मित्राच्या मावशीला जवले

हेलो मित्रानो माझे नाव राज शाह आहे आणि मी गुजरात अहमदाबाद चा राहणारा आहे आणि मी आज जी गोष्ट तुमच्या साठी घेऊन आलो आहे ती एकदम खरी खुरी गोष्ट आहे आणि ती माझी स्वतः ची आहे. मित्रांनो माझ्या फेमिली मध्ये माझी आई, पप्पा आणि माझा एक भाऊ आहे आणि ही गोष्ट माझी आणि माझ्या एक चांगल्या मित्रा च्या मावशी ची आहे आणि त्या मावशी चे नाव दिव्या आहे.

मित्रानो दिव्याचे वय २८ वर्षे होते आणि तिला एक ४ वर्षाचा मुलगा पण होता. तिचा पती एका प्रायवेट कंपनी मध्ये नोकरी करीत होता आणि त्याचे चक्कर त्यच्या ऑफिस च्या एका मुली बरोबर चालू होते आणि त्यामुळे तो दिव्या मावशी ची जास्त काळजी ठेवत नव्हता आणि तो त्याच्या मुला ची पण काही काळजी करीत नव्हता. आणि एवढे कमी असेल म्हणून त्याने दिव्या मावशी ला हात लावला होता त्या गोष्टी ला  ७ महिने जाले होते, आणि मग मित्रांनो दिव्या पण शेवटी एक स्त्री होती आणि मग ती सेक्स शिवाय कशी काय राहू शकत होती? पण तीने अजून पर्यंत तिची मर्यादा सोडली नव्हती, आणि मग एक दिवस अचानक तिचा पती घरी आला आणि तिने दिव्या मावशी ला सांगून टाकले कि तो लवकरच तिला तलाक देऊन टाकणार आहे.

आणि मग दिव्या मावशी त्याच्या तोंडून हे ऐकून एकदम वेड्या सारखी जाली होती आणि मग तिने तिच्या बहिणीला म्हणजे विजय च्या आई स्मिता आंटी ला फोन केला आणि सर्व खरी गोष्ट तिला सांगितली. मग स्मिता आंटी आणि अंकल लगेच दिव्या च्या घरी गेले. ती बडोदा ला राहत होती आणि मग स्मिता आणि अंकल ने दिव्या मावशी च्या पती ला खूप काही समजावले पण तो काही पण ऐकायला तयार नव्हता आणि मग शेवटी दिव्या मावशी, स्मिता आंटी आणि तिचा नवरा त्यच्या मुलाला घेऊन स्मिता आंटी च्या घरी आले. दिव्या मावशी चे आता स्मिता आंटी ला सोडून या जगात कोणी नव्हते.

मित्रांनो आता मी तुम्हाला विजय विषयी सांगतो. मी आणि विजय १२ वी पासून बरोबर आहोत आणि आम्ही खूप चांगले मित्र आहोत. विजय च्या घरा मध्ये त्याचे आई वडील तो आणि एक बहिण आहे जी आता सासरी असते. विजय च्या वडिलांचा कापडाचा होलसेल बिजनेस आहे आणि विजय पण त्यांच्या बरोबर काम करतो. मित्रांनो विजय चे आई आणि वडील मला त्यांच्या मुला सारखे समजत होते आणि त्यामुळे मी त्यांच्या घर च्या मनसा सारखा होतो आणि त्या सर्वांना माझ्या वर खूप विश्वास आहे.

मित्रांनो दिव्या मावशी आल्या वर स्मिता आंटी ने माझि ओळख पहिल्या वेळी तिच्या बरोबर करून दिली आणि मला दिव्या चे सर्व प्रोब्लेम पण मला सांगितले. आणि मग मी तिला विश्वास दिला कि देवावर भरोसा ठेवा आणि काही दिवसांनी सर्व काही ठीक होऊन जाईल. मग दोन महिने तर असेच निघून गेले आणि आता दिव्या मावशी माझ्या बरोबर एक मित्रा सारखी बनली होती, पण ती नेहमी खूप उदास दिसत होतीं आणि कधी पण रडत राहायची आणि त्यामुळे स्मिता आंटी पण खूप टेन्शन मध्ये राहायची. मग मला एक दिवस विजय चा कॉल आला आणि त्याने मला सांगितले कि माझ्या घरी ये, आणि मग मी तेव्हा त्यच्या घरी गेलो. तेव्हा विजय ने मला सांगितले कि तू माझ्या बरोबर माझ्या बिजनेस च्या कामा साठी मुंबई ला येशील का?

