राज बरोबर रोमांसने भरलेला सेक्स

हेलो मित्रानो, माझे नाव सोनिया आहे आणि माझे राज बरोबर चे प्रेमा ने भरलेले जीवन खूप चांगले असे चालू होते आणि आता आम्ही हळू हळू एक मेकाला मना पासून खूप पसंत करू लागलो होतो आणि आम्ही सेक्स मध्ये पण खूप काही नवीन करू लागलो होतो, आणि असेच एक दोन महिने निघून गेले आणि मग वेलेंटाईन चा दिवस आला आणि तेव्हा राज ने मला खूप चांगल्या रीतीने प्रपोज केले आणि आम्ही तो सर्व दिवस बरोबर घालविला होता आणि आम्ही एका खूप चांगल्या हॉटेल मध्ये लंच केले आणि मग फिल्म पाहायला निघून गेलो आणि मग संध्याकाळी परत एका हॉटेल मध्ये जेवण करायला बसलो.

मित्रानो आम्ही जी फिल्म पाहायला गेलो होतो ती लागून तेव्हा एक आठवडा झाला होता आणि त्या मुळे थेटर मध्ये माणसांची काही जास्त म्हणता येईल अशी गर्दी नव्हती आणि खूप सीट्स मोकळ्या दिसत होत्या आणि मग आम्ही दोघांनी एक कॉर्नर च्या दोन सीट्स बुक केल्या आणि आम्ही आत निघून गेलो. मी आत ल्या बाजूला बसले होते आणि मग फिल्म चालू झाली आणि मग राज ने लगेच माझा हात त्याच्या हाता मध्ये घेलता.

त्या पिचर च्या सुरुवातीला १५ मिनिटा मध्ये किसिंग सीन येऊ लागला होता आणि तो पाहून मला पण आता कीस करायची इच्छा होऊ लागली होती आणि म्हणून मी राज चा हात खूप जोर करून पकडून घेतला आणि त्याचे तोंड मी माझ्या हाताने पकडून मझ्या कडे करून टाकले आणि त्याच्या ओठा जवळ मी माझे ओठ घेऊन गेले होते. मग राज मला म्हणाला कि मी तुला खूप प्रेम करतो आहे आणि मग तो मला स्मुच करू लागला होता.

आम्ही असेच दहा मिनिटे स्मुच करीत राहिलो आणि त्याने हळूच त्याचा हात माझ्या बुब्स वर नेला आणि तो हळू हळू माझे बुब्स माझ्या कपड्या वरून दाबू लागला होता. मग मी त्याला म्हणाले कि मला तुझा लंड चोकायचा आहे तर तो एकदम घाबरून गेला कि आपण थेटर मध्ये आहोत आणि आजू बाजू ला खूप लोक बसले आहेत आणि आपण ते इथे कसे काय करणार आणि कोणी आम्हाला असे काही गैर वर्तन करताना पहिले तर काय होईल? आणि जर कोणी पहिले तर आमची फार वाट लागून जाईल.

मग मी त्याला म्हणाले कि तू अजिबात काळजी करू नकोस आणि अजिबात घाबरू पण नकोस, कारण असे काही पण होणार नाही आणि मग मी त्याच्या जीन्स ची जीप उघडून टाकली आणि त्याचा लंड पकडून बाहेर काढला आणि माझ्या हात मध्ये घेतला. जसा मी त्याचा लंड माझ्या हाता मध्ये घेतला तो एकदम मस्त झाला आणि त्याने त्याचे दोन्ही डोळे बंद करून टाकले आणि मी तिथे आजू बाजू ला पहिले तर आम्हाला पाहू शकेल असे तिथे कोणी नव्हते.

