प्रीती भाभीच्या पुच्चीचा रस

हेलो मित्रानो मी आज तुम्हा सर्व माझ्या चाहत्यांना माझी एक एकदम मस्त आणि एकदम खरी जवाजवी ची गोष्ट सांगणार आहे, ज्यामध्ये मी माझ्या भाभी बरोबर सेक्स केले आणि तीला माझ्या पहिल्या जवाजवी मध्ये एकदम पूर्ण रीतीने संतुष्ट केले आणि ही घटना अजून काही महिन्या पूर्वी माझ्या बरोबर घडली होती. आणि मी ती एक गोष्ट समजून तुम्हला सांगणार आहे आणि तुम्ही ती वाचून त्याचा आनंद घ्या आणि तुमच्या नागोबा ला थोडा त्रास देऊन उभा करून घ्या.

मित्रानो मी एकदम मोकळ्या विचार असलेल्या घरा तून आहे, आमचे काही नाते वाईक त्यांना जेव्हा वेळ असेल तेव्हा ते आमच्या कडे येऊन खूप मजा आणि मस्ती करीत असत. आणि असेच काही दिवस माझ्या कजीन चा परिवार आमच्या घरी त्यांची सुट्टी इंजोय करण्या साठी आलेला होता. माझा कजीन भाऊ तिची बायको आणि त्याची दोन लहान आणि खूप गोड अशा मुलानाबरोबर आमच्या घरी आले होते. माझी कजीन भाभी तर जणू एकदम स्वर्ग ची अप्सरा वाटत होती. तिला पाहून कोणी पण फक्त तिला पाहत राहील आणि त्याला आजू बाजू चे काही पण ध्यान राहणार नाही अशी ती एकदम रूप मती होती आणि आणि खूप गोरी पान होती आणि तिने दोन मुळे असून पण तिचे शरीर खूप व्यायाम करून आणि खाण्या वर कंट्रोल करून खूप चांगले असे ठेवले होते आणि तिचे शरीर खूप सुंदर होते. ती आमच्या घरी आली तेव्हा तिचे वय ३४ वर्षे होते आणि तिचे फिगर ३४-२८-३६ होते आणि ती एकदम फिल्म ची हिरोईन सारखी होती दिसायला पण आणि तिची चालण्याची स्टाईल एकदम मॉडेल सारखी होती. तिला दोन मुळे होती. एका चे नाव गीतू त्याचे वय ५ वर्षे होते आणि दुसरा शिव त्याचे वय ३ वर्षे होते.

मित्रानो माझी भाभी तर दोन मुळे तिला माझ्या वर आता ती जास्त सुंदर दिसू लागली होती, तीची छाती आता आधी पासून काही जास्त बाहेर येऊ लागली होती आणि तिची गांड पण आता आधी पेक्षा एकदम जास्त फुगलेली दिसून येत होती आणि तिच्या शरीरातून बाहेर दिसू लागली होती. तिचे सर्व शरिर हळू हळू भरू लागले होते आणि लग्न झाल्या वर काही वर्षांनी ती खूप रुबाब दार दिसू लागली होती आणि तिचे पूर्ण शरीर एकदम उघडून गेले होते. आता मी तिचे बुब्स आणि तिची गांड पाहत होतो आणि मला ती रसमलाई आणि बर्फी सारखी वाटत होती आणि मला जेव्हा पण काही जरा पण संधी मिळत होती तेव्हा मी तिचे भरलेले बुब्स आणि तिची गोल गोल गांड पोट भरून पाहून  घेत होतो आणि मला कधी तशी संधी मिळाली तर मी त्याला हात लावायचा प्रयत्न पण करीत होतो. ती जेव्हा माझ्या जवळून दुसरी कडे चालत चालत जायची तेव्हा तिच्या शरीरा चा मस्त सुगंध घेऊन मी एकदम धन्य व्हायचो आणि ती माल खूप आकर्षित करीत होती आणि मग मी तिला मनातल्या मनात विचार करून तिला जवून घेत होतो.

