तहानलेल्या शेजारणीला पटवून जवले

हेलो मित्रानो माझे नाव शंकर आहे आणि ही माझी एकदम पहिली गोष्ट आहे जी माझ्या बरोबर घडलेली एकदम खरी खुरी घटना आहे. आणि आज मी ती तुम्हाला सर्वांना सांगणार आहे आणि मला आशा आहे कि ती तुम्हला खूप आवडेल. तसे मी मागचे काही वर्षे जाली गोष्टी वाचात आलो आहे आणि मला असे करताना खूप मजा पण येते.

मित्रानो मी दिसायला एकदम ठीक ठाक आहे आणि मी खूप गोरा पण आहे माझा लंड  ६.५ इंच आहे आणि आत मी सरळ माझ्या गोष्टी कडे येतो आहे. आता सर्व मुलांनी त्यांचा लंड पकडून घ्यावा आणि सर्व मुलीनी त्यांच्या पुच्ची मध्ये बोट घालून बसावे कारण मला माहिती आहे कि तुम्ही सर्व लोक आता तुमच्या वर जास्त वेळ कंट्रोल करू शकणार नाही आहे, मित्रानो ही घटना काही दोन वर्षा पूर्वीची आहे. तेव्हा माझ्या बिल्डींग मध्ये एक खूप होट आणि सेक्सी आंटी राहत होती, तिचे नाव कविता होते आणि ती पण दिसायला एकदम होट होती.

तिच्या फिगर चा आकार ३४-३२-३६ होता आणि ती माझ्या फ्लेट च्या जवळ राहत होती आणि तिचे पती एम आर होते आणि त्यामुळे ते जास्त घरा पासून बाहेर आणि दूर राहत होते आणि तिला एक मुलगा पण होता आणि तो बहुतेक तिसरी मध्ये शिकत होता.

मित्रानो ती जेव्हा मला पाहत होती तेव्हा ती मला स्माईल करीत होती आणि मी माझ्या फ्लेट मध्ये एकदम एकटा राहत होतो. आणि ती कधी कधी मला तिच्या घरी जेवायला बोलवत होती आणि मग मी पण तिने सांगितले म्हणून तिच्या घरी जायचो आणि जेव्हा ती मला जेवण देण्या साठी माझ्या समोर येऊन वाकत होती तेव्हा तिचे बॉल माझ्या समोर येऊन हलु लागायचे आणि मला त्यांचे दर्शन व्हायचे आणि मी ते पाहून खूप मजा करीत होतो.

मग काही दिवसांनी सणाचे दिवस आले होते आणि त्या वेळी सर्व लोक घराच्या कामात व्यस्त होते आणि त्या संधीचा फायदा घेऊन मी दोन तीन वेळा भाभि च्या गांडीला स्पर्श केला होता, पण त्यांनी मला काही सांगितले नाही आणि माझ्या या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केले. दिवाळी संपल्यावर सर्व घरातले लोक आपापल्या कामात गुंग झाले. एक दिवस  माझ्या घरचे लोक काही कामाने पाहुण्यांच्या घरी गेले होते आणि मी काही कारण सांगून घरीच थांबलो होतो कारण माझ्या मनात काही वेगळाच प्लान होता आणि माझ्या मनात भाभीची जवाजवी करण्यचा प्लान होता.

माझ्या आईने भाभीला सांगून एक दोन दिवसासाठी माझ्या जेवणाची व्यवस्था केली होती. मग भाभी रात्री ८ वाजता माझ्या साठी जेवण घेऊन आली. मी पहिले कि माझी गोड भाभी आज चेहऱ्याने उदास आणि निराश दिसत होती आणि मी तिला विचारले तर मला म्हणाली कि असे काही नाही आणि तुम्ही हे सर्व समजणार नाही.

मग मी तिला म्हणालो कि तुमच्या मनात काय आहे ते  मला सांगा जेणे करून तुमचे मन हलके होईल, मग तिने मला तिच्या उदास असल्याचे कारण सांगितले आणि मी ते ऐकून चकित झालो. ती मला म्हणाली कि तुमचा भाऊ मध्ये काहीतरी कमी आहे आणि त्यामुळे मी कधीच आई बनू शकणार नाही. आम्ही खूप प्रयत्न केले आहेत आणि खूप डॉक्टरना दाखवले पण तुमच्या भाउला या औषधांनी काहीच फरक पडला नाही आणि मला ती असे सांगत सांगत खूप जोर जोराने रडू लागली.