मग मी थोडा खाली वाकले आणि त्याचा  लंड माझ्या ओठाला लावला आणि त्याला माझ्या जीभे ने थुक लावून ओला करू लागले काही वेळ मी माझी  जीभ त्या वर चांगली फिरवली आणि मग त्याला ओला केला आणि मग मी त्याच्या लंडा च्या वरून माझी ओली जीभ फिरवू लागले त्या मुळे तो खूप उत्तेजित झाला आणि त्याचा लंड पण ताठू लागला होता. मग त्याचा लंड काही वेळाने चांगला कडक बांबू सारखा झाला आणि मग मी तो गप करून माझ्या तोंडात घेतला आणि त्याचा तोंडून आह्छ्ह आवाज निघाला मग मी त्याचा लंड हळू हळू आत बाहेर करू लागले आणि तो पण डोळे मिटून त्याची मजा घेऊ लागला आणि मला पण त्याचा लंड चोकताना खूप खूप मजा येत होती. मित्रानो काही गोष्ट ना घाबरता करणे आणि ती ची गोष्ट घाबरत करणे या मध्ये खूप फरक आहे. आपण जी गोष्ट घाबरत करत असतो ती करायचा बाकी चे लोक विचार पण करीत नाहीत आणि त्या मुळे त्या गोष्टीचा एक वेगळाच रोमांच असतो आणि तुम्ही तो क्षण कधी पण विसरू शकत नाही आहे. आणि मला पण तसाच रोमांच अनुभव करायचा होता म्हणून मी इतक्या लोकां च्या समोर असे करायचे धाडस करीत होते. मग मी काही वेळ लंड चोकला आणि मग त्याने आह अह्हह उम्म्म अहःह करत त्याचा गरम गरम लावा बाहेर सोडला आणि त्याने वीर्य चा फवारा आमच्या समोर च्या सीट वर टाकला जिथे कोणी पण बसलेले नव्हते.

मग मूवी चा इंटरवल झाला आणि राज माझ्या साठी बाहेर स्नेक्स घेण्या साठी गेला, त्याने मला विचारले कि काय खाणार आहेस, तर मी म्हणाले कि मला काय खायचे होते ते मी खाऊन टाकले आहे आणि आता मला काही नको तर तो हसू लागला आणि निघून गेला. मग तो थोड्या वेळाने परत आला आणि तो माझ्या साठी पोप कोर्न आणि थम्स अप घेऊन आला आणि माझ्या कडे हसत हसत ते दिले. मग काही वेळाने मूवी चालू झाली आणि अंधार झाला आणि मग तो म्हणाला कि मला तुझे बॉल चोकायाचे आहेत तर मी त्याला म्हणाले कि तू वेडा झाला आहेस कि काय तुझा लंड तर खाली होता आणि माझे बॉल तर वर आहेत आणि ते सर्व लोकांना दिसेल ना आणि मग काय होईल याचा तू काही विचार केला आहेस कि नाहीस? पण तो आता खूप गरम झाला होता आणि तो माझे काही पण ऐकायला तयार नव्हता. मी तेव्हा एक सेक्सी शर्ट घातला होता, मग त्याने पटकन माझ्या शर्टा चे वर चे दोन बटन उघडले आणि मग त्याने माझा बॉल पण बाहेर काढून घेतला आणि मग त्याने मागून माझ्या ब्रा चे हुक पण उघडून टाकले आणि त्यामुळे माझे बुब्स खूप आरामात बाहेर आले.

मित्रानो मी खरे सांगू तर तेव्हा खूप घाबरले होते, पण तो जेव्हा बुब्स चोकू लागला तेव्हा मला खुप मजा येऊ लागली आणि मला आता हळू हळू त्याची भीती पण कमी होऊ लागली होती. आता तो वर माझे बुब्स चोकत होता आणि मग त्याने त्याचा एक हात हळू हळू खाली घेतला आणि मग तो माझ्या पेंट मध्ये त्याचा हात घेऊन गेला आणि मग तो माझी पुच्ची माझ्या पेंटी वरून घासू लागला आणि वर माझे  बुब्स पण चोकू लागला होता. मग तो हळू हळू माझ्या  पेंटी मध्ये त्याचा हात घातला आणि मग तो माझी पुच्ची हाताने घासू लागला आणि मग शेवटी त्याने माझ्या पेंटी च्या आत मध्ये त्याचा हात टाकला आणि तो माझ्या पुच्ची मध्ये त्याचे एक बोट घालू लागला आता त्याच्या बोटाने माझी पुच्ची बाहेरून घासू लागला आणि मला खूप उत्तेजना होऊ लागली होती आणि मग काही वेळाने मी त्याचे डोके माझ्या बॉल वर झोराने दाबू लागले आणि माझ्या तोंडून पण आता आह्ह्ह उम्म्म्म ब्दस्स्स्स आःह्ह उम्म्म्मम यस्स्स्स आवज निघू लागले होते. मग त्याने पण खूप उत्तेजित होऊन माझ्या बॉल वर त्याच्या दाताने थोडा चावा घेतला आणि मग त्यावर एक गोड पप्पी केली, मला तर खूप मजा येत होती मला तर असे वाटत होते कि आता माझे सर्व कपडे कडून टाकते आणि त्याला खाली झोपवून त्या च्या वर दणादण उड्या मारून माझी पुच्ची शांत करून घेते पण तेव्हा असे करणे शक्य नव्हते कारण आजू बाजू ला खूप लोक होते आणि मी पण खूप उत्तेजित होऊन त्याच्या कानात म्हणत होते ओह येस्स अजून कर जोरांत कर प्लीज आह्छ्ह अम्म्म्मम मग तो पण त्याचे बोट जोर जोरा ने माझ्या पुच्ची मध्ये घासू लागला आणि मग मी पण आह्ह करून माझे सर्व पाणी त्यच्या हाता वर काढून टाकले. मग त्याने माझ्या पाण्याने भरलेला त्याचा हात चाटून स्वच्छ केला आणि मग मी त्याला म्हणाले कि राजा आज खूप मजा आली आणि हा दिवस मी कधी पण विसरू शकणार नाही आहे. मग मी त्याला म्हणाले कि आता माझ्या ब्रा चे हुक बंद करून दे कारण तू ते उघडले आहेस, तर तो म्हनाला कि त्याला असेच राहू दे बंद करू नको.