एक दिवस माझ्या मोठ्या भावाला त्यच्या काही कामाने काही दिवस बाहेर जावे लागले आणि मी तेव्हा भाभी कडे पाहिले तर तो खूप उदास दिसू लागली होती, कारण माझा भाऊ पूर्ण दोन महिने बाहेर राहणार होता आणि मग तो गेला आणि मग काही दिवसांनी माझी भाभी माझ्या बरोबर चांगली मिसळून गेली होती. मी त्यांच्या मुलांबरोबर खेळून त्यांना खुप मस्ती करायला देत होतो आणि ते माझ्या बरोबर खेळून खूप खुश होते आणि ते मला खूप प्रेम करू लागले होते. आणि मग मी भाभी बरोबर पण तिचे मन रमवण्या साठी एकटा तिच्या बरोबर बोलत होतो आणि कधी कधी मला संधी मिळाली तर मी तिला हळूच हात पण लावून घेत होतो. आता ती पण माझ्या बरोबर माझ्या बरोबर हळू हळू एकदम मोकळी होऊन बोलू लागली होती. मग मी पण त्या दिवशी एकदम माझ्या मनातल्या मनात ठरवले होते कि काही पण करून माझ्या भाभी ला पटवून घेतले पाहिजे आणि तिचे एकदम सेक्सी शरीर गरम करून टाकले पाहिजे जेणे करून ती स्वतः हुम माझ्या कडून जावून घ्यायला एकदम तयार होऊन जाईल.

मग असेच मी विचार करीत होतो कि काय करावे आणि तिच्या बरोबर मी जवळीक वाढवावी आणि मग माझे नशीब एक दिवस उघडले आणि तो दिवस पण आला. मी त्या दिवशी बसून भाभी बरोबर बोलत होतो आणि मग मी चांगली संधी पाहून तू खूप सुंदर आहेस आणि तुझा स्वभाव पण खूप चांगला आहे आणि मी स्वतः ला नशीब वान समजतो कि मला तुझ्या सारखी भाभी भेटली आहे असे म्हणून मी तिची स्तुती करू लागलो. मग मी तिला तिच्या कोलेज चे पण विचारू लागलो आणि तिला कोण कोण मित्र होते वगेरे वगेरे विचारू लागलो होतो. मग ती पण एकदम खुश होऊन एकदम मोकळे पणाने मी काही विचारतो त्याचे एकदम पटकन उत्तर देत होती आणि मग मी पहिले कि आता ती माझ्या बरोबर बोलत असताना तिच्या चेहर्या वरचा आनंद एकदम वाढू लागला होता.

मग तिने पण तिचे सर्व काही सांगून मग मला विचारले कि तुला कोणी गर्ल फ्रेद्न आहे कि नाही तर मी तिला सांगितले कि मला आज पर्यात तुमच्या सारखी स्वर्गा ची अप्सरा भेटली नाही आहे, म्हनजे माझी अजून कोणी पण गर्ल फ्रेंड नाही आहे. मग माझे उत्तर ऐकून ती एकदम जोर जोराने हसू लागली आणि मला म्हणाली कि तुला या वया मध्ये पण गर्ल फ्रेंड नाही आहे आणि मग ती माझ्या लंड कडे पाहून म्हणाली कि मग तू तुझ्या याला कसे काय सांभाळतोस? मित्रनो मी तर तिच्या तोंडून हे सर्व ऐकून एकदम दंग झालो आणि मग मी माझ्या मनात आणि मनात विचार करु लागलो कि आता चांगली संधी आहे आणि मी आता भाभी ला माझ्या गरम गरम गोष्टी ने उत्तेजित केले पाहिजे आणि मग मी तिला म्हाणालो कि मी तर असेच कोणा पण मुली शिवाय माझे काम चालवून घेतो आहे. पण आता तुम्हाला पाहून आता मनात माझे विचार हळू हळू बदलू लागले आहेत आणि मग मी तिला काही लहान लहान सेक्सी जोक सांगू लागलो आणि त्यावर ती हसू लागली आणि मला स्पर्श करू लागली.

