ऑफिस सहकाऱ्यांची वाढ दिवसाची भेट

मी तेव्हा कॉलेज संपवून नुकताच नोकरीस लागलेलो होतो. माझ्या गावात माझ्या लगीची नोकरी नसल्याने मी शहरात नोकरी शोधली होती.माझ्या नशिबाने मला अपेकेपेक्षा जास्त चांगली नोकरी मिळाली होती.

मी जिथे काम करत होतो तिथे खूपच खूप मुली होत्या. बऱ्यापैकी सगळ्याच एकसे एक देखण्या आणि मादक होत्या. मी सुरवातीस तर अगदी वेडाच झालो होतो. कारण माझ्यासाठी ते वातावरण पूर्णपणे नवीन होते.

बघेल तिकडे इंग्लिश बोलणाऱ्या, कधी जीन्स व तंग टॉप मध्ये तर कधी आखूड स्कर्ट मध्ये वावरणाऱ्या, अतिशय उत्तम मेकअप आणि साजेसे दागिने घालणाऱ्या, एकास एक व तोडीस तोड फिगर असणाऱ्या त्या मुली बघून माझी मात्र चांगलीच पंचाईत होत होती.

मी त्यांना दिवसभर निरखून बघत असे. त्यांच्या शरीराच्या अवयवाचे भाग अन भाग निरखून बघताना माझ्या सोट्याची होणारी हालचाल कमालीची वेगवान होती. त्या सगळ्या मुली माझी रात्रीची सोय मात्र नक्कीच करत असत. कारण माझ्या विभागात काम करण्याऱ्या जवळपास प्रत्येकीवर मी रोज रात्री एक आड एक असे हस्तमैथुन केले होते. त्यामुळे माझी रोजची सोपं त्यांच्या सानिध्यातच जात होती म्हणा ना.

माझे काम नीट चालू होते. मी आता त्या वातावरणात हळू हळू रुळू लागलो होतो. माझ्याच विभागात मी ज्या प्रोजेक्ट्वर काम करत होतो त्यात मी एकटा आणि तीन मुली होत्या. सीमा, रीना आणि स्वाती अशी त्यांची नवे होती.

तिघी पण वेगवेगळ्या शहरातील होत्या पण एकसे एक मॉडर्न होत्या. पैकी तिघींच्या पण फिगर अश्या होत्या कि काही विचारू नका. जणू काही तासून च बनविले आहे का तिघींना असेच वाटावे.काम करत असताना आम्ही चौघे खूप जवळ येत असू. तेव्हा मी त्यांच्या शरीराला निरखून बघत असे. त्यांची ती छाती, त्याचे उभार, कमनीय बांधा, मटक मटक करत हलणारी गोलाकार गांड, रसिले गुलाबी गुलाबी ओठ बघून माझ्या जीवाची घालमेल होत असे. मी कामात कमी त्यांच्याकडेच जास्त लक्ष देत असे.

आम्ही कामाच्या ओघात सगळे खूपच जवळ आलो होतो. आम्ही आता चांगले मित्रच झालो होतो म्हणा ना. इतके चांगले कि आमची चेष्टा मस्करी खूप चालायची. एकमेकाला टोमणे मारणे, एकमेकाची खेचणे अश्या बऱ्याच गोष्टी आम्ही करू लागलो होतो. त्यातल्या त्यात त्या तिघीत मी एकटाच मुलगा असल्याने बऱ्यापैकी त्या मलाच खेचत असत.

त्या देखील माझ्या सारख्याच बाहेरच्या असल्याने त्यांना देखील माझ्या सारखे कोणी मित्र मैत्रिणी नव्हते तिथे. त्यामुळे तर आम्ही जास्तच किंबहुना नको तितके जवळ आलो होतो. त्या तिघी पण एकाच फ्लॅट मध्ये राहत असत.

आम्ही नंतर नंतर इतके जवळ आलो की आम्ही एकेमकांना अश्लील शेरेबाजी करू लागलो. त्या तिघी जाता येता मला म्हणायच्या “काय मग राजू, आज काय कोणावर हातभट्टी मारलीस?” असे म्हणून सगळ्या फिदीफिदी हसत असत.