मला आता काही समजत नव्हते कि मी आता काय करावे मग मी उठून त्यांच्याकडे जाऊन बसलो आणि मी त्यांच्या खांद्यावर हात ठेवला. ती माझ्या खांद्यावर तिचे डोके ठेवून जोर जोराने रडू लागली. आता मला काही समजत उमजत नव्हते आणि मी काय करावे हे कळत नव्हते. काही वेळ रडल्यावर ती शांत झाली आणि मग तिच्या घरी निघून गेली. मी त्या रात्री तिच्या विषयी विचार करीत राहिलो आणि मला समजलेच नाही कि मला कधी झोप लागली.

दुसऱ्या दिवशी मी भाभीला पहिले तर ती चांगली दिसत होती. ती दुपारी माझे जेवण घेऊन आली तेव्हा बरी दिसत होती आणि मला तिला पाहून समजत नव्हते कि तिला आता काय झाले आहे? मग आम्ही बसून बोलू लागलो आणि काही वेळ बोलून झाल्यावर मी तिला विचारून टाकले कि काल तुम्ही फार उदास होता आणि आज तुमच्या मनाचे वातावरण एकदम बदलले आहे. तर ती एकदम गप्प झाली आणि मग म्हणाली त्याचे असे आहे कि मी आता आई बनू शकेन. मग मी म्हणालो कि वा ही तर खूप आनंदाची गोष्ट आहे कारण मी पण लवकर काका बनेन. ती म्हणाली हो तुझे म्हणणे बरोबर आहे पन मला त्यामध्ये तुझ्या मदतीची गरज आहे, जर तू मदत करायला तयार असलास तर? मी म्हणालो  ठीक आहे पण यामध्ये मी काय मदत करू शकतो?

मग ती पटकन उठून माझ्या कडे आली आणि माझा हात तिच्या हातात घेऊन म्हणाली कि शंकर तुला तर माहीतच आहे कि तुझा भाऊ मला कधीच गर्भवती करू शकणार नाही, पण यामध्ये तू माझी मदत करू शकतोस आणि प्लीज मला नाही म्हणू नको, कारण मी खूप विचार करून हा निर्णय घेतला आहे, प्लीज माझी एक गोष्ट आईक. मित्रानो मी तर तिला पहिल्यांदा पहिल्यापासून तिच्या कडून हेच इच्छित होतो पण हे असे घडेल याची मला कल्पना नव्हती.

मग मी तिला पटकन हो म्हणालो आणि म्हणालो कि भाभी खरे तर मी तुमच्या वर खूप प्रेम करतो, तर ती म्हणाली कि मला पण हे सर्व चांगल्या रीतीने माहित आहे कि तू मला लपून छपून पाहत असतोस आणि जेव्हा मी अंगणात जाडू मारत असते तेव्हा तू माझ्या बॉल कडे पाहत असतोस, पण प्लीज तू मला आता नाही म्हणू नको नाहीतर बाकीच्या सर्व बायका मला बिन पोराची म्हणतील आणि माझी खूप चेष्टा करतील, आणि मी हे अजिबात सहन करू शकणार नाही.

मग मी त्यांचे हे काम करण्यासाठी एकदम तयार झालो आणि माझ्या तोंडून हो शब्द ऐकून ती खूप खुश झाली आणि ती मला म्हणाली कि आजच आपले काम पूर्ण करून टाकू. मी आज म्हातारी जोपाल्या वर थोड्या उशिराने जेवण घेऊन येईन तू माझी वाट बघ आणि असेपण आज तुझ्या भाऊची नाईट ड्युटी आहे.

मग मी तीला म्हणालो कि ठीक आहे आणि मी तिची खूप वाट पाहू लागलो आणि मनात ल्या मनात ठोका ठोकी चे स्वप्न पाहू लागलो. मग अंदाजे १० वाजता ती माझ्या साठी जेवण घेऊन आली, वाह मित्रांनो काय जबरदस्त माल दिसत होती माझि सेक्सी आणि सुपरहोट भाभी? तिने त्या वेळी सेक्सी लाल रंगाची मेक्सी घातली होती आणि ती माझ्या कडे येऊन बसली आणि म्हणाली कि अगोदर काय खाणार? आणि तिने मला एक सेक्सी स्माईल दिली.

मी त्यांच्या या बोलण्याचा अर्थ समजून तिच्या वर तुटून पडलो आणि तिच्या ओठा वर माझे ओठ ठेवून तिला कीस करू लागलो आणि तिचे बॉल एक एक करून जोराने दाबू लागलो आणि घासू लागलो आणि पूर्ण खोली मध्ये उम्म्म्म ओह्छ्ह्ह चे आवाज येऊ लागले होते.

मग मी तिला उचलले आणि तिला बेडवर आणून झोपवले आणि मी तिच्यावर चढलो. मग आम्ही एकमेकाला वेड्या सारखे कीस करू लागलो आणि चाटू लागलो. मग मी माझा एक हात वापरून तिची मेक्सी कमरे पर्यंत वर केली आणि तिची गांड दाबू लागलो. मी तिच्या गांडीवर हात फिरवून त्या मुलायम गांडीचा अनुभव केला आणि मग मी तिच्या पाठीवर हात फिरवू लागलो, तिची पाठ तर एकदम मऊ कापसा सारखी होती.