मग मी त्यला म्हणालो कि नाही मला खूप काम आहे, त्यामुळे मी तुझ्या बरोबर येऊ शकत नाही. मग विजय मला म्हणाला कि माझे वडील पण चार दिवस दिल्ली ला जाणार आहेत आणि विजय पण तीन दिवस मुंबईला जाणार आहे आणि म्हणून त्याने मला सांगितले तू माझ्या घर चे लक्ष ठेव.

मित्रांनो माझे आणि विजय चे घर काही जास्त दूर नव्हते आणि म्हणून मी त्याला म्हणालो कि काही हरकत नाही तुम्ही दोघे आरामात जा आणि मी तुमच्या घर चे लक्ष ठेवतो आणि मग मी आंटी पण सांगितले कि तुम्हाला काही पण काम असेल तर तुम्ही मला केव्हा पण फोन करा आणि मी येईन आणि अजिबात काळजी करू नका. मग दुसऱ्या दिवशी सकाळी अंकल दिल्ली ला गेले आणि संध्या काळी विजय मुंबई ला गेला. मग त्याच संध्या काळी ७ वाजता मला स्मिता आंटी चा फोन आला आणि मला मेडिकल मधून एक औषध आणि मालिश करायला एक तेल घेऊन यायला सांगितले आणि मग मी ती घेऊन त्यांच्या घरो गेलो तेव्हा तिने मला सांगितले कि तू आज रात्री चे जेवण आमच्या घरी करून घे आणि आपण बरोबर बसून जेवण करू.

मग मी तिला म्हणालो कि ठीक आहे आणि मग मी रात्री ९ वाजता तिच्या घरी जेवण करायला पोचलो आधी आम्ही सर्वांनी एकत्र बसून जेवण केले, पण तेव्हा मला दिव्या मावशी तीथे दिसत नव्हती तर मी आंटी ला विचारले कि मावशी कोठे आहे? तर आंटी ने मला सांगितले कि तिची तब्येत खूप खराब आहे आणि ती आता तिच्या रूम मध्ये आहे. मग मी तिला म्हणालो कि मग चला तिच्या रूम मध्ये आपण तिला एखादे औषध देऊ.

मग आंटी ने मला सांगितले कि तिला कोणत्याही औषधाची गरज नाही आहे आणि तुला ते सर्व काही समजणार नाही. मित्रांनो मला खरेच काही समजले नाही आणि मी दिव्या च्या रूम मध्ये गेलो आणि मी तिथे जाऊन पहिले कि ती तिच्या मुला ला झोपवत होती आणि खूप रडत होती आणि ती खूप उदास दिसत होती. मग तिने माझ्या कडे पहिले आणि ती जास्त जोराने रडू लागली आणि मला ते सर्व पाहवले नाही. मग मी परात होल मध्ये आंटी कडे आलो आणि मग मी आंटी ला विचारले कि तिला नक्की काय झाले आहे? तर ती म्हणाली कि दिव्या च्या पती ने तिला तलाक दिला आहे. मित्रांनो तिच्या र्तोंदाने हे ऐकून मला पण खूप दुख झाले आणि मी पहिले कि आंटी पण माझ्या बरोबर बोलत बोलत रडू लागली होती.

