मित्राने माझ्या आईला बळजबरीने जवले

हेलो मित्रानो माझे नाव रणवीर आहे आणि मी गुजरात चा आहे. माझे वय १८ वर्षे आहे आणि माझ्या घर मध्ये तीन लोक राहत आहेत मी माझी आई आणि माझे पप्पा. माझे पप्पा चे नाव योगेश पटेल आहे आणि ते एक शेतकरी आहेत. आम्ही लोक राजकोट मध्ये राहतो आहे पण आमचे शेत खूप दूर एका गावात आहे आणि त्यामुळे माझे पप्पा जास्त करून तिथे असतात आणि घरी मी आणि माझी आई राहतो आहे.

माझ्या आई चे नाव टीना आहे आणि तिचे वय ३७ वर्षे आहे आणि ती दिसायला एकदम होट आणि सेक्सी आहे पण तिचा चेहरा पहिला कि ती वयाने लहान वाटते आहे. तिची उंची ५.५ फुट आहे आणि तिचे फिगर पाहून कोणा चाही लंड एकदम ताठतो आहे. तिचे फिगर ३६-३०-३८ आहे आणि तिचे बॉल तर ३६ चे मोठे मोठे आहेत आणि ती नेहमी साडी घालून असते आणि त्यामुळे तिचे बुब्स एका बाजूने एकदम मोठे दिसतात आणि ती जेव्हा चालते तेव्हा तिची मोठी गांड खूप इकडे तिकडे हलत असते कारण तिची गांड खूप मोठी आहे आणि मग सर्व आजू बाजू चे लोक तिची गांड पाहून खूप मजे घेत असतात आणि सर्व लोक तीला जवायला बघत असतात.

मित्रानो आता मी माझ्या गोष्टी वर येतो आणि ती खरी घटना आता मी तुम्हाला सांगतो आहे आणि त्यामध्ये माझ्या एक खूप चांगल्या मित्राने माझ्या समोर माझ्या आईला जवले आणि त्याने खूप मजा केली आणि मी तर फक्त पाहत उभा होतो आणि तो तिला जवून मजा घेत होता.

मित्रानो ही घटना काही एका महिन्या पूर्वीची आहे. मी १२ मध्ये शिकतो आहे आणि माझ्या वर्गा मध्ये माझा एक खूप चांगला मित्र आहे आणि त्याचे नाव अमन आहे. आणि तो दिसायला एकदम मजबूत बांध्या चा आहे आणि आम्ही दोघे तेव्हा खूप चांगले मित्र होतो आणि आमचे खूप चांगले जुळत होते. आम्ही नेहमी एकत्र राहत होतो आणि खूप फिरत होतो आणि खूप मजा आणि मस्ती करत होतो. पण एक दिवस काही तरी  जाले आणि माझे आणि त्यचे खूप जोराने भांडण झाले आणि त्याने मला खूप मारले आणि त्यामुळे माझ्या नाका तून रक्त निघू लागले होते. आणि मग मी जेव्हा माझ्या घरी गेलो तेव्हा माझी आई ने मला या अवस्थे मध्ये पहिले  आणि ती खूप घाबरली आणि माझी काळजी करत म्हणाली

ती : अरे रणवीर हे काय झाले आहे तुला तुझे काही एक्सिडेंट झाले आहे का? बघ किती रक्त निघू लागले आहे तुझे. काय झाले तुला?

मी : नाही आई माझ्या बबरोबर असे काही पण जाले नाही आहे जसे तू विचार करते आहेस, मला अमन ने खूप मारले माझे आणि त्याचे खूप जोराने भांडण झाले होते.

ती : आता तू हे काय बोलतो आहेस? मी जाऊन त्याच्या बरोबर बोलते.

मी : नाही आई तू त्याच्या कडे जाऊ नकोस नाही तर तो मला परत मारेल.

ती : बघ तरी तुझ्या नाका तून किती रक्त निघत आहे आणि तू मला म्हणत आहेस कि मी जाऊ नये, मी त्याला जरूर भेटेन कि त्याने तुला असे का केले आहे तुझी काय चुकी होती आणि म्हणून त्याने तुला असे खूप जोराने मारले आहे.

