बायकोने काळ्या लंडाकडून जवून घेतले

हेलो मित्रांनो आमचे लग्न होऊन अजून तीन आठवडे पण झाले नव्हते आणि माझ्या आई वडिलांनी मला अचानक बोलवले आणि आम्ही दोघांनी अजून सेक्स ची खरी मजा पण मानली नव्हती आणि आम्हाला आता थोडे दिवस एकमेकापासून वेगळे व्हावे लागले. आणि मग मी माझ्या घरी आले पण माझ्या पतीला माझे घरी जाने पसंत नव्हते पण तेव्हा सेक्स शिवाय पण अजून काही काम होते. मित्रो माझ्या घरी माझे आई, वडील आणि माझा लहान भाऊ आहे आणि तो तर माझा खरा मित्र होता. आणि मित्रांनो तुम्हाला कल्पना आहेच कि एका मुलीचे तिचे लग्न झाल्या वर तिच्या घरी एकटे झोपणे किती अवघड असते आणि ज्या रात्री मी माझ्या घरी पोचले होते त्या रात्री आमच्या घरी एक पार्टी होती. त्या दिवशी माझ्या लहान भावाच्या जन्म दिवसाची पार्टी होती. मी माझ्या भावाला लहान पणा पासून खूप प्रेम करते आणि तो माझा एकदम खरा आणि सच्चा मित्र आहे ज्याला मी माझ्या मनातले काही पण कधी पण सांगू शकते आणि तो पण नेहमी मला आनंदी करण्याचा प्रयत्न करतो.

मी घरी पोचताच माझ्या घरचे लोक खूप खुश झाले आणि आम्ही त्या रात्री खूप मजे केले आणि जेव्हा पार्टी चालू होती तेव्हा मी तिथे एक अनोळखी मुलाला पहिले, ज्याचा चेहरा माझ्या पतीला मिळता जुळता होता. मग मी माझ्या भावाला विचारले कि तो काळा माणूस कोण आहे तर तो म्हणाला कि तो माझ्या कोलेज चे शिक्षक आहेत आणि ते माझ्या वडिलांचे खूप चांगले मित्र बनले आहेत.

मग मी त्याला विचारले कि पप्पा ना हा नमुना कोठे आणि कसा काय भेटला? मग माझ्या भावाने सांगितले कि जेव्हा पप्पा माझे अडमिशन करायला कोलेज मध्ये जात होते तेव्हा माझ्या पप्पांचे एक लहान एक्सिडेंत झाले होते आणि या माणसाने म्हणजे माझ्या भावा च्या केमिस्ट्री टीचर ने त्यांची मदत केली होती आणि तेव्हा पासून हे चांगले मित्र बनले आहेत. आणि मग मला समजले कि तो मागचे तीन दिवस आमच्या घरी राहत आहे आणि रात्र भर आई पप्पा आणि तो बोलत राहतात.

मग जेव्हा पार्टी संपली तेव्हा पप्पा म्हणाले कि तू आधी जाऊन फ्रेश हो आणि मग झोपी जा, डान्स करून तू खूप दमली असशील आणि तू घामाने एकदम ओली झाली आहेस. तुला अंघोळ करून खूप चांगले वाटेल.

मित्रांनो त्यांच्या तोंडून हे ऐकून मी खूप चकित झाले तर मी म्हणाले कि ठीक आहे पप्पा तुम्ही म्हणत असाल तर मी अंघोळ करून घेते जेणे करून माझे शरीर थोडे हलके होईल आणि मग मी बाथ रूम मध्ये अंघोळ करायला गेले. तिथे जाऊन मी माझे सर्व कपडे काढून टाकले आणि मी एकदम नागडी होऊन अंघोळ करू लागले. तेव्हा मला अचानक माझ्या पतीची आठवण झाली आणि मी माझ्या पुच्चीत बोट घालू लागले आणि मी जोर जोराने मोन करू लागले. तेव्हा मला अचानक वाटले कि तो काळा माणूस बाहेर उभा होता. त्याने बाहेर उभे राहून मला आवाज दिला कि बेटा काय झाले? तुला काही लागले तर नाही ना? तू इतक्या जोराने का ओरडत आहेस?

