मित्राच्या बायकोला ट्रेन मध्ये ठोकले

हेल्लो मित्रांनो मी एक सरकारी ऑफिस मध्ये काम करतो आहे आणि मी मुंबई मध्ये एकदम एकटा रहातो आहे. माझी शनिवारी आणि रविवारी सुट्टी राहत असते त्या मुळे मी जास्त करून त्या दिवशी घरी बसून टीवी पाहत असतो, माझा एक खूप खास मित्र होता आणि त्याचे नाव नजीर होते, तो आमच्या सोसायटी मध्ये राहत होता आणि तो एका प्रायवेट कंपनी मध्ये काम करत होता. तिच्या घरी तिची बायको समीना जी खूप सुंदर होती आणि सेक्सी अंगाची बाई होती.

मी अनेक वेळा तिच्या घरी येत जात होतो, ज्या मुळे समीना भाभी तिच्या पती चा मित्र असल्याने माझ्या बरोबर अनेक वेळा मस्ती करत होती, मी कधी कधी त्यांना पैशाची मदत पण करत होतो, ज्या मुळे ते माझे खूप आभार मानत होते, नजीर ची सासरवाडी बनारस पासून बहुतेक 120 किमी दूर एका लहान गावा मध्ये होती. माझ्या मित्राचे आई वडील, आजोबा, आजी सर्व लोक बनारस मध्ये राहत होते, मी तेव्हा एक महिना भर सुट्टी वर होतो.

अजून मला सुट्टी लागून मला अजून २ दिवस झाले होते आणि तेव्हा संध्या काळी माझ्या घरी नजीर आला होता आणि तेव्हा त्याचा चेहरा एकदम उदास होता, मी विचारले कि यार काय झाले आहे? तू उदास दिसतो आहेस.

तर तो म्हनला कि यार विशाल माझे सासरे आज काल खूप आजारी असतात आणि तुझी भाभी गावाला जायचा हट्ट करते आहे, मग मी म्हणलो कि मग या मध्ये उदास होण्याची काय गरज आहे? भाभी ला तिच्या माहेरी सोडून ये आणि तुझ्या पप्पा, आई ला पण भेटून घे, आणि जर तुला पैशाची कमी असेल तर मला सांग मी मदत करतो.

मग तो म्हनला कि यार असे काही नाही आहे माझी एक समस्या आहे कि माझे प्रमोशन होणार आहे आणि मला खूप सारे काम २ महिने मध्ये पूर्ण करायचे आहे, त्या मुळे मला सुट्टी मिळणार नाही आहे, आणि जर मी सुट्टी घेतली तर माझा पगार कट होईल आणि माझे प्रमोशन पण होणार नाही, मग मी म्हणलो कि घाबरू नकोस जर तू म्हणलास तर मी भाभी ला सोडून येतो, मी आज काल एक महिना एकदम सुट्टी वर आहे आणि मला काही पण काम नाही आहे. मी एकदम फ्री आहे आणि मला काही प्रोब्लेम होणार नाही आहे.

मग तो माझे बोलणे ऐकुन एकदम खुश झाला होता आणि तो मला म्हणाला कि अरे मित्रा विशाल तू माझी प्रोब्लेम एकदम सोल्व केला आहेस, तू समीना ला तिच्या माहेरी सोडून ये आणि माझी तुला एक विनंती आहे जर तुला काही हरकत नसेल तर तू तुझ्या बाकी च्या सुट्ट्या पण माझ्या गावाला घालव, तिथे माझे आई वडील तुला पाहून खूप खश होतील आणि तुझ्या सुट्ट्या पण एकदम मजे मध्ये निघून जातील.

मग असे करून त्याने समीना च्या माहेरी आणि त्याच्या गावाला माझ्या आगमन ची सूचना देऊन टाकली होती आणि नजीर ने माझी आणि समीना ची तिकीट करून दिली होती आणि त्याने सोमवारी महानगरी एक्स्प्रेस मध्ये तिकीट घेतले होते पण तिकीट वेटिंग मध्ये होती आणि वेटिंग ९८ आणि ९९ चे तिकीट मिळाले होते.

मग मी म्हणले कि कन्फर्म झाली तर ठीक आहे नाही तर टीटी ला पैसे देऊन मला कन्फर्म करावी लागेल. आता सोमवारी नजीर ला मिटिंग मध्ये जायचे होते, त्या मुळे तो म्हनला कि तुम्ही लोक स्टेशन ला पोचा आणि मी सरळ ऑफिस वरून स्टेशन ला येतो.