मग आई मला डॉक्टर कडे घेऊन गेली आणि मग माझी मलम पट्टी केली. मग आई दुसऱ्या दिवशी सकाळी अमन च्या घरी जाणार होती आणि म्हणून ती मला सकाळी उठवायला आली आणि मित्रानो मी तर तिला पाहून एकदम दंग झालो होतो, कारण तिने त्या वेळी काळी आणि लाल रंगाची डिझाईन असलेली साडी घालून ठेवली होती आणि तिचे ब्लाउज खूप छोटे होते आणि तिची गोरी गोरी नागडी पाठ एकदम साफ साफ दिसत होती. तिचे बॉल एकदम ताठ्लेले होते आणि त्यांना पाहून कोणाचा पण उभा राहील. मग मी तिला खूप नको जाऊ म्हणून सांगितले तरी ती मला मी जाते असे म्हणून निघून गेली.

ती : रणवीर मी अमन च्या घरी जाते आहे, आणि तू पण माझ्या बरोबर येतोस का?

मी : नाही आई कोणी पण नाही येणार नाही, मला कोठे पण जायचे नाही आहे तुमच्या बरोबर.

ती : मी म्हणाले कि उठ ना.

आई ने काही ऐकले नाही आणि मग मी पण तयार झालो आणि मग आम्ही दोघे घरा तून बाहेर पडलो आणि मग मी जायला रिक्षा शोधू लागलो आणि मग मी तेव्हा पहिले कि सर्व लोक माझ्या आई ची गांड कडे पाहत होते. तिच्या हलणाऱ्या गांडी वर सर्वांची नजर होती. मग आम्ही दोघे रिक्षा मध्ये बसलो आणि मग आम्ही अमन च्या घरी गेलो आणि तेव्हा तो घरी एकदम एकटा होता आणि मग आई ने तिथे जाऊन बाहेरून आवाज दिला.

ती : अमन कोठे गेलास तू बाहेर निघ?

मग अमन बाहेर आला. त्याने तेव्हा बनियन आणि पेंट घातली होती आणि त्याची नजर माझ्या आई वर पडताच तो एकदम वेडा झाला होता आणि तो आईला खूप घरून घुरून पाहू लागला होता आणि त्याने कधी पण या आधी मला पहिले नव्हते.

तो : हो काय झाले आंटी?

मित्रानो असे त्याने विचारताच आई ने त्याला खूप जोराने दोन थप्पड मारून टाकले आणि तो एकदम वेडा झाला आणि तो खूप जोर जोराने ओरडू लागला.

अमन : हे काय करीत आहे तुम्ही, मला का म्हणून मारले?

ती : बघ माझ्या मुलाला, कोणी कोणाला असे मारते का? याच्या नाका तुन काल खूप जोराने रक्त निघत होते.

अमन : तुम्ही एक वेळा विचार करून घ्या माझ्या बरोबर वैर अजिबात चांगले नाही आहे.

मित्रानो आता तो माझ्या आईल खूप रागावला आणि तिला म्हणाला.

तो : मी या दोन थप्पड चा बदला तुमच्या कडून जरूर घेणार आहे.

ती : तू मला काय धमकी देतोस रे? बोलव कुठे आहेत तुझे आई वडील बोलव त्यांना बाहेर.

अमन चा राग पाहून मी खूप घाबरलो होतो आणि म्हणून मी माझ्या आई ला तिथून परत माझ्या घरी घेऊन आलो. आता मला घरी पण खूप भीती वाटू लागली होती कि अमन मला परत एक वेळा जरूर मारेल. कारण त्याचा राग खूप घाण आहे आणि तो जे पण सांगतो ते काम तो जरूर पूर्ण करतो. मग दुसऱ्या दिवशी रविवार होता आणि तेव्हा सकाळचे दहा वाजले होते. आई ने त्या वेळी घरा मध्ये मोठ्या गळ्याची मेक्सी घातली होती आणि तीने आत मध्ये काळ्या रंगाची ब्रा घातली होती आणि तिचे बुब्स खूप टाईट दिसू लागले होते, तेव्हा अचानक घर ची बेल वाजली आणि मग मी दरवाजा उघडून पहिले तर बाहेर अमन उभा होता. त्याने दरवाजा जवळ मला जोराने लात मारून मला खाली पाडले आणि मग त्याने आतून दरवाजा बंद केला आणि मग तो मला खूप घाण घाण शिव्या देऊ लागला आणि मी खूप जास्त घाबरून गेलो होतो.