मी आतून सांगितले कि नाही अंकल, मी तर बस गाणे गात होते, पण तुम्ही माझ्या बाथ रूम च्या बाहेर उभे राहून काय करीत आहात? तर तो म्हणाला कि काही नाही, मी तुझी बाहेर यायची वाट पाहत आहे कारण मला पण आता अंघोळ करायची आहे. मग मी म्हणाले कि ठीक आहे अंकल तुम्ही अजून थोडा वेळ वाट पहा मी थोड्या वेळात बाहेर येते. मग मी अंघोळ करण आणि माझ्या शरीरावर टोवेल गुंडाळून बाहेर आले आणि मग मी माझ्या रूम कडे जाऊ लागले आणि इतक्यात तो लगेच बाथ रूम मध्ये अंघोळ करायला गेला आणि अंघोळ करू लागला.

आता मी जशी माझ्या रूम मध्ये आले मला आठवले कि मी माझी ब्रा आणि पेंटी बाथ रूम मध्ये फरशी वर विसरले आहे आणि मग मी मनात विचार केला कि अरे यार आता अंकल माझी ब्रा आणि पेंटी पाहून काय विचार करतील? मग मी पटकन बाथरूम च्या समोर आले आणि मी दरवाजा जवळ थांबून ऐकले तर तो काही तरी गुणगुणत होता. मी त्याला म्हणाले कि अंकल तुम्ही थोडा वेळ साठी बाहेर याल का, मला माझे काही कपडे धुवायचे आहेत, मी ते तिथेच विसरले होते.

मग तो मला म्हणाला कि तू आता थोडा वेळ थांब, मी आता नागडा आहे आणि मी चुकून टोवेल घ्यायचे विसरलो आहे, मी असा बाहेर येऊ शकत नाही, तू तुझी ब्रा आणि पेंटी काही वेळाने धुऊन घे. मग मी म्हणाले कि नाही अंकल मला ती आता धुवायची आहे प्लीज एक काम करा तुमची ओली चड्डी घालून बाहेर या ना. मी एका मिनिटात माझे कपडे धुऊन टाकते.

मग तो म्हणाला कि ठीक आहे जशी तुझी मर्जी आणि मग तो बाथ रूम मधून बाहेर आला. आहाह अरे माझी देवा मी हे काय पहिले त्याने चड्डी घातली होती कि नाही? मला त्याचा तो काळा आणि ७ इंच लांब आणि एकदम जाड लंड मला त्याच्या चड्डी तून बाहेर स्वच्छ दिसत होता आणि मग मी थोडा वेळ त्याला पाहत राहिले आणि मी एकदम त्यात भान विसरले. मग काही वेळाने तो मला म्हणाला कि बेटा आत जा नाही तर माझे हे हत्यार अजून मोठे होईल.

मित्रानो मी काही बोलले नाही आणि गपचूप माझे डोके खाली करून आणि थोडे लाजून आत गेले पण मी आता आत का आले होते? हे पण मी एकदम विसरले होते कारण मला त्याचा तो काळा आणि मोठा जाड लंड काही पण करायला देत नव्हता. माझी नजर पुन्हा पुन्हा तो लंड शोधत होती. मग मी पटकन कपडे धुऊन बाहेर आले आणि तो पटकन आत निघून गेला. मी तशीच तिथून निघून आले आणि परत माझ्या रुम मध्ये जाऊन जोर जोराने माझ्या पुच्ची मध्ये बोट घालु लागले आणि ते करताना मला कधी झोप लागली हे मला काही समजले नाही.

मग मी दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठले आणि मला समजले कि तो माणूस सकाळी काही कामासाठी मुंबई ला निघून गेला आहे. आता मी तर त्याचा काळा लंड आठवत होते आणि मला मनात वाटत होते कि मी पण एका काळ्या लंडाची दासी बनावे आणि अशा रीतीने माझ्या मनात काळ्या लंडा च्या इच्छेने जन्म घेतला पण मी माझ्या पतीला खूप प्रेम करते आहे.

मित्रांनो आता माझ्या पतीला एक गोऱ्या पुच्ची ची कशी इच्छा झाली ते मी तुम्हाला सांगते आणि ते पण त्यांच्या जिभेने.

