मुलाबरोबर मैत्री केली त्याच्या आईला ठोकायला

हि माझी एकदम पहिली गोष्ट आहे आणि हि एक आंटीला जवायची गोष्ट आहे, मी एक २८ वर्षे चा लांब, मस्त मुलगा आहे आणि हि गोष्ट ४ वर्षे पूर्वीची आहे, तेव्हा मी एक मित्राच्या घरी जात होतो. तेव्हा तिथून एक आंटी रिक्षा मधून जात होती, ती दिसायला थोडी जाड होती, तिची हाईट काही जास्त नव्हती. तिचे वय ४५ वर्षे होते आणि तिची गांड खूप मोठी होती आणि तिचे बुब्स पण एकदम मोठे होते.

मी तिला ठोकायचा विचार करत होतो आणि मी एक दिवस तिच्या रिक्षा चा पाठलाग करून तिच्या घर चा पत्ता घेतला होता, मग मला काही दिवस नंतर समजले कि तिला एक मुलगा होता आणि त्याचे वय पण माझ्या एवढे होते. मी त्याच्या बरोबर मैत्री केली होती पण अजून मी आंटी पर्यंत पोचू शकलो नाही.

आता मी ती जेव्ह माझ्या समोरून जाईल तेव्हा तुला सरळ सरळ घुरून पाहत होतो आणि तिने पण मला अनेक वेळा त्याच्या मुला बरोबर बोलत असताना पहिले होते, ती पण मला पाहत होती पण काही म्हणत नव्हती, आता मी त्याच्या मुला बरोबर जास्त वेळ पर्यंत राहू लागलो होतो.

एक दिवस आंटी मला तिच्या मुला बरोबर मार्केट मध्ये भेटली होती आणि मला तेव्हा तो चान्स घालवायचा नव्हता, तेव्हा मी तिला पाहून नमस्कार केला होता आणि मी त्याच्या मुला बरोबर गप्प्पा मारू लागलो होतो, मध्ये मध्ये मी आंटी बरोबर पण बोलत होतो, ती पण माझ्या बरोबर स्माईल देऊन बोलत होती.

तेव्हा आंटी भाजी वाल्या वर रागावू लागली होती, तो दर खूप जास्त बोलत होता, मग तेव्हा मी थाप मारली होती कि आंटी तुम्ही कांदा का खरेदी करत आहे, माझे एक अंकल आहेत ते आमच्या घरी खूप कांदे पाठवत असतात, खूप कांदे असेच खराब होऊन जातात, मी तुम्हाला त्या मधून काही देतो, मग तिने थोडे स्माईल केले आणि म्हणली कि ठीक आहे.

मग मी खुश झालो होतो कि आता मला तिच्या घरी जायचा चान्स मिळणार आहे.

मग मी दुसरा दिवस ५ किलो कांदे घेऊन तिच्या घरी गेलो होतो आणि तेव्हा ती काम करत होती, ती तेव्हा मेक्सी मध्ये होती तिचे नागडे हात मला वेड लावत होते, मी तीअल नमस्कार केला होता आणि तिने मला बसायला सांगितले, मग मी तिला कांदे दिले होते आणि मी जाऊ लागलो होतो, तर तिने म्हणले कि बस मग मी पण खुश होउन बसलो होतो आणि तिच्या मुला बरोबर गप्पा मारू लागल होतो.

मग तिने मला पाणी दिले होते अनिई मी थेंक यु म्हणले होते.

मग आंटी ने मला कोफी बनवून दिली होती आणि मग ती तिचे काम करू लागली होती, ती जेव्हा काम करत होती तेव्हा तिची मेक्सी वर होत होती आणि तिचे गोरे पाय मला दिसत होते, तिचे बुब्स पण मला दिसत होते आणि मी तिला एकटक पाहत होतो.

तिला माहिती होते कि मी तिला पाहतो आहे पण तरी ती तिचे कपडे सरळ करत नव्हती, ती बहुतेक मला मुद्दामून गरम करू पाहत होती.

मग मी तिच्या घरून जाऊ लागलो होतो तेव्हा ती कांद्याचे बेग घेऊ लागली होती आणि मी तेव्हा तिला मदत करायचे नाटक करू लागलो होतो आणि तेव्हा माझा हात तिच्या बुब्स ला टच होत होता, आणि मी त्याला हळूच दाबून देत होतो, आंटी पण हसून मला बोलत होती आणि आम्ही एकमेकाच्या डोळ्या मध्ये पाहत होतो. आंटी एकदम नोटी स्माईल देऊन मला गेट पर्यंत सोडायला आली होती आणि मग मी परत घरी आलो होतो.

