लंड चोकून प्रेमाचे सबूत दिले

हेलो मित्रांनो मी पंकज आज तुम्हा सर्व लोकांना एक मस्त आणि एकदम जवान पुच्ची च्या जवाजवी ची गोष्ट सांगायला आलो आहे, ज्या मध्ये मी तिला माझ्या बोलण्या मध्ये फसवून खूप मजे घेऊन जवले आहे आणि आता मी आशा करतो आहे कि तुम्हाला पण ती खूप आवडेल.

मित्रांनो मी जिथे राहतो आहे त्या सोसायटी चे नाव अमन सोसायटी आहे आणि तिथे सर्व धर्म चे लोक एकदम शांती ने राहत होते, आम्ही सर्व लोक एकमेकाच्या सर्व कामा मध्ये मदत करत असतो आणि आम्ही सर्व मिळून सर्व उत्सव एकदम धूम धाम करून साजरे करत होतो आणि काही प्रोब्लेम असेल तर आम्ही सर्व एकत्र मिळून त्याचे निराकरण करत होतो आणि मग त्या मुळे जास्त लोकांना काही प्रोब्लेम राहत नव्हता. मित्रानो प्रमोद भोसले आमच्या सोसायटी मध्ये तिसर्या मजल्या वर त्यांच्या पत्नी बरोबर आणि मुली बरोबर राहत होते. ते एकदम चांगल्या स्वभाव चे पती पत्नी होते आणि ते दोघे पण नोकरी करत होते.

त्यांची मुलगी संगीता हिती आणि ती आता कोलेज मध्ये जाऊ लागली होती, तिचे वर्तन पण एकदम चांगले होते आणि तिचे वय १८ वर्षे होते आणि आता बरोबर तिचे शरीर पण भरू लागले होते, ती दिसायल एकदम चांगली होती आणि संगीता च्या कोलेज चे मुले तिच्या वर लाईन मारत होते आणि तिला पण ते आवडत होते, पण ती कोणाला काही चान्स देत नव्हती कारण कि तिच्या मना मध्ये तर आमच्या सोसायटी मध्ये राहणाऱ्या पंकज विषयी प्रेम भरून आले होते.

मित्रांनो पंकज दुसर्या मजल्या वर राहत होता आणि तो तिच्या आई वडिलांचा दुसरा मुलगा होता, पंकज चे वय २५ वर्षे होते आणि त्याने त्याचा अभ्यास पूर्ण करून आता नोकरी शोधू लागला होता आणि ती एकदम चांगली नोकरी शोधत होता आणि असेच काही पण अशी तशी नोकरी करणार नव्हता.

पंकज खूप दिवस झाले पाहत होता कि सांगिता त्यला येतान जाताना सारखी पाहत राहत होती, जेव्हा ती बिल्डींग च्या कोणा बरोबर खाली बसून बोलत होती तेव्हा पंकज त्याच्या बाल्कनी मध्ये येत होता आणि त्याला संगीता एकदम चोरून चोरून नजरेने पाहत होती आणि पंकज पण संगीता ला पाहत होता कारण कि त्याला पण ती आवडत होती आणि मग असेच काही दिवस पर्यंत हे सर्व चालू राहिले होते.

आता तर पंकज पण संगीता ला पाहून त्याला स्माईल देऊ लागला होता आणि हळू हळू संगीता पण त्याला स्माईल देऊन उत्तर देऊ लागली होती, पंकज आता संगीता बरोबर बोलत होता पण त्याला काही पण चान्स मिळत नव्हता आणि संगीता ला पण पंकज बरोबर बोलायचे होते. पण ती लाजेने करू शकत नव्हती.

मग एक दिवस संगीता ला भेटायची पंकज ने पूर्ण तयारी करून टाकली होती आणि त्याला पण माहिती होते कि दुपार च्या वेळी सोसायटी मध्ये एकदम शान्तता असते, त्या मुळे त्याने संगीता ला दुपारी भेटायचा निर्णय घेतला होता. त्या दिवशी पंकज बाल्कनी मध्ये उभा होता आणि तेव्हा त्याला संगीता बिल्डींग च्या बाहेर येताना दिसू लागली होती तर तो पटकन त्याच्या घरातून बाहेर निघून उभा झाला होता आणि मग असेच दोन मिनिट नंतर त्याला संगीता च्या यायचा आवाज आला होता आणि जसे संगीता वर आली होती तेव्हा तिने पंकज ला बघितले होते, संगीता ची धडकन आता वाढली होती आणि संगीता काही पण बोलू शकत नव्हती.

आता संगीता ला या प्रोब्लेम मध्ये पाहून पंकज हळूच हसला होता आणि म्हनला कि हेल्लो संगीता कशी आहेस तू? तर संगीता एकदम लाजली होती आणि म्हणली कि हेल्लो पंकज मी ठीक आहे आणि तू कसा आहेस? पंकज संगीता च्या जवळ येऊन म्हनला होता कि जो पर्यंत तुला पहिले नव्हते ती पर्यंत मी ठीक नव्हतो पण आता मी ठीक आहे, संगीता मला एक गोष्ट तुला सांगायची होती, मी तुला खूप प्रेम करतो आहे आणि मला तुला माझी माशूका बनवायचे आहे, मी तुला आवडतो का संगीता? तर पंकज चे हे बोलणे ऐकून संगीता एकदम लाजू लागली होती आणि त्याने असे बोलले होते त्या मुळे तिच्या दिल ची धडकन एकदम वाढली होती आणि मग ती खाली पाहून म्हणली होती कि पंकज हे तू काय बोलत आहेस? मला काही पण समजत नाही आहे.

