पहिलवानी मजा

नमस्कार मंडळी. माझे नाव गुरु आहे. आज मी तुम्हाला माझी एक खाजगी गोष्ट सांगणार आहे.

मी शाळेपासूनच मुळात खेळ आणि इतर गोष्टींमध्ये पुढे होतो. मला व्यायामाची देखील तितकीच आवड होती. शाळेतील हीच आवड मी जसा मोठा होत गेलो तशी देखील मी जोपासून ठेवली होती. आता शाळा संपून मी कॉलजेला जायला लागलो होतो. मला कुस्तीमध्ये विशेष आवड होती. मी आवर्जून सगळ्या कुस्त्या बघायचा प्रयत्न करत असे.

मातीतील कुस्तीचे मी लहानपणी धडे गिरवले होते. लंगोट घालून कुस्तीच्या आखाड्यात माती फासून मी दिवस दिवस कुस्तीचे धडे गिरवत असे. माझी पिळदार शरीरयष्टी आणि चपळपणा संपूर्ण आखाड्यात चर्चेचा विषय असे. सतत च्या आखाड्यात राहण्याने माझे बाहेर मित्र फार काही नव्हते. मैत्रिणी असायचा तर विषयच नव्हता. अधिकाधिक वेळ मी मुलांसोबतच घालवत असे. त्यामुळे मुलींबद्दल मी फारसा विचार करत नसे.

मातीतील कुस्तीचे दिवस आता संपत आले होते. आता दिवस होते ते मॅट वरील कुस्तीचे. आणि माझ्या वस्तादाने माझ्यातील गुण ओळखून मला एके दिवशी सांगितले “गुरु, हे बघ तुझ्यात कुस्तीचे सगळे कसब आहे. पण आता तुला मॅट वरील कुस्ती शिकण्यासाठी शहरातील एका अकॅडमी मध्ये प्रवेश घ्यावा लागेल. माझ्या ओळखीचे एक जण आहेत. मी त्यांच्याशी बोललो आहे. तू पुढ्याचाच आठवड्यात निघ. बाकी सगळे ते बघतील.”

वस्तादांचा शब्द मोडण्याची परंपरा नसल्याने मी होकार भरला आणि पुढच्याच आठवड्यात मी माझी बॅग भरून शहरात त्या अकॅडमी मध्ये दाखल झालो. तिथले वातावरण खूपच वेगळे होते. एकदम चकाचक मॅट आणि तसेच चकाचक ड्रेस घातलेले पहिलवान. ते बघून मी भारावून गेलो. मी तिथल्या प्रमुखांना भेटलो. माझी त्यांनी व्यवस्थित विचापूरस करून माझी  राहण्याची सोय केली. दुसऱ्या दिवशी पासून माझे प्रशिक्षण चालू होईल असे त्यांनी सांगितले.

ठरल्याप्रमाणे मी दुसऱ्या दिवशी हजर झालो. “हा नाग्या. आज पासून तुझे प्रशिक्षण घेईल.” मला त्यांनी सांगितले.

मी हस्तालोंदन करून माझी ओळख करून दिली. माझे प्रशिक्षण आता चालू होणार होते. नाग्याने माझे माहिती घेतली. नाग्या माझ्यापेक्षा उंचीला कमी तर होताच पण शरीरयष्टीने देखील शिडशिडीत होता. माझ्या मनात आले कि हा कसा काय मला शिकवणार. माझा चेहरा बघून नाग्याला माझ्या मनात काय चालले आहे ते समजले आणि तोच म्हणाला “अरे गुरु, तुझ्या मातीतील कुस्तीत आणि या कुस्तीत खूप फरक आहे. माझ्या शरीर यष्टीवर नको जाऊ. इथे चपळ पणा खूप महत्वाचा आहे.” मी होकार दिला.

मी लंगोट घालून तयार झालो. मला बी बघून नाग्या म्हणाला “अरे हे काय. तुझ्याकडे मॅट वरील कुस्तीचा ड्रेस नाही का?”.

“नाही. आणि ते घेण्या इतके माझ्याकडे पैसेही नाहीत. मी यावरच शिकेन” मी म्हणालो.

“ठिक आहे” असे नाग्या बोलून त्याने मला जोर बैठका काढण्यास सांगितले.

