स्कूल मध्ये माझी पुची ठोकून घेतली

हि माझी एकदम पहिली गोष्ट आहे कि मी कसे एक सामान्य मुली पासून एक नंबर ची जवखोर रांड बनले होते.. मला पूर्ण आशा आहे कि तुम्हाला माझी हि गोष्ट जरूर आवडेल.

माझ्या गोष्टी मध्ये ते सर्व आहे जे खरे घडले होते.

आता मी २४ वर्षाची आहे आणि माझा रंग एकदम गोरा पान आहे आणि माझे बुब्स पण ३६ चे आहेत आणि माझी कमर २८ ची आहे.

मला सेक्स ची हौस तेव्हा लागली होती जेव्हा मी स्कूल मध्ये शिकत होते, तेव्हा पासून आज पर्यत मी खूप लंड माझ्या पुच्ची मध्ये घेतले आहेत.

हि गोष्ट तेव्हा पासून सुरु होते जेव्हा मी पहिल्या वेळी माझ्या सर कडून ठोकून घेतले होते.

आमच्या स्कूल मध्ये माझी युनिफोर्म स्कर्ट आणि शर्ट होती, माझी शर्ट माझ्या गुडघ्या पासून वर राहत होती आणि माझी छाती म्हनजे माझे बोल वयाच्या मनाने एकदम मोठे मोठे होते आणि मी चालत असले कि माझे बोल एकदम जोर जोराने हलत असतात.

एक दिवस मला माझ्या सरांनी त्यांच्या केबिन मध्ये बोलवले होते क्लास मध्ये काही पुस्तके वाटायची होती.

मग मी एका वेळी २०-२५ पुस्तके घेतली हिती आणि मी त्यांना सांभाळू शकले नाही आणि सर्व खाली पडून गेले होते.

ते उचलायला मी खाली वाकले होते आणि तेव्हा माझे स्कर्ट वर सरकले होते आणि माझी गांड एकदम उघडी पडून गेली होती.

मग मी एक वेळा पागे पहिले तर सर माझ्या मागे उभे राहून माझी गांड घुरून पाहत होते.

मी पुस्तके उचलायला वाकले होते आणि मला पहायचे होते कि सर माझी गांड पाहून काय करत आहेत.. आणि मी तसेच काही वेळ पर्यंत वाकून राहिले होते.

तेव्हा काही वेळाने सरांना कंट्रोल झाले नाही आणि ते माझ्या जवळ आले आणि माझ्या गांडी वर हात फिरवू लागले होते.

मी तर एकदम घाबरून गेले होते.

मग मला काही समजेल आणि मी काही बोलणार त्या आधी सरांनी माझी चड्डी बाजूला करून टाकली होती आणि माझ्या गांडी मध्ये एक बोट घालून दिले होते, आता माझी किंकाळी निघणार होती पण मी दाबून ठेवली होती आणि म्हणले कि तुम्ही हे काय करत आहे सर?

सर : काही नाही, बस तुझी सुंदर गांड पाहून मला कंट्रोल करता आले नाही.

मी – सर मी तुमच्या पेक्षा लहान आहे आणि तुम्ही माझ्या बरोबर असे कसे करू शकत आहे.

सर मी मला ओढले आणि त्यांच्या मांडी वर बसवून घेतले होते आणि म्हणले कि तर काय झाले? तू पण तुझी पुच्ची क्लास च्या मुलांबरोबर घासत असतेस, मला सर्व माहीती आहे.

मी – सर तुम्हाला हे सर्व कसे काय समजले?

सर – मी तुला दोन मुलांबरोबर स्टोर रूम मध्ये पहिले होते एक वेळा.

मी – सर, ते मी.. ते बस..

सर- मला सर्व काही माहिती आहे कि आता तुझ्या पुच्ची मध्ये खूप खाज सुटत असते आणि ती मी मिटवू शकत असतो.

मी गप्प राहिले होते.

सर ने हे पाहुन माझी स्कर्ट वर केली होती आणि मी त्यांच्या मांडी वर बसले होते आणि ते माझ्या पुच्ची ला स्कर्ट च्या आत मध्ये पेंटी च्या वरून घासू लागले होते आणि माझ्या गाला वर कीस करून टाकले होते.

मी काही म्हणले नाही आणि त्यांनी माझी पेंटी बाजूला सरली होती आणि माझ्या पुच्ची मध्ये बोट करू लागले होते.

आता मला खूप मजा येत होती आणि मग मी त्यान्च्या मांडी वरून उठले होते, पेंटी काढून टेबल वर ठेवली होती आणि मग सर च्या मांडी वर परत बसले होते आणि या वेळी त्यांच्या तोंडा कडे पाहून बसले होते आणि त्यांना लिप्स वर कीस करू लागले होते आणि ते पण माझे ओठ एकदम जोराने कीस करू लागले होते.

आता माझ्या सर ला राहवले नाही आणि मग माझे शर्ट चे बटन काढून टाकले होते आणि माझा शर्ट काढला होता, मग मी वरून फक्त ब्रा मध्ये आणि खाली स्कर्ट मध्ये होते आणि माझा शर्ट आणि पेंटी निघाले होते.

मग सर ने माझी ब्रा एकदम जोराने ओढून टाकली होती आणि ती तुटून गेली होती आणि ती सरांनी टेबल वर टाकली होती आणि मला टेबल वर बसवले होते आणि माझे बुब्स चोकु लागले होते.

मग मी पण त्यांचे डोके माझ्या छाती वर दाबू लागले होते.