मग मी पण तिला बोलता बोलता विचारून टाकले कि भाभी तुम्ही तुमचे लग्न झाले त्या आधी काही विशेष केले होते का? तर ती हे ऐकून जरा हसली आणि मग मला म्हणाली कि हे माझे काम म्हणजे एक गुपित आहे आणि मी तुला हे सर्व का बरे सांगायचे? मग मी पण म्हणालो कि मी काही तुमच्या पासून एकदम सूर चा माणूस तर नाही आहे ना. जसे साळी अर्धी घरवाली असते तसे मी तुमचा अर्धा पती नाही असू शकत का? मग माझ्या तोंडून माझे हे बोलणे ऐकून ती थोडी लाजली आणि मग ती माझे उत्तर द्यायचे टाळू लागली, पण मी आता काय तिचा पिच्छा सोडणार नव्हतो. आणि मग ती उठली आणि   तिच्या किचन मध्ये गेली आणि ती कॉफी बनवू लागली.

आता मी पण ही खूप चांगली संधी आहे असे माझ्या मनातल्या मनात म्हणून तिच्या मागे मागे गेलो आणि मी तिचा एकदम मागे पडलो होतो आणि आता मी पहिले कि ती आता लाजेने एकदम लाल लाल जाली आहे आणि मग मी पण तिला अजिबात न घाबरता विचारून टाकले कि तू पहिल्या वेळी सेक्स चा अनुभव केव्हा घेतला होतास आणि तुला तेव्हा कसे काय वाटले होते? तर ती एकदम लाजली आणि मग म्हणाली कि जेव्हा तू पण पहिल्या वेळी ते सर्व करशील तेव्हा तुला पण ते सर्व काही आपो अप समजून जाईल. मित्रानो तिचे हे एकदम काही तरी बिलायचे म्हणून संगीतलेले उत्तर ऐकून माझा मूड एकदम खराब होऊन गेला.. पण आता बहुतेक ती काही तरी पुढे बोलणार आहे असे मला वाटू लागले होते. आणि मग काही वेळाने तिची मुले पण घरा मध्ये आली.

मग मी त्याच दिवशी दुपारी भाभी च्या विषयी विचार करीत होतो, आणि तिची मस्त मस्त गांड आणि तिचे बुब्स माझा लंड ताठवू लागले होते आणि आता मी माझा लंड बाहेरून हळू हळू कुरवाळू लागलो होतो. तेव्हा भाभी माझ्या रूम मध्ये आली आणि तिने माझा ताठ लेला लंड माझ्या पेंट च्या वर उभा राहिलेला पहिला. मी अजून पण माझा लंड ती आली तरी सुद्धा माझे लक्ष तिच्या कडे नसल्याने  तिच्या समोर कुरवाळत होतो तर तिने मला आवाज दिला आणि मग मी अचानक घाबरलो आणि मग मी तेथून उठलो. तेव्हा भाभी ने मला विचारले कि तू असे काय एकदम मना पासून विचार करीत होतास? मला आता असे वाटते आहे कि तुला आता लवकरात लवकर एका गर्ल फ्रेंड ची गरज आहे. मी तर एकदम घाबरलो होतो आणि मी तिला काही पण बोलू शकलो नाही.