आता पंकज संगीता च्या अजून पण जवळ आला होता आणि तिचा हात  हळूच पकडून म्हनला कि संगीता तू अशी नादान बनू नकोस, काय मी पण तूला आवडतो आहे ना? तर पंकज ने हात पकडला होता त्या मुळे संगीता खूप घाबरली होती, असे पण ती पंकज ला प्रेम करत होती, पण ती असे अचानक त्याला उत्तर कसे काय देऊ शकत होती? मग ती तिचा हात सोडवायचा प्रयत्न करत म्हणली होती कि प्लीज पंकज तू माझा हात आता सोडून दे पाहू, इथे कोणी पण येऊ शकते आहे, प्लीज माझा हात सोडून दे.

मित्रानो पंकज ला माहिती होते कि या वेळी इथे कोणी पण येत नाही त्या मुळे तो एकदम बिनधास्त होता, संगीता जसे हात सोडवायचा प्रयत्न करू लागली होती तेव्हा पंकज ने तिचा हात एकदम जोराने पकडून घेतला होता आणि तिच्या अजून पण जवळ तो गेला होता आणि मग तिच्या कमरे वर हात टाकत म्हनला कि अरे असे हात का ओढत आहेस तू? मी तर तुझा दिवाना झालो आहे, तू आधी मी तुला काही विचारले आहे त्याचे मला उत्तर दे, आणि माझे प्रेम कबूल कर.

आता असे सर्व झाल्याने संगीता एकदम घाबरून गेली होती आणि त्याच्या कडून हात सोडवायचा प्रयत्न करू लागली होती आणि ती म्हणत होती कि पंकज हे काय करत आहेस तू? ती खूप जास्त घाबरून गेली होती, असे पण ती थोडी भोळी आणि एकदम लाजाळू मुलगी होती, पण तिच्या मैत्रिणी कडून जवाजवी चे बोलणे ऐकून तिच्या मना मध्ये पण आता जवाजवी करायची इच्छा होऊ लागली होती आणि आता पंकज पण तिच्या पेक्षा वय आणि अनुभव मध्ये मोठा होता आणि तो संगीता सारख्या भोळ्या मुली बरोबर मस्ती करायच्या मूड मध्ये होता. आता संगीता च्या तोंडून काही पण उत्तर मिळाले नाही आणि त्या मुळे त्याने हळूच तिच्या बोल वरून हात फिरवला होता आणि महाला कि संगीता मला तुझ्या बरोबर लग्न करायचे आहे आणि मी तुला नेहमी एकदम खुश आणि एकदम मस्त ठेवेन.

आता तिच्या छाती वर असे एक मर्द चा हात अनुभव करून संगीता ला खूप विचित्र अनुभव होत होता आणि तिच्या अंगातून वीज वाहू लागली होती आणि ती एकदम शहारून गेली होती, तिच्या वर एक एकदम वेगळी अशी मस्ती आली होती आणि मग त्याच मस्ती मध्ये ती पंकज ला पाहून म्हणली कि मी पण तुला प्रेम करते आहे आणि मला पूर्ण खात्री आहे कि तू मला खूप खुश ठेवशील. प्लीज आता मला सोड आणि जाऊ दे इथे आपल्याला कोणी तरी पाहून घेईल आणि जर कोणी पहिले तर माझी खूप बदनामी होऊन जाईल.

आता पंकज एकदम हळू हळू तिच्या बुब्स वर हात फिरवू लागला होता आणि म्हनला कि जर तुला माहिती असेल कि मी तुला खुश ठेवेन तर तू माझे प्रेम का कबूल करत नाही आहेस? आता ती पण एकदम शांत होती आणि तो बुब्स दाबत होता त्या मुळे तिला पण मजा येत होती पण ती लाजत पण होती, पंकज चे बोलणे ऐकून ती एकदम खुश होत होती पण भीती ने तिचे दिल एकदम जोर जोराने धडधड करू लागले होते आणि बुब्स दाबत असल्याने ती एकदम जोराने ओरडत म्हणली अहह औऊ अह्ह्ह अह्ह्ह पंकज मला खूप त्रास होतो आहे तू का दाबतो आहेस? प्लीज आता मला तू जाऊ दे.

मग पंकज पण समजला होता कि संगीता लाजेने नाही म्हणत आहे मग तो संगीता चे बोल हळूच घासत तिच्या गाला वर कीस करत म्हनला होता कि संगीता तू का मला असे तडपावत आहेस? आणि आता पंकज च्या कीस ने ती एकदम हडबडून गेली होती आणि त्याला धक्का देऊन दूर करून टाकले ओह्ते आणि ती म्हणली कि उम्म्म मला सोड आता प्लीज आणि पंकज पासून दूर होऊन संगीता जसे जाऊ लागली होती तेव्हा पंकज ने तिचा हात पकडला होता आणि म्हनला कि संगीता एक काम कर, आज संध्या काळी मला माझ्या घरी भेटून सांग कि तुला मी का पंसत नाही आहे? आज तू मला भेटायला येशील न माझी राणी?