मग आम्ही काही वेळ फिल्म पाहू लागलो पण फिल्म मध्ये काय चालू आहे ते आम्हाला काही माहिती नव्हते कारण आम्ही दोघे तर आमच्या वेगळ्या जगात फिरत होतो आणि आम्हाला एक मेका शिवाय दुसरे काही पण दिसत नव्हते. मग काही वेळाने फिल्म संपली आणि आम्ही दोघे त्याच्या गाडी वर बसून एका चांगल्या हॉटेल मध्ये जेवण करायला गेलो. तेव्हा पण माझ्या ब्रा चे हुक उघडे होते आणि माझे बुब्स एकदम ढिले होऊन लटकत होते, पण राज मला माझी ब्रा चे हुक  बंद करायला देत नव्हता. मग राज ने मला जेवताना एक गिफ्ट दिले. आणि मग त्या गिफ्ट बॉक्स मध्ये एक रिंग होती आणि मग मी त्या मध्ये एक कागद पहिला आणि तो उघडून पहिला तर त्या वर लिहिलेले होते कि तू माझ्या बरोबर सेक्स करणे पसंत करशील का? मला तुझ्या बरोबर सेक्स करायची खूप इच्छा आहे.

मग मी तो कागद वाचला आणि लगेच त्याचा कडे पाहिले आणि मग त्याला विचारले कि केव्हा? तर तो माझ्या तोंडून हे शब्द ऐकून एकदम खुश झाला आणि मग तो मला म्हणाला कि उद्या तुला मी माझ्या बरोबर बाहेर घेऊन जाणार आहे, पण तू स्कार्फ घेऊन जरूर ये आणि तुझे एखादे आई डी कार्ड पण घेऊन ये.

मग मी त्याला म्हणाले कि ठीक आहे आणि मग आम्ही जेवण केले आणि मग त्यने मला त्याच्या गाडी वरून माझ्या घरी सोडून दिले आणि मग तो पण त्याच्या घरी निघून गेला, पण मी जेव्हा झोपायचा प्रयत्न करू लागले तेव्हा मला जोप लागत नव्हती आणि मी पूर्ण रात्र हाच विचार करीत बसले कि उद्या माझ्या बरोबर काय होईल? आणि मग हा विचार करता करता मला कधी झोप लागली हे मला काही समजले नाही.

मग दुसऱ्या दिवशी सकाळी मी राज ला भेटले तर तो माझ्या घरी बाईक घेऊन आला होता. मग मी त्याच्या बाईक च्या मागे बसले आणि आम्ही दोघे निघालो, पण मला माझ्या मनात फक्त एकच प्रश्न येत होता कि आज माझ्या बरोबर काय काय होणार आणि तो काय कसे कसे करणार? आणि बहुतेक त्याच्या मनात पण हेच प्रश्न येणे चालू होते कारण हे आमचे दोघांचे पहिले सेक्स होते आणि मग तो मला एका हॉटेल मध्ये घेऊन गेला, तिथे भाड्याने रूम मिळतात. मग तो मला म्हाणाला कि त्याला त्याच्या एका मित्राने ही जागा सांगितली होती. मग त्याने मला तिथे जायच्या आधी माझ्या तोंडा वर स्कार्फ घालायला सांगितले आणि मग आम्ही तिथे पोचलो तर पहिले कि तिथे खूप गाड्या उभ्या होत्या आणि एक माणूस तिथे डायरी घेऊन बसला होता.

