प्रेम आणि वैराचे जाळे

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव नेहा आहे आणि मी ३२ वर्षांची आहे आणि मी एक गृहिणी आहे. ही माझी पहिली गोष्ट आहे आणि ईथे मी तुमच्या बरोबर एक खूप वेगळा सेक्स अनुभव शेयर करणार आहे. ही गोष्ट ६ वर्षा पूर्वीची आहे जेव्हा मी पहिल्या वेळी सेक्स चा अनुभव केला होता. हे ऐकून तुम्हाला विचित्र वाटेल कि मी कोलेज ला असताना सेक्स केले नव्हते आणि कोलेज नंतर पण केले नव्हते आणि माझी अशी इच्छा होती कि माझा पहिला सेक्स अनुभव माझ्या पती बरोबर व्हावा आणि तो पण माझ्या सुहाग रात्री. माझा पहिला सेक्स सुहाग रात्री झाला पण तो माझ्या पती बरोबर झाला नाही आणि हीच ती गोष्ट आहे जी मी तुम्हाला सांगायला जाणार आहे.

माझे लग्न ६ वर्षा पूर्वी अमित बरोबर ठरले होते आणि मी खूप आनंदी होते, अमित एका कंपनीत काम करीत होता आणि तो खूप चांगल्या पोस्ट वर होता पण सर्व काही ठीक नव्हते. मग माझे लग्न ठरून झाल्या वर २ आठवडे झाले असतील आणि मला एका माणसाचा फोन आला, त्याने त्याचे नाव मला निखील सांगितले आणि तो मला म्हणाला तुला तुझे आणि अमित चे भले हवे असेल तर मला कॉफी शोप मध्ये भेट.

मग मी विचार केला कि कोणाला तरी सांगते, पण मग मी ठरवले कि आधी पाहू तर दे हा कोण आहे? मी घाबरट नाही आणि भेटायचे पण कॉफी शोप मध्ये होते आणि शेवटी गोष्ट लग्नाची होती, आणि मग मी न घाबरता त्याला भेटायचे ठरवले. मग मी निखील नावाच्या मुलाला भेटले. तो माझ्या पेक्षा वयाने मोठा होता, पण तो चेहऱ्याने नाराज दिसत होता.

मी त्याला विचरले कि तुम्ही कोण आहात आणि काय सांगायचे आहे? तर निखील म्हणाला कि तो अमित ला ओळखतो आणि अमित हा त्याच्या आणि त्याच्या पत्नी च्या तलाका चे कारण बनला आहे. शेवटी तलाक होणे नक्की झाले होते पण निखील म्हणत होता कि त्याची दोन्ही मुले त्याच्या जवळ रहावीत, ते तिच्या पत्नी कडे राहू नयेत. हे ऐकून मला टेन्शन होऊ लागले कि अमित ने  मला सोडून दिले आणि मग काही टेन्शन झाले तर.

मग मी निखील ला म्हणाले कि मी शोध घेते जर अमित दुसऱ्या कोणा बरोबर खुश असेल तर त्याने मला सांगितले असते तर चांगले झाले असते तर निखील ने मला मध्ये अडवले आणि म्हणाला कि अमित माझ्या बायको बरोबर प्रेम वगेरे करीत नाही. तो आणि माझी पत्नी एका प्रायवेट कंपनी मध्ये स्कीम करीत आहेत आणि त्यामुळे त्यांचे अफेयर होते. मग खूप पैसे जमा करून माझ्या पत्नी ने एका श्रीमंत मुलाला फसवले आहे, आणि आता ती अमित बरोबर नाही आहे. मग मी निखील ला म्हणाले,ते जे असेल ते जाऊ दे पण तुला काय हवे आहे?

मग निखिल म्हणाला कि तू आधी नक्की कर कि मी जे सांगितले ते खरे आहे कि नाही आणि हे माझ्या बायकोने अमित बरोबर काही फोटो सांभाळून ठेवले आहेत आणि मी त्यांची कोपी बनवली आहे. तू अमित ला विचार आणि जे ठरवाल ते मला जरूर सांगा, ठीक आहे मी तुला दोन दिवसांनी कॉल करेन. मग तो निघून गेला आणि मग मी संध्या काळी अमित ला कॉल केला आणि नेहमी प्रमाणे प्रेमाचे बोलणे झाले.