मग मी आंटी च्या खांद्या वर हात ठेवला आणि तिला म्हणालो कि सर्व काही ठीक होईल. आणि मग ती म्हणाली कि हो आता लवकर एक चांगला माणूस पाहून दिव्या चे लग्न करून टाकावे लागणार आहे, कारण एका एकट्या बाईला खूप त्रास होतो. आणि मग मी पण तिचे ऐकून माझे डोके हो म्हणत हलवले आणि मग मी काही वेळाने आंटी ला म्हणले कि आता मी माझी घरी जातो आहे आणि तुम्हाला काही काम असेल तर मला कधीही फोन करा.

मग आंटी मला म्हणाली कि मला तुझ्या बरोबर खूप महत्वाचे बोलायचे आहे. मग मी म्हणालो कि हो बोला ना. मग ती म्हणाली कि आधी तू रूम मध्ये चल आणि मग आम्ही रूम मध्ये गेलो. आता आंटी ने मला सांगितले कि तू दिव्या ची थोडी मदत करशील का? आणि असे होऊ शकते कि तू थोडी मदत केलीस तर तिला खूप आनंद होईल. आणि मग मी तिला सांगितले कि हो आणि मी दिव्या च्या आनंदा साठी काही पण करायला तयार आहे. मग तिने मला सांगितले कि आधी तू मला वचन दे आणि मग मी तिला वचन दिले.

मग आंटी मला म्हणाली कि तू दिव्या बरोबर सेक्स करशील का? आणि मी तिच्या तोंडातून हे ऐकून एकदम चकित झालो आणि मला तर जणू शरीरात करंट लागला होता. मी काही वेळ तर काही बोललो नाही आणि एका ठिकाणी उभा राहिलो. मग मी तिला म्हणालो कि आंटी तुम्ही हे काय बोलता आहात? दिव्या माझ्या मावशी सारखी आहे आणि मी तुमच्या घर च्या सदस्या सारखा आहे आणि असे कधी पण होऊ शकत नाही.

मग आंटी  म्हणाली कि बघ बेटा स्त्री जी असते ना ती कोणत्याही परिस्थिती मध्ये राहू शकते पण ती सेक्स शिवाय राहू शकत नाही. आणि तुला माहित नाही कि दिव्या च्या पतीने तिला मागचे ९ महीने जाले हात पण लावला नाहीं आणि आता तर तिचा तलाक झाला आहे आणि आता तुच सांग कि तिने आता काय करावे? आणि मग सेक्स करायच्या इच्छेने तिने कोणत्या चुकी च्या माणसा बरोबर शारीरिक संबंध ठेवले तर खूप मोठी अडचण येऊ शकते आणि त्यामुळे तिची खूप बदनामी पण होईल आणि तिचे लग्न करणे अवघड होईल. आणि म्हणून बेटा माझ्या नजरेत तुझ्या पेक्षा जास्त विश्वासू माणूस कोणी नाही आणि तू माझे इतके पण काम करणार नाहीस? तेव्हा दिव्य पण शेजारी बसली होती आणि रडत होती आणि आंटी  च्या डोळ्यात पण अश्रू होते. मी विचार करीत होतो कि काय करू काय उत्तर देऊ तिला. दिव्या खूप रडत होती तिचे शरीर सामान्य होते आणि तिचे बॉल पण जास्त मोठे नव्हते आणि ती एक सादी सरळ स्त्री होती.

मग मी दिव्या कडे पहिले आणि तिला सांगितले कि तुम्ही प्लीज आता रडायचे बंद करा मी विचार करतो. मग स्मिता आंटी  म्हणाली कि दिव्या जास्त सुंदर नाही आणि त्यामुळे तुला बहुतेक पसंत नाही आणि ती थोडी सिम्पल पण राहाते. मग मी तिला लगेच म्हणालो कि असे काही नाही आहे, हे सर्व करणे खूप चुकीचे आहे आणि जर ही गोष्ट विजय आणि अंकल ला समजली तर काय होईल आमची मैत्री संपेल आणि काही जास्त प्रोब्लेम झाला तर? मग आंटी ने मला वचन दिले आणि म्हणाली कि ही गोष्ट कधी ही कोणाला समजणार नाही.