तो : साल्या मादरचोद मला सांग तुझी ती रांड आई कुठे आहे? आज तर मी तिला खूप मारणार आहे आणि तुला पण मारणार आहे.

आई : आरे हे सर्व काय आहे अरे रणवीर काय झाले तुला? अमन तू मारलेस का रणवीर ला?

अमन : साली भोसडी, आज तर मी तुला खूप जोर जोराने मारणार आहे आणि तुला जवून सोडणार आहे.

मित्रानो आता अमन खूप रागा मध्ये होता आणि आज त्याने त्याच्या मनात एकदम पक्के करून टाकले होते कि आज तो माझ्या आई कडून तिने मारलेले दोन थप्पड चा बदल घेऊन राहणार आणि आज तो मला आणि तिला पण मारणार.

आई : हे तू काय बोलतो आहेस बेशरम हरामी?

मित्रांनी अमन तर माझ्या आई ला पाहून एकदम वेडा झाला होता आणि ती माझ्या आई चे ताठलेले कडक बुब्स खूप घाण नजरेने पाहू लागला होता आणि मला त्याची खूप भीती वाटू लागली होती.

मग त्याने मला एक धक्का दिला आणि बाजूला पाडले आणि मग तो माझ्या आई वर तुटून पडला आणि त्याने आई ला एक थप्पड मारून तिला जमिनी वर पाडून टाकले आणि तो तिच्या वर जाऊन जोपला आणि तो माझ्या आईला खूप रागाने चाटू लागला. त्याने एक जोराने झटका मारून माझ्या आई ची मेक्सी फाडून टाकली आणि आता त्यामुळे माझी आई फक्त ब्रा आणि पेंटी मध्ये उभी होती आणि मला हे सर्व पाहणे खूप कठीण जात होते.

मि अमन ला शांत करायला त्याला पकडून बाजूला करू लागलो पण त्याच्या ताकदी समोर माझे काही पण चालले नाही आणि त्याने मला एक जोराने मुठ मारली.

मग तो आई ला ओढून बेड रूम मध्ये घेऊन गेला आणि मग त्याने आई ला तिथे फेकले आणि त्याने मला पकडून मला त्याच्या समोर एका खुर्ची वर बांधून टाकले, आणि आता मी अजिबात हलु पण शकत नव्हतो. मग तो आईला बेड वर घेऊन गेला आणि तो स्वतः तिच्या वर जाऊन आडवा झाला आणि तो आईला खूप जोर जोराने मारू लागला आणि मी काही पण करू शकत नव्हतो.

मग त्याने त्याचे कपडे काढून टाकले आणि तो फक्त चड्डी मध्ये उभा होता आणि त्याचा लंड आता खूप कडक झाला होता आणि त्याची चड्डी आता आत मध्ये लंड उभा असल्याने तंबू बनवून होती आणि मग तो माझ्या आई वर तुटून पडला आणि ती आता खूप जोर जोराने रडू लागली होती.

आई : प्लीज मला माफ करून टाक, माझ्या कडून चूक झाली मला माफ कर, प्लीज तू माझ्या बरोबर असे काही करू नकोस.

अमन : अरे नाही रांड तुझ्या सारखी आयटम मला कोठून मिळणार आहे.

मग त्याबे आई च्या ब्रा चे हुक काढायचा प्रयत्न केला पण आई त्याला ते उघडू देत नव्हती आणि मग त्याने तिच्या ब्रा ला एक जोराने झटका दिला आणि ती फाडून टाकली आणि त्यामुळे अचानक तिचे एकदम मोठे मोठे बुब्स बाहेर आले. मित्रानो मी तेव्हा जे पाहत होतो ते खूप मस्त सीन होते. मला अजिबात माहिती नव्हते कि माझ्या आई चे इतके मोठे मोठे बॉल आहेत कारण मी तिला आज पर्यंत कपड्या च्या आत मध्ये पहिले होते आणि मी त्यांना बाहेरून आज पहिल्या वेळी पाहत होतो. माझे डोळे तिला पाहून खूप चकित झाले होते.