मग मी त्याला भेटायला बोलवले आणि मग आम्ही रात्री मॉल मध्ये भेटायचे ठरवले. मग मी अमित ला सांगितले कि मला एक मेल आला आहे, माहित नाही कोणाचा आहे ते? पण त्यामध्ये तुझा आणि एका बाईचा फोटो आहे. मग मी तो फोटो अमितला दाखवला. तो पाहून अमित थोडा हैराण झाला. मग तो म्हणाला कि ही प्रिया होती जी त्याच्या बरोबर ऑफिस मध्ये होती आणि मग तो म्हणाला कि त्याचे तिच्या बरोबर एक नॉर्मल अफेयर झाले होते. मग मी त्याला विचरले कि तू कंपनी मध्ये काही चुकीचे काम केले होते का?

मग अमित म्हणाला कि आज काल कोण करीत नाही? आपण या सर्वांपासून एक वेळा ऑस्ट्रेलिया सेटल होऊ. मग तो म्हणाला कि खरे सांगतो ते एक अफेयर झाले होते, पण आपले ठरल्या वर माझे कोणा बरोबर काही संबंध नाही आहेत, तूला पाहिजे तर माझे कॉल चेक करून घे आणि माझा मेल पण चेक करून घे, मी २८ वर्षाचा आहे आणि समजून घे यार, मी सेक्स केले नसेल असे असू शकत नाही.

एका दृष्टी ने अमित बरोबर होता. त्याने आमच्या साखर पुड्याला सांगितले होते कि त्याचा संबंध होता. मग दोन दिवसांनी निखील चा कॉल आला आणि मग आम्ही परत भेटलो. मी म्हणाले अमित ने मला सर्व सांगितले आहे, पण तो त्याचा भूत काळ होता आणि असे बोलुन मी जाऊ लागले तर निखील म्हणाला कि तो भूत काळ अजून संपलेला नाही आहे आणि तो तसा पण नव्हता कि मी त्याला विसरू शकेन, माझे सर्व कुटुंब उध्वस्त होण्याच्या मार्गा वर आहे. मग मी म्हणाले कि मला त्याचे दुख आहे, पन मी काही करू शकत नाही आहे.

मग तो म्हणाला कि एक सी.डी. पाहून घे, मग मी त्याला म्हणाले कि ही प्रिया आणि निखील ची सी. डी. आहे तर मला ती पहायची नाही, तो त्याचा मागचा भूत काळ होता. मग तो म्हणाला कि सी.डी अमित आणि प्रिया ची आहे पण यामध्ये स्कीम आहे, आता मी चकित झाले. मग मी पहिले आणि मला समजले कि अमित ने खूप मोठ्या रकमेचा घोटाळा केला होता.

मग मी रागाने निखील ला म्हणाले कि तू मला ब्लेकमेल करू शकत नाही. मग तो म्हणाला कि मी ब्लेकमेल करीत नाही आणि करायचा प्रयत्न पण करीत नाही. मला फक्त एक सौदा करायचा आहे. मग मी त्याला विचारले कि तुला काय हवे आहे? तर तो म्हणाला कि सरळ बाब आहे, ही गोष्ट मला माहिती आहे आणि जर ही सी.डी प्रायवेट कंपनी मध्ये पोचली तर त्याचे आयुष्य संपले असे समजा, कारण प्रायवेट कंपनी कसे पण करून ते पैसे काढून घेणार आणि मग ते जेल मध्ये टाकून देतील.

मी त्याच्या बरोबर पण डील करू शकतो, पण यामुळे माझा बदला पूर्ण होणार नाही. मला दोन गोष्टी हव्या आहेत, पहिली ही कि माझी आणि अमित ची मारामारी झाली होती आणि त्यामुळे माझ्या वर केस आहे, आणि त्यामुळे त्याच्या कडे बाहेरचा विझा असून पण त्याला जॉब मिळू शकत नाही आहे, तर तो केस काढून घ्या, आणि दुसरी गोष्ट लग्न झाल्या वर तू माझ्या बरोबर सुहाग रात्र साजरी करायची, हे ऐकून मी चकित झाले. मग मी म्हणाले कि तू असा विचार करू पण कसा शकतोस कि मी तयार होईन? तर तो म्हणाला कि मला माहिती आहे कि तुझ्या कडे दुसरा रस्ता नाही आहे. तुझी मोठी बहिण जी तिच्या सासर वाडीतून परत आली आहे तिचे पण निखील च्या कुटुंबा मध्ये एका मुला बरोबर लग्न होणार आहे ना? तर लग्न तुझे पण मोडेल आणि तिचे पण मोडेल.