मग पंकज कडून हात सोडवून ती म्हणली कि नाही मी येणार नाही, पण पंकज ची धमकी ला ती एकदम घाबरली होती आणि म्हणली कि प्लीज मला काही विचार करायला वेळ दे, मी तुला विचार करून सांगते आणि मग असे म्हणून ती तिथून निघून गेली होती, ती पंकज ला खूप प्रेम करत होती आणि मग जेव्हा पंकज ने तिला त्याच्या बाहो मध्ये घेतले होते तेव्हा तिला खूप चांगले वाटत होते आणि मग त्या दिवस पासून ती पंकज चा विचार करू लागली होती आणि आता तीला असे वाटत होते कि पंकज ने तिला परत असे पकडू नये आणि आता तिच्या मना मध्ये फक्त पंकज एकदम वसून गेला होता.

आता पंकज आठवड्यातून दोन तीन वेळा असे करून तिचे शरीर घासून देत होता आणि तिला प्रेम करतो आहे असे म्हणत होता आणि तेव्हा संगीता आपण काही न काही कारण करून तिथून पळून जात होती आणि हे सर्व बहुतेक एक आठवडा चालू राहिले होते, पण संगीता आता तिच्या कडून काही उत्तर देत नव्हती, आता या गोष्टी चा फेसला करायचा निर्णय पंकज ने करून टाकला होता, पंकज पण संगीता च्या मस्त जिस्म ला आठवून तिचा विचार करत त्याचा लंड घासत होता.

एक संध्या काळी जेव्हा तो घरी येत होता तेव्हा त्याने बिल्डींग च्या मागच्या रोड वर संगीता ला येताना पहिले होते आणि बिल्डींग च्या मागे खूप अंधार झाला होता आणि त्या रोड च्या बाजूला खूप जाळी पण होती, संगीता तिला स्वतः ला काही तरी बोलत येत होती आणि मग पंकज एकदम अचानक तिच्या समोर येऊन उभा झाला होता आणि त्याला पाहून ती एकदम थांबली होती आणि तिचे दिल एकदम जोराने धडधड करू लागले होते.

मग पंकज हसून म्हनला कि अरे संगीता तू कशी आहेस? आणि अशा ठिकाणी पंकज तिच्या जवळ येताना पाहून ती काही पण बोलू शकली नाही आणि तिच्या अंगावर पंकज चा स्पर्श काय आहे ते तिला माहिती होते आणि आता काही वेळ अजून पण ती थांबली तर पंकज काय करेल ते तिला माहिती होते आणि त्या मुळे तिने पंकज ला एकदम बाजू ला करून टाकले होते आणि त्याला काही पण उत्तर न देता ती तिथून एकदम पटकन जाऊ लागली होती.

तेव्हा पंकज ने तिचा हात पकडून घेतला होता आणि तिला रोड च्या बाजू ला घेऊन गेला होता आणि म्हनला कि अरे संगीता इतके का घाबरत आहेस तू? तू माझ्या कडून का पळत आहेस? आता संगीता अजून पण जास्त घाबरत त्याच्या पासून सुटायचा प्रयत्न करू लागली होती आणि म्हणत होती कि आता मला जाऊ दे, मला तुझ्या बरोबर काही बोलायचे नाही आहे, प्लीज मला जाऊ दे, आता संगीता ला तिच्या बाहो मध्ये भरून पंकज म्हनला होता कि का? पण संगीता? माझा गुन्हा काय आहे तू मला ते सांग. मी तुला एकदम मना पासून प्रेम करतो आहे.

मित्रानो असे तर तिला खूप आवडले होते पंकज च्या बाहो मध्ये येणे, त्याचे बोलणे आणि त्याचा हात तिला लावने. मग ती म्हनली कि पंकज मी तुझ्या पासून खूप लहान आहे आणि त्या मुळे मला भीती वाटत आहे आणि आता मला जाऊ दे.

आता पंकज संगीता ला जास्त आत मध्ये घेऊन गेला होता त्या ठिकाणी कोणी पण पाहू शकत नव्हते आणि संगीता ला तिच्या बाहो मध्ये घेऊन तिचे गाल तो कीस करून म्हनला होता कि संगीता मी तुझ्या वर प्रेम चा पाउस पडत आहे आणि तू माझ्या पासून दूर धावते आहेस.

मग गाल ला कीस केल्याने संगीता एकदम शहारली होती आणि पंकज ला एकदम हलके दूर देऊन धक्का दिला होता आणि त्याला दूर करून म्हणली कि उम्म प्लीज सोडा मला नाही पंकज नाही असे नाही होऊ शकतं प्लीज माझ्या पासून दूर राहा पंकज मला भीती वाटत आहे, संगीता चे धक्केने पंकज जरा थोडासा दूर झाला होता पण नंतर त्याने तिला पकडले होते आणि गाला वर कीस केली होती आणि संगीता च्या बुब्स वर हात ठेवून ती म्हनला कि संगीता मला माहिती आहे कि तू पण मला प्रेम करत आहेस, पण तू सांगायला लाजते आहेस, संगीता अजून पण प्रेमाच्ही सुरुवात झाली नाही आहे आणि तू सरळ लग्नापर्यंत पोचली आहेस, तुला काय सरळ सुहागरात्र बनवायचे मनात आहे?

