लग्नाची मेहंदी

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव शीतल आहे. मी आज एक तुम्हाला अशी गोष्ट सांगणार आहे ज्यावरून तुमच्या लक्षात येईलच कि मी किती झवाडी आहे ते. किती खाज आहे माझ्यात संभोगाची याचीच प्रचिती तुम्हाला या गोष्टीने होणार आहे.

आज जरी मी माझ्या चाळीशीत असले तरीही माझी खाज काही कमी झालेली नाहीये. आजही मी स्वतःला राखून आहे. म्हणजे माझे दिसणे, वागणे, बोलणे, माझी फिगर एकदम कडक आहे. आजही माझ्या भरदार छातीला बघून भले भले घायाळ होतात. चालताना माझ्या गांडीची होणारी हालचाल बघून मी मी म्हणणारे देखील लाळ घोटू लागतात.

हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी कॉलेज ला होते. मुळातच मी दिसायला देखणी असल्याने माझ्या अवतीभोवती मुलांचा सतत पिंगा असायचा. मला खूप मित्र होते. माझ्या मादक शरीराला उपभोगायला आसुसलेल्यांमध्ये माझ्या काही शिक्षकांचा देखील समावेश होता. मला त्यांची नजर समजायची. जसे मुलांना खूप गर्लफ्रेंड्स असतात तसे मला खूप बॉयफ्रेंड्स होते.

मुळातच मी खाजूक असल्याने मला एका कडून समाधान कधी मिळायचे नाही. त्यामुळे मी खूप बॉयफ्रेंड्स ठेवले होते जेणेकरून माझी खाज नीट भागली जावी. एकेकदा तर माझा बॉयफ्रेंड मला ठोकताना दमून जायचा पण मी अजिबात दामाईचे नाही. संभोग म्हंटलं कि मी एका पायावर तयार असायचे. माझ्या शरीराला किती जणांनी आणि कसे कसे कुस्करून खाल्ले होते हे माझे मला आठवत नाही.

माझे कारनामे हळू हळू करत माझ्या घरच्यांच्या कानावर जाऊ लागले होते. त्यामुळे त्यांनी माझे कॉलेज तर बंद केले होतेच पण माझ्या लग्नाची तयारी देखील करायला चालू केली होती. त्यांना असे वाटायचे कि माझे एकदा लग्न झाले कि त्यांची जबाबदारी संपली. त्यामुळे त्यांनी मला मुलगा बघायला सुरवात केली देखील.

पण हे करत असताना होणाऱ्या उशीरांमुळे माझी खाज काही भागत नव्हती. मला काहीही करून संभोग करायचाच होता. नियमित संभोग करणाऱ्याला जर खूप दिवस संभोग करायला नाही मिळाला तर त्याचे कसे होते हे तुम्हाला वेगळे सांगायला नको. पण लवकरच तो योग आला. कारण माझे लग्न ठरले. शहरातीलच एका चांगल्या घरातील मुला सोबत माझे लग्न ठरले.

घरी लग्न सराईची गडबड चालू झाली आणि त्यातीलच एक कार्यक्रम होता तो म्हणजे मेहंदी काढणे. मेहंदी चा शौक तर मला आधी पासूनच होता. त्यातच माझे स्वतःचे लग्न आहे म्हंटल्यावर काही विचारू नका. मी जमेल तिथे मेहंदी काढून घ्यायचे ठरवले.

खूप शोधाशोध केल्यावर मला एक सेंटर चा नंबर मिळाला. मी तिथे फोन करून त्यांची पूर्ण माहिती घेतली. ते भाऊ भाऊ दोघे होते. अजय आणि विजय. ते मला माझ्या घरी भेटायला आले. त्यांना बघताच माझी योनी फुगीर च झाली. माझी छाती पुढे येऊ लागली. निप्पल्स कडक झाले. कारण ते दोघे दिसायला होतेच तसे.