मग मी तिला म्हणालो कि मी थोडा वेळ विचार करतो आणि मग तुम्हाला या गोष्टीचे उत्तर देतो. मग ती म्हणाली कि ठीक आहे बेटा आणि मग मी माझ्या घरी जाण्या साठी निघालो. मग मी जाताना सर्व रस्ता हाच विचार करीत राहिलो कि मी काय करू मला काही समजत नाही आहे आणि तिला काय उत्तर देऊ. मी आज पर्यंत दिव्या ला अशा नजरेने पहिले नव्हते पण आता आंटी  चे ऐकून आता माझे मन पण सेक्स करायची इच्छा करत होते. मित्रांनो मी आज पर्यंत फक्त दोन वेळा एक कॉल गर्ल बरोबर सेक्स केले होते. मग मी घरी पोचून फ्रेश झालो आणि मी माझ्या रूम मध्ये येऊन नाईट ड्रेस घालत होतो आणि तेव्हा अचानक आंटी  चा कॉल आला आणि तिने मला सांगितले कि तिला माझ्या आई बरोबर बोलायचे आहे आणि मग मी माझा फोन माझ्या आईला देऊन टाकला.

मग आंटी  ने आईला सांगितले कि तुम्ही प्लीज राज ला तीन दिवस झोपायला माझ्या घरी पाठवून द्या ना कारण विजय आणि त्यचे पप्पा दोघे त्यांच्या कामाने बाहेर गेले आहेत आणि ते निघून गेल्या वर आता घर मध्ये आम्ही दोघी एकट्या आहोत आणि आम्हाला एकटे खूप भीती वाटते आणि जर राज आमच्या बरोबर असेल तर आम्हाला थोडी भीती कमी होईल.

मग आईने आंटी  ला सांगितल कि ठीक आहे मी आता त्याला सांगते आणि इतके सांगून तिने कॉल कट करून टाकला आणि मग आईच्या सांगण्या वरून मी माझी नाईट ड्रेस आणि जीन्स आणि शर्ट घेतला आणि मग मी आंटी  च्या घरी पोचलो. तेव्हा रात्री चे १२ वाजले होते. मग आंटी  ने मला सांगितले कि तू विजय च्या रूम मध्ये जाऊन झोप आणि मग मी त्यच्या रूम मध्ये आलो आणि माझा नाईट ड्रेस घालू लागलो. आणि मग मी होल मध्ये आलो तेव्हा आंटी  टीवी पाहत होती. मी तिला विचरले कि तुम्ही अजून माझ्या वर नाराज आहात का? तर ती मला म्हणाली कि नाही बेटा मी तुझ्या पासून अजिबात नाराज नाही आहे मला तर फक्त थोडी दिव्या ची काळजी आहे ना म्हणून.

मग मी तिला म्हणालो कि सर्व ठीक होऊन जाईल. आंटी  मी विचार करीत होतो कि एखाद्या कॉल गर्ल बरोबर सेक्स करण्या पेक्षा चांगले आहे ना कि मी दिव्या बरोबर सेक्स करावे. कारण कॉल गर्ल बरोबर सेक्स केले आणि कोणी पहिले आणि पकडले तर खूप बदनामी होईल आणि या पेक्षा चांगले आहे कि त्यामुळे दिव्या ची सेक्स ची भूक पण शांत होईल. मग मी पहिले कि त्या वेळी स्मिता आंटी  खूप उदास होती आणि तिच्या डोळ्यातून अश्रू पण येत होते. मग मी तिचे अश्रू साफ केले आणि मग मी तिला म्हणालो कि ठीक आहे मी तयार आहे. मग आंटी  थोडी हसली आणि तिने माझ्या कडून कोणाला काही न सांगायचे वचन घेतले. मग मी तिला हो म्हणालो कि ती लगेच उठून दिव्या च्या रूम मध्ये निघून गेली आणि मग काही १० मिनिटाने बाहेर आली आणि मग तिने दिव्या ला सांगितले कि तू विजय च्या रूम मध्ये जा आणि मग तिने मला एक तेलाची बाटली दिली आणि ती मला म्हणाली कि तू थोडे तिचे लक्ष ठेव, दिव्या ने बहुतेक ९ महिने झाले सेक्स केले नही आहे.