तर हे ऐकून तिचा चेहरा एकदम लाल झाला होता आणि ती काही पण बोलू शकली नाही आणि तिच्या मनाचा फायदा उठवत पंकज ने तिच्या शर्ट चे दोन बटन उघडले होते आणि तिच्या ब्रा वर हात ठेवून म्हनला कि बघ मी तुला प्रेम करतो आहे माझ्या राने. संगीता राणी बघ तुझे दिल माझ्या साठी किती जोराने धडकते आहे, तुझ्या या दिल मध्ये माझ्या साठी प्रेम आहे.

आता तिच्या शर्ट आणि ब्रा च्या वर पंकज चा हाताचा स्पर्श होताच संगीता चे दिल अजून जोराने धडधड करू लागले होते आणि तिला गुदगुदी पण होऊ लागली होती आणि तिचे शरीर एकदम कापु लागले होते आणि मग जेव्हा अजून पण संगीता ने काही उत्तर दिले नाही तर पंकज ला खूप राग आला होता, त्याला आता काही पण करून या मस्त हसीने ला ठोकायचे होते, त्या मुळे मनात संगीता ला शिव्या देत आणि तिचे बोल दाबत तो म्हनला कि संगीता राणी तू का माझ्या प्रेमाला नाही म्हणते आहेस?

आता संगीता एकदम खुश झाली होती, तिला खात्री झाली होती कि पंकज तिला खरे प्रेम करत आहे आणि तिच्या अंगावर चालत असलेला पंकज चा हात तिला खूप चांगला वाटत होता आणि ती म्हणू लागली होती कि औऊ अह्ह्ह औऊ औऊ ओअऊओ अउ पंकज हे काय करत आहे तू? आह अहह औऊ पंकज मला त्या दिवस नंतर तुझी आठवण पुन्हा पुन्हा येत होती आणि मी तुला त्या दिवस नंतर तुला खूप आठवण काढत असते, आता संगीता च्या या उत्तर ने पंकज ला वाटले होते कि संगीता तिच्या बोलण्या मध्ये फसली आहे आणि मग त्याने संगीता चे शर्ट चे सर्व बटन काढून टाकले होते आणि मग तिने वाकून तिचे बुब्स कीस केले होते आणि म्हनला कि संगीता माझ्या वर विश्वास ठेव राणी आता ती पंकज ला शर्ट उघडण्या पासून थांबवत पण नव्हती आणि तिचे बोल घासताना पण थांबवत नव्हती.

आता तिला चांगले वाटत होते तिला फक्त भीती होती कि तुला कोणी पाहून तर घेणार नाही ना, त्या मुळे ती पंकज ला दूर करायचा प्रयत्न करत होती आणि त्या मध्ये तिला यश काही मिळत नव्हते आणि मग ती म्हणली कि मला माहिती नाही पंकज पण प्लीज मला सोड कोणी आपल्याला पाहून घेईल, मग पंकज म्हनला कि कोणी पाहणार नाही आहे, इथे आता या वेळी कोणी पण येत नाही आणि तो ब्रा च्या वरून तिचे बोल दाबत होता, ज्या मुळे ती गरम होऊ लागली होती आणि मग एका झाडाला संगीता ला त्याने चिकटवले होते पंकज तिचे बुब्स घासत होता आणि त्याचा लंड तिच्या पुच्ची वर हळू हळू घासत होता आणि म्हनला कि संगीता मी तुला खूप प्रेम देणार आहे माझी रानी.

आता सांगिता ला खूप मजा येऊ लागली होती आणि पुन्हा पुन्हा बुब्स दाबल्याने तिला गुदगुदी पण होत होती आणि पंकज चा लंड तिच्या पुच्ची वर घासत असल्याने ती अजून पण गरम झली होती आणि म्हणली कि उम्म पंकज हे काय करत आहेस तू? प्लीज मला जाऊ दे, मी तुला नंतर भेटेन, प्लीज आता मला जाऊ दे. मग पंकज पण विचार करू लागला होता कि हिला आता जास्त त्रास दिला तर तिला राग येईल मग तरी पण तिच्या अंगाबरोबर खेळत तो म्हनला कि ठीक आहे, पण तू एक वेळा माझ्या प्रश्नाचे उत्तर दिले कि मी तुला जाऊ देईन, संगीता मला तुला एकटी ला भेटून खूप काही बोलायचे आहे, तुला कधी वेळ मिळेल?

मग ती म्हणली कि नाही पंकज मी तुला भेटणार नाही आहे, मला भीती वाटत आहे तुला एकांत मध्ये भेटायला, प्लीज आता मला जाऊ दे. मग संगीता चे हे नाटक ऐकून पंकज ला राग आला होता, पण स्वतः वर ताबा ठेवत त्याने संगीता ची ब्रा बाजूला करून तिचे बुब्स एकदम नागडे केले होते.

संगीता चे एकदम गोरे आणि टाईट बुब्स पाहून पंकज एकदम खुश झाला होता आणि तिचे निपल घासत हो म्हनला कि संगीता जर तू प्रेमाचे उत्तर आणि उद्या भेटायचे नाही म्हणले तर मी तुला आता इथेच नागडी करून घेणार आहे, आता तू विचार करून घे कि तुला काय पाहिजे आहे? असे म्हणत पंकज तिचा एक निपल चोकू लागला होता.