मग मी आणि समीना भाभी स्टेशन ला जायला निघालो होतो आणि आम्ही चौका मध्ये येऊन टेक्सी ची वाट पाहत होतो आणि तेव्हा आम्हाला तिथे एक कुत्री दिसली होती आणि तिच्या मागे कुत्रा तीची पुच्ची चा वास घेत चालत जाऊ लागला होता.

मग काही वेळाने तो कुत्रा कुत्री वर चढला होता आणि तो तिला ठोकू लागला होता, मग मी पहिले कि समीना भाभी ते सर्व एकदम बारकाईने पाहत होती आणि मग जेव्हा १०-१२ ठोके मारून कुत्रा शांत झाला होता तेव्हा त्याचा लंड कुत्री च्या पुची मध्ये अडकला होता आणि मग ते एकमेका च्या विरुद्ध दिशे मध्ये राहून लंड आणि पुच्ची वेगळी करायचा प्रयत्न करू लागले होते.

आता जेव्हा माझी नजर भाभी कडे गेली होती तेव्हा ती माझ्या कडे पाहून एकदम लाजली होती आणि हसत तिने तिचे चेहरा खाली करून टाकला होता आणि मग ती तिरक्या नजरेने त्या कुत्र्याच्या अडकलेल्या लंड कडे पाहत होती, आता मला ती खूप सेक्सी वाटू लागली होती आणि हे सर्व पाहून माझा लंड पण उभा होऊ लागला होता.

इतक्या वेळा मध्ये टेक्सी आली होती आणि आता पर्यंत हे पाहून माझा लंड एकदम ताठला होता. मग आम्ही आमच्या जागे वर जायला टेक्सी मध्ये बसलो होतो आणि मग आम्ही बरोबर वेळे मध्ये स्टेशन वर पोचलो होतो आणि भाई ची वाट पाहू लागलो होतो. मग बहुतेक १५ मिनिट नंतर माझ्या मोबाईल वर त्याचा कोल आला होता आणि तो मला म्हनला कि आज मिटिंग खूप उशीर पर्यंत चालू राहणार आहे आणि त्या मुळे त्याला स्टेशन ला येणे जमणार नाही आहे आणि मग त्याने सॉरी म्हणले होते आणि फोन ठेव्वला होता, मग मी माझी तिकीट कन्फर्म झाले कि नाही ते पाहायला टीसी कडे जाऊन विचारले होते पण मला समजले कि आमचे तिकीट कन्फर्म झाले नाही. मग मी मना मध्ये विचार केला कि कसे पण करून सिट तर घ्यावी लागेल, तर टीसी म्हनला कि तुम्ही ट्रेन मध्ये टीटी ला भेटून जागा मिळते का त्याचा प्रयत्न करा, कदाचित तुम्हाला शीट मिळून जाईल.

मग आम्ही ट्रेन ची वाट पाहू लागलो आणि मी आजू बाजू ला पाहू लागलो होतो आणि तिथे खूप सेक्सी माल आले होते आणि सुंदर मुलि पण होत्या त्यांना पाहून मी माझे डोळे धन्य करत होतो आणि मला त्या कुत्र्याचा प्रसंग आठवला होता आणि मी विचार करू लागलो होतो कि त्यांना कडे काही पण भीती वाटत नाही आणि ते कोठे पण काही पण करायला एकदम तयार असतात, मग काही वेळाने ट्रेन आली होती मग मी आणि भाभी ट्रेन मध्ये चढलो होतो.

