पिक्चर दाखवून ठोकली मादक कामवाली

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव राजू आहे. मी चाळीस वर्षाचा आहे. मी आज तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी माझ्या कामवालीला उपभोगु शकलो आणि आजपण अगदी रोजच तिला मी उपभोगत आहे.

तर हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी कॉलेज ला होतो. मी कॉलेज ला सकाळी लवकर गेलो कि लगेच परत येत असे आणि मग दिवसभर घरी आराम करत असे. मी आणि बाबा दोघेच घरी राहत असे. त्यांचा डिवोर्स झाला होता. त्यामुळे घरी काम करणार कोण यासाठी आम्ही एक कामवाली ठेवायचे ठरवले होते. आम्ही जाहिरात पण दिली पेपर मध्ये तशी पण म्हणावे तशी कोणी आम्हाला मिळाली नाही.

त्याच वेळी आमच्या शेजारच्याच्या घरी एक कामवाली होती ती मला त्या दिवशी अचानक भेटली आणि मला म्हणाली “साहेब आमच्या इथे एक बाई आहे. तिला कामाची गरज आहे. तिला विचारू का तुमची अडचण नसेल तर?”

“हो हो विचार ना. हे काय विचारायची गोष्ट आहे का? आजच विचार आणि शक्य असेल तर पाठव पण. मी बघून घेतो आणि योग्य असेल तर तिला फायनल पण करून टाकू आपण” मी असे म्हणताच तिने होकार दिला. तिने माझा नंबर घेतला आणि ती निघून गेली. थोड्याच वेळात मला तिचा फोन आला आणि ती मला म्हणाली “साहेब ती येतो म्हणत आहे.ती कोणत्याही क्षणी तुमच्याकडे येईल तिचे नाव सुजाता आहे.बोलून घ्या”

मी तीची वाट बघत असलो. थोड्याच वेळात बेल वाजली आणि मी ओळखले सुजाताच आली असणार आणि तीच होती. तिला मी आत घेऊन आधी तर तिच्याकडे मी बघतच राहिलो. कारण तिच्याकडे बघून असे अजिबात वाटत नव्हते कि ती काही कामवाली असेल किंवा असे काम करण्यासाठी तीला बनवले असेल. त्याचे कारण होते ते तिची फिगर.

ती फार गोरी काही नव्हती. पण नाकी डोळी नीटस असल्याने तिचे सौंदर्य उठून दिसत होते. अस्सल गावरान कोंबडी होती ती  आणि त्याचमुळे तिची छाती कमालीची गच्च आणि मादक होती. तिचे उरोज दुधाने भरलेले वाटत होते. तिच्या पोटाकडे बघून मी ओळखले कि ती खूपच मादक असणार. ३६-२४-३६ अशी जरी फिगर नसली तरी तिच्याकडे बघताच क्षणी माझा सोटा वळवळ करू लागला यावरून तुम्हाला तिच्या फिगर चा अंदाज येईलच.

तिच्याशी मी बोलून तिला मी लगेच फायनल केले आणि ती लगेच कामाला पण लागली. तिचे रुटीन चालू झाले. मी कॉलेज वरून आलो कि ती येत असे आणि मग तिचे काम करत असे . घरी मी एकटाच असल्याने मी तिच्याशी गप्पा मारत बसे आणि त्यामुळे तिचे काम कसे होत ते तिचे तिला समजत नसे. तिचा डिवोर्स झाला होता आणि ती एकटीच राहत होती. त्यामुळे ती माझ्या हळू हळू करत जास्तच जवळ येउ लागली.

तिला मी एकदा धाडस करून विचारले “सुजाता पिक्चर ला जायचे का ग आपण?” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “मी शेवटचा पिक्चर कोणता बघितला आहे ते पण मला आठवत नाही आणि तुम्ही माझ्या बरोबर कसे काय येणार? मी तर कामवाली आहे ना?”

ती असे म्हणताच तिला मी म्हणालो “मग काय झाले? आणि तुझ्यात काय कमी आहे ग?इतकी सुंदर आहेस तू दिसयला. तुझ्या समवेत तर कोणी पण जायला तयार होईल पिक्चर ला आणि शेवटी काम हे कामच असते. त्याला कमी लेखू नये”

माझ्या उत्तरवार ती खुश झाली आणि तयार झाली. त्या दिवशी तिला मी पिक्चर दाखवून आणले आणि तिला खूप खायला पण दिले बाहेर त्यामुळे ती खूप आंनदी होती माझ्यावर. तिला जाताना मी पाचशे रुपये दिले. ते बघून ती मला म्हणाली “हे काय साहेब?”

“अग असुदे. तुझी आर्थिक अडचण आहे हे मला माहित आहे आणि तू फक्त आमच्याकडे काम करतेस ते पण मला माहित आहे. ठेव ते कधी तरी उपयोगी येतील.” मी असे म्हणताच तिने ते पैसे ठेवून घेतले आणि मी माझ्या घरी आलो देखील.

त्या दिवसा पासून सुजाता माझ्या खूपच जवळ आली. रोजच ती माझ्या बरोबर दंगा मस्ती करू लागली होती. मला समजले होते कि ती आता माझी होण्यास काहीच अडचण नाही आणि म्हणून मी फक्त योग्य वेळेची वाट बघत होतो.