मग संगीता ला तिचे निपल चोकून घेऊन खूप आनंद होत होता पण तिचे शरीर आता एकदम गरम होऊ लागले होते आणि ती आय आय्य अह्ह्ह ऐई हाह्ह औऊ अह्ह्ह उऔउ करत म्हणली कि आह्ह अह्ह्ह पंकज नाही, प्लीज मला सोड ना आता मी हरले आहे, मी तुला प्रेम करते आहे, प्लीज बघ मी तुझे ऐकले आहे आणि मला जाऊ दे. मग संगीता चे ऐकून पंकज खूप खुश झाला होता आणि तिचे बुब्स ला कीस करून मग तिचे एक निपल चोकत म्हनला कि आह्ह थेंक यु डार्लिंग मी पण तुला खूप प्रेम करतो आहे.

मग संगीता म्हणू लागली होती कि माझ्या दिल मध्ये फक्त तू आणि तूच आहेस, पंकज मी तुला उद्या भेटेन, मी दुपारी दोन वाजता तुझ्या घरी येईन, प्लीज पंकज आता मला सोडून दे. आता तिचे बुब्स कीस करून घासत पंकज ने तिचे हात कीस करू लागला होता आणि संगीता पण एकदम गरम होऊन तिची छाती पंकज च्या हातावर दाबत तिच्या गळया मध्ये हात टाकून कीस करून उत्तर देऊ लागली होती.

मग संगीता च्या पुच्ची वर लंड घासत आणि तिला कीस करत तो म्हनला कि संगीता काय येशील न माझी राणी? तर ती म्हणली कि हो मी जरूर येते पंकज, प्लीज पण आता मला सोडून दे मी जर घरी जायला उशीर केला तर माझी आई खूप जोराने मला ओरडेल.

आता स्कर्ट च्या खालून तिची नागडी मांडी कुरवाळत तो म्हनला होता कि ठीक आहे माझी राणी आता मला तू एक कीस दे ज्या मुळे माझी एक रात्र चांगली जाईल.

मित्रांनो आता संगीता ला असे सर्व करताना इथे खूप भीती वाटू लागली होती पण तिला मजा पण खूप येत होती, ती खरे तर इच्छा करत होती कि पंकज ने तिचे शरीर जोर जोराने दाबावे आणि तिला खूप कीस करावी आणि तरी पण लाजत लाजत ती त्याला म्हणली कि उउम्म्प पंकज असे करू नकोस, प्लीज मला जाऊ दे ना.

आता पंकज पण एकदम हट्ट करून बसला होता आणि संगीता च्या मांडी आणि नागडे बोल ला घासत होता आणि तिला गरम करत तो म्हनला कि जाऊ देतो मी राणी आधी तुला प्रेम तर करून दे, तुझ्या सारखी गर्लफ्रेंड फक्त नशीब वाल्या लोकांना मिळते, संगीता परत त्याचा हात पकडून म्हणली कि पंकज प्लीज जर तू मला प्रेम करत असशील तर प्लीज मला जाऊ दे, बघ मला खूप भीती वाटत आहे, मी तुझे ऐकले आहे ना तर प्लीज मला जाऊ दे.

आता संगीता च्या मांडी वर हात फिरवत आणि तिच्या पुच्ची ला पेंटी च्या वरून हळू हळू कुरवाळत पंकज म्हनला कि अरे राणी घाबरलीस तर मजा कसा येईल तुला, बघ मी आहे न तर तू घाबरू नकोस समजली तू मला कीस करून निघून जा, पण तुला जायची इतकी घाई का आहे? तुला माझा साथ आवडत नाही आहे का? आता पंकज तिची पुच्ची कुरवाळत आणि तिचे बुब्स पुन्हा पुन्हा चोकत होता, संगीता ला आता तिची पुच्ची ओली झाली आहे असे अनुभव झाले होते आणि तिच्या अंगात आता खूप गर्मी निर्माण झाली होती.

पंकज घासत होता त्या मुळे तिच्या वर एक नशा निर्माण झली होती आणि ती पंकज ला बाहो मध्ये भरत म्हणली कि उम्म्म पंकज मला खूप चांगले वाटत आहे, मी तुझ्या पासून दूर होऊ इच्छित नाही आहे, मी तुला वादा दिला आहे ना कि मी उद्या येते म्हनजे मी जरूर येईन, आता मला जाऊ दे पंकज आणि असे म्हणत असलेली संगीता गरम तर होतीच, पण पंकज च्या हरकती ने ती एकदम घाबरली होती कि तो तिला एकदम नागडी तर करून देणार नाही ना.

मग पंकज ला तिच्या अंगावर ओढून ती एकदम मादक आवाज मध्ये म्हणली कि हो पंकज मी पण तुझ्या बरोबर वेळ घालवायची इच्छा करत आहे, पण प्लीज माझी मजबुरी तू समजून घें मला खूप उशीर झाला आहे आणि मग घरी जाऊन मला आई ने विचारले तर मी तिला काय उत्तर देऊ?