मग मी तिचा विचार करू लागलो होतो आणि तिला आठवून माझा लंड हलवत होतो, मला आता कसे पण करून तिला ठोकायचे होते.

मी अनेक वेळा तिच्या मुलाला फोन करत होतो आणि तेव्हा कधी कधी आंटी पण माझ्या बरोबर बोलत होती, मी तिच्या समोर डबल मिनिंग पण बोलू लागलो होतो, ती पण हसून देत होती आणि कधी रागावत नव्हती.

मग मला एक दिवस तिच्या मुला कडून समजले कि ती घरी एकटी आहे, कारण कि तिचा मुलगा आणि तिचे पती गावाला जात आहेत आणि त्यांना यालला रात्र होणार आहे.

मग मी सकाळी ११ वाजता तिच्या घरी गेलो होतो आणि तिने दरवाजा उघडला होता. मग तिने दरवाजा उघडला होता आणि मी म्हणले कि मला आकाश (तिच्या मुलाचे नाव) ला भेटायचे आहे.

तिने म्हणले कि आज तो बाहेर गावी गेला आहे.

मी – मग मी नंतर येतो.

ती – काय फक्त आकाश ला भेटायचे आहे, आंटी ला भेटायचे नाही आहे?

मग मी हसत म्हणले कि नाही असे काही पण नाही आहे.

ती – मग आत मध्ये ये, मी एकटी बोर होत आहे.

मग मी पटकन आत मध्ये गेलो होतो आणि तिने तेव्हा साडी घातली होती आणि ती एकदम सेक्सी वाटत होती, मला आता काही पण करून तिला ठोकायचे होते.

काही वेळाने मी म्हणले कि आंटी केव्हा पर्यंत येतील आकाश आणि अंकल?

ती – त्यांना यायला रात्र होऊन जाईल.

मग मी विचार करत होतो कि रात्री पर्यंत तर आंटी ला मी अनेक वेळा ठोकेन.

मी – आंटी तुम्ही का गेले नाहीत?

ती – बस असच घरी कोणी तरी असले पाहिजे.

मग आंटी म्हणली कि तू थांब मी काही खायला घेऊन येते.

मग काही वेळाने ती फ्रुट प्लेट घेऊन आली होती आणि टेबल वर ठेवून माझ्या समोर सोफ्य वर बसली होती, तिचे बोल सरळ सरळ सेक्सी दिसत होतें तिने बहुतेक ब्रा घातली नव्हती, मी पुन्हा पुन्हा तिची क्लीवेज पाहत होतो, ती सर्व नोटीस करत होती आणि मला पाहून हसून देत होती.

मग तेव्हा आंटी ने मला विचारले कि काय तुला खरेच माहिती नव्हते कि माझा मुलगा घरी नाही आहे?

मी – नाही मला माहिती नव्हते.

ती – खोट्या, काल तू जेव्हा कोल केला होतास तेव्हा मी इथेच होते, जेव्हा माझ्या मुलाने सांगितले कि मी बाहेर जाणार  आहे.

मग ती हसू लागली होती.

मग तिने विचारले कि खरे बोल तू इथे का आला आहेस?

मग मी तिला म्हणले कि आंटी तुम्हाला भेटायला आलो आहे.

ती – मला भेटून काय मिळणार आहे, एखाद्या मुलीला भेट.

मी – मला मुलगी नाही तुम्ही आवडत आहे.

ती – माझ्या मध्ये काय तुला आवडते?

मी तिच्या क्लीवेज कडे इशारा केला होता आणि म्हणले कि हे आवडत आहे.

मग तिने हसत म्हणले कि तू फार आगाव जाला आहेस, अरे जवान मुलीचे तर माझ्या पेक्षा चांगले असतील, तुला माझे बुब्स आवडतात?

मग मी पण एकदम बिनधास्त म्हणले कि आंटी तुमचे बुब्स एकदम मोठे आहेत आणि नरम पण आहेत.

ती – तुला कसे माहिती कि नरम आहेत?

मी – मी कांदे देताना अनुभव केले होते.

मग ती हसू लागली होती आणि विचारू लागली कि अजून काय काय आवडते तुला?

मी – मला एक वस्तू खूप आवडते, जी मी अजून पण पाहिली नाही आहे.

ती – असे काय आहे जे तू पहिले नाही आहे आणि तुला आवडते?

मी – मी हे तुम्हाला तेव्हा सांगेन जेव्हा तुम्ही उभे राहून डोळे बंद करणार आणि डोळे उघडणार नाही.

मग ती उभी राहून म्हणली कि घे मी डोळे बंद केले आता बोल.