ताडमाड उंच, भरदार देहयष्टी, पिळदार स्नायू आणि भेदक नजर यामुळे ते बघताच क्षणी माझ्या मनात भरले होते. त्यातच माझ्या सारख्या झावडीला अशी दोन मुले समोर दिसल्यावर दुसरे काही होणे शक्यच नव्हते. मी काही वेळ त्यांना बघतच राहीले आणि मग आम्ही मुद्द्याला हात घातला. त्यानि मला काह फोटो दाखवले. मी त्यातील काही फायनल केले आणि त्याना सोमवारी सकाळी घरी येण्यास सांगितले. त्याचे कारण असे होते कि सोमवार असल्याने घरी कोणच नसणार होते. मी एकटीच असल्याने मला नीट मेहंदी पाहिजे तशी काढून घेता येणार होती.

सोमवारी ते दोघे आली. मी लग्नाचाच असलेला एक लेहंगा आणि ब्लाउज घातले होते. त्याचा गळा खूपच मोठा होता. मी तो मुद्दामच घातला होता. त्याच्यातून माझ्या गोऱ्यापान पाठीचे दर्शन त्यांना व्हावे हा उद्देश होता. त्याच बरोबर मी घातलेला लेहंगा पण इतका छोटा होता कि माझ्या मांड्यांचे दर्शन अगदी आरामात होईल याची व्यवस्था मी केली होती.

त्या दोघांनी मला एका छोट्या स्टूल वर बसवले. अजय ने मला विचारले “शीतल जी तुम्हाला कशी आणि कुठे कुठे मेहंदी काढायची आहे ते सांगा.  म्हणजे त्या हिशोबाने आम्हाला काढता येईल.”

“अहो मला हाताला पूर्ण, पायाला पूर्ण, पाठीला असे सगळीकडे मेहंदी काढायची आहे. नीट काढा. कुठे राह्यला नको. समजले का?” मी म्हणाले.

त्यांनी होकार दिला आणि त्याच सारखी अजय ने माझ्या डाव्या हाताला आणि विजय ने उजव्या हाताला मेहंदी काढायला सुरवात केली. त्या दोघांचा स्पर्श मला होताच माझ्या छातीची धडधड वाढू लागली. मला कसेसेच होऊ लागले होते. मी त्यांच्याकडे रोखून बघत होते. थोड्यच वेळांत अजय ने माझ्या पायाला मेहंदी काढायला चालू केली आणि विजय माझ्या पाठीमागे गेला.

पायाला काढत काढत तो माझ्या गुडघापर्यंत आला आणि थांबला. मी लगेच त्याला म्हणाले “वर पण काढ” असे म्हणताच त्याने माझ्या लेहंग्याला बाजूला केले. त्याच बरोबर माझ्या गोर्या मांड्या उघड्या पडल्या. अजय त्याच्याकडे डोळे मोठे करून बघू लागला. मागून विजय पण त्याच्याकडे रोखून बघत असल्याचे मला जाणवले.

मी लगेच विजय ला म्हणाले “विजय माझ्या पाठीला पण पूर्ण काढायची आहे.”

ते ऐकताच तो म्हणाला “ते ठीक आहे. पण तुमच्या ब्लाउज ची अडचण होत आहे. कसे काढणार मी मेहंदी?”

असे म्हणताच मी त्याला म्हणाले “अरे त्याचे हुक काढ ना मग”

ते ऐकताच तो चकित झाला. त्याने हळू हळू करत माझ्या ब्लाउज ची सगळी बटणे काढली आणि माझी पाठ उघडी पडली. विजय ने मोका सोडला नाही. माझी पाठ साफ करायच्या बहाण्याने त्याने माझ्या पाठीवरून हात फिरवायला चालू केले. वरून खाली हात फिरवत फिरवत तो मुद्दाम माझ्या कमरेखाली हात नेत होता आणि परत वर नेत होता. त्याचे श्वास जोरात चालू झाले होते ते मी ताडले होते. मी तर मुरलेलीच होते यात.