मग आमची ट्रेन चालू झाली होती आणि मी टीसी ला खूप विनंती केली होती आणि मग तो शेवटी २०० रुपये दिल्या वर एक बर्थ देण्या साठी तयार झाला होता, आता टीटी एक सिंगल सीट वर बसला होता आणि त्याने म्हणले कि तुम्ही लोक या सीट वर बसून घ्या, तो पर्यंत मी एक सीट मिळते का ते पाहून येतो. मग मी आणि समीना त्या सीट वर बसलो होतो, तेव्हा रात्री चे १० वाजले होते आणि खिडकी मधून आता खूप थंड व्वारे आत मध्ये येऊ लागले होते, आम्ही लोक एक चादर अंगावर घेऊन झोपलो होतो. मग इतक्या वेळा मध्ये टीटी आला होता आणि त्याने आम्हाला एक दुसर्या बोगी मध्ये एक वर ची बर्थ दिली होती. मग मी टीटी ला २०० रुपये देऊन एक तिकीट कन्फर्म करून घेतले होते आणि मग मी माझ्या बर्थ वर आधी समीना ला वर चढवले होते आणि मग तिला वर चढवत असताना मुदामून माझे एक बोट तिच्या गांडी च्या भोका मध्ये जोराने दाबले होते, आधी तर ती एकदम चकित झाली होती आणि तिने मागे वळून पहिले होते, पण मी खाली पाहत होतो आणि मग ती तेव्हा हसत हसत बर्थ वर चढली होती आणि मग तिच्या नंतर मी तिच्या शेजारी जाऊन चढलो होतो.

आता सर्व लोक स्लीपर वर झोपले होते आणि आमच्या समोर च्या एक स्लीपर मध्ये एक ७ वर्षे वयाची मुलगी झोपली होती, जिचे आई, आजी मधल्या आणि खालच्या बर्थ वर होते, आता सर्व लाईट आणि पंखे बंद होते आणि फक्त एक नाईट लेम्प चालू होता.

आता ट्रेन ने पण तिची स्पीड पकडली होती आणि समीना वर च्या बर्थ वर जाऊन झोपायची तयारी करत होती, मग ती मला म्हणाली कि तू झोपणार नाहीस का? तर मी म्हणले कि जागा आहे तरी कोठे? मग ती आडवी झाली होती आणि एका बाजूला झोपली होती आणि मला तिच्या शेजारी झोपायला सांगितले होते, मग मी पण तिच्या शेजारी झोपलो होतो आणि मग आम्ही अंगा वर चादर घेतली होती कारण कि फार थंडी होती.

मग आता तिथे तर खूप कमी जागा होती आणि आम्ही एकदम एकमेकाला चिटकून झोपलो होतो, आता तिचे बोल माझ्या छाती ला दाबले गेले होते, आता माझी तर तिच्या पुच्ची वर आधी पासून नजर होती तर मी तिला अजून पण माझ्या ला चिटकवून घेतले होते आणि तिला म्हणले कि इकडच्या बाजू ला ये, नाही तर खाली पडायची शक्यता आहे, मग ती माझे ऐकून मला अजून पण जास्त चिकटून झोपली होती आणि मग तिने तिची मांडी माझ्या मांडी च्या वर ठेवली होती.

आता तिचे गाल माझ्या गालाला लागलेले होते आणि मी तिचे गाल माझ्या गालाने घासत होतो, माझा लंड आता हळू हळू ताठू लागला होता आणि तिला पण माझा लंड तिच्या मांडी च्या मध्ये लागत होता. मग काही वेळाने तिचे श्वास वाढले होते आणि मला पण समजले कि ती आता गरम होऊ लागली आहे.

मग मी माझा एक हात तिच्या कमरे वर घेऊन गेलो होतो आणि हळू हळू साडी च्या बरोबर तिचा पेटीकोट पण वर सरकवत होतो ती काही पण म्हणत नव्हती आणि डोळे बंद करून पडली होती, मग काही वेळाने तिने तिचा हात माझ्या कमरे वर ठेवला होता.

तेव्हा मी तिची साडी आणि पेटीकोट तिच्या कमरे पर्यंत वर केला होता, आणि आता तिचे श्वास अजून पण वाढले होते, आता मी तिची गांड कुरवाळू लागलो होतो, तिने आत मध्ये पेंटी घातली होती, मग मी तिच्या पेंटी च्या वरून माझा हात फिरवत होतो आणि मग मी तिच्या पुच्ची वर पण हात घेऊन तिला कुरवाळू लागलो होतो, तेव्हा मला समजले कि आता तिची पुच्ची एकदम ओली झाली आहे.