मग ती माझ्या जवळ आली आणि एकदम माझ्या जवळ येऊन बसली आणि मग ती मला म्हणाली कि मला वाटते आहे कि तू कोणाचा तरी विचार करतो आहेस. मग मी थोडा उदास झालो आणि तिला म्हणालो कि नाही भाभी असे काही पण नाही आहे मी तर आता फक्त तुमच्या विषयी विचार करीत होतो. .मित्रानो माझ्या भाभी ला पाहून आता माझा लंड एकदम जोश मध्ये आला होता, म्हणून मी थोडी हिम्मत केली आणि मी भाभी चा एक हात पकडला आणि तिला एकदम बेड वर बसवून टाकले आणि मग मी पटकन तिच्या मांडी वर माझे डोके ठेवून टाकले आणि मग मी तिला म्हणालो कि भाभी तुम्हाला पहिले कि माझ्या मना मध्ये काही तरी होऊ लागते. मग ती पण हे ऐकून हसली आणि मला म्हणाली कि तुला से काय बरे होते? आणि मग मी पण हिम्मत केली आणि तिचा हात पकडला आणि पटकन माझ्या लंडा वर ठेवून टाकला.

आता माझ्या लंड चा स्पर्श होताच ती एकदम चकित झाली होती आणि आता तिचे श्वास पण वाढू लागले होते पण तिने तिचा हात काही माझ्या लंड वरून बाजू ला केला नाही आणि मग ती माल विचारू लागली कि तुला सर्वात जास्त काय चांगले वाटते? तर तिचा हा प्रश्न ऐकून मला वाटले कि ही एकदम चांगली संधी आहे, मी तिला म्हणालो कि तुमचे डोळे, तुमचे बोलणे, तुमचे बुब्स, आणि तुमच्या गांडी चा तर मी एकदम मोठा दिवाना होऊन गेलो आहे, मला तर मन करते आहे कि मी त्यांना एकदम आईस क्रीम सारखे चोकून घेऊ आणि त्यांना खाऊन टाकतो असे मला वाटते आहे. आणि माझ्या तोंडून हे सर्व ऐकून तिने माझा लंड एकदम तिच्या हाताने दाबून टाकला.

मग तिने मला विचारले कि तुला माझ्या बरोबर अजून पण काय काय करायचे आहे? तर मी तिच्या कडून हिरवा कंदील पाहून एकदम माझा लंड एकदम ताठला आणि मग मी तिला माझ्या बाहो मध्ये भरले आणि मग मी तिचे बुब्स माझ्या छाती ला लावले आणि मग मी तिच्या साडी वरून तिच्या गांडी वर हात फिरवू लागलो. आता भाभी पण मला साथ देऊ लागली होती आणि तिने तिचा एक हात माझ्या पेंट मध्ये टाकला ती माझा लंड घासू लागली आणि मग ती मला म्हणाली कि मी खूप तहान लेली आहे आणि आता तुझा लंड ने मला खूप गरम करून टाकले आहे, आज तर मी तुझी आणि तू माझा बनून राहायचे आहे पण तू हे कोणाला पण काही पण सांगू नकोस ह.

मित्रांनो तिच्या तोंडून हे ऐकून मी एकदम खुश झालो आणि मग मी तिच्या ओठ वर माझे ओठ ठेवले तेव्हा ती लगेच मागे सरकली आणि मग मला म्हणाली कि आता नाही आधी मला फक्त तुझा लवडा कसा आहे तो  पाहायचा आहे आणि मला त्याला हात लावून पहायचे आहे. मग मी पटकन माझ्या बाथ रूम चा दरवाजा उघडून टाकला आणि मी तिला आत ओढून घेतले, आता ती मला चिकटली होती आणि तिचे श्वास वाढले होते, मला तिची ही अदा खूप आवडली आणि मग मी तिचे ओठ चोकू लागलो.

मग मी तिला म्हणालो कि प्रीती तू एक खूप कामूक अशी परी आहेस आणि मग मी तिचे बॉल दाबून टाकले आणि ती अहःह हाह्ह हाह्ह ऐऐइ अहह ऐई IAHHA ईआईई करू लागली आणि म्हणू लागली कि अजून जरा जोराने कर. मग मी माझा एक हात तिच्या साडी वरून तिच्या पुच्ची वर लावू लागलो आणि तिची पुच्ची कुरवाळू लागलो आणि मी असे केले म्हणून ती आता जास्त वेडी होऊ लागली होती.