मग मी तिला ती मेक्सी काढायचा इशारा केला आणि तिने ती पटकन काढून टाकली आता ती माझ्या समोर फक्त ब्रा आणि पेंटी घालून होती. मग मी माझि टी शर्ट आणि लोवर पण काढून टाकली, मी तिच्या समोर फक्त अंडरवियर घालून होतो आणि माझा लंड एकदम बांबू सारखा ताठला होता. मग मी पटकन तिची ब्रा वर केली आणि पटकन तिचा एक बॉल तोंडात घेऊन चोकू लागलो आणि दुसरा बॉल जोराने दाबू लागलो.

मग मी पाहिले कि मी सांगितल्या अगोदर तिने पटकन तिची पेंटी काढून टाकली आणि मी जसा माझा हात तिच्या गरम आणि कामुक पुच्चीवर ठेवला ततेव्हा ती एकदम हादरली. मग मी तिच्या तहानलेल्या पुच्चीला कुरवाळू लागलो आणि ती एकदम गरम होऊन मादक आवाज काढू लागली. मग मी हात लावून पहिले तर तिची पुच्ची एकदम चिकणी, भरलेली आणि गोरी पान होती, तिने बहुतेक आजच तिची पुच्ची स्वच्छ केली होती.

मग मी तिला पहिल्यांदा सगळीकडे कीस केली गालावर, ओठावर, बॉलवर, बेंबीवर आणि मग मी पुढे जाऊन तिच्या पुच्चीवर कीस केली आणि ती तडपू  लागली. मग मी तिच्या पुच्चीत कधी बोट तर कधी जीभ आत टाकू लागलो ज्यामुळे ती एकदम मूडमध्ये येऊ लागली.

मग मी तिला माझ्या लंडाला कीस करायला सांगितले पण ती नखरे करू लागली कारण तिने अगोदर असे काही केलेले नव्हते त्यामुळे ती म्हणाली कि हे घाण आहे, मी असे करणार नाही. पण मी तिला प्रेमाने समजावले आणि ती तयार झाली. मग तिने माझा लंड चोकला तो मी आयुष्यभर विसरू शकत नाही आणि तो आनंद शब्दात सांगू शकत नाही.

ती थोड्या वेळाने तिचे तोंड बाजूला घेण्याचा प्रयत्न करायची पण मी तिचे डोके पकडून तिला चोकायला लावायचो. मग मी तिला बेडवर झोपवून माझा लंड तिच्या पुच्चीच्या भोकावर ठेवला. मी थोडा धक्का देऊन तो आत केला आणि तिची किंकाळी निघाली अह्छ्ह आईईईईईईई शंकरप्लीज याला आता बाहेर काढ, उफ्फ्फ मला खूप दुखत आहे. पण मी तिचे काही म्हणणे न ऐकता माझा लंड हळू हळू तिच्या पुच्चीत घालू लागलो आणि तिचे तोंड बंद करायला मी तिला कीस करू लागलो.

आता ती त्रासाने रडू लागली आणि धडपडू लागली पण मी माझे ठोकण्याचे काम करत राहिलो आणि मी हळू हळू करत माझा पूर्ण ६ इंच लंड तिच्या पुच्चीत आत टाकला. मी तीला ठोके देत होतो आणि त्यामुळे तिच्या पुच्चीतून रक्त बाहेर पडू लागले पण काही वेळाने ती मला साथ देऊ लागली आणि मला म्हणू लागली अह्हह शंकरदे धक्का दे मला ठोक मला. मग मी पण तिला पूर्ण ताकतीने ठोके द्यायला सुरुवात केली आणि तिने पण गांड उचलून लंड आत घ्यायला सुरुवात केली आणि मी अर्धा तास तिला ठोकत राहिलो.

मग जेव्हा माझे काम संपायला आले तर मी म्हणालो भाभी माझे काम संपत आले आहे तर ती म्हणाली जानू सोड तुझा माल माझ्या आत मध्ये आणि मी सोडला आणि मग २ मिनिटाने तिने पण तिचा माल सोडला. या ठोका ठोकीने आम्ही खूप दमलो होतो आणि त्यामुळे आम्ही तिथेच झोपून राहिलो आणि एकमेकाच्या गरम आणि सुंदर सुगंधी शरीराने खेळू लागलो. मग ती परत माझा लंड तोंडात घेऊन चोकू लागली आणि त्याबरोबर खेळू लागली.

