किंवा काहीच वाटत नव्हते असे काही नाही. पण का कोणास ठाऊक पण मला स्वतःहून त्यांची ओळख करून घ्यावी आणि त्यांचा उपभोग घ्यावा असे मला कधीच वाटले नाही आणि त्याचमुळे तर माझी कोणीच आजवर गर्लफ्रेंड झाली नव्हती आणि होईल असे काही वाटत पण नव्हते.

माझा एकच चांगला मित्र होता ज्याच्याशी मी सगळे मनमोकळे पणाने बोलत होतो आणि त्याचे नाव राजू होते. राजू माझ्या गल्लीतच रहात असे आणि आम्ही कॉलेज ला पण एकत्रच होतो. साहजिकच आमची मैत्री त्यामुळे खूपच घट्ट झालेली होती. तो पण मला सगळे काही सांगत असे आणि मी पण. त्यामुळे आमचे सगळे आम्हाला एकमेकांना माहित होते.

त्याची एक गोष्ट मात्र मला समजत नसे कि तो त्याची खाज कशी भागवून घेतो ते. कारण तो पण माझ्या सारखाच सतत मुलांच्यात असे.पण मी जसे त्याला नेहमी माझ्या न पूर्ण झालेल्या खाजेबद्दल सांगत असे तसे त्याने मला कधीच काही सांगितले नाही. त्यामुळे मला तीच एक गोष्ट समजून घ्यायची होती. तो आणि मी एकदा असेच त्याच्या बोलत असताना त्याने मला विचारले “काय रे तुला कोणी मिळाली कि नाही?”

“नाही ना रे. कोणी आहे का?” मी म्हणालो. त्यावर तो लगेच मला म्हणाला “नाही रे. पण मला एक सांग तुला जर कोणी मिळाले उपभागायला तर तू कसे ठोकशील?”

“काही विचारू नको. खूप दिवसांचा उपाशी आहे मी. हे बघ माझा सोटा कसा फुगीर असतो नेहमी ते.” असे म्हणून मी माझ्या सोट्याकडे त्याची नजर वळवली. त्याने माझ्या सोट्याला बाहेरून च बघितले आणि मला म्हणाला “अरे हे तर काय सगळ्यांचेच असते. आत खरोखर इतका मोठा आहे कि वेगळी काही निकर घातली आहेस तू?” त्याने मला विचारले.

मी लगेच उभा राहिलो आणि मी माझी पॅन्ट झटकन खाली काढली आणि माझा सोटा बाहेर काढला. माझा तो भलामोठा सोटा बघून तो त्याच्याकडे रोखूनच बघू लागला. तो खाली त्याच्या गुडघ्यावर बसला आणि त्याच्याकडे बघत म्हणाला “अरे काय आहे रे हे? इतका मोठा सोटा मी माझ्या आयुष्यात कधी कोणाचा बघितला नाही कोणाचा.”

“तू कधी पासून दुसऱ्यांचे सोटे बघायला चालू केलेस?” मी असे विचारताच तो मला म्हणाला “खूप आधी पासूनच.” असे म्हणून त्याने माझा सोटा त्याच्या हातात घेतला आणि तो हळू हळू करत त्याला कुरवाळू लागला. त्याच्या हाताचा स्पर्श होताच मला कमालीचा आनंद झाला. हाच तो स्पर्श होता ज्याच्यासाठी मी आसुसलेलो होतो हे मी समजून चुकलो.

मी त्याला अजिबात थांबवले नाही. त्याला जे काही करायचे आहे ते त्याला मी करू देऊ लागलो. त्याने माझा सोटा हळू हळू करत मग मागे पुढे करत हलवायला चालू केला. आधीच फुगरी असलेला माझा सोटा त्याच्या हलविण्याने मग तर खूपच मोठा झाला आणि त्याचा आकार पहिल्या पेक्षा पण खूपच जास्त मोठा झाला.

त्याचे माझा सोटा हलवायचे स्पीड आता खूपच वाढले होते आणि तो वेड्या सारखा माझा सोटा हलवत होता. त्याने त्याला त्याच्या तोंडात घेण्यास सुरवात करताच माझ्या घरी कोणी तरी त्याच वेळी नेमके आले. मी झटकन माझी पॅन्ट घातली आणि आम्ही दोघे शांत बसलो. माझ्या घरातील लोक आले होते. ते थोडे इकडे तिडके होताच तो मला म्हणाला “सॉरी चुकून झाले रे.”

मी काही बोललो नाही आणि तो मग निघून गेला देखील. दोन चार दिवस असेच गेले आणि आमची काही भेट झाली नाही. मी त्या दिवशी खूपच उत्तेजित झालो होतो आणि मला काही पण करून माझा सोटा गाळायचा होता. मी माझी मूठ मारू लागलो तोच मला राजुची आठवण आली. मी त्याला फोन केला आणि तो कुठे आहे विचारले.