मग मी तिच्या जवळ गेलो होतो आणि तिची साडी बेंबी च्या खाली करू लागलो होतो आणि बेंबी ला जिभेने चाटून म्हणले कि मला तुमची बेंबी खूप आवडते आहे.

ती माझे डोके कुरवाळत म्हणली कि तुला माझी बेंबी का आवडते?

मी तिच्या बेंबी मध्ये बोट फिरवले आणि म्हणले कि हि खूप खोल आहे मोठी आहे.

मग मी असे म्हणून तिची बेंबी चाटू लागलो होतो आणि तेव्हा ती म्हणली कि आज तर माझी इच्छा पूर्ण झाली आहे.

मी – आंटी अजून माझी इच्छा पूर्ण झाली नाही आहे, मला अजून एक वस्तू खूप आवडते.

ती म्हणली कि अजून तुला काय आवडते?

मी – तुम्ही आधी बेड वर चला.

मग ती खाली वाकली होती आणि माझ्या गालवर एक कीस दिले होते आणि मला हात पकडून बेडरूम मध्ये नेले आणि तिची साडी काढून बेड वर झोपली होती, मग म्हणली कि तुला अजून काय आवडते?

मग मी माझी टी शर्ट काढली आणि तिच्या लिप्स वर माझे ओठ ठेवून म्हणले कि मला तुमचे लाल लिप्स खूप पसंत आहेत.

मग तिने मला तिच्या खाली केले होते आणि मला एकदम वेड्या सारखी कीस करू लागली होती आणि आम्ही खूप वेळ कीस करत होतो आणि मग मी तिला माने वर कीस करत होतो आणि ती माझे गाल वर चावे घेत होती, मी तिचे बुब्स पण दाबून देत होतो.

मग तेव्हा तिने मला खाली करून माझी छाती वर चावे घेऊ लागली होती आणि म्हणली कि तुझी छाती एकदम मोठी आहे.

मग मी तिचे ब्लाउज काढले होते आणि तिचे निपल दाबू लागलो होतो आणि तिने म्हणले कि त्यांना दाताने चाव.

मग मी तिचे निपल दाताने चावू लागलो होतो.

मग ती म्हणत होती कि जोराने चाव, अहह उऊ ओह अहह औ ओह अह्श्श ओह्ह हः उऊ इह अहह मला त्रास होणार नाही, आता मी जोराने चावत होतो आणि ती एकदम मस्त आवाज काढत होती, मी तिची बगल चाटू लागलो होतो. त्यावर खूप केस होते, आंटी पण एकदम मस्त होत होती.

मग मी चान्स पहिला होता आणि तिचा पेटिकोट चा नाडा काढून टाकला होता आणि तिला एकदम नागडे करून टाकले होते.

मग तिने माझी चड्डी काढली होती आणि तिच्या पायाने माझा लंड दाबू लागली होती, मी तिचे पोट चाटत होतो आणि हळू हळू तिचे पुच्ची चे केस चाटू लागलो होतो आणि ती पण एकदम मस्त आवाज काढत होती आणि मस्त झाली होती.

मग मी तिला झोपवले आणि तिच्या गांडी वर माझी जीभ फिरवू लागलो होतो तर कधी गांडी वर थप्पड मारत होतो मग मी तिची गांड माझ्या जिभेने चाटू लागलो होतो आणि ती माझा चेहरा गांडी वर दाबत होती, मग मी मागून तिची पुच्ची पण चाटत होतो.

मग मी तिला सरळ केले होते आणि तिचे बोल चोकू लागलो होतो आणि माझ्या बोट ने तिची पुच्ची घासत होतो, आंटी पण माझा लंड पकडून हलवत होती आणि काही वेळाने तिच्या बोल वर माझी गांड ठेऊन तिला माझा लंड चाटायला सांगितले होते तर ती पण मस्ती मध्ये माझा लंड चोकत होती.

मग ती म्हणली कि आता मला कंट्रोल होत नाही आहे.

मग तिने मला खाली झोपवले आणि माझ्या लंड वर बसली होती आणि लंड आत मध्ये घेऊन उड्या मारू लागली होती आणि मी तिचे बोल दाबत होतो तर कधी निपल चोकत होतो.

मग आम्ही मिशनरी स्टाईल मध्ये आलो होतो आणि मी तिला जोराने झटके मारत होतो, ५ मिनीट झटके मारले कि आंटी ने पाणी काढले होते आणि माझ्या छाती वर ती चावू लागली होती.

मग काही वेळ मध्ये माझे पण पाणी निघाले होते आणि आम्ही खूप वेळ असेच नागडे पडलो होतो.

मग ती दिवस मी आंटी ला रात्री पर्यंत ४ वेळा ठोकले होते आणि मग मी माझ्या घरी आलो होतो.