मित्रानो आता मला मना मध्ये माझ्या आई साठी वाईट विचार येऊ लागले होते कि जर आता माझे हात उघडे असते तर मी पण आता अमन बरोबर माझ्या आई च्या बॉल बरोबर खेळू शकलो असतो आणि मग मी तिचे डोळे कापडाने बंद करून मी तिला नागडे करून तिच्या पुच्ची मध्ये माझा लाड टाकला असता आणि मग तीचे सेक्सी बॉल पण खूप जोर जोराने दाबले असते आणि तिचे खूप दुध पिले असते आणि तिचे सेक्सी पाय चाटले असते आणि तिला खूप खुश करून टाकले असते. माझा लंड तर आता पर्यंत तिला पाहून फक्त कडक होत होता आणि मी कधी तिच्या बरोबर असे करायची हिम्मत केली नव्हती पण आज जर माझे हात उघडे असते तर खरे सांगतो कि मी तिला अजिबात सोडले नसते. मग अमन तिला पाहून म्हणाला.

अमन : वाह माझी रांड तुझे हे मोठे मोठे बुब्स आज तर माझा जीव गेऊन टाकतील, आज मी माझ्या आयुष्यात एकदम पहिल्या वेळी असे सुंदर आणि मस्त मुलायम बुब्स पाहतो आहे आणि मला तर ते पाहून खूप मजा येऊ लागली आहे.

मग त्याने आई चे बॉल खूप जोराने पकडले आणि ते दाबू लागला आणि तो खूप निर्दयतेने तिचे बॉल दाबत होता आणि त्यामुळे माझ्या आई चे मस्त आणि मुलायम बॉल एकदम लाल कलर चे झाले होते आणि मग आई त्याला रडत रडत म्हणत होती

आई : औऊ अह्छ्ह अम्म्म्म प्लीज आता मला सोडून दे आह्ह असे करू नकोस , माझ्या बॉल मध्ये खूप त्रास होतो आहे, प्लीज त्यांना आता सोड मी तुला हाता पाया पडते आह्ह मी मेले रे मला सोड.

मित्रानो पण अमन ने आई चे काही पण ऐकले नाही आणि तिचे बॉल दाबून दाबून एकदम लाल लाल करून टाकले होते. मग त्याने तिचे बॉल सोडून दिले आणि मग तो हळू हळू खाली येऊ लागला आणि मग त्याने पटकन माझ्या आई ची पेंटी काढून टाकली आणि त्यामुळे ती आता एकदम नागडी झाली होती आणि आता तिची पुच्ची त्याच्या एकदम समोर आली होती आणि ती आता आई च्या पुच्ची ला पाहत राहिला आणि त्याची नजर माझ्या आई च्या पुच्ची वरून बाजू ला जायला अजिबात पण तयार होत नव्हती. आणि आता मी पण माझ्या आई ची पुच्ची पाहून एकदम चकित झालो होतो कारण ती एकदम स्वच्छ आणि एकदम चमकत होती आणि ती फुगलेली होती आणि त्यातून थोडे पाणी पण बाहेर येऊ लागले होते.

अमन : अरे वाह किती मस्त आहे तुझी मुलायम आणि सेक्सी पुच्ची आणि आज तू बघ मी तिला जवून जवून तिचा कसा काय भोसडा बनवून टाकतो कि नाही ते तू बघ. हिला जवायला तर मला खूप खूप मजा येईल आणि तुझ्या पुच्ची चा काही तोड नाही आहे.

मित्रानो आता तो माझ्या आईच्या प्पुच्ची मध्ये त्याचे बोट घालू लागला होता. तो खूप निर्दय तेणे माझ्या आई च्या पुच्ची मध्ये त्याचे बोट खूप खूप आत पर्यंत टाकत होता आणि आत बाहेर करत होता आणि आई तर खूप जोर जोराने ओरडत होती आणि नाही नको म्हणत होती पण त्याला त्याने काही पण फरक पडत नव्हता आणि तो तर त्याच्या मस्ती मध्ये लागला होता.

आई : आह हाह्ह्ह अमामाम अहःह उऔऔह अमाम्म अझाह्ह अमाम्म्म आह्छ्ह मी मेले प्लीज आता बस कर मला माफ करून दे मला खूप त्रास होतो आहे आह्ह्ह अम्म्म आता मी कधी अह्छ्ह अम्म्म्म अमामंज हाह्ह असे काही करणार नाही, प्लीज मला माफ करून दे आणि मला सोडून दे.

