पतीच्या मित्राने तहानलेली पुच्ची शांत केली

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव पूनम आहे आणि एक दिवस माझ्या पतीने रात्री ११ वाजता मला कोल केला होता आणि तेव्हा त्यांनी मला सांगतिले कि एक खूप मोठी खुश खबरी आहे, मग मी विचारले कि काय खबर आहे? तर ते म्हणले कि मी आता ५ दिवस नंतर घरी येणार आहे. मी त्यांच्या तोंडून हे ऐकून एकदम आनंदाने नाचू लागले होते कारण कि माझे पती गेले ५४ दिवस पासून बाहेर होते आणि आता ते लवकर परत माझ्या कडे येणार होते.

आता मी हे विचार करून एकदम मस्त होऊ लागले होते कारण कि आता तो दिवस एकदम जवळ आला होता कि जेव्हा ते एकदम माझ्या जवळ असतील आणि आम्ही परत काही क्षण एकत्र घालवणार होतो, आम्ही दोघांनी त्या दिवशी लेपटोप वर विडीयो कोल करून ३ तास बोलणे केले होते आणि आम्ही एकमेकाला सांगितले होते कि आम्ही किती आठवण काढत होतो. आम्ही बोलता बोलता एकदम वेडे झालो होतो आणि एकदम भावनेच्या आहारी गेलो होतो, मग काही वेळाने त्यांनी माझ्या बरोबर प्रेमाने बोलणे सुरु केले होते आणि माझे शरीर पहायचा हट्ट करू लागले होते.

आता मी थोडे लाजू लागले होते आणि त्यांना नाही म्हणू लागले होते कि मी हे विडीयो मध्ये असे कसे काय करू? पण मी पण माझ्या मना मध्ये एकदम उत्तेजित झाले होते आणि मला पण माझे शरीर त्यांना दाखवायचे होते कारण कि आता माझ्या अंगाची आग मागच्या ३० दिवस कोणी पण विजवली नव्हती, मी एक वाळलेल्या जमिनी सारखी जाले होते आणि मी प्रेमाच्या एक एक थेंब साठी तहानलेली झाले होते.

मी तेव्हा एक पर्पल नाईटी घातली होती जी एकदम स्लीवलेस होती आणि ती माझ्या मांडी पर्यंत येत होती, ती नाईटी एकदम सिल्की होती आणि तिच्या समोर नेट होती जी माझ्या पती ला एकदम वेड लावू लागली होती, आणि मग ते मला पुन्हा पुन्हा म्हणू लागले होते कि माझी राणी मला काही तरी थोडे दाखवून दे, पण मी त्याची इच्छा हसत हसत नाही म्हणले होते आणि मी लेपटोप घेऊन बेड वर उलटी झोपून गेले होते, आता लेपटोप माझ्या समोर होता आणि मी एकदम उलटी होऊन माझ्या पती बरोबर बोलू लागले होते, मला माहिती होते कि त्या मुळे त्यांना माझे क्लीवेज अजून चांगले दिसत असतील, कारण कि माझे बुब्स माझ्या बेड वर दाबले जात होते आणि मोठे दिसू लागले होते आणि ते माझ्या नाईटी मध्ये एकदम बाहेर येऊन दिसत होते.

आता हे सर्व पाहून माझे पती एकदम वेडे झाले होते आणि मला विनंती करू लागले होते कि काही तरी दाखवून दे माझी राणी. मग मी त्यांना हसत म्हणले कि तुम्ही तर माझे पती आहे, तर मला इतकी तर तुमची इच्छा पूर्ण करून द्यावी लागणार आहे. मग मी माझे सर्व केस एकदम बाजूला करून टाकले होते आणि बाजूने नाईटी ला थोडे खाली करून टाकले होते आणि आता माझी पर्पल ब्रा माझ्या गोर्या अंगावर माझ्या पती ला एकदम वेड लावू लागली होती.

खरे सांगू तर आता माझी हालत पण खूप खराब झाली होती आणि माझे मन करत होते कि आता पुर्न नागडी होऊन जाते आणि माझ्या पती ला सर्व काही एकदम दाखवून देऊ, पण मला खूप लाज पण वाटत होती, आता माझे पती म्हणत होते कि काय आहे पूनम? मला एक वेळा घरी येऊ दे, मी तुला एकदम नागडी करून टाकेन आणि तुला एकदम कच्चे खाऊन जाईन.