मित्रानो मी समजलो आणि रूम मध्ये गेलो आणि आता मला पण सेक्स करायचा होता म्हणून मी रूम आत जाऊन बंद केला आणि मी तेव्हा पहिले कि दिव्या बेड वर बसून लाजत होती आणि ती थोडी खुश पण होती. मी बाथरूम मध्ये पाणी चेक केले आणि दिव्या जवळ जाऊन बसलो आणि मी विचार करीत होतो कि कसे सुरु करू? मग मला दिव्या म्हणाली कि तू दमला असलास तर मी तुझ्या हाता पायाला मालिश करून देते. तर मी तिला नाही म्हणालो आणि मग म्हणालो कि ठीक आहे आणि मग मी मनातल्या मनात ठरवले होते कि मी आता अजिबात लाजणार नाही आणि मी पटकन माझि नाईट ड्रेस काढून टाकली आणि मी बेडवर झोपलो.

मग दिव्या मला हाता वर मालिश करायला थोडी वाकली तर मी तिचा हात पकडला आणि तिला झोपवले. मी पण तिच्या जवळ झोपून तिला कीस करू लागलो आणि तिच्या गोऱ्या शरीराला चोकू लागलो. तिने तिचे डोळे बंद केले आणि माझे हात तिच्या शरीरावर फिरू लागले.

मित्रांनो मला तिच्या बॉलच्या मधली चीर वेडा करत होती. मग मी तिच्या ब्लाउजचे हुक उघडले आणि ब्राला बॉलच्या बर केले. मी ते तिचे सेक्सी बॉल दाबू लागलो घासू लागलो. आता तिचे श्वास वाढले होते. थोडा वेळ मी तिचे बॉल चोकले, दाबले, घासले. तिनेही तिची ब्रा आणि ब्लाउज काढून टाकली, ती माझ्या समोर पेटीकोट मध्ये होती.

मी पुन्हा एकदा त्याच्या बाजूला झोपी गेलो आणि तिच्या वर हल्ला केला. आता मी देसी स्टाईल मध्ये तिचे पूर्ण शरीर चाटत होतो. मग मी तिच्या पेटीकोटची दोरी उघडली आणि तिने ते काढले. आता ती हिरव्या रंगाच्या जाळीदार पेंटी मध्ये होती. मी माझा हात सरळ तिच्या पेंटीमध्ये टाकला आणि तिच्या गरम पुच्ची ला हात लावला. मित्रांनो मी पहिल्यांदा कोणाच्या पुच्चीला स्पर्श केला होता. तिची पुच्ची आगी सारखी गरम आणि ओली झाली होती. आणि तिची पेंटी पण बाहेरून ओली झाली होती. मी माझ्या एक हाताची दोन बोटे तिच्या पुच्चीत टाकली आणि ती हळूच ओरडली.

माझा हात तिच्या पेंटी मध्ये तिची पुच्ची घासत होता. आणि मी तिच्या शरीराला चोकत होतो. आता मी तिची पेंटी काढून गुडघ्या पर्यंत खाली केली आणि मी माझी अंडरवियर पण खाली केली आणि मी तिच्या वर चढलो. तिने लगेच दोन्ही पाय पसरले आणि तिच्या पुच्चीला माझ्या लंडच्या स्वागता साठी उघडली आणि मी माझा लंड एक जटक्यात तिच्या पुच्चीत पूर्ण आत टाकला आणि तिला धक्के देऊ लागलो. तिने मला आधीच जोराने पकडले होते आणि थोड्या वेळाने माजी जवण्याची स्पीड वाढली होती आणि माझा श्वास पण वाढला होता. जेव्हा माझी स्पीड जनावरा सारखी वाढली तेव्हा ती पण व्याकूळ होऊन ओरडू लागली.