मग मी निखील ला म्हणाले कि तुझ्या वरचा केस बाजूला होईल आणि तुला काय पाहिजे? माझे आयुष्य का बरबाद करीत आहेस? तर तो म्हणाला कि बरोबर प्रश्न विचारला आहेस तू, तू सुंदर आहेस, पण बाजारा मध्ये काही रंडी ची कमी नाही आहे, पण अमित च्या वकिलाच्या सांगण्या वरून तलाक च्या केस मध्ये प्रिया ने मला नामर्द म्हणले होते आणि लोक माझ्या वर हसत होते आणि माझी दोन मुले दुसर्याच्या नावाने शिव्या खात होती. मला माहित आहे कि हे करून मी सर्वंचे तोंड बंद तर करू शकत नाही आणि मला त्याची चिंता पण नाही आहे. मला फक्त एवढे पाहिजे कि मी जेव्हा स्वतः ला आरशा मध्ये पाहीन तेव्हा स्वतः ला नामर्द समजणार नाही आणि ते तेव्हा होणार जेव्हा मी बदल घेणार. माझा तो बदला तेव्हा पूर्ण होणार जेव्हा मी अमित च्या पत्नीला म्हणजे कि तुला ठोकणार आणि तुझ्या सुहाग रात्री तुला जवणार, तर मी म्हणाले कि हे शक्य नाही.

मग निखील म्हनला कि असे नाही आहे, मला माहित आहे कि तू मेडिकल प्रोफेशन मध्ये आहेस आणि मला माहिती आहे कि त्याला कसे झोपवायचे आहे आणि बाकीचे तुला माहिती आहे. आणि नाही केले तर मग जेल मध्ये भेटायला तयार हो. आता जर तुला डील करायची असेल तर मला सांग, मला काही जोर जबरदस्ती नको आहे आणि मी काही जास्त मागत नाही आहे. त्याचे बोलणे ऐकून मला टेन्शन आले, काय करावे मला काही समजत नव्हते. घरी सांगून काही फायदा नव्हता, मग मी निखील ला कॉल केला आणि आम्ही परत भेटलो.

मग मी त्यला विचारले कि काय गेरेंटी आहे कि तू मला नंतर त्रास देणार नाहीस? तर तो म्हणाला कि तुला माझ्या वर विश्वास तर करावाच लागेल. मी बेरोजगार बसलो आहे कारण माझ्या वर केस आहे, आणि मी आणि काही असे केले तर तू आणि तुझे कुटुंब मला सोडणार नाही. आपण कॉल मध्ये बोललो आहोत आणि या हॉटेल च्या सीसी टीवी केमेर्या मध्ये आपण आलो आहोत. तु माझ्या वर केस केलास तर माझ्या हातून माझी मुले पण जातील आणि माझे करियर पण खराब होऊन जाईल, पण तुला तर फक्त एक रात्र सहन करावे लागेल.

मग मी खूप विचार केला आणि त्याला हो म्हणाले. मग मी आणि काही पेपर मागितले जो तो द्यायला तयार झाला होता. काही पेपर त्याने मला दोन दिवसात देऊन पण टाकले. मग मी अमित ला केस मागे घेण्या साठी हे सांगून तयार केले कि आपल्याला भविष्या मध्ये बाहेर जाऊन सेट व्हायचे आहे आणि तो तयार झाला. आता सुहाग रात्र विषयी विचार करावा लागत होता आणि मला माझ्या चांगल्या भविष्या साठी चुकीचे काम करावे लागत होते. मग मी अमित ला एका टूरीस्ट आईसलेन्ड मध्ये हनिमून करायला तयार केले होते.

मग आमचे लग्न झाले आणि आम्ही त्याच रात्री फ्लाईट पकडून निघून आलो. अमित ला दारू प्यायची वाईट सवय होती आणि ती त्याला पटकन चढत होती आणि त्याची ही सवय आज मला कामी येणार होती.