आता माझी ब्रा फक्त माझ्या निपल ला झाकत होती आणि त्याच्या वर चे सर्व काही माझ्या पती ला दिसू लागले होते, आता माझ्या मना मध्ये आले होते कि तू किती बेशरम झाली आहेस पूनम, मग तेव्हा माझे पती म्हणले कि मला घरी येऊ दे पूनम मी तुझे दुध माझ्या ओठाने चोकनार आहे, आता हे ऐकून मी एकदम वेडी होऊ लागले ओह्ते आणि मग त्यांनी म्हणले कि तुझी नाईटी काढून टाक, तर मी त्यांचे ऐकले होते आणि माझी नाईटी काढून टाकली होती आणि मग परत मी उलटी झोपले होते, मी रात्री तर ब्रा चे हुक उघडून झोपत असते.

मग मी झोपले होते त्या मुळे माझी ब्रा एकदम पडून गेली होती आणि आता माझे एकदम सेक्सी आणि दुध पेक्षा पण जास्त गोरे पान आणि एकदम दुधाने भरलेले माझे आंबे त्यांना दिसू लागले होते, आता त्यांना कंट्रोल करता आले नाही आणि आता ते पण पटकन एकदम नागडे झाले होते, आता त्यांचा तो पण एकदम कडक झाला होता आणि असे वाटत होते कि तो अंबुजा सिमेंट चा बनलेला आहे, त्या मध्ये जीव होता आणि तो एकदम मजबूत सळी सारखा वाटत होता.

आता त्याला पाहून मी एकदम वेडी झाले होते आणि मग मी माझी जीभ काढून माझ्या ओठ वर फिरवू लागले होते, मग मी माझी जीभ खालच्या ओठा वर टच केली होती आणि हळू हळू डाव्या बाजूला फिरवू लागले होते, आणि हे पाहत असताना त्यांचे हलवता हलवता निघून गेले होते आणि माझी तहान अर्धी राहून गेली होती.

मग त्यांनी मला गुड नाईट म्हणले होते आणि झोपायला निघून गेले होते, मग मी बेड वर तडफडत होते आणि काही वेळ पर्यंत मी माझे बुब्स कुरवाळत राहिले होते आणि मग काही वेळाने मला झोप लागली होती आणि मला काही समजले पण नाही.

मग जेव्हा सकाळी माझी जोप उडाली आणि मी माझे डोळे उघडले होते तेव्हा माझे मन पण करत नव्हते कि मी बेड वरून उठावे कारण कि माझ्या अंगाची तहान एकदम अर्धी राहून गेली होती आणि मला खूप दुख होत होते.

मग मी काही वेळ पर्यंत असेच बेड वर पडून होते आणि मला माझे डोळे उघडायची इच्छा पण होत नव्हती, मग मी विचार करू लागले होते कि आता मला माझ्या अंगाची तहान काही करून सहन करता येत नाही आहे, आता माझे शरीर एकदम गरम झाले होते आणि त्याला थंड करायला आता कोणाचे तरी प्रेम पाहिजे होते त्या शिवाय माझी अंगाची आग काही करून कमी होणार नव्हती. आता मी रात्री काय केले होते ते आठवून मला माझ्या वर राग पण येऊ लागला होता आणि प्रेम पण येत होते, आता प्रेम असे विचार करून कि मी माझे बुब्स माझ्या पती ला कसे दाखवले होते, आणि मग असा विचार करू लागले कि माझे पती किती स्वार्थी आहेत कि त्यांनी त्यांचे मन शांत करून घेतले आणि माझा एक क्षण पण काही विचार केला नाही.

मग जेव्हा माझ्या पती चा कोल आला होता तेव्हा मी खुश झाले होते आणि मला वाटले कि त्यांनी मला रात्री जे जाले त्या साठी सॉरी म्हणायला कोल केला असेल, मग मी फोन घेतला होता आणि मग ते मला म्हणले कि इथे जे पैसे जमा केले होते ते मी माझ्या एक मित्राला ट्रान्स्फर करून टाकले आहेत, तो दुपारी एक वाजता घरी येईल आणि त्याच्या कडून तू पैसे घेऊन ठेव. मग मी म्हणले कि ठीक आहे आणि मग फोन कट करून टाकला होता.