माझ्या साठी हे सगळे अगदीच नवीन होते. पण त्यांना त्याचे काही वाटत नसे. माझी तब्येत तशी चांगली होती. मी उंच होतो, शरीर पिळदार होते, स्नायू भरलेले होते. त्यामुळे मी बघताच क्षणी नजरेत भरत असे. त्यामुळे त्या माझ्या शरीराकडे नेहमी निरखून बघत असत. माझ्या अंगाला जाता येता चपट्या मारून मला म्हणत “मग आज काय आमच्यावर कि आणि कोणावर?” त्यांचा रोख हस्तमैथुनावर असे. असे म्हणून त्या नको तितक्या माझ्या जवळ येऊन हसायच्या. इतक्या जवळ कि तिन्हींकडून त्यांच्या छातीचा स्पर्श माझ्या अंगाला होत असे.

दुसऱ्या दिवशी  माझा वाढ दिवस जवळ आला होता. त्या तिघी मला म्हणाल्या “राजू तुझा या वेळचा वाढ दिवस आमच्या फ्लॅट वर साजरा करू. तू एक काम कर आजच रात्री आमच्या फ्लॅट वर ये. आपण रात्री केक वगैरे कापू आणि एकत्र जेवण करू”

मी होकार दिला आणि रात्री त्यांच्या फ्लॅट वर पोहचलो. माझ्या वाढ दिवसाची जय्यत तयारी त्यांनी केली होती. सगळीकडे फुगे सोडले होते, म्युजिक चालू होते आणि बरेच डेकोरेशन केले होते. मी येताच त्यांनी मला आधी सगळा फ्लॅट दाखवला. थोड्याच वेळात त्यांनी दारू आणली. आम्ही सगळे मिळून दारू पिऊ लागलो. हसी मजाक जोरात चालू होता. तिघी पण रंगात येत होत्या.

पेग वर पेग मारून आम्ही सगळे लोड होत होतो. साधारण बारा वाजायची वेळ आली होती. ते बघून सीमा म्हणाली “राजू तुला हाक मारली कि तू आत ये. तुझ्यासाठी सरप्राईझ आहे”

मी होकार दिला आणि त्यांनी हाक मारताच मी आत गेलो. मी आत जाऊन बघताच त्या तिघी वेगवेगळ्या टेबल खाली लपलेल्या होत्या. प्रत्येक टेबल वर एक कापड ठेवून त्या खाली काही तरी झाकलेले होते. सीमा ने मला हाक मारली आणि म्हणाली “राजू प्रत्येक टेबल वर तुझ्यासाठी केक आहे. तो तू खायचा आहेस  ते हि हात न लावता. बर का. चालू कर”

असे म्हणताच मी तिच्याकडेच गेलो आणि ते कापड बाजूला करताच मला तिथे दोन गोलाकार आकारातील दिसले. मी त्या केक ला चाटायला सुरवात केली आणि अवघ्या दोन च सेकंदात माझ्या लक्षात आले कि त्या क्रीम च्या खाली दुसरे तिसरे काही नसून स्वाती चे उरोज होते. मला कळायचे बंद झाले. स्वाती स्वतः खाली बसली होती व तिने तिच्या छातीला केक फासून मला दिले होते.

मी काही न बोलता पूर्ण क्रीम फास्ट केले आणि तिच्या छातीला पण चोखायला सुरवात केली. तिची स्तनाग्रे चोकून चोकून मी पूर्ण कडक केली आणि मग दुसऱ्या केक कडे वळलो. रीना च्या टेबल वरील केक चाटून काढताच आत तिची गोलाकार गांड मला दिसली. तिच्या गांडीचे भोक माझ्यासाठी तयार होते. मी न वेळ घालवता तिच्या गांडीच्या भोकाला चाटायला सुरवात केली. चाट चाट चाटून मी ते गांडीचे भोक साफ केले.

आता वेळ होती स्वाती चाय केक ची. तिच्या केक चे क्रीम चाटून काढताच मला दर्शन झाले ते म्हणजे तिच्या गुलाबी गुलाबी योनी चे. ते बघून मी व्याकुळ झालो माझा सोटा केव्हाच कडक झाला होता. मी तिच्या गुलाबी योनीचे पदर माझ्या जिभेने बाजूला करून तिच्या दाण्या पर्यंत मी माझी जीभ खुपसली आणि तिची योनी चाटू लागलो.