पंकज तिला म्हनला कि मला तुला नेहमी साठी माझ्या बाहो मध्ये भरून राहायचे आहे माझी राणी संगीता, प्लीज थांब न थोडा वेळ माझे पण अजून अजिबात भरले नाही आहे माझी राणी, पंकज आता संगीता च्या बुब्स आणि नीपल ला ओढू लागला होता, ज्या मुळे संगीता अजून पण जास्त गरम झाली होती आणि तो मनातल्या मनात म्हणत असतो कि साली हरामी मुली एक वेळा माझ्या समोर तू नागडी होऊन जा मग बघ मी तुझ्या बरोबर काय काय करतो आहे ते? आता संगीता पण एकदम जोर जोराने श्वास घेत तिच्या अंगाला एकदम चिकटली होती आणि ती म्हणली कि पंकज मला पण तुझ्या पासून दूर होण्याची काही पण इच्छा होत नाही आहे, पण इथे कोणी तरी येईल अशी मला खूप भीती वाटत आहे आणि जर कोणी आले तर माझी अब्रू एकदम रस्त्यावर येऊन जाईल आणि मग माझे जगणे एकदम मुश्कील होऊन जाईल.

मग संगीता ने तिची स्कर्ट एकदम वर करून टाकली होती आणि तिची गांडी मांडी आणि लहान पेंटी पाहून पंकज आणि ती एकदम खुश होऊन खाली बसून तिची मांडी चाटून तो म्हनला कि अरे माझी राणी इथे कोणी कधी येत नाही आणि असे पण आपण कोपर्य मध्ये उभे आहोत, तू अजिबात घाबरू नकोस तू फक्त माझ्या बरोबर तुझ्या जवानी ची मजा घे, तर तिची मांडी चाटवून घेऊन संगीता पण एकदम मजा घेत होती आणि पंकज ला चीटकु लागली होती तिला असे कधी पण झाले नव्हते जेव्हा पंकज पुच्ची च्या वरून तीच्ची पेंटी ला हात लावत होता तेव्हा ती एकदम शहारून जात होती आणि तिची कमर पुढे करून पुच्ची पंकज च्या तोंडावर दाबून ती म्हणत होती, उऔऊ अह्ह्ह औऊ उओह हः उऊ हि अह्ह्ह औऊ हे काय करत आहेस तू? मला खूप विचित्र वाटत आहे आणि आता बस करून दे तू पंकज मला जाऊ दे, मी उद्या तुझ्या कडे परत नक्की येणार आहे, पण प्लीज आता तू मला सोडून दे आणि मला जाऊ दे माझ्या राजा.

आता पंकज उभा झाला होता आणि संगीता ला मागून पकडले होते आणि तिची गांड वर लंड घासू लागला होता आणि दोन्ही पण हाताने तिचे बोल दाबत होता आणि म्हनला कि संगीता तू काय फक्त पंकज पंकज म्हणत जाणार कि पुढे पण काय करणार आहे? पंकज च्या अशा वर्तन ने संगीता अजून पण एकदम मदहोश झाली होती आणि तिचे डोळे पण आता एकदम बंद झाले होते आणि ती म्हणाली कि उम्म हो पंकज तू आज मला खूप आनंद देतो आहेस आणि अशी मजा मला माझ्या आयुष्य मध्ये कधी पण आली नाही आहे, आता तो त्याचा जाड लंड संगीता च्या गांड वर घासत होता आणि तिचे बुब्स एकदम जोर जोराने दाबू लागला होता.

मग पंकज चे असे करत असल्याने तिला खूप मजा येत होती आणि तिच्या अंगावर एकदम नशा चढली होती, पंकज च्या लंड ने स्पर्श केल्याने तिच्या पूर्ण अंगा मध्ये आग लागली होती आणि आता ती तिच्या बुब्स वर असलेल्या पंकज च्या हाताला तिथे थांबवून म्हणली कि पंकज माझ्या दिल मध्ये फक्त तू आणि तूच आहेस आणि आज या जगा मध्ये माझ्या साठी तुझ्या शिवाय जास्त महत्वचे कोणी पण नाही आहे, पण या उत्तर ने त्याचे मन काही खुश झाले नाही आणि त्याला अजून काही तरी ऐकायचे होतें त्या मुळे त्याने मागून संगीता ची स्कर्ट वर करून टाकली होती आणि तिची पेंटी वर त्याचा लंड संगीता च्या गांड वर घासू लागला होता आणि तो अजून पण जास्त संगीता ला गरम करू लागला होता आणि तो मनातल्या मनात म्हनला कि साली कशी तडपत आहे.

आता स्कर्ट वर केल्याने आणि पंकज तिच्या पेंटी वरून लंड फिरवत असल्याने संगीता एकदम घाबरली होती आणि म्हणली कि पंकज हे तू काय करतो आहेस? तू माझा स्कर्ट का उचलत आहेस? प्लीज आता मला जाऊ दे. आता पंकज लंड घासत म्हनला कि तुला मी माझे प्रेम किती आहे ते दाखवत आहे माझी राणी, कारण कि तू मला सांगत नाही आहे कि तू मला किती प्रेम करते आहेस मी दाखवत आहे कि मी तुला किती प्रेम करतो आहे.

आता संगीता पुन्हा पुन्हा तिची स्कर्ट खाली करायचा प्रयत्न करत होती पण पंकज तिला त्या मध्ये यशस्वी होऊ देत नव्हता आणि आता संगीता पण तिची स्कर्ट ला कमर पर्यंत वर केले होते पंकज संगीता च्या गांडी वर लंड घासू लागला होता ज्या मुळे संगीता आवाज एकदम हळू हळू करून म्हणली कि उम्म्म नाही पंकज स्कर्ट असे वर करू नकोस, तू मला सांग मी प्रेम करते आहे ते मी तुला कसे सांगू? पंकज मी खरेच तुला खूप खूप प्रेम करते आहे, पण असे तू आता अजिबात करू नकोस मला खूप भीती वाटत आहे कि कोणी तरी इथे येऊन जाईल आणि आपल्याला असे पाहून घेईल.