मग मी तिच्या पेंटी च्या बाजूने माझा एक हात तिच्या पुच्ची जवळ घेऊन गेलो होतो आणि आता तिच्या पुच्ची ची भिंत एकदम ओली झाली होती आणि मग मी तिच्या पुची च्या ओठाला आणि तिच्या दाण्याला कुरवाळू लागलो होतो, इतक्यात तिने तिचे ओठ माझ्या ओठा वर ठेवून टाकले होते आणि माझे ओठ तिच्या तोंडात घेऊन त्यांना चोकू लागली होती, आता माझ्या पूर्ण बदन मध्ये एकदम जोश आला होता, तर मी माझा एक हात तिच्या ब्लाउज च्या आत मध्ये टाकला होता आणि तिचे बोल आणि तिचे निपल दाबू लागलो होतो, तिचे निपल खूप मोठे मोठे असे होते, मग माझा एक हात तिच्या निपल ने खेळत होता आणि एक हात ची दोन बोटे मी हळू हळू तिच्या पुच्ची मद्धे टाकली होती.

आता माझी बोटे हळू हळू जसे ट्रेन हलत होती तसे तसे तीच्च्या पुच्ची मध्ये आत बाहेर होऊ लागली होती, आता ती आह हो आह हः उः हः ओः अहंम अहह ओह अहह एस हाह्ग ओह्हः अन्न ह पोःह अम्मोह हाह्ह हो अह्ह्हो ह्हः करू लागली होती आणि तिने तिचा एक हात माझ्या पेंट च्या जवळ आणला होता आणि ती माझ्या पेंट चो चेन उघडायला पाहत होती, मग मी पण तिची माझी पेंट ची चेन उघडायला मदत केली होती आणि मग मी माझा लंड तिच्या हाता मध्ये दिला होता आणि मग ती माझा लंड एकदम प्रेमाने कुरवाळू लागली होती आणि तिला माझा लंड हाता मधे घेउन आणि त्याला कुरवाळत खूप मजा येत होती.

मग मी तिच्या पुच्ची मध्ये या वेळी माझी ३ बोटे घातली होती आणि मी त्यांना एकत्र टाकू लागलो होतो, आता तिच्या पुच्ची मधून खूप सारे पाणी बाहेर पडू लगले होते आणि त्या मुळे माझा हात आणि तिची पेंटी पण एकदम ओली झाली होती, पण माझी तीन बोटे काही करून तिच्या पुच्ची मध्ये जात नव्हती तर मी अजून पण थोडा जोर लावून त्यांना आत मध्ये टाकू लागलो होतो.

मग ती माझा हात पकडून तिच्या पुच्ची वरून बाजू ला करू लागली होती. बहुतेक या वेळी तिच्या पुच्ची मध्ये माझ्या तीन बोटाने त्रास होत होता आणि मग मी तिचे ओठ माझ्या तोंडात घेऊन चोकू लागलो होतो, आता मी एकदम जोश मध्ये आलो होतो आणि तिची पेंटी एका बाजूला केली होती आणि माझा लंड तिच्या पुच्ची वर ठेवला होता, आता तिने तिच्या दोन्ही हाताने तिची पुची पसरून टाकली होती.

आता ट्रेन च्या स्पीड ने पूर्ण दबा हलु लागला होता, आणि आता मला थोडे जोर लावावे लागत होते तर माझ्या लंड चा भाग थोडा तिच्या पुच्ची ला चिरत आत मध्ये गेला होता, तेव्हा ती माझ्या काना मध्ये म्हणू लागली होती कि हळू हळू टाक विशाल जान, माझी पुच्ची त्रास देते आहे, कारण कि तुझा त्यांच्या पेक्षा खूप मोठा आहे, मग मी थोडी पोजिशन घेतली होती आणि तिची गांड माझ्या लंड वर दाबली होती तर माझा लंड चा अर्धा भाग तिच्या पुची मध्ये गेला होता.

आता मला तिला जास्त त्रास द्यायचा नवता तर मी म्हणले कि आता माझा पूर्ण लंड तिच्या पुच्ची मध्ये टाकून देतो, पण जर तिच्या तोंडा तून काही आवाज निघाला तर लोक जागे पण होऊ शकतात, म्हणून मी माझ्या लंड चा अर्धा भाग आत मध्ये टाकून ठेवला होता आणि आत बाहेर करू लागलो होतो.

आता तिच्या पेंटी च्या बाजू चा कपडा माझ्या लंड ला घासू लागला होता आणि त्या मुळे मला तिला ठोकताना थोडा त्रास होत होता आणि मला थोडी मजा पण येत होती, आता मी माझी स्पीड वाढवली होती आणि समीना आता मला साथ देऊ लागली होती, आता तिच्या पेंटी च्या घर्षण ने माझा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये पाणी सोडायला तयार झाला होता.