तेव्हा अचानक बाहेरून कोणाचा तरी आवाज आला आणि तिचे श्वास एका जागे वर थांबले, थोड्या वेळाने ती मला म्हणाली कि आता तू फक्त वरून वरून कर, आपण रात्री पूर्ण मजा करून घेऊ. मग मी पण म्हणालो कि ठीक आहे आणि मग मी तिला पकडले आणि तिला भिंती ला लावून ठेवले आणि मग मी तिचे दोन्ही पाय पसरले आणि मग मी तिची साडी, पेटीकोट, थोडा वर केला आणि मग मी थोडे वाकून पहिले तर भाभी ने लाल कलर ची पेंटी घातली होती, जी तिच्या पुच्ची च्या आजू बाजूला एकदम ओली झाली होती आणि त्यातून एकदम मादक असा सुवास येऊ लागला होता.

आता मी तिच्या पेंटी च्या वरून तिची पुच्ची चाटू लागलो होतो आणि त्यामुळे ती एकदम गरम होऊ लागली होती आणि ती तिची पुच्ची माझ्या तोंडा वर दाबू लागली होती आणि ती मला म्हणू लागली होती कि कि असेच आह उःह औऊ औऊ अहः औऊ हाह्ह ऊआऊ हाह्ह्ह ववाह मला खप मजा येते आहे आता ती माझे डोके पकडून तिच्या पुच्ची मध्ये आत दाबू लागली होती आणि ती हळू हळू मोन करू लागली होती आणि तेव्हा मला वाटले कि आता ती पाणी सोडणार आहे आणि तिने जरा आवाज करता करता तिचे पाणी सोडून टाकले. तिची ओली पेंटी मी चाटू लागलो आणि मग ती काही वेळाने एकदम शांत झाली होती.

आता तिने मला तिच्या वरून दूर केले आणि ती तिची साडी ठीक करून मला म्हणाली कि तू आता तुझी बाकी ची इच्छा जी असेल ती आज रात्री पूर्ण करून घे, पण माझे तर अजून काही पण झले नव्हते, पण तरी मी ते म्हणाली ते ऐकले आणि मग आम्ही दोघे बाथरूम मधून एकदम बाहेर आलो. मग भाभी तिचे घर चे काही काम पूर्ण करायला रूम च्या बाहेर निघून गेली आणि मी आता रात्र कधी होते त्याची खूप आतुर तेणे वाट पाहू लागलो. आणि मग काही वेळाने आम्ही सर्व डायनिंग टेबला वर बसून जेवण करू लागलो होतो.

तेव्हा मी पण पहिले कि भाभी माझ्या शरीरा ला तिचे शरीर काही तरी कारण करून स्पर्श करून देत होती आणि मग मी परत एक वेळा तिची पुच्ची असते तो भाग माझ्या हाताने घासला आणि ती मला पाहून हसू लागली. आणि मग मी तिच्या मुलांबरोबर  बसून एकत्र जेवण केले आणि मग मी काही वेळ त्यांच्या बरोबर बसून टीवी पाहू लागलो आणि मग काही वेळाने भाभी पण जेवण करून आली आणि ती पण तिचे काम करून बाहेर येऊन टीवी पाहू लागली, थोडा वेळ टीवी पाहून मुलांना झोप येऊ लागली होती. तर भाभी त्यांना त्यांच्या रूम मध्ये झोपायला घेऊन गेली आणि मग मी पण तेव्हा माझ्या बेडरूम मध्ये गेलो आणि मी तिथे भाभी ची वाट पाहू लागलो.

