मुतारीत सापडला नवीन सवंगडी

मी, रमेश आणि राजेश लहापणापासून चांगले मित्र होतो. सगळ्या गोष्टी आम्ही दोघे एकमेकांसोबत वाटून घेत असे. आमची मैत्री इतकी घट्ट होती कि बहुतांश वेळा लोक विचारायचे कि आम्ही सख्खे भाऊ तर नाही ना.

शाळेपासून चालू झालेली आमची मैत्री आमच्या कॉलेज मध्ये पण टिकून राहिली होती. आता वयात येणाऱ्या सगळ्या भावना आम्हाला दोघांनाही होत्या. आम्ही शाळा आणि पुढे कॉलेज शिकलो ते मुलांचे होते. मुली नव्हत्या. त्यामुळे आम्हाला आमच्या ज्या काही गरज होत्या त्या मुलांवरच भगवाव्या लागत असत. याच वयात मी आणि राजेश एकमेकांच्या जवळ ओढलो गेलो. आमच्यात शारीरिक संबंध निर्मण झाले होते.

आम्हाला आता याची सवय झाली होती. खूप वर्ष आम्ही एकमेकांना पाहिजे तेव्हा उपभोगत होतो. पण आमचे असे संबंध आहेत हे बाकी कोणालाही माहित नव्हते. आम्ही हि गोष्ट लपवून ठेवली होती. पण आता इतक्या वर्षांनी आम्हाला एकमेकांचा थोडा कंटाळा आला होता. कदाचित तेच तेच करून आम्हाला नको झाले असेल. त्यामुळे आम्ही आता नवीन एखादा जोडीदार बघायचे ठरवले जो किंवा जे आमच्या सारखेच असतील.

आम्हाला फार वेळ लागला नाही. आम्ही एकदा बस स्टॅन्ड वर एका मुतारी मध्ये गेलो असताना माझ्या शेजारी एक मुलगा येऊन उभा राहिला. मी लघवी करताना तो माझ्या सोटयाकडे वाकून वाकून बघू लागला होता. मला आधी ते थोडे विचित्र वाटले. पण मला लगेच लक्षात आले कि याला पण आपल्यासारखेच मुले आवडतात आणि म्हणूनच तो माझा लंड बघत आहे.

सुरवातीला मी झाकून घेतलेला माझा सोटा आता बिनधास्त पणे त्याला दाखवून लघवी करू लागलो. माझा पूर्ण भरलेला सोटा बघून तो अधिकच वेडा झाला. त्याने तिथेच चक्कपैकी त्याचा सोटा हातात घेऊन हलवण्यास सुरवात केली. मला हसू आले. मी पॅन्ट ची चेन लावली आणि बाहेर पडलो. तो लागलीच माझ्या मागे आला. त्याने मला अडवले आणि म्हणाला “मित्रा तुझे नाव काय आहे?”

“तुला कशाला हवे आहे रे माझे नाव?” मी असे म्हणताच तो म्हणाला “काय रे असे का करतोस. तुझा लंड किती मोठा आणि छान आहे रे. खरच इतका मोठा आहे कि उगीच आपला मला लांबून तसे वाटले”

त्याचा सरळ मुद्द्याच्या प्रश्नाने मी थोडा विचलित झालो. पण लगेच सावरून मी म्हणालो “माझा लंड मोठा असेल किंवा छोटा. तुला त्याचे काय करायचे आहे. तू तुझे बघ ना”

“अरे हो रे मित्रा. चिडू नको. मला तुझा लंड आवडला. मला तुझा लंड चोखायला आवडेल. आणि बर का माझ्याकडून एकदा तू तुझा लंड चोखून घेतलास ना तर तू परत परत माझ्याकडे येशील. लाव पैज” तो मला म्हणाला.

त्याचा आत्मविश्वास बघून मी मनातल्या मनात खुश झालो. पण तसे दाखवले नाही. खरे तर मला पण तेच हवे होते आणि तो नेमके तेच बोलत होता जे आम्ही शोधात होतो.

“मला नाही पटत. एकट्याचा सोटा तर काय कोणी पण चोखेल. दोन जणांचा एकदम चोकला तर मानेन तुला” मी असे म्हणून माझा डाव टाकला.