मग मी तिची कमर एकदम जोराने पकडली होती आणि माझ्या कमरे ला चिकटवली होती आणि मग माझा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये खूप सारे पाणी सोडू लागला होता आणि तिची पुची भरून गेली होती, त्या मुळे आता तिची पेटी एकदम ओली झाली होती, आता बहुतेक तिला थंडी वाजू लागली होती.

मग तिने तिच्या हाता ने तिची पेंटी काढून टाकली होती आणि मग तिने तिच्या पेंटी ने तिची पुच्ची एकदम साफ करून टाकली होती आणि मग तिने ती पेंटी तिच्या हेंड बेग मध्ये ठेवली होती. मग मी आणि समीना एकमेकला चिकटलो होतो आणि झोपलो होतों पण अजून पण आमच्या दोघांच्या डोळ्या मध्ये झोप नव्हती. मग मी समीना च्या काना मध्ये म्हह्नले होते कि कुत्री बनून कधी ठोकून घेणार आहेस? तर ती म्हणू लागली होती कि घरी ये आणि मग मला कसे ठोकायचे तसे ठोकून घे, पण इथे तर हळू हळू ठोके दे मला, मग आम्ही चादरी ने आमचे अंग झाकून घेतले होते आता ती परत तिच्या हाताने माझ्झा लंड पकडून हलवू लागली होती, आता मी पण तिच्या पुच्ची च्या दाण्याला घासून घासून मजा घेऊ लागलो होतो, आता समिना माझ्या समोर एकदम मोकळी झाली होती आणि अजिबात लाजत नव्हती, मग ती माझे ओठ चोकत होती आणि माझा लंड पण घासत ओहटी, आता तिच्या हाताच्या घासण्याने माझा लंड एकदम कडक होऊ लागला होता आणि पाहता पाहता माझा लंड आता तिच्या मुठी मधून बाहेर येऊ लागला होता.

मग तिने एकदम बारकाईन माझ्या लंड ला पहिले आणि त्याची लांबी आणि जाडी पहिली होती आणि माझा लंड पाहून एकदम हैराण होऊन ती म्हणली ओह्ह आणि माझ्या काना जवळ आली आणि म्हणली कि इतका मोठा तू माझ्या पुच्ची मध्ये कसा काय टाकून दिलास? तर मी म्हणलो कि अजून पूर्ण कोठे टाकला आहे माझी राणी? अजून तर फक्त अर्धा आत मध्ये गेला आहे, मी पूर्ण लंड तर तेव्हा टाकणार आहे जेव्हा आपण घरी असू आणि तू माझ्या समोर कुत्री बनशील तेव्हा खरी मजा येईल तुला आणि मला. तेव्हा मी तिला एकदम कुत्र्या सारखे ठोकेन आणि माझ्या लंड ची खरी मजा करून देईन, आता ती हे सर्व ऐकून खूप उत्तेजित झाली होती आणि आहा हो इः होहः होईः ह्हिउइअह ह्हो अह्ह्ह ओहःह ना करू लागली होती आणि आता ती माझ्या गाला वर तिचे दात लावून मला चावू लागली होती. मला तिच्या चावण्याने खूप गोड वेदना होऊ लागली होती आणि मी पण इंज्जोय करू लागलो होतो आणि ती तर मस्ती मध्ये एकदम माजली होती.

मग मी तिच्या जवळ गेलो आणि तिच्या काना मध्ये हळूच म्हणले होते कि समीना तू आता तुझी बाजू बदल आणि माझ्या कडे तुझी गांड करून  घे आणि झोपून जा, मग ती आपण समजली आणि म्हनली कि नको रे बाबा तुला माझी गांड मारायची असेल तर घरी मारून घे, इथे मी तुला माझी गांड मारायला देणार नाही आहे, मग मी तिला म्हणलो कि नाही ग राणी मी तुझी गांड मारणार नाही आहे, मी तर तुला फक्त पुची आणि लंड ची मजा देणार आहे. मग तिने बाजू बदलली होती आणि माझ्या समोर समीना चे दोन पाय दुमडून समीना च्या पोटा समोर केले होते आणि त्या मुळे तिची पुच्ची पाठी मागून माझ्या लंड ला रस्ता दाखवू लागली होती.