सगळे केक खाऊन होताच त्या सगळ्या बाहेर आल्या आणि त्यांनी माझा ताबा घेतला. त्यांनी मला एका कोपऱ्यात टेबल शेजारी उभे केले. सगळ्यांनी एकमेकांचे कपडे काढले व सर्वजण पूर्ण नग्न झालो. त्यांचे ते नग्न शरीर आणि त्यांची जबरदस्त फिगर बघून मला घाम फुटला.

स्वाती टेबल वर चढली आणि तिने तिचा एक पाय वर शोकेस वर ठेवला. तिची योनी उघडी पडली. तिने माझ्या मानेला पकडले आणि माझे तोंड तिच्या योनीत कोंबले. मी तिची योनी चाटायला सुरवात केली.

इकडे रीना माझ्या गांडीकडे गेली आणि तिने माझ्या गांडीचे काप तिच्या हाताने बाजूला केले व आत दिसणाऱ्या माझ्या गांडीच्या भोकात तिने तिची जीभ घातली व त्याला चाटायला सुरवात केली.

सीमाने पुढे येऊन माझा भलामोठा सोटा कुरवाळायला सुरवात केला. तिच्या स्पर्शाने त्याच्या शिरा दिसू लागल्या व तो डौलाने मागे पुढे करू लागला. तिने बाक कन त्याला तिच्या तोंडात घेतले आणि जमेल तितका आत कोंबून त्याला चोखायला सुरवात केला. आम्ही सगळे काही ना काही करण्यात गुंग होतो आणि प्रचंड आवेगाने आम्ही ते सगळे करत होतो.

खूप वेळाने आम्ही सगळे बाजूला झालो. त्या तिघी पण गुडघ्यावर बसल्या आणि माझ्याकडे सगळ्यांच्या वक्राकार गांड झाली. प्रत्येकीची गांड तितकीच गोल आणि गोरी होती. एकीची झाकावी आणि दुसरीची काढावी अश्या सुंदर गांडा होत्या त्या.

मी रीना च्या योनीत मागून बोटे घातली आणि तिला थोडे मोठे केले. लगेच माझा सोटा तिच्या योनीत कोंबत तिच्या कमरेवर माझे हात ठेवले आणि जोरजोरात तिला हिसडे देऊ लागलो. माझे हिसडे इतके प्रचंड होते कि ती व्याकुळ झाली. तिला माझे झटके सोसवेना. तिने मला थोड्या वेळात बाजूला केले. मग मी माझा मोर्चा अनुक्रमे स्वाती आणि सीमा कडे नेला.

त्या दोघीना पण मी त्याच ताकदीने ठोकायला सुरवात केली. माझा आवेग इतका प्रचंड होता कि त्यांना मला सावरणे कठीण होऊन बसले होते. शेवटी त्या शहरी कोंबड्या होत्या आणि मी गावठी रेडा होतो.

मी आळीपाळीने आणि एकसारखे त्या तिघींवर उडत होतो. जवळपास प्रत्येकी दोन दोन वेळा मी त्यांच्यावर उडून देखील माझा सोटा गळायला तयार नव्हता. माझा स्टॅमिना बघून त्या तिघीं थक्क झाल्या होत्या.

शेवटी तिसऱ्या प्रयत्नात तिघींची योनी मारून होताच माझा सर्वोच क्षण आला आणि मी त्या तिघींना जमिनीवर बसवले आणि माझा सोटा त्यांच्या तोंडात दिला. एकामागोमाग एकीने त्याला तोंडात घेताच त्यातून फसकन वीर्याचा झरा बाहेर आला. त्या तिघींचे तोंड वीर्याने पूर्ण माखून गेले. त्यांनी माझा सोटा स्वच्छ करून दिला.

त्या तिघींना मी पूर्णपणे समाधान दिले होते. माझ्या स्टेमिनावर प्रचंड खुश झाल्या होत्या त्या. त्या रात्रभर मी त्या तिघींना ठोक ठोक ठोकून काढले. त्या दिवसापासून मी त्यांच्याच फ्लॅट वर शिफ्ट झालो आणि रोज रात्री सगळ्यांना ठोकून काढू लागलो.