“अरे इतकंच ना. चाल लाव पैज. असा चोकतो एकाच वेळी दोघांचा कि दोघेपण आयुष्यभर लक्षात ठेवाल.” असे त्याने म्हणताच मी त्याला घेतले आणि आमच्या नेहमीच्या जागी आलो. वाटेत मी त्याची पूर्ण माहिती घेतली. निखिल एका कॉलेज मध्ये शिकत होता. दिसायला जितका तो देखणा होता तितकंच त्याचे राहणीमान उच्च होते. त्यामुळेच मी त्याला घेऊन आलो होतो.

रूम वर पोहोचताच राजेश तिकडे आधीच होता. मी त्याला झालेली सगळी हकीकत सांगितली. तो सुरवातीस तयार झाला नाही. पण शेवटी नवीन माल मिळणार म्हंटल्यावर तो पण तयार झाला. आम्ही तिघे पण बेड च्या दिशेने गेलो आणि निखिल ने त्याचा जलवा चालू केला.

त्याने मला आणि राजेश ला दोघांना पण बेडवर झोपवले आणि आधी तो माझ्या अंगावर येऊन बसला. त्याने माझ्या शर्ट ची बटणे काढायला सुरवात केली. शर्ट ची बटणे काढत असताना त्याची गांड माझ्या सोट्यावर केव्हा जाऊन बसली होती हे मलाच समजले नाही. तो त्याचे गांड हलवत हलवत माझा शर्ट काढत होता. त्याचा गांडीच्या गोल गोल फिरण्याने माझा सोटा कडक होत होता.

माझा शर्ट काढून झाल्यावर त्याने थोडे खाली सरकत माझी पॅण्ट काढायला सुरवात केली. त्याचा हात इतका मऊ मऊ होता कि मला तर क्षणभर असे वाटले कि मी एका मुलीकडून हे सगळे करून घेत आहे. त्याने माझी पॅण्ट काढली आणि मला पूर्ण नग्न केला. माझ्यानंतर राजेश ची पाळी होती. त्याने त्यालाही तसेच केले जे मला केले. आता आम्ही दोघे पण पूर्ण नग्न होऊन बेडवर पडलो होतो.

निखिल आता आमच्या दोघांच्या मध्ये येऊन बसला आणि एका हातात माझा तर दुसऱ्या हातात राजेश चा सोटा घेतला आणि त्याच्या जादुई हाताने तो दोन्ही लंड वर खाली करत त्यांना हलवू लागला. त्याचा त्या विलक्षण हाताने आमचा दोघांचा पण सोटा कडक झाला.

थोडा वेळ हाताची जादू दाखवल्यावर त्याने अलगद माझा सोटा त्याचा तोंडात घेतला आणि तो चोकू लागला. दाताचा अजिबात स्पर्श न करता चोकण्याची त्याची पद्धत अफलातून होती. जवळपास पंधरा मिनिटे तो माझा सोटा तोंडात घेऊन चोकत होता आणि त्याच वेळी राजेश चा सोटा हाताने एकसारखे मागे पुढे करून हलवत होता. माझा चोकून झाल्यावर त्याने राजेश चा सोटा तोंडात घेऊन त्याला चोखायला सुरवात केली.

एव्हाना आम्ही निखिल ला पण नग्न केले होते. आम्ही तिघे पण पूर्ण नग्न झालो होतो. त्याने आम्हाला उभे केले आणि तो गुडघ्यावर बसला. आमच्या दोघांचे लंड त्याने एकाच वेळी हातात पडकून स्वतःच्या तोंडात घेतले आणि एकदम तो त्यांना चोकू लागला. आम्हाला पूर्ण नवीन असलेल्या या प्रकाराने आम्ही वेडे झालो. आम्ही दोघांनी त्याला घट्ट पकडले आणि आमचा सोटा जमेल तितका आत त्याच्या तोंडात कोंबू लागलो. तो अगदी सराईत असल्याने त्याने आरामात आमच्या दोघांचे सोटे त्याच्या तोंडात घेतले होते.