मग मी तिची गांड माझ्या लंड कडे आधी ओढली होती आणि मग माझी दोन बोटे तिच्या पुच्ची मध्ये टाकली होती आणि तिचे भोक थोडे पसरले होते आणि मग माझी दोन दोन बोटे तिच्या पुच्ची मध्ये टाकून तिला आत बाहेर करून ठोकू लागलो होतो आणि तेव्हा समीना थोडी ओरडली होती.

मग मी तिच्या गाला वर चुम्मा केला होता आणि मग मी माझा लंड हळू हळू तिच्या पुची मध्ये टाकू लागलो होतो आणि मी खूप प्रयत्न केला तरी पण माझा अर्धा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये गेला होता. मग मला तर तिला जास्त मजा द्यायची होती आणि मला पण घ्यायची होती, म्हणून मी एकदम आरामा मध्ये हळू हळू माझा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये टाकला होता आणि माझ्या एका हाताने तिची पुच्ची घासू लागलो होतो, मग मी पहिले होते कि आता समीना पण तिची गांड माझ्या कडे करून माझ्या लंड वर दाबू लागली होती.

मग काही मिनिट मध्ये तिने तिच्या पुच्ची तून पाणी सोडले होते आणि ती एकदम शांत झली होती, आणि त्या मुळे माझा लंड आता एकदम ओला आणि चिकट झाला होता, माझा लंड तर तिच्या पुच्ची मध्ये अजून अर्धा घुसला होता आणि मग मी हळू हळू तिच्या कमर ला ट्रेन च्या स्पीड बरोबर हलवू लागलो होतो. आता ती पण तिची गांड माझ्या लंड वर दाबत होती आणि ठोकायची मजा घेत होती आणि मग आम्ही दोघे खूप वेळ पर्यंत ठोका ठोकी करू लागलो होतो.

मग अचानक एक वेळा तर ट्रेन ने सिग्नल मिळत नसल्याने एकदम जोराने ब्रेक मारली होती आणि तेव्हा तिची गांड एकदम माझ्या लंड वर आली गोती आणि दाबली गेली होती आणि त्या मुळे माझा लंड एकदम अचनक तिच्या पुच्ची मध्ये घुसला होता आणि एकदम आत पर्यंत घुसला होता.

मग ती एकदम भयानक ओरडणार होती कि मी माझा हात तिच्या तोंडावर घेतला आणि तिचे तोंड बंद करून टाकले होते, मग मला तर असे काही करायचे नव्हते, पण ट्रेन ने अचानक ब्रेक लावल्याने असे झाले होते, आणि आता ती हळू हळू आऐइ ऐई अहह ओअओअओ हो ओह अहह हैई हीई इआईइ ऐऐइ अह्ह्ह करत होती.

मग मी माझा लंड थोडा वेळ स्थिर ठेवला होता आणि समीना चे दोन्ही बोल एकदम पकडले होते आणि त्यांना घासले होते आणि मग जेव्हा तिला काही राहत मिळाली होती तेव्हा ती स्वतः तिची कमर मागे पुढे करू लागली होती आणि आता बहुतेक तिचा त्रास एकदम कमी झाला होता आणि तिला आता मजा येऊ लागली होती.

मग काही वेळा नंतर मी माझ्या लंड वर तिच्या पुच्ची चा दबाव अनुभव केला होता तर मी समजलो कि आता हिने दुसर्या वेळी पाणी काढले आहे, मग मी काही वेळाने तिच्या पुच्ची मध्ये माझ्या लंड ची पिचकारी मारली होती आणि तिची पुच्ची एकदम भरून टाकली होती आणि उठून माझे कपडे ठीक केले होते.

मग ती मला म्हणली कि विशाल मी लघवी करून येते आहे आणि मग ती उठून खाली उतरली होती आणि गेली होती, मग ती लघवी करून अली होती आणि मग मी लघवी करायला गेलो होतो. मग मी माझा लंड जेव्हा बाहेर काढला होता तेव्हा मी पहिले कि माझ्या लंड वर माझ्या वीर्य बरोबर थोडे थोडे रक्त पण लागले होते. मग मी लघवी करून माझा लंड धुऊन टाकला होता आणि परत येऊन आम्ही झोपलो होतो, मग सकाळी ९ वाजता माझी झोप उडाली होती आणि मला समजले कि अर्धा तास नंतर आमचे स्टेशन येणार आहे, तर आम्ही पटकन समान पेक केला होता आणि आम्ही एकदम तयार झालो होतो.