फक्त मुलांची पार्टी

मी आणि विजय लहानपणापासूनचे मित्र. आमची मैत्री जितकी गहरी तितकीच आम्ही मजा मस्ती पण करायचो. शाळेपासूनच एकत्र असल्याने आम्ही एकमेकांच्या खूपच जवळ होतो.

माझ्यात आणि त्याच्यात एक मोठा फरक होता तो म्हणजे दोघांचे स्वभाव आणि शरीरयष्टी. मी उंच धिप्पाड सहा फूट उंच पिळदार शरीरयष्टी आणि बेधडक वृत्तीचा. तर विजय सामान्य अंगकाठीचा बायली बोलणारा आणि नाजूक. पण दिसायला माझ्यापेक्षा तो जास्त चांगला होता यात काही शंका नाही. अगदीच कोरीव बांधकामासारखा दिसायचा तो. नाजूक नाजूक.

कॉलेज ला गेल्यावर तर तो खूपच नटू लागला. त्याचे वागणे मला खटकू लागले. पण माझा चांगला मित्र असल्याने मला काही बोलता येत नव्हते. पण मला शंका येत होती कि तो मुलांकडे जास्त ओढला जातो आहे.

एके दिवशी मी त्याला अचानक या बद्दल विचारले तर तो म्हणाला “होय, मला मुलींपेक्षा मुले जास्त आवडतात.”

“कधी पासून” मी असे विचारताच तो म्हणाला “खूप दिवस झाले. मी तुला हे बोलणारच होतो. पण मला धाडस होत नव्हते. बरे झाले कि तू स्वतःहून च हा विषय काढलास. मला मुलींपेक्षा मुले जास्त आवडतात. मी मध्यंतरी एका मुलं समवेत संबंध पण ठेवले होते.” तो म्हणाला.

ते ऐकून मी हवेतच उडालो. “अरे खूप मजा येते. तू पण बघ ना करून आणि मला तसाही तू आवडतोसच. खूप मजा येईल.” तो म्हणाला.

“तू वेडा आहेस का. मला आवडतोस तू पण असं कस रे करणार मी” मी  असे म्हणताच तो म्हणाला “सुरवातीला थोडे वेगळे वाटेल पण नंतर खूप मजा येते. एक काम करूया उद्या एक अश्याच लोकांची पार्टी आहे. तू पण ये माझ्याबरोबर. तुला आवडले तर थांब नाही तर जा”

मी हो ना  करत जायचे ठरवले. रात्री मी तयार झालो आणि त्याच्या बरोबर गेलो. एका मोठ्या रिसॉर्ट मध्ये ती पार्टी होती. मी आत गेलो आणि बघतो तर काय सगळी कडे मुलेच मुले होती. पोरी झक मारल्या अश्या पद्धतीने ते सगळे नटून थाटून आले होते. काही काहींनी तर मुलींसारखेच ड्रेस घातले होते. आत जोरजोरत म्युझिक चालू होते. त्या आवाजाने कानठिळ्या बसत होत्या पण तो माहोल च असा होता कि काही विचारू नका.

सिगारेट चा धूर, हुक्का, दारू आणि जोडीला जोरदार म्युजिक यामुळे तिथे एक वेगळ्या प्रकारची नशा होती वातावरणात. अगदी गरजेपुरती लाईट ची सोय असल्याने शकत्यो कोणाचाही चेहरा स्पष्टपणे दिसत नव्हता. रंगबेरंगी ड्रेस घातलेली ती मुले बघून मला अजबच वाटले. मी दारू पिण्यास सुरवात केली. पेग वर पेग रिचवायला सुरवात झाल्यावर मला थोडी झिंग चढू लागली.

विजय एव्हाना बाजूला गेला होता. मी त्याला शोधायला निघालो. वाटेत मला अंधाराचा च जास्त सामना करावा लागत होता. आजूबाजूला छोट्या छोट्या रूम्स होत्या. मी हळूच एका रूम मध्ये डोकावून बघितले तर तिथे दोन मुले एकमेकांचे चुंबन घेत होती. ते बघून मी दार लावून पुढे गेलो. पुढच्या खोलीत तर चार मुले मिळून एकमेकांच्या शरीराशी खेळात होते. बघेल तिकडे फक्त मुले आणि त्यांचे चावट खेळ हेच दिसत होते.