आता अमन तिचे काही पण ना ऐकता तिची पुच्ची चाटत आणि चोकत होता आणि त्यामध्ये त्याचे एक बोट पण घालत होता आई अह्हह अह्हह हाह्ह आईई ग्ग्ग मेले असे म्हणत होती आणि तो तिची पुच्ची चाटत होता. आणि मग काही वेळाने मी पहिले कि आता आई चा विरोध कमी जाला होता आणि ती आता मादक आवाज काढू लागली होती आणि ती आता हळू हळू शांत होऊ लागली होती. आता बहुतेक तिला पण तिची पुच्ची अमन कडून चाटून घेऊन खूप मजा येऊ लागली होती आणि मी तिथे असल्याने ती थोडे नाटक करीत होती आणि विरोध करीत होती आणि तो माझ्या आई च्या पुच्ची ला खूप जोर जोराने चोकत होता आणि आता आई पण हळू हळू गरम होऊ लागली होती.

आता अमन ने चांगला चान्स पहिला आणि त्याची चड्डी कडून टाकली आणि आता आई चे डोळे जणू एकदम बाहेर आले कारण त्याच्या चड्डी तून निघालेला लंड ७ इंच लांब होता, आणि त्याला पाहून तिचे डोळे एकदम फाटून गेले होते.

आई : उफ्फ्फ्फ नाही नाही हे माझ्या कडून होणार नाही आहे. हा लंड तर खूप मोठा आहे. मला खूप त्रास होईल, मी याला घेऊ शकत नाही. प्लीज मला सोड मला माफ कर मला सोड नाही तर मी मारून जाईन.

मित्रांनो असे बोलून ती तिथून उठली आणि तिचे दोन मोठे मोठे नागडे बॉल हलवून ती पळू लागली पण अमन ने एकदम तिला पकडले आणि तिला बेड वर बसवले आणि मग त्याचा लंड माझ्या आई च्या तोंडा जवळ घेतला आणि म्हणाला

अमन : साली मादरचोद, घे माझा तुझ्या तोंडात.

मग तिने आई चे नाक बंद करून टाकले आणि मग आई ने तोंड उघडले आणि ते उघडताच त्याने त्याचा लंड आई च्या तोंडात टाकून दिला आणि मग तो खूप जोर जोराने तिचे डोके पकडून हलवत होता आणि मग त्याने माझ्या कडे पहिले आणि तो म्हणाला

अमन : बघ मादरचोद आज तुझी आई कशी मजा करून माझा लंड चोकते आहे, ही खूप शहाणपणा करीत होती ना त्या दिवशी. आज हिची मी एकदम वाट लावून टाकतो बघ तुझ्या समोर कुत्र्या.

मी : नाही अमन नाही हे सर्व खूप चुकीचे आहे आणि तू असे काही करू नकोस तू माझ्या आई ला सोडून दे.

पण त्याने काही पण ऐकले नाही. मग लंड तोंडातून बाहेर काढला आणि मग त्याने आई ला उचलून खाली आपटले आणि मग तो तिच्या वर जाऊन चढला. त्याने मध्ये येऊन आई च्या दोन्ही मांड्या एकदम जोराने पकडल्या आणि दूर केले आणि त्याचा लंड आई च्या पुच्ची जवळ ठेवला आणि एक जोराने धक्का मारून त्याने त्याचा ६ इंच लंड टाकून दिला. आणि त्याचा लंड आई ची पुच्ची फाडून आत धुसला.

मित्रानो माझी आई पण खूप दिवस झाले जवली नव्हती आणि त्यामुळे ती अचानक तिच्या वर झालेल्या वाराने एकदम घाबरली आणि जोर जोराने ओरडू लागली आणि आता पूर्ण रूम मध्ये तिचा आवाज घुमू लागला होता. ती त्याचा लंड बाहेर काढायचा खूप प्रयत्न करीत होती.

आई : आःह हाह्ह माम्म्म अह्हह औऊउ आई ग मी मेले प्लीज बाहेर काढ याला आह हाह्हः अमाम्म अहःह मामं हः इऐऐ ऐऐइ आईई आईई ऐइऐ हाहाह अमन नाही नाही अमन अहः अमाम्म अहह अम्म्म मी मारून जाईन प्लीज आता मला सोडून दे आह्ह अहह ममं मला सोड आईई.