आम्हाला आता थांबणे शक्य नव्हते. आम्ही त्याला उभे केले आणि जमिनीवर झोपवला. राजेश ने लगेच त्याचे पाय फाकवले आणि त्याच्या गांडीचे भोक उघडे केले. मी लगोलग आत जाऊन तेलाची डबी आणली. तेलाचे दोन थेंब मी त्याच्या गांडीच्या भोकात सोडले आणि हलकेच दोन बोटे त्यात सारली. हळू हळू करत जेव्हा माझी दोन्ही बोटे पूर्ण आत गेली तेव्हा राजेश ने माझा हात बाहेर काढला आणि त्याचा सोटा त्याचा गांडीच्या भोकात सारला.

त्याचा भल्यामोठ्या सोट्याने त्याच्या गांडीच्या भोकाची सालटी निघाली. तो ओरडला. त्याच वेळी मी उठलो आणि माझा सोटा त्याच्या तोंडात दिला व त्याचा आवाज बंद केला. आता राजेश ने त्याचा पूर्ण ताबा घेतला होता. त्याचे पाय गळ्यावर घेऊन तो त्याची गांड मारू लागला. जोरजोरत आवाज करत तो त्याच्या गांडीच्या चिंध्या करत होता आणि इकडे मी माझा सोटा त्याच्या तोंडात देऊन माझे मुख संभोग चालू ठेवला होता.

जवळपास पंधरा मिनिटे राजेश ने त्याची गांड मारली आणि तो बाजूला झाला. आता माझी पाळी होती. मी त्याला गुडघ्यावर बसवले. राजेश पुढे गेलं आणि त्याने त्याचा सोटा त्याच्या तोंडात दिला. त्याचा लंड चोखायला चालू करताच मी इकडे मागून माझा सोटा त्याच्या गांडीत कोंबला. राजेश च्या ठोकण्याने त्याच्या गांडीचे भोक आधीच मोठे झाले होते. त्यामुळे मला अजिबात त्रास झाला नाही.

मी त्याच्या कमरेवर हात ठेवला आणि माझ्या कमरेचे जोरजोरात हिसडे देण्यास सुरवात केली. माझ्या दणक्यानि त्याच्या गांडीचा पूर्ण चोता झाला होता. राप राप राप राप करत मी त्याची गांड मारत होतो. बराच वेळ गांड मारून झाली आणि मी पण बाजूला झालो. लगोलग दोन जणांनी गांड मारली आणि ते पण इतक्या जोरात म्हंटल्यावर गांड भगभगणे साहजिक आहे.

माझा गांड  मारून आणि राजेश चा चोकून घेऊन शेवटचा क्षण आला होता. आम्ही त्याला पुन्हा गुडघ्यावर बसवले आणि आमचे सोटे त्याच्या हवाली केले.  त्याने पुन्हा एकदा आमच्या दोघांचे सोटे त्याच्या तोंडात कोंबले आणि चोखायला सुरवात केली. केवळ एक च मिनिटात आमच्या दोघांच्या सोटयातून वीर्याचे कारंजे बाहेर पडले. निखिल चे तोंड, चेहरा आमचं वीर्याने माखून गेले. त्याने चोकून चोकून आमचे लंड साफ केले.

आम्ही पुढे अर्धा तास शांत बसलो. पण निखिल च्या गांडीची खाज त्याला गप बसू देत नव्हती. त्याने त्याची जादू पुन्हा एकदा दाखवली. आमचे गाळून शांत झालेले लंड त्याने चोकू चोकून पुन्हा कडक केले. आम्ही दोघे पण तयार झालो पुन्हा एकदा निखिल ची गांड मारण्यासाठी. आम्ही पुन्हा एकदा त्याला ठोकून काढले. यावेळी मघापेक्षा जास्त आवेग होता.

त्या दिवसापासून मी राजेश व निखिल आमहास टोळकेच जमले. आम्हाला हवा तसा जोडीदार मिळाला होता. निखिल ला पण एकाच वेळी दोघांकडून गांड मारून घेता येत असल्याने त्याला रोज नवीन जोडीदार शोधायची गरज उरली नव्हती.