आता सर मला शिव्या देत होते तुझ्या आईची गांड.. साले रांडे आज तुला मी ठोकून देणार आहे, तुझी गांड फाडून टाकणार आहे..

मग त्यांनी मला जमिनीवर बसवले होते आणि त्यांचा लंड चोकायला सांगितले होते.

आधी तर मला खूप विचित्र वाटले होते पण नंतर मी पण एकदम मजे मध्ये त्यांचा लंड चोकू लागले होते.

सर – भेन्चोद रांड.. चोक माझा लंड भोसडी ची.. चोक तुझ्या बापाचा लंड..

हे ऐकून माझ्या पुच्ची ने पाणी सोडून टाकले होते.

तेव्हा सर ने मला टेबल वर झोपवले होते आणि त्यांचा लंड माझ्या पुचची वर घासू लागले होते.

मी – सर आता कशाची वाट पाहत आहे? आता तुमचा टाकून द्या माझ्या पुची मध्ये आता मला सहन होत नाही आहे.

सर – कुत्रे आधी बोल कि तू माझी रखेल आहेस.. माझी रांड आहेस,, आणि जो पर्यंत तू या स्कूल मध्ये राहशील माझी जवखोर राणी बनून राहशील.

मी – सर मी तुमची कुत्री बनून या स्कूल मध्ये राहणर आहे, तुम्ही जेव्हा म्हणाल तेव्हा मी तुमच्या कडून ठोकून घेते.. पण आता तरी मला ठोकून द्या सर.

हे ऐकून त्यांनी त्यांचा लंड माझ्या पुच्ची मध्ये घालू लागले होते आणि त्यांचा लंड कमीत कमी ७ इंच तर असेलच. .आणि अजून अर्धा लंड गेला होता तर मी एकदम ओरडले होते आ याय्य औऊ आय्य ऐई आय्य ऐई आय्य हः ऐई इऐइ.

सर माझ्या वर चढले होते आणि मला कीस करू लागले होते जोर जोराने आणि मला खूप त्रास होत होता आणि माझ्या पुच्ची मधून रक्त निघू लागले होते.

काही वेळाने माझा त्रास कमी झाला होता आणि ते मला एकदम जोर जोराने ठोकू लागले होते.

सर – माझ्या रांडे.. भोसडी ची.. ठोकून घे माझ्या कडून.. तू मोठी होऊन खूप मोठी रांड बनशील साली.. ठोकून घे आता, जोर पर्यंत या स्कूल मध्ये तू राहशील तुला मी रोज असे ठोकून देणार आहे.

मी – सर आह आय यौऊ अह्ह्ह अहह ऐई अजून जोराने ठोकून द्या सर तुमच्या रंडी ला. अह्ह्ह आह्य याय या य्यौऊ उऔउ.

सर – तुझ्या आई ची गांड मारतो साले आज तुझी अशी मारणार आहे कि कधी विसरणार नाहीस.

असे म्हणत आमचे दोघांचे निघून गेले होते आणि त्यांनी माझी पुच्ची एकदम भरून टाकली होती.

मी उठून कपडे घालू लागले होते आणि सर नि पण त्यांचे कपडे ठीक केले होते.

जेव्हा मी जाऊ लागले होते तेव्हा त्यांनी मला भिंतीला लावले होते आणि मला ओठा वर ओठ ठेवून कीस करू लागले होते, आणि म्हणले कि आता आपण रोज रोज अशी मजा करून घेऊ रांडे.

मी हसून म्हणले कि ठीक आहे सर.

आणि मग मी आणि सरांनी एक कीस केली आणि मी गेले होते.

त्या नंतर आम्हाला जेव्हा काही चान्स मिळेल तेव्हा ते मला ठोकून देत होते नाही तर माझ्या कपड्या वरून माझे शरीर चोळून देत होते.

एक वेळा तर त्यांनी कहर केला होता. आमच्या स्कूल मध्ये सकाळी प्रार्थना म्हणतात आणि मी एक दिवस उशिरा आले होते आणि मला त्यांनी शिक्षा म्हणून मला बागे मध्ये घेऊन गेले होते, मला आधी वाटले कि इथे मला चकरा मारायला लावतील, पण त्यांनी मला एका बाजूला एक झाड च्या मागे घेऊन गेले होते.

त्यांनी माझी स्कर्ट वर केली होती आणि मग माझी पेंटी काढून टाकली होती आणि त्यांच्या खिशा मध्ये ठेवली होती आणि उभे उभे माझी पुच्ची ठोकू लागले होते.

मला तर आता भीती वाटत होती कि हे काय आहे पण मला मजा येत होती उघड्या वर असे करताना.

मग ते मला तिथे झोपवले होते आणि माझ्या वर येऊन मला ठोकू लागले होते.

मला तिथून थोडे दुर दुसरी मुळे प्रार्थना म्हणत असताना दिसत होते आणि मी इथे सेक्स करत होते एकदम बिनधास्त होऊन.

मग मी जो पर्यंत त्या स्कूल मध्ये होते त्या सरांनी मला दर एक जागे वर जाऊन ठोकले होते जसे कि त्यांच्या केबिन मध्ये, लायब्ररी मध्ये, वोशरूम मध्ये, स्कूल च्या गच्च्ची वर आणि एक वेळा तर लेब मध्ये.

मला तर खूप मजा येत होती आणि मी नेहमी असा विचार करत होते कि सरांनी आता मला घेऊन जावे आणि मला ठोकून द्यावे.

त्या नंतर पण खूप काही झाले होते पण ते नंतर कधी तरी.. तुम्हाला कशी वाटली माझी गोष्ट जरूर सांगा.