दिवस जात होते आणि माझे प्रशिक्षण अधिक खडतर होत होते. त्याच बरोबर मी आणि नाग्या आता चांगले मित्र झालो होतो. नाग्या माझ्या कळा काढू लागला होता. त्यालाही माझ्या प्रमाणे मित्र मैत्रिणी फार काही नव्हते. अधिकतम वेळ तो माझ्याबरोबरच घालवत असे.

हा खेळच असा होता कि यात एकमेकांच्या शरीराची घासाघीस होतेच. त्यामुळे या गोष्टीची सवय असावीच लागते. नाग्या पण मला शिकवताना माझ्या अंगाशी येत असे. मला विविध प्रकारचे डाव शिकवताना त्याचा माझ्या विविध शरीराच्या भागांशी स्पर्श होत असे. हा सगळा प्रशिक्षणाचा भागच होता. त्यामुळे यात वावगे नव्हते.

मी लंगोट्यावर असे आणि तो पूर्ण ड्रेस मध्ये.नवनवीन डाव शिकवताना का कोणास ठाऊक मला नेहमी ते वाटायचे की नाग्या मला थोड्या वेगळ्या पद्धतीने आणि नको त्या ठिकाणी स्पर्श करत आहे. विशेषतः माझ्या सोट्याच्या ठिकाणी तो नेहमी हात लावत असे आणि कोणता तरी नवीन डाव आहे असे सांगून माझ्या अंगाशी झोंबाझोबी करत असे. मी त्याला कधी विचारले नाही तसे. पण का माहित नाही पण मला देखील तो त्याचा स्पर्श आवडत होता. कदाचित मला गर्लफ्रेंड्स नसल्याने माझ्या सोट्याला आजवर कोणी स्पर्श केला नव्हता त्यामुळे असेल कदाचित.

एके दिवशी आम्ही दोघेच सराव करत होतो. नाग्याने आज मला दुपारीच बोलावून घेतले होते. आम्ही सराव चालू केला. त्याने आज पुन्हा माझ्या सोट्याला हात लावला. पण या वेळी त्याने नेहमीप्रमाणे हात बाजूला लगेच बाजूला काढला नाही. थोडा वेळ तसाच त्याने त्याचा हात माझ्या सोट्यावरच ठेवाला. मी थोडा पुढे झुकलेललो होतो. पण हा पठया हात काढायचे नाव घेत नव्हता.

त्याने तसल्याच पोजिशन मध्ये मला त्या डावाबद्दल माहिती द्याल चालू केली. नकळत हलकेच तो माझ्या सोट्यावरून हात फिरवू लागला. मला पण लक्षात आले कि मला ते आवडू लागले आहे. कारण माझा सोटा फुगीर झाला होता. माझ्या लंगोट्यातुन नेहमी दिसणाऱ्या सोट्याच्या आकारापेक्षा हा किती तरी जाड झाला होता. मी गप्प जे चालू आहे ते होऊ द्यायचे ठरवले.

पुढे जाऊन नाग्याने मला खाली झोपवले. माझ्या अंगावर पोटावर तो पडला आणि तो माझ्या सोट्यावर त्याची गांड ठेवून बसला. डाव शिकवायच्या एका पद्धतीत असे करतात असे त्याने मला सांगितले आणि हलकीच मान पकडली. त्याने त्याचे तोंड माझ्या तोंडाच्या अगदी जवळ आणले. त्याची गांड तो माझ्या सोटयावर हळू हळू रगडु लागला. एका मिनिटात माझा सोटा जो फुगीर होता तो आता कडक झाला होता.

मला आता मजा येऊ लागली होती. नाग्या म्हणाला “मला तुझ्या सारखी लंगोट्या मध्ये कुस्ती खेळायची आहे.” असे म्हणून त्याने त्याचा ड्रेस काढला आणि तो देखील लंगोट्यावर आला. आता आम्ही अर्धनग्न झालो होतो. तो त्याची गांड माझ्या सोट्यावर घासत होता आणि आता लंगोट असल्याने त्याची गांड बऱ्यापैकी पूर्णपणे माझ्या सोट्याला लागत होती.