तो त्याच्या घरी कोणी नसल्याने एकटाच अभ्यास करत बसला होता.मी लगेच माझी गाडी काढली आणि त्याच्याकडे गेलो. तो शॉर्ट वरच बसला होता. त्याला वाटले मी अभ्यास करण्यासाठी आलो आहे. पण माझ्या मनात काय आहे हे कुठे त्याला माहित होते. मी त्याच्या घरात जाताच दार लावून घेतले. तो जिथे बसला होता तिथे गेलो आणि त्याच्या समोर उभा राहिलो.

त्याच्या समोर उभे राहताच मी माझी पॅन्ट काढली आणि माझा तो फुगरी सोटा बाहेर काढला. माझा सोटा बघून तो झटकन बाजूला झाला उभा राहिला. त्याला मी माझ्या जवळ ओढले आणि त्याच्या तोंडात माझे तोंड देऊन त्याच्यावर चुंबनांचा वर्षाव मी सुरु केला. तो माझ्या चुंबनाने वेडा झाला आणि तो पण माझ्यावर तुटून पडला.त्याचे ते नाजूक ओठ मी माझ्या तोंडात घेऊन वेड्या सारखे चोकू लागलो होतो.

त्याने माझे व त्याचे दोघांचे पण कपडे पूर्णपणे काढले आणि आम्ही दोघे पण पूर्णपणे नग्न झालो. तो खाली बसला आणि त्याने माझा सोटा त्याच्या चेहऱ्यावरून फिरवून घेण्यास सुरवात केली. आह आह आह आह असा आवाज करत तो त्याचा आनन्द घेत होता. “इतका मोठा सोटा मी आज कसा घेऊ मलाच समजत नाहीये.इतके दिवस तू का आला नाहीस माझ्याकडे? आय लव यु. आय रियली रियली लव यु.” असे म्हणून तो त्याला त्याच्या हाताने जोरजोरात हलवू लागला.

हलवून हलवून तो खूप मोठा झाला आणि मग त्याने त्याला त्याच्या तोंडात घेतले. त्याला तर सोटे चोकायची सवय होतीच आणी त्याचमुळे त्याने माझा तो भलामोठा सोटा अगदी सहजच त्याच्या तोंडात घालून घेतला तो वेड्या सारखे त्याचे तोंड मागे पुढे करत त्याला चोकु लागला. त्याच्या तोंडाची थुंकी माझ्या सोट्याला पूर्णपणे लागली होती आणि त्यामुळे त्याचे तोंड अगदी सहजच वर खाली होत होते.

खूप वेळ तो त्याला एकसारखे चोकत होता आणि चोकून चोकून त्याने त्याला इतका कडक केला होता कि त्याच्या शिरा दिसू लागल्या. मग मी त्याला बाजूला केले आणि खाली गुडघ्यावर बसवले. तो खाली बसताच त्याची ती गोलाकार गांड माझ्याकडे आली. त्याच्या गांडीला मी माझ्या हाताने जोरजोरात मारू लागलो आणि तिला जास्तीत जास्त कडक करू लागलो.

त्याचे गांडीचे काप खूपच मांसल होते. त्यांना मी माझ्या हाताने बाजूला केले आणि माझे तोंड मी त्याच्या गांडीत घातले. त्याच्या त्या भुऱ्या रंगाच्या गांडीच्या भोकावरून मी माझी जीभ सर सर करत फिरवू लागलो होतो आणि त्याचे ते भोक मी खाऊ लागलो होतो. माझी जीभ मी मी त्यात नंतर घातली आणि मझे तोंड मागे पुढे करून त्याची ती सेक्सी गांड मी खाऊ लागलो.

मी मग बाजूला झालो आणि त्याच्या गांडीवर मी माझा सोटा ठेवून रगडु लगलो. हळू हळू करत मी माझा सोटा त्याच्या गांडीत घातला आणि माझी कंबर मी प्रचंड वेगाने मी जोरजोरात मागे पुढे करून त्याची गांड मारू लागलो. काच काच काच काच करत मी त्याच्यावर उड उड उडत होतो आणि त्याची गांड मारत होतो. त्याची पोजीशन तो सतत बदलत होता आणि माझा सोटा अधिकाधिक त्याच्या गांडीत कसा आत घालून घेता येईल ते बघत होता.

माझा सोटा खूपच मोठा असल्याने माझे हिसडे पण तसेच प्रचंड ताकदीचे होते. माझा तो भलामोठा सोटा जसा आत बाहेर होत होता तसे त्याच्या होणाऱ्या घर्षणाने आम्ही दोघे जास्तच गरम होत होतो आणि त्यामुळे तर माझा वेग प्रचंड वाढला होता. मी न थांबता एकसारखे त्याला जवळपास वीसेक मिनिटे त्याला ठोक ठोक ठोकुन काढले आणि मग माझे सगळे वीर्य मी त्याच्या गांडीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो.

पुढे खूप वेळ आम्ही दोघे तसेच नग्न बसलो होतो. माझ्या सोट्याने त्याच्या गांडीची चांगलीच खाज भागवली होती. त्यामुळे तो माझ्यावर खूपच जास्त खुश होता आणि मला पण माझ्या सोट्याची खाज भागविण्यासाठी हक्काची सोय झाली असल्याने मी पण खूप खुश होतो.