त्या दिवशी ती नेहमी प्रमाणे आली. तिने त्या दिवशी निळ्या रंगाची साडी घातली होती. ती साडी मी पहिल्यादाच बघत होतो. पण ती साडी तिला कमालीची सूट होत होती. त्यातून तिच्या मदमस्त देहाचे ती पुरेपूर प्रदर्शन करत होती. ती काम करत असताना तिने पदर खोचून घेतला होता आणि माझ्या कडे पाठ करून उभी होती. तिला बघून मी वेडा झालो.

तिची गांड आणि तिची कंबर अशी काही त्या साडी मध्ये दिसत होती कि माझा सोटा जागा झाला आणि वळवळ करू लागला. तिच्याकडे बघत मी माझा सोटा हळू हळू करत हलवू लागलो. त्याला चोळू लागलो. मला माझ्या भावना अनावर होत असल्याचे समजत होते. ती चपाती करत होती. ते करत करत आम्ही दोघे दंगा मस्ती करत बोलत होतो.

तिची मी तारीफ करत होतो आणि तील हरभऱ्याच्या झाडावर चढवत होतो. त्यामुळे ती पण माझयावर खुश होत होती आणि मध्ये मध्ये माझ्याकडे बघून मादक कटाक्ष टाकत होती. मधेच ती मला ‘आगाऊ’, ‘चावट’, ‘हलकट’ असे शब्द वापरून तिला माझे बोलणे आवडले आहे ते दाखवत होती.

मी मग शेवटी जागचा उठलोच आणि तिच्याकडे गेलो. तिच्या मागे मी उभा होतो आणि तिच्याशी बोलता बोलत मी सरळ माझा हात तिच्या कमरेत घातला आणि तिला मी मागून मिठी मारली.

मागून मी तिला मिठी मारली आणि तिला म्हणालो “सुजाता मला तू खूप आवडतेस. आय लव्ह यु”. अशी मी अचानक मिठी मारल्याने ती थोडीशी बावरली पण तिने लगेच स्वःताला सावरले आणि ती मला म्हणाली “अरे तुझे बाबा येतील. सोड.”

“अग बाबा बाहेर गावी गेलेत. रात्री उशिरा येणार आहेत. तू नको काळजी करू” मी असे म्हणून मी माझा हात थोडा घट्ट करून तिला माझ्या जवळ ओढले. तिला जर ते नको असते तर तिने मला झिडकारले असते. तिने माझ्या बाबांचे कारण नसते सांगतिले. त्यावरून मी लगेच समजून चुकलो कि तिला पण तेच हवे आहे जे मला हवे आहे.

तिने मला विरोध केला नाही. मग मी तिच्या छातीवर सरळ हात ठेवला आणि मला आजवर जी छाती खुणावत होती तिला मी जोरजोरात दाबू लागलो. ते दाबत असतानाच मी माझा सोटा तिच्या गाडीवरून रगडु लागलो. मागे पुढे इकडे तिकडे करत मी माझा सोटा तिच्या गाडीवरून जसे फिरवू लागलो तसे ती पण गरम झाली आणि मी पण. माझ्या सोट्याचा आकार कमालीचा मोठा झाला होता.

तिच्या ब्लाउज ची बटणे मी सर सर करत काढून टाकली आणि तिचे तू भरलेलं उरोज मी मोकळे केले. तिच्या छातीला मी मागूनच माझ्या हाताने घट्ट पकडले होते आणि मी जोरजोरात तिला दाबत होतो. तिला मी झटकन मग फिरवले आणि कीचन काट्यावर बसवून तिच्या छातीला माझ्या तोंडात घेऊन मी प्रचंड ताकदीने चोकू लागलो.

तिची साडी मी खालून वर उचलली होती आणि तिच्या त्या सावळ्या पण कमालीच्या मदमस्त मांड्यांवरून माझा हात वर खाली करत फिरवत होतो आणि त्यांना दाबत होतो. तिच्या मांड्या खूपच गच्च होत्या. मासांचे खूपच साठवण तिथे झाली होती आणि त्यामुळे तिची निकर तिच्या योनीला लपत तिच्या जांघेत जाऊन अगदी घट्ट पकडून बसली होती.

तिची छाती मी चोकत असतानाच तिने माझा सोटा तिच्या हातात घेतला आणि ती त्याला हलवू लागली होती. तिने हलवून हलवून त्यातून माझा सोटा खूपच कडक केला होता. तिची साडी मी फेडली आणि तिला पूर्ण नग्न केले. ती मग खाली उतरली आणि तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला. बघता बघता तिने माझा पूर्ण सोटा तिच्या तोंडात घेतला व ती त्याला चोकू लागली.

तिच्या केसांना पकडून मी तिचे तोंड जोरजोरात माझ्या सोट्यावर आणत होतो आणि माझा सोटा जास्तीत जास्त तिच्या तोंडात घालत होतो. खूप वेळाने मी तिला बाजूला केले. तिला तसेच मी कट्ट्यावर झुकवून झोपवले. तिची गांड माझ्याकडे येताच तिच्या मागून दिसणाऱ्या योनीत मी माझा सोटा घातला आणि हळू हळू करत माझी कंबर हलवू लागलो.

काच काच आकारत मग मी माझा वेग एकदमच वाढवला आणि तिच्या योनीला मी ठोकून काढू लागलो. तिच्या पाठीवर हात ठेवून माझ्या कमरेची हालचाल चालू होतीच आणि खूप वेळ ठोक ठोक ठोकून झाल्यावर अखेरीस मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि आम्ही दोघे पण शांत झालो. अश्या प्रकारे तेव्हा पासून मी तिला रोजच माझ्या घरी ठोकू लागलो.