अजय पण हळूच त्याचा हात माझ्या मांडीवर ठेवून साफ करण्याच्या हिशोबाने सगळी कडे फिरवू लागला होता. हळू हळू करत त्याचे धाडस वाढत होते. त्याला स्वतःला रोखणे शक्य नव्हते. त्याने सरळ माझ्या निकर वर हात ठेवला आणि माझ्या योनीला चोळायला चालू केले. माझी गेम यशस्वी झाली होती. आता खरी मजा येणार होती.

मी विरोध करत नाही ते बघून त्याने सरळ माझी निकर हाताने काढली आणी मला नग्न केले. अजय ने चालू करताच विजय ने माझ्या ब्लाउज मध्ये मागून हात घातला आणि ते उतरवले. अश्या प्रकारे भावभावानी मला पूर्ण नग्न केले होते.

विजय ने माझी छाती जोरजोरात दाबायला चालू केली. तो पुढे आला आणि त्याने माझ्या छातीला त्याच्या तोंडात घेतले व चोखायला चालू केले. खूप महिन्यांनी मी संभोग करत होते. त्यामुळे मी प्रचंड व्याकुळ होऊन त्याचा आनंद घेत होते. माझे निप्पल्स असे कडक झाले होते कि ते बघून विजय अजून जास्त जोरात त्यांना दातात पडकून ओढत होता.

इकडे अजय ने माझी योनी चाटायला चालू केली होती. बेभान होऊन तो त्याची जीभ योनिवरून जांघेत आणि जांघेवरून माझ्या गांडीकडे नेऊन मनसोक्तपणे चाटाचाटी करत होता. विजय ने तेवढ्यात त्याचा सोटा माझ्या तोंडात दिला आणि मी त्याचा सोटा चोकू लागले.

खूप वेळाने त्यांनी मला बाजूला केले. माझी योनी आधीच खूप वापरलेली असल्याने तिचे भोक खूपच मोठे होते. हे लक्षात येताच अजय ने हळूच त्याचा सोटा माझ्या योनीत कोंबला. पूर्ण आत गेल्याची खात्री पडताच विजय पुढे आला आणि त्याने पण हळू हळू करत त्याचा सोटा माझ्या योनीत कोंबायला चालू केला. बघता बघता त्याचा पण सोटा माझ्या योनीत पूर्ण आत गेला.

दोघांचे सोटे एकदम माझ्या योनीत गेल्याचे पाहून ते दोघे खूपच आश्चर्यचकित झाले होते. दोघांनी मग हळू हळू करत त्यांची कंबर हलवायला चालू केली. काच काच करत त्याचा स्पीड वाढताच माझ्या योनीतुन वंगण बाहेर येऊ लागले. त्यामुळे त्यांचे सोटे अगदी आरामात आत बाहेर करू शकत होते. काच काच करत त्याचा वेग त्यांनी वाढवला होता.

खूप महिन्यांनी आणि ते पण असा मादक संभोग मी करत असल्याने मी व्याकुळ झाले होते. मला त्याचा सहवास आवडत होता. मी आह आह करत त्याना प्रतिसाद देत होते. खूप वेळ त्यांनी मला ठोक ठोक ठोकून काढल्यावर दोघांनी पण त्यांचे सोटे माझ्या योनीत फवारले. त्यांच्या वीर्याने माझी योनी भरून वाहू लागली आणि मग आम्ही शांत झालो.

थोडा वेळ थांबून त्यांनी माझ्यावर आजून एक शॉट काढला मग कुठे ते पूर्ण शांत झाले आणि मग आम्ही मेहंदीच्या कार्यक्रमाला लागलो. तेव्हापासून माझे लग्न झाले तरी अजय आणि विजय नियमितपणे मला ठोकू लागले होते. मला पण लग्न झाल्याने पाहिल्यासारखे फ्री वागता येत नव्हते. त्यामुळे मी अजय आणि विजय ला कायमचे पर्मनंट ठोके म्हणून ठेवून घेतले होते. तर अशी आहे मी खाजूक बाई जी स्वतः चे लग्न ठरल्यावर पण दुसऱ्यांकडून ठोकून घेत असे.