आता मला तर खूप राग आला होता कि त्यांनी काल रात्री चे एक पण काही बोलले पण नाही, मग मी असे विचार करत तयार व्हायला निघून गेले होते, मग मी अंघोळ करून लंच केले होते आणि मग मी टीवी पाहू लागलो होतो, आता टीवी वर मान्सून वेडिंग मूवी येत होती आणि तेव्हा डोर बेल वाजली होती, तर मी दरवाजा उघडला होता आणि मी पहिले कि माझ्या पती चे मित्र आले होते आणि त्यांच्या हाता मध्ये एक पांढरी बेग होती.

मग मी म्हनले कि सॉरी मी विसरून गेले होते कि १ वाजला आहे, मग मी त्यांना आत मध्ये बोलवले होते आणि सोफ्यावर बसायला सांगितले होते, माझ्या पती चे मित्र बेचलर होते आणि त्यांचे वय काही २८ वर्षे असेल, त्यांचे नाव नितीश होते.

मग ते टीवी मध्ये पाहू लागले होते आणि मला म्हणले कि हि मूवी तर मला खूप पसंत आहे, मग मी म्हणले कि मग पाहून घ्या आणि मी पोपकोर्न घेऊन येते, तो माझ्या पती चा जुनियर आहे आणि त्यांचा खूप चांगला मित्र पण आहे, तो याच्या आधी पण अनेक वेळा माझ्या कडे आला होता.

मग मी त्यांना पोपकोर्न आणून दिले होते आणि मग मी साईड च्या सोफ्या वर बसले होते आणि मूवी पाहू लागले होते, आता त्याने काही पोपकोर्न खाल्ले होते आणि मग काही वेळाने त्याने एक पोपकोर्न वर टाकली होती आणि त्यांच्या तोंडा मध्ये घ्यायचा प्रयत्न केला होता, पण ते पडले होते आणि ते पाहून मी हसू लागले होते आणि त्याला त्याचे थोडे वाईट वाटले होते, मग त्याने परत प्रयत्न केला होता  आणि परत ते खाली पडले होते आणि मी एकदम जोर जोराने हसू लागले होते.मग त्याने माझ्या कडे पाहुले होते आणि म्हणले कि पूनम भाभी तुम्ही हे करून दाखवा, इतके हसत आहे ते. आमच्या मध्ये असे काही ना काही मजा मस्ती होत राहत होती तर मी म्हणले कि हो जरूर का नाही, आणि मग मी पण ट्राय केले होते आणि माझ्या कडून पण ते खाली पडले होते.

मग आम्ही दोघे उभे राहिलो होतो आणि मग परत पैज लावली होती, मग मी पोपकोर्न हवे मध्ये टाकला होता आणि माझे ओठ उघडून थोडी वर उडी मारली होती आणि त्या मुळे माझा पल्लू खाली पडला होता आणि मी एकदम खाली पाहू लागले होते आणि पोपकोर्न माझ्या क्लीवेज मध्ये येऊन पडला होता, मग मी पटकन माझा पल्लु घ्यायला थोडी वाकले होते आणि त्या मुळे माझी क्लीवेज नितीश ला सरळ सरळ दिसू लागले होते.

मग मी पटकन माझा पल्लू ठीक केला होता आणि मग मी माझे डोळे त्याच्या पासून चोरू लागले होते, मग नितीश ने म्हणले कि भाभी अजून. मग मी त्याच्या कडे पहिले होते आणि म्हणले कि काय झाले? तर त्याने सरळ त्याच्या बोटा ने माझ्या क्लीवेज कडे इशारा केला होता तर मी एकदम शोकड झाले होते कि तो असे कसे काय करू शकतो आहे? आणि माझे डोळे आणि ओठ एकदम उघडे राहून गेले होते, मग बहुतेक त्याला समजले होते कि मी काय विचार करत होते? आणि त्या मुळे त्याने काही बोलले नाही आणि त्याचा हात पुढे केला होता आणि सरळ माझ्या बुब्स वर घेऊन आला होता.