एव्हाना मी चालताना काही मुलांशी माझे स्मित हास्य तर झाले होतेच त्याचबरोबर मला काही मुले मुद्दाम येऊन अंगाला धक्का मारून पुढे जात होती. एकूणच तिथले वातावरण असे होते कि मी पण आता थोडा रुळलो होतो. त्याच वेळी मला एक हाक ऐकू आली.

“अरे मित्रा तुझी शरीरयष्टी किती मस्त आहे रे” मी मागे बघितले तर एक ऐन विशीतील एक चिकना चुपडा मुलगा माझ्या कडे बघत होता. लाल भडक टीशर्ट आणि जीन्स घातलेला तो मुलगा जरा कमी मुलगीच होता. मी हसलो पण काही बोललो नाही. तो माझ्या जवळ आला आणि म्हणाला “अरे पहिल्यांदाच आला आहेस का?”

“हो पहिल्यांदाच” मी असे म्हणताच तो म्हणाला “वाटलेच मला. अरे तू दिसायला इतका चांगला आहेस. तुझी शरीरयष्टी इतकी चांगली आहे. जर त्याचा काही उपयोग झाला नाही तर काय उपयोग आहे का सांग बर” असे म्हणत तो माझ्या अजून जवळ आला आणि त्याने माझ्या छातीवर हात फिरवला. मला असा स्पर्श पहिल्यांदाच कोणी मुलाने केला होता. पण त्याचा हात इतका मऊ होता कि मी त्याला विरोध करू शकलो नाही.

“तुझ्या सारख्या मुलाने असे लांब रहाणे बरोबर नाही. तुझी जागा बाहेर नाही तर आत आहे” असे म्हणून त्याने मला आत रूम मध्ये नेले. मी गप मुकाटयाने त्याच्या मागे गेलो.

आत जाताच तो माझ्या अंगाशी येऊन थांबला. त्याने माझ्या छातीवरुन हात फिरवायला सुरवात केली. त्या अंधुकलेल्या रूम मधे काय चालू आहे याची जाणीव मला नव्हती पण मी विरोध देखील करत नव्हतो. त्याने हात फिरवत फिरवत माझ्या पाठीमागे माझ्या गांडीवर नेला आणि तो माझी गांड दाबू लागला. मी चेकाळलो.

थोडा वेळ झाल्यावर त्याने त्याचा हात पुढे घेतला आणि सरळ माझ्या सोट्यावर ठेवून त्याचा हात वर खाली फिरवू लागला. त्याच्या स्पर्शाने माझे हत्यार कमालीचे कडक झाले. आता मात्र मला स्वतःला सावरणे कठीण होऊन बसले होते. मुलगा आहे कि मुलगी याचा आता मला फरक पडणार नव्हता. मी आता जे चालू आहे त्याचा आनंद घेऊ लागलो.

तो तर यात माहीरच होता. त्याने बघता बघता त्याचे ओठ माझ्या ओठावर ठेवले. मुलगीपेक्षा नाजूक असलेले ते ओठ माझ्या तोंडात येताच मी आधाशा सारखा त्याच्यावर तुटून पडलो. त्याचे ओठ चोकता चोकता माझे हात आता त्याच्या निरंबावरून फिरु लागले. मुलगीला लाजवेल अशी गोलाकार होती त्याची गांड. मी किसिंग करत करत त्याची गांड पण दाबू लागलो.

त्याचा हात माझ्या हत्याराशी खेळत होता. खूप वेळ चुंबन घेऊन झाल्यावर त्याने मला बाजूला केले आणि माझ्या पॅण्ट ची चेन काढली. अंधारात देखील त्याने न चुकता अलगद माझ्या निकर ला बाजूला केले आणि माझा सोटा बाहेर काढला. भल्यामोठ्या आकारचे ते हत्यार बघून तो वेडाच झाला. “अरे किती मोठे आहे तुझे हत्यार. माझ्या गांडीचे आज काही खरे नाही बघ” असे म्हणून त्याने माझा सोटा त्याच्या तोंडात घेतला.