मग माझ्या बायकोला घरी जाऊन काही दिवस झाले होते कि माझी आई तिच्या एक मैत्रिणीच्या मुलीला घेऊन घरी आली. तिचे नाव निशा होते जी डोक्या पासून पाया पर्यंत कपड्याने झाकलेली होती आणि आधी तर ती मला मोठ्या वयाची वाटली आणि मला तिच्या मध्ये काही चांगले वाटले नाही आणि मग मी माझ्या रूम मध्ये जाऊन झोपलो. मग राती अकरा वाजता मला आईने बोलवले आणि मला सांगितले कि निशा च्या कमरे ला थोडे लागले आहे आणि तिला एखाद्या डॉक्टर कडे घेऊन जावे लागेल.

मग मी तिचे ऐकून एकदम उठलो आणि निशा च्या रूम मध्ये गेलो. जिथे मी पहिले कि ती तिच्या कमरे  च्या त्रासाने बेड वर झोपली होती.

आईने तिच्या समोर मला सांगितले कि तू पटकन डॉक्टर ला फोन लाव नाही तर हिला घेऊन जवळ एखद्या हॉस्पिटल मध्ये जा. मग मी माझ्या ओळखीच्या सर्व डॉक्टरला फोन केला पण तेव्हा कोणीही माझा फोन उचलला नाही आणि इतक्या रात्री तिला बाहेर घेऊन जाने चांगले नाही असा विचार करून मी तिला विचारले कि तुला जास्त त्रास होतो आहे का? तर ती म्हणाली कि हो मला त्रास तर खूप होतो आहे पण त्यासाठी तुम्हाला डॉक्टर ला बोलवायची कि इतका त्रास घ्यायची काही गरज नाही, तुम्ही मला तेलाने मालिश करून दिली तरी माझा त्रास एकदम कमी होऊन जाईल.

मग तिच्या तोंडून हे ऐकून आई पटकन शेजारच्या रूम मधून तेल घेऊन आली आणि मग तिने मला सांगितले कि तू हिला जिथे दुखते आहे तिथे मालिश करून दे, मी तर मालिश करू शकत नाही. मग मी म्हणालो कि मी हे कसे काय करू शकतो? मी एक परस्त्री ची मालिश कशी करू शकतो? तर आई मला म्हणाली कि मी तुला हिच्या बरोबर जोपायला सांगत नाही आहे, फक्त तुला हिची मालिश करायची आहे आणि ती असे सांगून तिच्या रूम मध्ये निघून गेली आणि आता आम्ही दोघे त्या रूम मध्ये एकदम एकटे झालो होतो आणि मग आम्ही दोघे इकडचे तिकडचे बोलू लागलो.

मी : प्लीज तुम्ही वाईट वाटून घेऊ नका, माझ्या आईने रागाने काही तरी जास्त सांगितले, कारण ती थोडी आजारी आहे त्यामुळे ती मालिश करू शकत नाही. त्यामुळे तिने मला हे काम करायला सांगितले आहे आणि तुम्हाला कस्त त्रास असेल तर मलाच तुमची मालिश करावी लागेल, आणि म्हणून तुम्ही प्लीज तुमचा कुर्ता थोडा वर करून घ्या नाही तर तो हे तेल लावल्याने घाण होईल.

ती : काही हरकत नाही, तुम्ही माझे नवीन मित्र आहात, मला तुमचा हात माझ्या कमरे वर लागला तर काही अडचण नाही आणि असे पण सर्व त्रासात मित्र कामाला येतात, तुम्ही मालिश करा.

मित्रांनो आता मी तिच्या गोऱ्या दुधा सारख्या कमरे वर माझ्या हाता वर थोडे तेल घेऊन हळू हळू हात हलवून तिच्या कमरे वर मालिश करू लागलो. मित्रांनो तिची कमर स्पर्श करताच मला एक विचित्र अनुभव झाला. तिचे शरीर एकदम मुलायम, गोरे, भरलेले होते आणि ती एकदम माझ्या समोर गप चूप पडली होती आणि माझा हात तिच्या कमरे मुळे माझ्या पूर्ण शरीरावर झटका देत होता आणि ती खूप हळू हळू आवाजात अहः उछ्ह्ह करीत होती. मग मी तिला थोडी हिम्मत करून विचारले.

मी : तुम्हाला अजून दुसरी कडे कोठे त्रास तर नाही आहे ना. म्हणजे हातात, पाठीत, कि पायामध्ये.