मग माझा लंड परत उभा होऊ लागला तर ती मेक्सी घालून किचन मध्ये गेली आणि माझा लंड एकदम तयार झाला आणि मी पण तिच्या मागे गेलो आणि मी पहिले तर ती माझ्या कडे पाठ करून उभी होती आणि मी अचानक जाऊन तिच्या मागे चीकटलो आणि तिचे बॉल दाबू लागलो आणि ती पण हात मागे घेऊन माझा लंड पकडून हलवू लागली आणि मी पूर्ण रीतीने तयार झालो. मग तिने मेक्सी कमरे पर्यंत वर केली आणि मी माझा लंड तीच्या पुच्चीवर घासू लागलो आणि ती परत गरम होऊ लागली.

मग मी हळूच माझा लंड तिच्या पुच्चीत टाकला आणि ती ओरडू लागली आणि मी थांबून तिला कीस करू लागलो. ती पण मला कीस करत होती आणि मी हळूहळू माझा लंड आत बाहेर करू लागलो आणि तिला थोडे दुखत होते, पण मी कीस करत असल्याने तिचा आवाज दबला होता. मग ५ मिनिट कीस केल्यावर तिचा त्रास कमी झाला आणि ती मला साथ देऊ लागली. मी एक हाताने तिचे बॉल दाबू लागलो आणि तिला धक्के मारू लागलो. ती जोराने तिची गांड हलवू लागली आणि ओह्ह्ह येस्स्स उम्म्म्मम करू लागली. मग मी तिला डॉगी स्टाईल मध्ये व्हायला सांगितले. मग मी तिची गांड पकडून जोराने ठोकू लागलो. ती म्हणत होती आत टाक, ठोक मला, माल स्वर्गात ने उम्म्म्म ठोक मला ठोक जोरात ठोक उम्म्म आआआं. मग ती पाणी सोडणार होती आणि मी तिला जोर जोराने ठोकत होतो ती म्हणाली माझे निघत आहे उम्म्म आणि तिने पाणी सोडले.

मग मी माझी स्पीड थोडी कमी केली आणि माझा लंड आतुर झाला होता. मी तिचे पाय माझ्या खांद्यावर घेतले आणि तिला ठोकू लागलो. ती जोराने आवाज काढू लागली आणि १० ठोके मारल्यावर मला वाटले कि माझे वीर्य निघणार आहे. मी तिला विचारले कि कोठे टाकू? तर ती म्हणाली माझ्या पुच्चीत टाक मला तुझ्या मुलाची आई बनायचे आहे. मग मी सर्व वीर्य तिच्या पुच्चीत सोडले. ती माझा लंड परत चोकू लागली आणि तो परत ताठला.

मग मी तिला म्हणालो कि थोडी क्रीम घेऊन ये ती घेऊन आली. मग मी तिला म्हणालो कि थोडी क्रीम माझ्या लंडावर लाव आणि तिने लावली. मग मी तिला बेडवर उलटे झोपायला सांगितले आणि ती झोपली. मग मी तिच्या गांडीच्या भोकावर थोडी क्रीम लावली आणि माझा लंड तिच्या गांडीच्या भोकावर ठेवला तर ती नको म्हणू लागली. मग मी तिच्या बॉल बरोबर खेळू लागलो आणि तिचे मनुके जोराने दाबू लागलो आणि तिच्या पुच्चीत बोट घालू लागलो. ती परत गरम होऊ लागली आणि मी संधी पाहून एक धक्का दिला आणि माझा लंड तीच्या गांडीत  घातला. तिला दुखू लागले म्हणूनं मी थांबलो आणि तिच्या पुच्चीत बोट घालू लागलो. मी हळू हळू तीच्या पुच्चीत माझा लंड घालू लागलो आणि अजून माझा अर्धा लंड आत गेला होता. मी थोडी क्रीम घेतली आणि तिच्या गांडीच्या भोकावर लावली. मग मी एक जोरात शोट मारला आणि माझा लंड तिच्या गांडीत पूर्ण गेला.

ती जोराने ओरडू लागली. मग मी थोड्या वेळाने धक्के मारायला सुरुवात केली. तिचा त्रास कमी झाला तर मी माझी स्पीड वाढवली, आता तिला मजा येऊ लागली होती आणि ती म्हणत होती या गांडीला फाडून टाक आज, ठोक मला ठोक रज्जा जोरात ठोक मला खूप मजा येत आहे. मी १०-१२ ठोक्यानंतर तिच्या गांडीत वीर्य सोडले आणि काही वेळ तिच्यावर पडून राहिलो. मग तिने तिचे कपडे घातले आणि मी पण पूर्ण नागडा होतो. मग ती काही वेळाने परत माझ्या लंडा ने खेळू लागली, आणि मग ती त्याला हलवू आणि कुरवाळू लागली आणि माझा लंड परत एक वेळा उभा झाला आणि तिला जवायला तयार झाला होता.