मग संगीता च्या गांडी वर त्याचा जाड जुड लंड अजून जोराने घासत पंकज म्हनला कि हे तूच सांग संगीता कि तू कसे करून मला दाखवणार आहेस कि तू मला प्रेम करते आहे, मी काय तुझ्या अंगावर प्रेम करताना तुझी अनुमती घेतली होती? तसे आता तू मला दाखव्व कि तू मला किती प्रेम करते आहेस? ती आता मोठा लंड स्पर्श करत असल्याने आणि निपल दाबत असल्याने एकदम मचलुन जात होती, तिची हालत खूप खराब झाली होती आणि ती अहः आय अहह हाह्ह हो अहह करत म्हणली कि मी काय करू पंकज? उम्म असे करू नकोस कोणी तरी येईल इथे प्लीज मला सोड मला सोड.

मग हे ऐकून पंकज संगीता च्या पेंटी ला थोडी खाली करून त्याची जीप उघडून लंड ला बाहेर काढून तिच्या सेक्सी गांडी वर ठेवून आणि हळू हळू त्या वर घासून आणि तिच्या बोल वर थोडे जास्त जोर देऊन तो म्हनला कि ऐक संगीता राणी जर मी म्हणलो कि माझी राणी तू माझा एक वेळा चोकून दे असे म्हणत त्याने तिचा हात त्याच्या नागड्या लंड वर ठेवला होता, तर माझा असे चोकून तू मला दाखवशील कि तू मला किती प्रेम करते आहेस? बोल संगीता तुझे काय उत्तर आहे?

मित्रानो घासत असलेल्या लंड चा स्पर्श तिला एकदम वेड लावत होता आणि आता पंकज च्या नागड्या लंड ला स्पर्श करून संगीता एकदम तिचा हात बाजूला करून घेते पण आधी त्याच्या नागड्या लंड ला स्पर्श करून त्याचा अनुभव करणे पण तिला खूप आवडले होते आणि आता पंकज लंड ला तिच्या अंगावर घासू लागला होता, संगीता ला खूप मजा येत होती. मग पंकज च्या लंड वरून हात बाजूला करून तिची स्कर्ट खाली करून ती एकदम घाबरून म्हणली कि पंकज मी तुला सांगते आहे ना कि मी तुला खूप प्रेम  करते आहे मी तुला कीस पण करणार आहे आणि आता तू मला जाऊ दे, तू मला असे करून नागडी करू नकोस आणि आता प्लीज तू तुझ्या होश मध्ये ये आणि मला माझ्या घरी जाऊ दे.

मग पंकज ला तिला वाकवायचे होते, त्याने तिचा हात परत त्याच्या लंड वर ठेवला होता आणि म्हनला कि हो चल आता कीस कर, आता ती पण कसे तरी करून तिचा हात त्याच्या हातातून काढून घेत तिची स्कर्ट सरळ करू लागली होती, पंकज चा नागडा अंड तिच्या समोर होता आणि आता पंकज त्याचा लंड कुरवाळत तिला पाहत होता, तिने तिची नजर लंड वर ठेवली होती आणि तिच्या बुब्स ला ब्रा मध्ये टाकू लागली होती आणि मग पंकज चा हात पकडून त्याला गाला वर कीस देत म्हणली कि बघ पंकज मी तुला आता कीस पण दिले आहे आणि आता तू मला जाऊ दे.

मग पंकज ने एक वेळा परत संगीता च्या बुब्स ला ब्रा च्या बाहेर काढले होते आणि तिला खाली बसवून दिले होते आणि मग त्याचा लंड तिच्या चेहर्या वर फिरवू लागला होता आणि म्हनला कि संगीता जर तू मला खरे प्रेम करत आहेस तर माझा लंड चोक माझी राणी आता तू तुझे तोंड उघडून दे आणि माझा लंड त्या मध्ये घेऊन त्याला चोकायला चालू करून दे.

मग तिच्या चेहर्या वर फिरणारा लंड पाहून संगीता मना मध्ये एकदम धडधड करू लागले होते आणि तिला खूप मजा येत होती आणि ती तिचा  चेहरा मागे न घेता एक वेळा लंड ला कीस करून म्हणली कि पंकज तूला हे काय झाले आहे? तू असे का करत आहेस? आता बघ मी कीस केले आहे ना आता मला तू जाऊ दे.

आता पंकज कीस ने एकदम खुश झाला होता आणि मग एकदम जबरदस्ती करून लंड ला संगीता च्या तोंडात दाबू लागला होता आणि लंड चा टोपा संगीता च्या ओठा वर लावू लागला होता आणि मग तिच्या माने ला पकडून लंड तिच्या ओठावर घासत तो म्हनला कि अरे राणी मला फक्त कीस नाही माझा पूर्ण लंड तू तुझ्या तोंडात घेतला आणि चोकलास तर मी तुला जाऊ देणार आहे, आधी एक वेळा माझा चोकून दे, मग संगीता पंकज चा लंड तिच्या हाता मध्ये पकडून तिला पाहू लागली होती आणि आता ती एकदम गरम झाली होती आणि तिला माहिती होते कि आता पंकजने जावायचे म्हणले तर ती त्याच्या कडून ठोकून घेईल आणि मग तिच्या ओठा वर असलेल्या लंड चा टोपा तिच्या जिभेने चाटून ती म्हणली कि आह्ह नाही पंकज हे तू काय करत आहेस? अहह उऊ उऊ तुला माझ्या वर विश्वास नाही आहे का? मी तुला खूप प्रेम करते आहे.