मग मी त्याला फ्लाईट मध्ये पण दारू पिण्या पासून अडवले नाही. मग आम्ही जेव्हा हॉटेल मध्ये गेलो तेव्हा पण त्याने दारू मागवली आणि मी त्याच्या दारू मध्ये जोपेच्या गोळ्या टाकल्या होत्या जेणे करून तो कमीत कमी २४ तास झोपून राहील. आता अमित अशी नशेत आणि मग गाढ झोपेत झोपला होता, निखील त्याच शहरात होता. मग मी त्याला कॉल केला आणि तो तिकडे आला.

हे फाईव स्टार हॉटेल होते, ज्या मध्ये तीन रूम होते आणि एक मोठा हॉल होता. मग मी दरवाजा उघडला आणि निखिल आत मध्ये आला. आता अमित खिडकी असलेल्या रूम मध्ये होता आणि मी दरवाजा बाहेरून बंद करून टाकला आणि आता मला भीती वाटत होती, कि आता काय होणार? मग मला निखील बाकीचे पेपर आणि ती सी.डी, सर्व द्यायला तयार होता आणि मग तो मला म्हणाला कि चल आता माझी दुसरी अट पूर्ण कर.

मी त्याला म्हणाले कि तुला काय करायचे ते करून घे, तर तो म्हणाला कि असे नाही मी तुला म्हणले होते ना कि तुला सुहाग रात्री जवायचे आहे, माहित नाही कि तू वर्जिन आहेस कि आधी कुणाचा घेतला आहेस, पण आज रात्री तुला माझी नवरी बनावे लागेल आणि तू तर नाईट ड्रेस मध्ये आहेस, आधी लग्नाची साडी घाल, मग तुला सर्व पेपर आणि सी.डी मिळेल. आता मला अमित च्या नवरी ला जवायचे आहे, आणि माझ्या कडे आता काही मार्ग नव्हता.

मग मी लग्नाची साडी घातली आणि मग सर्व पेपर आणि सी.डी घेऊन लोकर मध्ये ठेवली. आता आम्ही सुहाग रात्री साठी सजवलेल्या रूम मध्ये होतो. मग त्याने मला कीस करायला सुरुवात केली. मी आधी एक वेळा कोलेज मध्ये असे केले होते आणि मग त्या नंतर कधी केले नव्हते, हा खूप वेगळा अनुभव होता. आता निखील खूप जोश मध्ये जिभेने कीस करीत होता.

मग तो माझ्या जवळ उभा राहिला आणि म्हणाला कि माझी पेंट काढ, मी थोडी घाबरले होते. मग तो म्हणाला कि आता काही नखरे करू नकोस. मग मी त्याची पेंट काढली, त्याने आत बॉक्सर घातली होती, आणि मी ती पण काढून टाकली आणि मग मी पहिल्या वेळी एका लंडा ला इतक्या जवळून पाहत होते. मी त्याचा काळा नाग पाहून घाबरले होते कि आता इतका मोठा आहे तर नंतर किती मोठा होणार. मग तो म्हणाला कि आता लाजू नकोस आज रात्री हाच तुला मजा देणार आहे, याला तुझ्या तोंडात घे आणि निखील ने तो माझ्या तोंडात टाकला.

मी माझ्या आयुष्यात पहिल्या वेळी तोंडात लंड घेतला होता, त्यची चव चांगली नव्हती. मग तो मला ओठावर कीस करू लागला. आता मी श्वास पण घेऊ शकत नव्हते, पण त्याला दया पण येत नव्हती. आता माझ्या डोळ्या तून पाणी बाहेर येत होते आणि आता त्याचा लंड ताठून ९ इंच झाला होता.

आता तो माझे तोंड त्याच्या तोंडात घेऊन जवत होता आणि माझ्या डोळ्या तून अश्रू येत होते, कारण मी त्या वेळी श्वास घेऊ शकत नव्हते. मग त्याने माझे दागिने काढून टाकले, मग माझा परकर पण काढून टाकला आणि मग माझे ब्लाउज पण काढून टाकले, तेव्हा लाईट चालू होती आणि त्याला पण लाईट चालू हवी होती. आता तो पूर्ण नागडा होता आणि त्याचे शरीर खूप कसलेले आणि टाईट होते.

आता तो मला पाहून हसू लागला आणि त्याने मला धक्का देऊन पलंगा वर झोपवले आणि स्वतः माझ्या वर चढून त्याचा ९ इंच काळा नाग माझ्या तोंडात घातला. मग मी खूप वेळ त्याचा लवडा चोकला, आता तो माझी ब्रा फाडून ओढायचा प्रयत्न करु लागला. मी म्हणाले कि निखील असे करू नकोस, मी माझ्या नवर्याला काय उत्तर देणार? तर तो म्हणाला कि मला जसे करायचे आहे तसे मी करणार.