आता आम्ही दोघेही काहीच बोलत नव्हतो. त्याने माझा होकार ताडला होता. गांड रगडता रगडता त्याने त्याचे तोंड माझ्या तोंडात अलगद दिले आणि मला चुंबन दिले. चवताळलेलो मी त्याला माझ्या मिठीत घेतले आणि माझ्या ओठानी त्याचे लचके तोडू लागलो. माझा प्रतिसाद बघून तो देखील खुश झाला. त्याने हळूच माझा लंगोट बाजूला केला आणि माझा काळाभोर कडक सोटा उघडा केला.

त्याने लगेच त्याचे तोंड बाजूला घेतले आणि त्याचा देखील लंगोट काढला व तो देखील नग्न झाला. त्याने माझ्या तोंडावर त्याची गांड ठेवली आणि माझा सोटा त्याने त्याच्या तोंडात घेतला. एखाद्या सराईत बाई सारखे तो माझा सोटा चोकत होता. मी माझी जीभ त्याचा गांडीत घातली आणि ती चाटू लागलो. जवळपास अर्धा तास तो माझा सोटा चोखत होता. मी त्याची गांड चाटून चाटून त्याला पाणी आणले होते.

मी त्याला आता माझ्या अंगावरून उठवले. त्याला गुडघ्यावर बसवले आणि माझा सोटा त्याचा गांडीत खुपसला. नाग्याला या गोष्टींची सवय होती. त्यामुळे माझा सोटा आरामात आत गेला. मी त्याला पहिलवानी हिसडे देऊ लागलो. माझ्या त्या गावठी हिसडयानी नाग्या कण्हू लागला. “मला आजवर इतके जोर कोणी ठोकले नाही” तो म्हणाला.

दणक्यावर दणके मी देत होतो. मला जोश आला होता. नाग्याची गोलाकार गांड बघितली कि माझा जोश अधिकच वाढत होता. मी त्याची गांड मागून फाकवत होतो आणि त्याचे भोक बघून मी अधिक जोरात हिसडे मारत होतो. मी थांबायचे नाव घेत नाही हे बघून नाग्याने मला थांबवले. त्याने माझा सोटा परत तोंडात घेतला आणि तो चोकू लागला.

जितका कडक माझा सोटा झाला होता तितक्याच कडक माझ्या गोट्या झाल्या होत्या. माझ्या त्या काळ्याभोर गोट्या नाग्याने तोंडात घेतल्या आणि गुलाबजाम सारखे तो त्यांना चोखू लागला. अधे मध्ये त्याची माझ्या गोट्या आणि सोट्यावरून फिरणारी जीभ मला अधिकच उड्डयपित करत होती. नाग्या बेभान झाला होता. तो मला माझ्या जांघेत हिसडे मारत होता. त्याला काही केल्या माझा सोटा तोंडातून बाहेर काढायचा नव्हता. मी त्याचे केस पकडले आणि माझा सोटा पूर्णपणे त्याच्या तोंडात खुपसला. त्याचा जीव घुसमट होता. पण मी माझ्या ताकदीने त्याला दाद देत नव्हतो. मी त्याच जोशात माझा सोटा अधिकच आत त्याच्या घशात कोंबत होतो.

माझा शेवटचा क्षण जवळ आला होता आणि नाग्या चोखायचे थांबत नव्हता. शेवटी मी माझ्या सोट्यातून माझे वीर्य बाहेर सोडले. नाग्याचा चेहरा माझ्या वीर्याने पूर्णपणे भिजून गेला होता. नाग्याने त्याही अवस्थेत माझा सोटा परत तोंडात घेतला आणि माझे वीर्य त्याने पिऊन टाकले. त्याच्या जिभेने त्याने माझा सोटा साफ केला आणि आम्ही निवांत मॅट वर पडलो.

नाग्याने माझ्या पूर्ण अंगावर चुंबने देण्यास सुरवात केली. तो अगदी आरामात माझा सोटा हातात घेऊन कौतुकाने त्याला कुरवाळत पडला होता. माझ्या कुशीत मी त्याला माझ्या गर्लफ्रेंड प्रमाणे घेतले होते. तेव्हापासून नाग्या माझा कायमचा प्रशिक्षक झळा आणि तिथून पुढे आमचा सराव कसा झाला असेल हे सांगायची आवश्यकता नाही.