मग तिची मुले काही वेळाने झोपली तर भाभी ने माझ्या रूम चा दरवाजा वाजवला आणि ती आत मध्ये आली, तिने त्या वेळी नाईटटी घातली होती. मी तिची नाईटी काढून टाकली आह्ह काय मस्त बॉल होते तिचे … गोल गोल आणि मस्त हलत होते. मी तिचे बॉल तिच्या ब्रा वरून चोकू लागलो आणि मग तिच्या कानाला, गळ्याला आणि पोटाला सगळीकडे कीस करू लागलो. ती अह्छ्ह उम्म्म्म येस्स्स ओह्छ्ह्ह करत होती आणि मला म्हणत होती माझी वर्षाची इच्छा पूर्ण करून टाक.

तिने माझा टी शर्ट काढला आणि मला वेड्या सारखी कीस करु लागली आणि मला धक्का देऊन मला बेड वर झोपवले.तिने तिची ब्रा पेंटी काढून टाकली आणि माझा लंड पेंटी मधून बाहेर काढला. ती माझा लंड असा पहात होती कि ती पहिल्यांदाच लंड पाहत असेल. मग तिने माझा लंड हातात घेतला आणि खाली बसली आणि मला बेडवर बसवले मग ती माझा लंड चोकू लागली, ती म्हणाली तुझा लंड खूप गोड आहे रे आणि मी हसू लागलो.

मग ५ मिनिटांनी माझे वीर्य निघाले आणि मी सर्व वीर्य तिच्या तोंडात सोडले..                       ती माझ्या समोर एकदम नागडी होती, काय मस्त फिगर होते तिचे, आणि तिची पुच्ची तर काय सांगू. मग ती म्हणाली तू आता माझी पुच्ची चाट आणि माझी इच्छा पूर्ण कर.

मी तिच्या वर तुटून पडलो आणि वेड्या सारखा तिच्या पुच्चीला चाटू लागलो आणि माझ्या दोन्ही हातांनी तिचे बॉल पण दाबू लागलो. तर ती सरळ सातव्या आकाशात पोचली आणि खूप सेक्सी आवाज काढू लागली उछ्ह उम्म्म्म येस्स्स उस्स्स्स अह्ह्छ्ह ओह्छ्ह्ह जाआआआआआआआनु.

मग मी तिच्या पुच्ची च्या दाण्याला जिभेने चाटू लागलो आणि ती माझे डोके पकडून पुच्चीवर दाबू लागली, जणू पहिल्यांदा कोणी तिची पुच्ची चाटत होते. ती ओरडत होती ओह्छ्ह्ह उम्म्म्मम येस्स्स्सस आणि मी पूर्ण जोशाने तिची पुच्ची चाटत होतो. तिने अचानक माझे डोके जोरात दाबले आणि सर्व रस सोडला आणि मी तो पिऊन गेलो आणि परत तिला कीस करू लागलो. मग मी माझे बोट तिच्या पुच्चीत घातले आणि आत बाहेर करू लागलो आणि ती जोरात ओरडू लागली अआछ्छ्ह उम्म्म्म ओह्छ्छह्ह येस्स्सस्स्स बेबीईई डार्लिंग तू मस्त  आहेस मग तिने परत एकदा पाणी सोडले.  मग तिने माझा लंड पकडला आणि पुच्ची जवळ नेला आणि मला आत टाकायला सांगितले.

माझा लंड पटकन तिच्या पुच्चीत घुसवला, माझ्या एका झटक्यात माझा लंड अर्धा आत घुसला. ती दुखल्याने एकदम ओरडली आआईईई मेले मीईईइ जरा हळू टाक ना. मग मी हळू हळू ठोकू लागलो. आता तिला मजा येऊ लागली आणि ती माझ्या ओठावर जोराने कीस करू लागली.