मग पंकज ने संगीता चे काही पण ऐकले नाही आणि तिचे तोंड उघडून लंड ला तिच्या तोंडां मध्ये टाकून विचार करू लाग्ला होता कि आज साली हाता मध्ये आली आहे आणि आज तर मी तुच्या कडून माझे सर्व काम करून घेणार आहे. मग तो म्हनला कि हो संगीता मला माहिती आहे कि तू मला प्रेम करत आहेस पण ते तू मला माझा लंड चोकून दाखवून दे माझी राणी, आता माझा लंड तोंडात गेला तर आहे आता त्याला चोकून दे माझी राणी, आता संगीता लंड ला तोंडातून बाहेर काढून आणि एकदम लाजून म्हणते कि उम्म्म नाही पंकज हे घाण काम आहे, मला लाज वाटत आहे आणि असे काम तू माझ्या कडून करून घेऊ नकोस.

मग पंकज म्हनला कि या मध्ये लाजायचे काय आहे राणी? तू माझी बायको बनणार आहे आणि तुझ्या होणार्या पती चा लंड चोकन्या मध्ये कसली लाज आली आहे? चल तुझे तोंड उघड आणि माझा लंड चोक. आता काही रस्ता नाही आहे हे पाहून संगीता तिचे तोंड उघडत असते आणि लंड तोंडात घेते आणि त्याचा लंड आत मध्ये घुसतो आणि त्याचा स्वाद तिला घाण वाटतो पण आता लंड चोकल्या शिवाय तिच्या कडे काही रस्ता नाही आहे अनो मग पंकज तिचे डोके पकडून लंड तिच्या तोंडात टाकत म्हनला कि चोक माझा लंड माझी राणी, कसा आहे माझा लंड संगीता? पंकज संगीता चे लहान लहान बुब्स चोकत होता आणि त्यांना दाबत होता.

मग काही वेळाने तिच्या तोंडा मध्ये खूप त्रास झाला होता कारण कि लंड खूप मोठा होता आणि लांब होता, जेव्हा पंकज तिचे बुब्स दाबत होता तेव्हा ती एकदम उडून बसत होती आणि लंड एकदम चोकू लागली होती आणि मग काही वेळाने लंड मधून पाणी काढून तिच्या तोंडात पडले होते आणि ती बाहेर काढायचा प्रयत्न करू लागली होती, पण पंकज ने लंड काढू दिला नाही, तो तिचे बुब्स दाबून लंड आत मध्ये टाकून देत होता आणि तिचे डोके एकदम जोराने पकडून तिचे तोंड जवू लागला होता, आता पंकज पाणी काढणार होता त्या मुळे संगीता च्या तोंडात त्याला काढायचे होते आणि तो म्हनला कि हो राणी चोक माझा लंड एकदम मस्त चोक.

आता ती त्याच्या हातातून सुटायला पाहू लागली होती कारण कि तिला खूप त्रास होत होता पण पंकज एकदम विचित्र बनून तिला जाऊ देत नव्हता आणि आता पंकज पूर्ण लंड संगीता च्या तोंडात लंड टाकून त्याची गांड पुढे मागे करू लागला होता आणि तिच्या तोंडात पाणी काढून म्हनला कि औऊ अय्यय उह्ह हः उऊ संगीता घे माझे पाणी तुझे तोंड किती गरम आहे तर तुझी पुच्ची किती मस्त असेल माझी राणी.

मित्रांनो एकदम पहिल्या वेळी तिच्या तोंडा मध्ये लंड चे पाणी घेऊन तिला कसे तरी वाटत होते आणि तिने ते पटकन बाहेर काढून दिले होते आणि सर्व पाणी तिच्या तोंडातून तिच्या बुब्स वर पडले होते, मग तोंडात जे पाणी होते ते थुकत ती म्हणली कि औऊ अह्ह्ह औऊ उऔछ्ह ऐऊ पंकज तू हे काय करून टाकलेस? तू माझ्या तोंडात लघवी केलीस?

मग संगीता च्या बुब्स वर वीर्य घासत तो म्हनला कि हे काही लघवी नाही आहे माझे वीर्य आहे आणि आज हे वीर्य मी तुझ्या तोंडात टाकले आहे, जेव्हा तुझ्या पुच्ची मध्ये मी हे टाकेन तेव्हा तू माझी मुले जन्माला टाकशील, मित्रानो आता संगीता अजून पण खूप गरम होती आणि ती खूप लाजू लागली होतीं ती पंकज बरोबर नजर पण मिळवू शकत नव्हती, आता त्या दोघांनी त्यांच्या कडून काही कसर बाकी सोडली नव्हती आणि ते एकत्र मिळून एकमेकाची तहान भागवू लागले होते आणि त्यांची शांती शोधू लागले होते आणि खूप मजा करू लागले होते.