हाताचा अजिबात स्पर्श न करता त्याने माझ्या सोट्याला चोखायला सुरवात केली. माझ्या कमरेवर हात ठेवून त्याने त्याचे तोंड मागे पुढे करायला सुरवात केले. त्याच्या यामागे पुढे होण्याने माझा सोटा अधिकच जास्त कडक झाला. त्याने मनसोक्त चोकून झाल्यावर त्याला आता माझ्या गोट्या चोकायच्या होत्या. त्यासाठी त्याने माझी पॅण्ट पूर्ण उतरवली आणि मला नग्न केले.

मग काय त्याने लागलीच त्याची मान माझ्या दोन मांड्यांच्या मध्ये घातली आणि माझ्या गोट्या चोखायला सुरवात केली. आधीच आक्रोडापेक्षा कडक झालेल्या माझ्या गोट्या त्याच्या चोकण्याने अधिकच कडक बनल्या होत्या. चोकत चोकत त्याने मला तसेच उलट बाजूला फिरवले. माझी गांड त्याच्यासमोर होती.

त्याने बसल्या बसल्याच माझ्या गांडीचे काप त्याच्या हाताने बाजूला केले आणि माझ्या गांडीचे भोक उघडे केले. भोक दिसताच त्याने त्याची जीभ बाहेर काढली आणि माझ्या गांडीच्या भोकावरून फिरवायला सुरवात केली.  गांडीच्या कापांमध्ये तो त्याचे तोंड घालून घुसळत होता. त्याला एक अतीव आनंद मिळत होता. मला हा प्रकार नवीनच होता.

मला थांबणे शक्य नव्हते. मी त्याला उठवले आणि त्याला गुडघ्यावर बसवले. त्याची गोलाकार गांड आता मला खुणावत होती. त्याने खालूनच स्वतःची दोन बोटे स्वतःच्या गांडीत घालून आत बाहेर केली आणि त्याचे भोक थोडे मोठे केले. मी विलंब न लावता माझा सोटा कचकन त्याच्या भोकात सरळ कोंबला. त्याच्या भोकाची चिरफाड करत माझा सोटा आत शिरला.

त्याला सवय असल्याने अजिबात त्रास झाला नाही. मी त्याच्या खांद्याला घट्ट पकडले आणि जोरजोरात माझी कंबर मागे पुढे करू लागलो. माझे दणके इतके जोरात होते कि तो चक्क पैकी ओरडला. “अरे हळू कर माझी गांड फाडशील ना” असे तो म्हणाला. पण मला त्याची फिकीर नव्हती. मी त्याला रेमटतच होतो.काच काच काच काच करत मी त्याची गांड मारत होतो.

खूप वेळ माझा हा कार्यक्रम चालू होता. शेवटी मी माझा सोटा बाहेर काढला आणि त्याच्या तोंडात कोंबला. त्याच्या नाजूक ओठांचा स्पर्श होताच माझ्या सोट्याने त्याच्यातील वीर्य बाहेर फेकले. त्याचे तोंड माझ्या वीर्याने भरून गेले. एका श्वासात त्याने माझे सगळे वीर्य संपवले देखील आणि चाटून चाटून त्याने माझा सोटा स्वच्छ करून दिला. माझे शरीर थकले होते पण मन नाही. त्यामुळे मी थोडावेळ तसाच बसलो आणि न राहवून मी पुन्हा माझा सोटा त्याच्या तोंडात दिला. त्याला पण हे हवेच होते त्यामुळे त्याने न कुरकुर करता पुन्हा एकदा माझे मन भरू पर्यंत माझा सोटा चोकून दिला.

अशा प्रकारे हो ना करत शेवटी मी पण एका मुलाचा आस्वाद घेतलाच. तिथून पुढे मी न चुकता अश्या पार्ट्याना जाऊ लागलो आणि प्रत्येक वेळी वेगवेगळ्या मुलांना उपभोगू लागलो.