पुजाची गांड मारली पहिल्या वेळी

माझे नाव राहुल आहे, मी एक खरी ठोकण्याची गोष्ट लिहित आहे जी माझ्या बरोबर घडली होती. माझी एक गर्लफ्रेंड आहे… तिचे नाव पूजा. आम्ही दोघे एकाच शहरात राहतो. पण आम्ही कधीही एक दुसर्याला हात सुद्धा नाही लावला. पूजा विषयी काय सांगू? मी जेव्हा तिला पाहायचो, माझा ६ इंच लंड उभा व्हायचा. तिचे बॉल ३४ कमर २८ आणि गांड ३४ ची होती. ती एकदम दुधा सारखी गोरी पान दिसत होती.

आम्हाला दोघांना सेक्स करायचे होते पण दुखःची गोष्ट ही होती कि मी तिला कधीच जवू शकलो नाही… पण एक दिवस देवाने माझे ऐकले.

माझ्या घरात मी आणि माझे पप्पा असे दोघेच राहतो. एक दिवस कामा साठी पप्पा शहरातून बाहेर गेले होते… ते तीन दिवसांनी येणार होते. एक दिवस निघुन गेला आणि दुसर्या दिवशी मी तिला माझ्या घरी बोलावले.

ती निळी जीन्स आणि काळे टोप घालून आली. तिला त्या वेळी पाहून कोणीही तिला जवायला तयार होईल अशी ती दिसत होती. ती घरात येताच मी दरवाजा लावला आणि तिला मिठी मारली. आणि कीस केली पाच मिनिटा नंतर ती म्हणाली जानू अजून तर आली आहे, मला थोडे बसू तर दे.

मग मी तिला खोली मध्ये घेऊन गेलो आणि आम्ही रोमेंटिक बोलू लागलो.

मी तिला विचारले तू काय घातले आहेस?

ती म्हणाली दिसत नाही का?

मी म्हणालो : वरचे तर दिसत आहे पण आतले दिसत नाही.

ती म्हणाली : मग आत वाकून बघ.

इतके ऐकून मी उठलो आणि तिच्या मागे जाऊन तिला धरले आणि टोपच्या वरून तिचे मनुके दाबू लागलो.

ती म्हणाली : मला पण तुला मिठीत घ्यायचे आहे. माझ्या समोर ये ना. पुढे जी आग लागली आहे तिला आधी शांत कर. मग मागे जाऊन काय करायचे ते कर.

मी तिच्या समोर आलो आणि आम्ही एकमेकांना जोरात धरले आणि एकमेकाचे होठ चोकू लागलो.

मग आम्ही काही वेळाने वेगळे झालो आणि पुन्हा लगेच ती माझ्या वर तुटून पडली, तिने मला बेड वर ढकलले आणि माझ्या वर चढली. ती माझे टी शर्ट काढू लागली. मी तिला उठवले आणि तिचा टोप काढून टाकला.

उम्म्म्मम आता ती फक्त निळी जीन्स आणि लाल ब्रा घालून होती. खूप सेक्सी दिसत होती. पूजा तिचे मनुके माझ्या छाती वर दाबत होती त्या मुळे माझा लंड उभा जाला होता. तिने माझी पेंट काढून टाकली. आता मी फक्त चड्डी घालून होतो, मी तिला खाली झोपवले आणि तिचे बॉल ब्राच्या वरून दाबू लागलो. ती उम्म्म्हह्ह ओह्छ्ह्ह यस्स्स्स ब्राला फाडून टाकशील का. त्यांना बाहेर काढून घास ना.

मग मी तिची जीन्स आणि ब्रा दोन्ही काढून टाकली. पूजा आता माझ्या समोर लाल रंगा च्या पेंटी मध्ये होती. तिच्या पेंटी समोरचा भाग एकदम ओला झाला होता. मी तिची पेंटी काढून टाकली. ती आता माझी चड्डी काढू लागली.

आम्ही दोघे नागडे होऊन एकमेकाला पाहू लागलो. पूजा माझा लंड पकडून मागे पुढे करू लागली.

मी म्हणालो : आग माझ्या राने तोंडात घे ना जानू.

ती म्हणाली :  मला चोकायला लावणार?  जवणार नाही का?

मी तिला म्हणालो : आधी चाटून घे मग जवतो तुला.

पूजा माझा लंड चोकू लागली. पाच मिनिटानी मी माझे पाणी तिच्या तोंडात सोडले. तिने तिचे तोंड लगेच हलवले आणि तिने पटकन तिचे मनुके माझ्या लंडाजवळ नेले. माझे सर्व पाणी तिच्या बॉल वर निघाले. मी १० मिनिटे तिचे बॉल दाबत राहिलो.

पूजा म्हणू लागली होती :  ओह्ह्ह ओह्ह अह्हह अह्हह एस अह्हह बस्स अह्हह ओह्ह अह्हह एस अह्हह ओम्म्म हम्म्म्म ओह्ह अह्हह अह्हहआ ह्ह्हह्ह्ह उम्म्म्मम येस्स्स स्स्स आता तरी ठोक मला ये.