आता आमचे शरीर एकमेकावर घासत होते. तिचे बॉल आमच्या दोघां मध्ये दाबले जात होते. मला तिचे बोल माझ्या छातीला लागल्या वर वेगळाच अनुभव होत होता. आता काही वेळाने मला सुद्धा थोडा त्रास होऊ लागला होता, पण मी जोश मध्ये तिला जोर जोराने ठोके देऊन जवत होतो आणि ती प्रत्येक ठोक्यात ओरडत होती आणि मधून त्रासाने आआः आआआ आऐईइ करत होती.

मग काही वेळाने तिच्या पुच्ची तून पाणी बाहेर येत होते आणि माझा लंड पण ओला झाला होता. ती मला तिच्या दोन्ही पायांच्या मध्ये दाबत होती आणि १५-२० मिनिटाने माझ्या लंडाने गरम गरम वीर्य बाहेर टाकले. ते मी तिच्या पुच्चीमध्ये ४-५  झटक्यात आतच सोडले आणि मी लंडाला पुच्ची तून बाहेर काढले आणि तिच्या जवळ झोपलो. आम्ही दोघे जोराने श्वास घेत होतो मी आता माझी अंडरवियर वर केली होती आणि माझा लंड पण शांत झाला होता आणि तिनेही तिची पेंटी वर केली. आम्ही एकमेकाकडे पाहत होतो आणि हसत होतो.

काही वेळ तिचे सौंदर्य पाहून मी माझे तोंड पुच्चीला लावले. तिच्या पुच्चीच्या पाण्याचा स्वाद खारट होता, तिच्या पुच्ची वर तोंड लावताच मला नशा चढू लागली, मी तर डोळे बंद करून तिला चोकतच राहिलो.

आता तिला सहन होत नव्हते.. .आता ती माझे डोके धरून पुच्ची वर दाबत होती. तिने मला सांगितले कि मला काही तरी होते आहे. आणि ती कडक होऊ लागली आणि तिने एक मोठी पिचकारी माझ्या तोंडावर सोडली.

मी पूर्ण मंत्रमुग्ध झालो आणि माझा लंड एकदम लोखंडासारखा ताठून उभा झालेला होता.

तिने जसे चड्डी काढून टाकली तसे तिचे तोंड उघडेच्या उघडे राहिले, माझा ७ इंच लंड तिच्या समोर नाचत होता.

मी तिला लंड तोंडात घ्यायला सांगितले … ती थोडा विचार करून तोंडात घ्यायला तयार झाली. आता आम्ही 69 पोजिशन मध्ये आलो. ती माझा लंड प्रेमाने चोकत होती आणि मी तिची पुच्ची चाटत होतो.

मग ती लंड जोराने चोकू लागली तर मी तिला म्हणाली कि हळू मला दुखत आहे. तर ती म्हणाली कि काही नवीन शिकायला मेहनत करावी लागते आणि मग ५ मिनिटांनी माझे वीर्य निघाले आणि मी सर्व वीर्य तिच्या तोंडात सोडले. ती माझ्या समोर एकदम नागडी होती, काय मस्त फिगर होते तिचे, आणि तिची पुच्ची तर काय सांगू. मग ती म्हणाली तू आता माझी पुच्ची. मी तिच्या वर तुटून पडलो आणि वेड्या सारखा तिच्या पुच्चीला चाटू लागलो आणि माझ्या दोन्ही हातांनी तिचे बॉल पण दाबू लागलो. तर ती सरळ सातव्या आकाशात पोचली आणि खूप सेक्सी आवाज काढू लागली उछ्ह उम्म्म्म येस्स्स उस्स्स्स अह्ह्छ्ह ओह्छ्ह्ह जाआआआआआआआनु.