आता माझ्या मना मध्ये पण एक चोर घुसून गेला होता आणि मी त्याला काही पण बोलले नाही, मग त्याचे हात माझ्या क्लीवेज च्या जवळ आले होते आणि त्याच्या नखाने माझ्या बुब्स ला टच करून टाकले होते आणि तेव्हा माझ्या अंगा मध्ये एकदम आग लागून गेली होती, तेव्हा त्याने माझ्या क्लीवेज वर पडलेली पोपकोर्न घेतली होती आणि खाऊन टाकली होती, आता मी एकदम शोकड झाले होते आणि मग तो हसत हसत म्हनला कि आता तर हि अजून पण जास्त टेस्टी वाटू लागली आहे.

मग मी त्याचे असे बोलणे ऐकून एकदम लाजून गेले होते आणि त्याला म्हणले कि तू आज काल खूप माझी मस्ती करू लागला आहेस, आता तो ट्राय करणार होता, मग त्याने पोपकोर्न वर टाकला होता आणि इकडे तिकडे जात तो एकदम माझ्या वर येऊन पडला होता, आता त्याच्या वजन मुळे आम्ही दोघे पण सोफ्या वर जाऊन पडलो होतो आणि त्याचे लिप्स माझ्या लीप ला एकदम टच झाले होते, आता आम्ही एकदम चकित झालो होतो आणि आम्ही काही सेकंद साठी आमचे लिप्स असेच एकमेकाला चिकटून राहू दिले होते आणि आम्ही एकदम जोर जोराने श्वास घेऊ लागलो होतो.

मग त्याने जसे त्याचा चेहरा वर केला होता तेव्हा आमचे गरम गरम श्वास एकत्र झाले होते आणि मग थोडा चेहरा वर करून मी पण अनुभव केले होते कि माझे बुब्स त्याच्या छाती वर लागले आहेत, मग त्याने डोके खाली करून टाकले होते आणि त्याला माझे दबलेले बुब्स दिसले होते आणि त्याने परत कंट्रोल सोडला होता आणि तो परत माझ्या वर येऊन पडला होता आणि परत आमचे लिप्स एकमेकाला टच झाले होते, पण या वेळी त्याने माझे ओठ चोकायचा प्रयत्न केला होता.

आता माझे ओठ त्याच्या ओठाच्या मध्ये आले होते आणि आमचे दोघांचे डोळे एकदम बंद झाले होते, मग त्याच्या ओठाने चोकायचे सोडून तो त्याचे ओठ माझ्या ओठ वर घासू लागला होता, आता माझे लिप्स त्या मुळे असे केल्याने एकदम वाळून गेले होते.

मग त्याने त्याची जीभ बाहेर काढली होती आणि माझ्या खालच्या लिप्स वर ठेवून टाकली होती, आता माझे श्वास खूप जोर जोराने वाढू लागले होते आणि माझे बुब्स पण एकदम जोर जोराने वर खाली होऊ लागले होते, आता त्याला पण समजले होते कि पूनम भाभी इंजोय करू लागली आहे आणि तेव्हा त्याने त्याची जीभ माझ्या तोंडा मध्ये टाकून दिली होती, आता आमची जीभ एकत्र भेटली होती आणि माझे बुब्स त्याच्या छाती ला दबलेले होते.

मग माझ्या साडी वर मला काही तरी अनुभव झाले होते आणि मला समजले कि त्याचा लंड कडक झाला आहे, मग मी त्याची पाठ माझ्या बोटाने जोराने दाबून टाकली होती आणि मग त्याने माझ्या साडी च्या वरून त्याचे हत्यार माझ्या वर दाबून टाकले होते आणि हळू हळू झटके देऊ लागला होता, मग तो माझ्या माने वर आला होता आणि त्याची जीभ काढली होती आणि तो मला माने वर लिक करू लागला होता, मग त्याने त्याची जीभ माझ्या माने पासून खाली केली होती आणि तो माझी छाती कीस करू लागला होता, आता मी माझे डोळे बंद करून हळू हळू श्वास घेऊ लागले होते आणि आता मी माझे सर्व कंट्रोल विसरले होते, मग त्याने मला खूप जोर जोराने ठोकून दिले होते आणि माझी सर्व आग शांत करून दिली होती, मी त्याला वर चढून पण ठोकले होते आणि माझी पुचची चे पाणी त्याच्या लंड वर सोडून दिले होते आणि त्याचा लंड पण शांत करून दिला होता, मग तो मला पैसे देऊन निघून गेला होता.