मग राज ने माझ्या कडून माझे आयडी कार्ड घेतले आणि मग तो त्या माणसा कडे गेला ज्या च्या कडे डायरी होती. मग त्या माणसाने डायरी मध्ये काही तरी एन्ट्री केली आणि मग दुसरा माणूस आम्हाला एका रूम पर्यंत घेऊन गेला आणि तो माणूस त्याच्या बरोबर दोन टोवेल, पाणीची बॉटल आणि साबण घेऊन आला होता. आम्ही जसे रूम मध्ये गेलो तसे राज ने त्या माणसाला म्हणले कि दोन तास आणि मग राज ने त्याला काही पैसे दिले आणि मग तो माणूस निघून गेला आणि मग त्याने पटकन उठून दरवाजा बंद करून टाकला.

आता माझ्या मनात खूप जोराने हलचल होऊ लागली होती. तो रूम थोडा लहान होता आणि तिथे एक चांगला बेड होता आणि बरोबर बेड च्या समोर एक मोठा आरसा होता आणि मग त्या आरशा मध्ये बेड पूर्ण दिसत होता आणि तिथे एक खुर्ची पण ठेवलेली होती. मग मी काही वेळ बसले आणि मग मी वोश रूम मध्ये गेले आणि माझा स्कार्फ काढून टाकला आणि मी बेड वर जाऊन बसले. मी बाहेर आल्या वर तो वोश रूम मध्ये गेला. मी अजून पण हाच विचार करत होते कि आता काय होणार? राज वोश रूम मधून बाहेर आला आणि सरळ माझ्या समोर खुर्ची वर येऊन बसला आणि मग आम्ही दोघे तिथे इकड तिकड चे बोलू लागलो. मगदहा मिनिटे बोलून झाल्या वर माझ्या चेहर्या कडे पाहून राज मला म्हणाला कि असे काय विचार करीत आहेस?

मी : नाही, काही नाही.

तो : नाही . तुझ्या मनात काही तरी जरूर चालू आहे आणि तू तोच विचार करीत आहेस?

मी : नाही बास असेच.

मग असे म्हणून तो माझ्या खूप जवळ आला आणि त्याने माझा पाय सरळ केला. मग त्याने एवढे केले आणि मग मी खूप घाबरले कि आता काय होणार? मग तो बेड वर झोपला आणि त्याचे डोके माझ्या मांडी वर ठेवून माझ्या कडे तोंड करून मला पाहू लागला होता. मला खूप चांगले वाटत होते कि त्याने एकदम काही चालू करून टाकले नाही. मग मी माझा हात त्याच्या केसात फिरवत होते, मी त्याला सतत पाहत होते आणि तो पण मला पाहत होता. मग मी हळूच माझे डोके खाली केले आणि त्याला कीस केली आणि मग मी वर झाले.

मग त्याने माझे डोके खाली केले आणि तो मला कीस करू लागला. आम्ही असेच खूप वेळ कीस केली. आता तो उठला आणि त्याने लाईट बंद केली आणि मग तो हळूच येऊन बेड वर झोपला. मी तेव्हा शर्ट घातली होती आणि मग तो एक एक करून माझ्या शर्ट चे बटन उघडू लागला. माझी सर्व बटने उघडून त्याने मला जरा उठवले आणि माझी पूर्ण शर्ट काढून टाकली आणि मग मागून माझ्या ब्रा ची हुक पण उघडून टाकली आणि मग माझी ब्रा पण पूर्ण काढून टाकली.

तो माझे बुब्स पाहू लागला नी मग त्याने हळूच माझा एक बुब्स त्याच्या तोंडात घेतला आणि त्याला तो चोकू लागला.

मी पहिले कि त्याचा हात माझ्या पेंटी वरून माझ्या पुच्ची वर फिरत होता, पण मी तेव्हा माझे डोळे बंद ठेवले आणि काही वेळाने त्याची हिम्मत आणि जोश दोन्ही वाढले आणि त्याने माझी पेंटी एका बाजूने थोडी वर केली आणि तो त्याची बोटे माझ्या पुच्ची वर वर खाली फिरवू लागला मी पण गप्प राहिले कारण मला त्याच्या हाताने मला  हात लावणे खूप आवडत होते.