मी तिची खूप वेळपर्यंत माझ्या जिभेने जवाजवी केली आणि मग काही वेळाने आम्ही दोघे 69 मध्ये येऊन दोघांची तहान भागवली. मग मी तिच्या पुच्ची च्या दाण्याला जिभेने चाटू लागलो आणि ती माझे डोके पकडून पुच्ची वर दाबू लागली, जणू पहिल्यांदा कोणी तिची पुच्ची चाटत होते. ती ओरडत होती ओह्छ्ह्ह उम्म्म्मम येस्स्स्सस आणि मी पूर्ण जोशाने तिची पुच्ची चाटत होतो. तिने अचानक माझे डोके जोरात दाबले आणि सर्व रस सोडला आणि मी तो पिऊन गेलो आणि परत तिला कीस करू लागलो. ती म्हणाली कि माझ्या नवर्याला हे पसंत नही पण तू मला आज खूप खुश केलेस आणि मी तुला खूप प्रेम करते. मग मी माझे बोट तिच्या पुच्चीत घातले आणि आत बाहेर करू लागलो आणि ती जोरात ओरडू लागली अआछ्छ्ह उम्म्म्म ओह्छ्छह्ह येस्स्सस्स्स बेबीईई डार्लिंग तू मस्त  आहेस मग तिने परत एकदा पाणी सोडले.

 

असे आम्ही १५ मिनिटे चोकत राहिलो. यावेळी मी एक वेळा आणि तिने २ वेळा पाणी सोडले होते, आणि मी तिचे पाणी पिऊन टाकले होते.

आता मी तिच्या पायांच्या मध्ये आलो आणि तिची पुच्ची कुरवाळू लागलो. मग मी माझे बोट तिच्या पुच्चीत घालयचा प्रयत्न करू लागलो आणि ती धडपडू लागली आणि मी तीला कसेतरी समजावून एक बोट आत टाकले. तिची पुच्ची खूप टाईट होती, मग मी हळू हळू बोट आत बाहेर करू लागलो.

तिला खूप मजा येत होती. मी खूप सारे थुक लावून लंड सेट केला आणि एक जोरदार धक्का मारला. ती इतकी जोराने ओरडली कि मी एकदम घाबरलो. माझा अर्धा लंड तिच्या पुच्चीत घुसला होता आणि ती रडत मला विनंती करू लागली कि  काढून टाक प्लीज मला खूप त्रास होतो आहे. पण मी आता कोठे काढणार होतो..

पण मी काही वेळ थांबून तिला कीस करू लागलो आणि तिचे मम्मे दाबू लागलो, असे केल्याने ती थोडी शांत झाली आणि मी परत एक धक्का  मारला पण या वेळी ती ओरडू शकली नाही कारण मी तिचे तोंड दाबून धरले होते. ती रडत होती. आता मी लंड आत बाहेर करायला सुरुवात केली. त्यामुळे तिला हळू हळू मजा येऊ लागली आणि ती मला साथ देऊ लागली.

अंदाजे १० मिनिट ठोकल्यावर तिने पाणी सोडले. पण मला अजून वेळ होता आणि मी जोर जोराने ठोके मारायला सुरुवात केली. ती आनंदाने ठोक मला ठोक प्लीज आणि जोराने ठोक मला उम्म्म ओह्छ्ह्ह येस्स्सस्स्स फक मी फक हार्ड येस्स्सस्स्स ओह्छ्छ्ह उम्म्म्मम जव मला जव जोरात असे म्हणू लागली. मग ५ मिनिटाने मी आणि ती दोघांनी पाणी सोडले आणि मी तीच्या पुच्चीत पाणी सोडले. मी तिच्या कमरे वर हात ठेवला आणि बोलू लागलो. काही वेळाने माझा लंड पुन्हा एकदा तिचे सेक्सही शरीर पाहून गरम झाला आणि मी तिला पुन्हा एकदा खाली घेऊन खूप वेळ जवले. ती खाली बसली होती आणि माझा लंड न थांबता सतत चोकत होती आणि मला खूप आनंद होत होता आणि माझ्या तोंडून बस स्स्स उम्म्मम्म्म ओह्छ्ह्ह बसस्स्स्सस्स्स्स आता असे आवाज निघू लागले होते पण तिने न थाबता माझा लंड त्यातून वीर्य निघे पर्यन्त चोकला आणि मला स्वर्गात नेले आणि मग माझे सर्व वीर्य पिऊन माझा लंड चाटून स्वच्छ केला आणि मी तिला झोपवून तिच्या शरीरावर मालिश केली आणि तिला खूप आनंद दिला. मग मी दमून आणि तिच्या शेजारी जाऊन झोपलो.