मित्रानो ती आता उड्या मारून मारून त्याचा विरोष करीत होती पण अमन काही पण न ऐकता जोर जोराने त्याच्या लंड ने तिच्या पुच्ची मध्ये धक्के मारत होता आणि आता त्यांना जवाजवी करून एक तास झाला होता आणि आता आईने बहुतेक पाणी सोडले होते आणि ती आता खूप ढिली झाली होती आणि आता त्याच्या धक्क्याची मजा घेऊ लागली होती आणि तिची पुच्ची जवून घेत होती. मला ती खूप संतुष्ट दिसत होती पण अमन चा लंड अजून पण खूप टाईट होता.

अमन : आह्ह आह्ह अह्छ्ह मामाम्म चल भडवी आता तू पटकन मागे फिरून उभी रहा.

आणि मित्रानो असे म्हणून त्याने आई ला उलटे केले आणि आता तो तिच्या गांडी वर खूप जोर जोराने थप्पड मारू लागला होता. तो असे करत असलेले पाहून माझ्या आई ला आता हे समजले होते कि आता तो तिची गांड मारणार आहे आणि ती आता तिच्या चेहर्या वरून त्याचा लंड तिच्या गांडी मध्ये घ्यायला एकदम तयार आहे से वाटत होते आणि आता तिच्या चेहर्या वर अजिबात विरोध दिसत नव्हता आणि ती आता खूप खुश दिसत होती पण मी समोर असल्याने मला दाखवायला ती थोडा थोडा विरोध करीत होती.

आई : अझ्छ्ह माझ्या मध्ये इतकी ताकद नाही आहे, मी तुअझ्या या मोठ्या अवजाराला माझ्या आत मध्ये घेऊ शकत नाही आहे, मी मारून जाईन प्लीज असे करू नको मी आज पर्यंत कधी पण मागे घेतले नाही आहे प्लीज असे करू नको.

अमन : माजी जान, अजून तर तुझ्या गांडी ला जवायचे बाकी आहे.

आणि असे म्हणून त्याने त्याचा लंड तिच्या गांडी च्या तोंडाला लावला आणि एक झोराने धक्का मारला आणि त्यामुळे त्याच लंड आत घुसून गेला. आणि आता आई त्या त्रासाने एकदम व्याकूळ झाली होती आणि ती ओरडू लागली होती.

आई : अईईईइ ग्ग्ग्गग्ग मेले माआझ्ह्ह माम्म्म उम्म्म्म मेले मी प्लीज असे करू नको मी तुला हात जोडते आहे आह्हामाम्म म्माम्म अह्हह अम्म्म अहह मी इई आईइ ग्गग्ग.

मित्रानो आता तो माझ्या आईल खूप जोर जोराने पकडून ठोके मारीत होता आणि तिची गांड मारत होता. त्याचा लंड मला तिच्या भोकातून आत बाहेर होताना सरळ दिसू लागला होता. आणि मग काही वेळाने मी पहिले कि आता लंड आत बाहेर येताना आता तिच्या गांडी तून रक्त पण बाहेर पडू लागले होते आणि आता आई एकदम बेशुद्ध पडू लागली होती आणि तो सतत न थांबता तिच्या गांडी मध्ये २० मिनिटे ठोकत चालला होता.

मग काही वेळाने आई हळू हळू शुद्धी वर आली आणि त्याने लंड बाहेर काढून टाकला आणि त्याने त्याचे सर्व वीर्य आई च्या चेहर्या वर काढून टाकले. आता आई एकदम रांड दिसू लागली होती आणि ती शांत पडली होती. त्याने त्याचा मोबाईल एका कोपऱ्यात ठेवून सर्व रेकोर्ड करून ठेवले होते.

अमन : वाह रांड खूप मजा आली आता तुझा विडीयो माझ्या कडे आहे, आत मी तुला जेव्हा बोलवेन तेव्हा तू मला खूश करायला ये नाही तर मी तुझी वाट लावून टाकेन.

मित्रानो माझी आई रडत होती आणि तिच्या डोळ्यातून अश्रू बाहेर पडत होते.

तो माझ्या कडे येऊन मला म्हणाला.

तो : साल्या तुझी आई माझी रखेल आहे ही गोष्ट तू तुझ्या बापाला सांगू नकोस नाही तर तो मला खूप मारेल.

मग त्याने दोरी उघडून मला सोडले आणि मग तो त्याचे कपडे घालून निघून गेला.