मला खूप मजा येत होती म्हणून मी तसेच पडून राहिली आणि मजे घेत राहिली. मग त्यने दुसऱ्या हाताने ती चादर बाजूला केली आणि मला घुरून पाहू लागला. मला पाहून तो आता गरम जाला होता आणि त्याने एक हाताने माझी पेंटी पूर्ण खाली सरकवली आणि मग तो हळू हळू त्याच्या एका बोटाने माझी पुच्ची कुरवाळू लागला. तेव्हा अचानक त्याचा एक हात माझ्या बॉल वर आला आणि तो माझे बॉल दाबू लागला. तो मला हात फिरवू लागला आणि माझ्या बॉल ला जोर जोराने दाबू लागला. त्याने असे काही वेळ केले आणि त्याला खूप मजा येत होती.

मला खूप लाज वाटत होती पण मी काही बोलले नाही आणि त्याने माझा एक बॉल हाताने जोराने दाबायला आणि घसयला सुरुवात केली आणि मग काही वेळ असे करून मग त्याने त्यच्या ओठाने माझी निपल चोकायला सुरुवात केली आणि हळू हळू माझ्या पुच्ची मध्ये त्याचे एक बोट घातले आणि त्याला घासू लागला. त्याने त्याचे बोट आत बाहेर करून मला जवायला सुरुवत केली आणि मला खूप मजा येऊ लागली. मी अह्हह उम्म करू लागले आणि मग मी त्याच्या पेंट मधून एका हाताने लंड बाहेर काढला आणि त्याला कुरवाळू लागले तर त्याने मला एकटक नजरेने पहिले आणि मग जोराने माझ्या बॉल वर चावा घेतला आणि त्यामुळे मी खूप जोराने ओरडले आईईई ओह्ह्ह्ह.

आता त्याने माझा दुसरा बॉल जोराने दाबायला सुरुवात केली आणि माझ्या पुच्चीत त्याचे बोट एक इंच आत केली आणि आता माझ्या पुच्चीत त्याचे बॉल ३ इंच आत घुसले होते आणि मला खूप त्रास होऊ लागला होता आणि मला खूप दुखत होते. मला त्रास होत असलेला पाहून त्याने त्याची स्पीड कमी केली आणि मग अचानक काही वेळाने त्याने एक झटका दिला आणि त्याचे पूर्ण बोट आत घातले आणि मी खूप जोराने ओरडले आणि त्रास झाल्याने धडपडू लागले.

मग त्याने मला पटकन कीस करून माझा आवाज बाहेर येण्या पासून थांबवला आणि मला हळू हळू मजा येऊ लागली आणि मी पण अह्हह उम्म्म्म येस्स आवाज करू लागले आणि त्यामुळे त्याला अजून जोश आला आणि मग त्याने अचानक त्याची दोन बोटे माझ्या पुच्ची मध्ये घातली. पण मित्रांनो मी वर्जिन असल्याने बोट एक इंच आत गेले पण तो ते बोट हळू हळू आत बाहेर करत राहिला. मी त्याला सांगितले कि नवीन मला खूप त्रास होतो आहे थोडा हळू कर.

मग मी  त्याचा लंड हातात घेतला आणि खाली बसली आणि त्याला बेड वर बसवले मग मी  त्याचा लंड चोकू लागली, मी म्हणाली तुझा लंड खूप गोड आहे रे आणि तो हसू लागला. मग मी लंड जोराने चोकू लागली आणि मग ५ मिनिटांनी त्याचे वीर्य निघाले आणि त्याने सर्व वीर्य माझ्या तोंडात सोडले.  मग मी त्याच्या समोर एकदम नागडी होते, मग मी म्हणाली तू आता माझी पुच्ची चाट आणि माझी इच्छा पूर्ण कर.

तो  माझ्या  वर तुटून पडला आणि वेड्या सारखा  पुच्चीला चाटू लागला आणि त्याच्या  दोन्ही हातांनी माझे बॉल पण दाबू लागला. तर मी सरळ सातव्या आकाशात पोचली आणि खूप सेक्सी आवाज काढू लागली उछ्ह उम्म्म्म येस्स्स उस्स्स्स अह्ह्छ्ह ओह्छ्ह्ह जाआआआआआआआनु.