सकाळी मला जाग आली तर मी पहिले कि दहा वाजले होते आणि मी खूप दमलो होतो. माझे पूर्ण शरीर दुखू लागले  होते आणि मी सरळ उठून बाथ रूम मध्ये गेलो, फ्रेश झालो जॉगिंग ट्रेक आणि टी शर्ट घातली आणि मग मी जेव्हा होल मध्ये बाहेर आलो तेव्हा स्मिता आंटी  मला म्हणाली कि तू बस मी तुझ्या साठी नाश्ता बनवून देते.

मग मी विचरले कि दिव्या कोठे गेली. तर आंटी  म्हणाली कि ती तर किचन मध्ये काम करीत आहे मी पण किचन मध्ये गेलो आणि तिला मागून पकडले आणि तिचे बॉल दाबू लागलो ती नही म्हणू लागली पण मी तरी सुद्धा तिच्या ओठाला चोकु लागलो, ती माझ्या पासून दूर जाऊ लागली पण मी तिला जवळ ओढले आणि माझी बाहो मध्ये भरले आणि इतक्यात स्मिता आंटी  तिकडे आली आणि म्हणाली कि काय पूर्ण रात्र जावून पण तुझे पोट भरले नाही का? तर मी म्हणालो कि नाही मी अजून एक वेळा तिला ठोकणार आणि मग ऑफिस ला जाणार. मग दिव्या हे ऐकून लाजली. तर मग स्मिता मला म्हणाली कि हळू हळू कर जर ती काल रात्री सारखी ओरडली तर कोणी तरी ऐकेल आणि मग स्मिता आंटी  ने दिव्या ला म्हणाले कि तुझी  पुच्ची आता फाटणार आहे.

मग दिव्या लाजून बाहेर गेली, पण तेव्हा अचानक माझ्या ऑफिस मधून फोन आला कि काही जरुरी काम आहे. मी नाश्ता केला आणि पटकन ऑफिस ला गेलो. मित्रानो माझे मन ऑफिस मध्ये लागले नाही आणि मला सगळ्या ठिकाणी दिव्या ची पुच्ची आणि तिचे बॉल दिसत होते मी जसे काम संपवले आणि मग जेवण करून २:३० वाजता आंटी  च्या घरी गेलो आणि मी तिथे अजून पहिले कि स्मिता आंटी  टीवी पाहत बसली आहे आणि दिव्या एक पुस्तक वाचत होती. मग मला पाहून दिव्या हसली आणि मग मी तिला इशारा केला कि शेजारच्या रूम मध्ये ये तर ती रूम मध्ये आली.

मी तिला पकडून कीस करायला सुरुवात केली, तिने साडी घातली होती आणि मी तिची साडी वर केली आणि तिची पेंटी काढायला सांगितले तिने ती काढून टाकली आणि मी तिला बेडवर झोपवले आणि माझा लंड पुच्च्चीत टाकून तिला जवू लागलो आणि यावेळी ती ओरडत राहिली आणि मी गडबडीत दरवाजा बंद केला नव्हता आणि बाहेर थांबून स्मिता आंटी  हे सर्व पाहत होती, मग दिव्या जेव्हा जोरात ओरडली तेव्हा आंटी  म्हणाली कि पुच्चीत थोडे तेल लावून घे, कारण पुच्ची मध्ये अजिबात तेलकट पणा नाही आहे, पण मी काही ऐकले नाही आणि जोर जोराने धक्के मारू लागलो. आणि तिने ५ मिनिटात पाणी सोडले. आणि मग मी पण काही वेळाने पाणी सोडले आणि बाजूला झोपलो. तिने तिची ब्रा पेंटी घातली साडी सरळ केली आणि बाहेर निघून गेली. मग मी तिथेच एक तास आराम केला आणि मग ऑफिस साठी तयार झालो आणि मग निघून गेलो.