ती माझा जोश वाढवू लागली, मी जोर जोराने लंड आत बाहेर करू लागलो. तिला पण मजा येऊ लागली आह्ह ओह्ह्ह ऊईईई  ती मादक आवाज तोंडातून काढत होती राजा जोरात ठोक मला ठोक मला आज माझी पुच्ची ठोकून फाडून टाक राजा येस्स्स्ससू उम्म्म्मम उफ्फफ्फ्फ्फ

ती खालून तिची गांड जोराने उडवू लागली आणि मी तिचे बॉल जोराने घासू लागलो आणि जोराने ठोकू लागलो. काही वेळाने आम्ही आसन बदलले आणि मी तिला उलटे केले. मग मी मागे जाऊन माझा लंड तिच्या पुच्चीत टाकला आणि तिचे बॉल दाबत जोर जोराने ठोकाठोकी चालू केली. मी पण स्पीड वाढवली. फच फच फच फच आवाजाने बेडरूम भरला.

काही वेळाने ती म्हणाली राजा आता मी सोडणार आहे मला जव जोराने आह्छ्ह उम्म्म्म उफ्फ्फ्फ येस्स  उम्म्म येस्स आआआईईई ग्गग्ग  मी तिची कमर पकडली आणि काही वेळ जोराने ठोके देऊन तिची पुच्ची वीर्याने भरली. ती म्हणाली वाहः राजा आज तू माझ्या पुच्चीची आग शांत केली. तिने मला मिठी मारली आणि जोर जोराने कीस करु लागली.

मग मी तिची वीर्याने भरलेली पुच्ची चाटायला सुरुवात केली आणि ती माझा लंड चोकू लागली. मग तिने माझ्या कडे पाठ करून लंड तिच्या गांडीत टाकयला सांगितले. मी अगोदर तिची गांड जिभेने चाटून ओली केली.  आणि मग त्यात माझे बोट टाकू लागलो तिची गांड खूप टाईट होती. ती म्हणत होती एस माझी गांड शांत करून टाक आज. तीन चार मिनिट बोट आत बाहेर केल्यावर मी माझा लंड गांडीत ठेवला आणि एक ठोका दिला तर तो अर्धा आत घुसला आणि ती खूप ओरडली आणि मी दुसऱ्या धक्यात पूर्ण लंड आत टाकला आणि ती ओरडत होती.

मग मी हळू हळू आत बाहेर करू लागलो. वीस मिनिटाने मी सर्व पाणी तिच्या गांडीत सोडले. अशा रीतीने मी तिला त्या रात्री तीन वेळा पुच्चीत जवले आणि दोन वेळा तिची गांड मारली. मी खूप दमलो होतो, माझे शरीर कापत होते आणि मि तीथेच तिच्या शेजारी जोपलो. ती मला म्हणाली  तू चांगली ठोकाठोकी करतोस आणि तू माझ्या सर्व इच्छा आज पूर्ण केल्या आहेस. मग आम्ही दोघे अंघोळ करायला गेलो. तिथे पण आम्ही अंघोळ करत करत तिला एक वेळा ठोकले. आम्ही दोघे बरोबर अंघोळ करायला गेलो तर तिकडे जाऊन तिचे ओले शरीर पाहून माझा लंड परत एक वेळा ताठ झाला. आणि मी अंघोळ करत करत तिला कीस करू लागलो आणि माझी जिभ तिच्या तोंडात टाकून आत बाहेर करू लागलो.

मग आम्ही दोघे 69 पोजिशन मध्ये आलो. मी तिची पुच्ची खूप वेळ पर्यंत चाटली आणि तिने माझा लंड चाटला आणि ती त्याला आत मध्ये घेऊ लागली होती. मी जेव्हा तिची पुच्ची घासायचो तेव्हा ती माझा लंड ला दाता ने चावा घेत होती आणि ती आता खूप कामुक झाली होती आणि ती काही वेळाने तिचे पूर्ण जोर लावून तिच्या पुच्ची मधून पाणी बाहेर काढू लागली होती आणि मी तिचा सर्व रस पिऊन गेलो.