त्याने  माझी खूप वेळपर्यंत  जिभेने जवाजवी केली आणि मग काही वेळाने आम्ही दोघे 69 मध्ये येऊन दोघांची तहान भागवली. मग तो माझ्या पुच्ची च्या दाण्याला जिभेने चाटू लागला आणि मी त्याचे डोके पकडून पुच्ची वर दाबू लागली, पहिल्यांदा कोणी माझी पुच्ची चाटत होते. मी ओरडत होते ओह्छ्ह्ह उम्म्म्मम येस्स्स्सस आणि तो पूर्ण जोशाने माझी पुच्ची चाटत होता. मी अचानक डोके जोरात दाबले आणि सर्व रस सोडला आणि तो पिऊन गेला आणि परत मला कीस करू लागलो. मी म्हणाली कि तू मला आज खूप खुश केलेस आणि मी तुला खूप प्रेम करते. मग त्याने बोट माझ्या पुच्चीत घातले आणि आत बाहेर करू लागला आणि मी जोरात ओरडू लागली अआछ्छ्ह उम्म्म्म ओह्छ्छह्ह येस्स्सस्स्स बेबीईई डार्लिंग तू मस्त  आहेस मग मी परत एकदा पाणी सोडले.  मग मी लंड पकडला आणि पुच्ची जवळ नेला आणि आत टाकायला सांगितले.

त्याने लंड पटकन माझ्या पुच्चीत घुसवला, एका झटक्यात लंड अर्धा आत घुसला. मला  दुखल्याने मी  एकदम ओरडली आआईईई मेले मीईईइ जरा हळू टाक ना. मग तो हळू हळू ठोकू लागला. आता मला मजा येऊ लागली आणि मी त्याला ओठा वर जोराने कीस करू लागली. मी त्यचा जोश वाढवू लागली, तो जोर जोराने लंड आत बाहेर करू लागला. मला पण मजा येऊ लागली आह्ह ओह्ह्ह ऊईईई

मी  मादक आवाज तोंडातून काढत होती राजा जोरात ठोक मला ठोक मला आज माझी पुच्ची ठोकून फाडून टाक राजा येस्स्स्ससू उम्म्म्मम उफ्फफ्फ्फ्फ

मी  खालून माझी गांड जोराने उडवू लागली आणि तो  माझे बॉल जोराने घासू लागला आणि जोराने ठोकू लागला. काही वेळाने आम्ही आसन बदलले आणि त्याने मला उलटे केले. मग त्याने मागे जाऊन लंड माझ्या पुच्चीत टाकला आणि माझे बॉल दाबत जोर जोराने ठोकाठोकी चालू केली. मी  म्हणाली –वाह माझ्या राजा खूप मजा येत आहे टाक पूर्ण आत असेच ठोक मला त्याने  पण स्पीड वाढवली. फच फच फच फच आवाजाने बेडरूम भरला.

काही वेळाने मी म्हणाली राजा आता मी सोडणार आहे मला जव जोराने आह्छ्ह उम्म्म्म उफ्फ्फ्फ येस्स  उम्म्म येस्स आआआईईई ग्गग्ग. माझे बॉल जोर जोराने हलत होते. त्याने माझी कमर पकडली आणि काही वेळ जोराने ठोके देऊन माझी पुच्ची वीर्याने भरली.

मी म्हणाली वाहः राजा आज तू माझ्या पुच्चीत अमृत वर्षा करून माझ्या पुच्चीची आग शांत केली. मी  त्याला मिठी मारली आणि जोर जोराने कीस करु लागली.

मग मी माझे सर्व स्वच्छ करण्या साठी वोश रूम मध्ये गेले आणि सर्व साफ केले आणि मग मी परत बाहेर आले आणि बेड वर जाऊन त्याला एक हग केली आणि मग त्याने मला पकडून माझ्या गाला वर कीस केली आणि मग आम्ही काही वेळ असेच पडून राहिलो आणि मग आम्ही उठलो आणि आमचे कपडे घालायला सुरुवात केली आणि मग आम्ही एक एक करून आमचे सर्व कपडे घातले आणि मग काही वेळाने आम्ही तिथून निघायची तयारी करू लागलो तेव्हा राज माझ्या जवळ आला आणि मला म्हणाला आई लव यु बेबी आणि त्याने मला एक हग केले आणि मग तो म्हणाला कि मी तुला खूप प्रेम करतो माजी जान, आज चा दिवस मी कधी पण विसरू शकणार नाही आहे, तुला खूप खूप धन्यवाद कि तू माझ्या बरोबर संभोग करायला तयार झालीस. मग मी पण त्याचे डोके मागून पकडून जोराने कीस केली आणि त्याचे ओठ माझ्या तोंडात घेऊन खूप चोकले आणि मग म्हणाले कि तू खूप चांगला आहेस आणि मग आम्ही दोघे तिथून बाहेर आलो. मित्रानो मी माझ्या घरी येऊन त्या रात्री माझ्या त्या पहिल्या जवाजवी ला आठवत राहिले आणि मनात खूप खुश झाले.