काही वेळाने माझा नागोबा ताठला.

आता मी माझा लंड पूजा च्या पुच्ची मध्ये टाकला.

आआ आआ ह्ह्हह्ह्ह उह्ह ह्ह्ह मेली रे आह अह्छ्ह हळू टाक ना रे. मी पटकन २ – ३ ठोके मारले आणि माझा पूर्ण लंड तिच्या पुच्ची मध्ये घुसला. पूजा चे डोळे लाल झाले. मग काही वेळाने ती पण तिची गांड हलवून ठोकून घेऊ लागली. तिची पुच्ची इतकी ओली होती कि थोक्याने फच फच फच आवाज येत होते. काही वेळाने तिचं तोंडा तून निघणारे मादक आवाज सुद्धा वाढले. अह्हह उम्म्म्म ओह्ह्ह आणि ती थरथरू लागली.

आता थोड्या वेळाने पूजा चे पाणी निघणार होते, तिने मला जोरात धरले. ती कापत मला हळू आवाजाने शिव्या देत होती : कुत्र्या साल्या चोद साल्या मादरचोद तुझ्या गांडीत गम असेल तर ठोक मला … फाड माझी… ठोक मला साल्या आज बघते तू तुझ्या आई चे दुध पिले आहेस कि नाहीस आज तू मला एकदम शांत करून टाकले पाहिजे आणि जर तू माझ्या आधी तुझे पाणी काढले तर मी तुझा लवडा कच्चा खाऊन टाकेन. आज तू मला काही पण करून शांत केले पाहिजे नाही तर आज तुझे काही पण खरे नाही एवढे तू एकदम कान उघडून लक्षात ठेव..

अचानक तिची पकड ढिली झाली.. मी समजलो कि तिने पाणी सोडलें आहे.

आता मी माझ्या लंडाचे ठोके जास्त केले. पूजा ला समजले कि मी आता वीर्य सोडणार आहे, तिने मला दाबून धरले. मी पण तिला जोराने धरले. आमचे दोघांचे श्वास वाढले होते. ती किती गरम झाली होती हे तिच्या श्वासा वरून दिसत होते.

मि तीचे मनुके धरून ठेवले होते आणि तिचे जोरात आवाज येत होते अह्छ्ह उह्ह उम्म्म्म येस्स्स्सस स्स्स फक मी फक मी बेबी ऊऊऊऊ उउछ्ह छ्छ्ह अहह होह्ह हाह्ह ओह्ह अहह हः अहःह होह फ्क मी प्लीज बेबी आय लव यु…

मी म्हणालो : कि मी ठोकत तर आहे तुला, मग कशाला ओरडत आहेस तू?

मग ४-५ जोराच्या ठोक्याने मी वीर्य सोडले आणि आम्ही दोघे शांत झालो आणि मग पडून राहिलो. आता दुपार चे २ वाजले होते, पूजा ५ वाजेपर्यंत माझ्या बरोबर होती, अर्ध्या तासा नन्तर आम्ही परत चुम्मा चाटी सुरु केली.

आता आम्ही 69 पोजिशन मध्ये आलो. मी तिची पुच्ची आणि तिने माझा लंड चोकून स्वच्छ केले. माझा लंड पुन्हा एकदा उभा झाला

मी म्हणालो पूजा तुजी गांड मारायची माझी इच्छा आहे.

पूजा म्हणली हो जानू आज तुझ्या साठी सर्व काही.. पण लवकर कर मला घरी जायचे आहे.

मी पुजला घोडी बनवले आणि तिच्या मागे जाऊन तिच्या गांडीत लंड ठेऊन विचारले :  टाकू का जानू?

हो टाक जानू ती म्हणाली.

मी एक जोरात ठोका दिला

आह्छ्ह ओहूउ मारून टाकशील का.. सोड मला मला नाही मारून घ्यायची.

मी तिचे बॉल दाबू लागलो आणि परत एक ठोका दिला.

उछ्हममं मेली रे मीईईईईई

ती रडू लागली आणि म्हणली सोड मला परत कधी तरी मार माझी गांड आज सोड मला.

मी तिचे नाही ऐकले. माझा अर्धा लंड गांडीत गेला होता आणि मी परत एक ठोका मारला आणि माझा पूर्ण लंड तिच्या गांडीत गेला.

आआ अह्छ्ह ह्छ्ह फाडली रे ती रडत बोलत होती. मी तुझ्या कडे परत येणार नाही…. सोड मला.

मी तिचे न ऐकता  काम करत राहिलो. ती गप चूप पडून राहिली. मग  १५ मिनिटांनी मी तिच्या गांडीत माझा वीर रस सोडला. मग लंड बाहेर काढला तर पहिले कि तिच्या गांडी तून रक्त येत होते. पूजा खूप रडत होती.

अशा रीतीने मी तिला जवले होते.