मग मी म्हणाले कि पण कसे? मग तो म्हणाला कि म्हण मी रांड आहे, मला तुझा लवडा हवा आहे, माझी तहान भागव, असे म्हण नाही तर मी तसे म्हणेन आणि तुला चावेन. आता माझ्या कडे काही रस्ता नव्हता, मी आधी असे काही बोलले नव्हते. पण मी तसे केले आणि म्हणाले कि निखील मला ठोक, मला तुझा लवडा हवा आहे, आणि मी स्वतः ब्रा काढून टाकली आणि मग पेंटी पण काढून टाकली.

आता तो आनंदाने जणू वेडा झाला होता आणि तो माझ्या बॉल वर तुटून पडला आणि त्याला चोळू लागला, जणू खुप वर्षाचा तहानलेला होता. मग मला पण चांगले वाटू लागले. आता माझ्या बॉल चे निपल टाईट होऊ लागले होते. मग तो म्हणाला कि साले रांडे आज तर तुझी पुच्ची फाडून टाकणार आहे मी. आता तो माझे शरीर चाटू लागला आणि मी पण मध्ये मध्ये त्याचा लंड चोकून घेत होते.

मग त्याने मला सरळ झोपवले आणि माझी पुच्ची चाटू लागला, आता मी पण गरम झाले होते आणि माझ्या पुच्ची तून पाणी येऊ लागले होते आणि मग तो म्हणाला कि साले तू तर नक्की रांड बनणार, तुझी पुच्ची एकदम ओली झाली आहे आणि एकदम मुलायम आहे कधी लंड घेतला नाही का? तर मी म्हणाले नाही कधी घेतला नाही. तर तो खुश होऊन म्हणाला क्या बात हे?  आता बघ मी फक्त अमित च्या नवरीला जवत नाही आहे पण तुला पण मुली पासून स्त्री बनवत आहे. तू माझा लंड कधी विसरणार नाहीस आणि त्याने त्याचा लंड माझ्या पुच्ची जवळ घासायला सुरुवात केली.

मग मला सहन होत नव्हते आणि मी त्याला म्हणाले कि मला ठोक निखील मला आता सहन होत नाही, जर खरा मर्द असशील तर ठोक मला आणि हे ऐकून निखील ने बिगर कंडोम त्याचा लंड माझ्या पुच्ची मध्ये घातला आणि मी आऐईई ओह्ह्ह्ह ओरडले आणि मला चक्कर येऊ लागले. आता माझ्या डोळ्या समोर अंधार दाटू लागला होता. मग त्याने एका शॉट मध्ये त्याचा लंड खूप आत घुसवला आणि थोडे रक्त पण आले, पण तो मला जनवार सारखे जोर जोराने ठोके देऊन ठोकत राहिला आणि मी रडू लागले पण त्याला काही फरक पडत नव्हता.

मग त्याने मला एका तेबल वर बसवले आणि माझ्या पुच्ची मध्ये लंड टाकला अह्हह आणि मग त्याने मला उठवले आणि मग तो मला भिंतीला उभे करून मला ठोकत होता.

मग त्याने मला उटले झोपवले आणि माझ्या गांडी मध्ये त्याचा लंड घुसवला आणि मी आईइ ग ओरडले आणि मला सहन होत नव्हते तो मला खूप वेळ जवत राहिला आणि मग त्याने सर्व रस माझ्या तोंडात टाकला.

त्या रात्री त्याने मला २ वेळा ठोकले. मग तो सकळी निघून गेला पण माझ्या पतीला अजून होश आला नव्हता. मग मी डॉक्टर ला बोलवले आणि माझ्या पतीला जागे केले.

आता त्याला असे वाटत होते कि जास्त पिल्या मुळे असे जाले आणि मी खूप रडू लागले आणि म्हणाले कि तुला माझ्या मुळे काय करावे लागले आणि तो पण सोरी म्हणू लागला. त्या नंतर मला निखील ने कधी संपर्क केला नाही. आता माझे कुटुंब सुरक्षित आहे आणि मी माझ्या नवर्या बरोबर खूप खुश आहे.