ती : नाही मला फक्त माझ्या पाठीत त्रास होतो आहे. पण तुम्ही तिथे कशी मालिश करणार? मी कुर्ता घातला आहे आणि मी त्याला इतके वर पण घेऊ शकत नाही जेणे करून तुम्ही माझ्या कमरे वर मालिश करायला तुमचा हात तिथे लावू शकाल.

मी : तुम्हाला जर मालिश करायची आहे तर तुम्ही असे करू शकता, मी उठून या रूमची लाईट बंद करून टाकतो आणि मग तुम्ही तुमचे कपडे काढून टाका आणि मग मालिश करून झाल्या वर तुम्ही कपडे घालून घ्या.

ती : बर हे तर ठीक आहे पण मी माझ्या कुर्त्या मध्ये ब्रा पण घातली नाही.

मी : तर काय झाले मला अंधारात तुमचे शरीर कोठे दिसणार आहे.

ती : तुम्ही मला हात तर लावाल ना?

मी : ठीक आहे, तुम्हाला माझा हात लागून इतका प्रोब्लेम असेल तर राहू द्या असे पण त्रास तुम्हाला आहे मला नाही.

मग ती पटकन म्हणाली कि तुम्ही असे नाराज होऊ नका, तुम्ही लाईट बंद करून या, मी माझे कपडे काढून टाकते. मित्रानो मी उठलो आणि मी लाईट बंद केली आणि मग मी मागे फिरलो तर तिचे गोरे सेक्सी शरीर पाहून एकदम दंग झालो आणि मग मनातल्या मनात म्हणालो कि मुलगी इतकी गोरी पण असू शकते का? मी पटकन पलंगाच्या एक कोपऱ्यात गेलो आणि मग मी तेलाची बाटली तिच्या पाठी वर मुद्दामून अशी टाकली कि त्यातून खूप तेल तिच्या बॉल जवळ वाहत गेले.

मित्रांनो आता मी तिच्या गोऱ्या दुधा सारख्या कमरे वर माझ्या हाता वर थोडे तेल घेऊन हळू हळू हात हलवून तिच्या कमरे वर मालिश करू लागलो. मित्रांनो तिची कमर स्पर्श करताच मला एक विचित्र अनुभव झाला. तिचे शरीर एकदम मुलायम, गोरे, भरलेले होते आणि ती एकदम माझ्या समोर गप चूप पडली होती आणि माझा हात तिच्या कमरे मुळे माझ्या पूर्ण शरीरावर झटका देत होता आणि ती खूप हळू हळू आवाजात अहः उछ्ह्ह करीत होती. मग मी तिला थोडी हिम्मत करून विचारले कि काय झाले?

ती : ऊउ तुम्ही इतके तेल का टाकले? माझ्या छाती वर सर्व तेल तेल झाले आहे तुम्ही आधी त्याला स्वच्छ करा आणि मग पुढे काम करा.

मित्रानो मला तर याच गोष्टीची वाट होती कि केव्हा ती बोलेले कि जानू तुटून पड आणि मी तिच्या सांगण्या वरून लगेच तिच्या वर तुटून पडलो. मी तिचे बॉल हळू हळू घासू लागलो आणि मला तिच्या कडून काही पण विरोध झाला नाही आणि मग मी थोडे जास्त जोर लावू लागलो आणि तिचे निपल बदाम सारखे मजबूत बनवून टाकले आणि आता माझे दोन्ही हात तिच्या कमरे वर होते. मित्रानो मी तिचे बॉल हळू हळू घासत होतो आणि तिच्या कडून काही विरोध झाला नाही तर मला समजले कि त्रास तर एक आग लावायचे कारण होते. हिला तर स्वतः माझा लवडा पाहिजे होता मग मी हळू हळू माझ्या हाता मध्ये मजबुती घेऊ लागलो आणि मी जास्त दाबून तिला मालिश करू लागलो.

मी अंधारात तिची पुच्ची तर पाहू शकलो नाही पण माझे हात जेव्हा तिच्या पुच्ची च्या केसा वर आले तेव्हा माझे मन तर खूप खुश झाले आणि मी तिच्या पुच्ची ला जावण्याचे स्वप्न पाहू लागलो  आणि तेव्हा अचानक आईने मला हाक मारली आणि म्हणाली कि तू काय करतो आहेस तिला मालिश करून दिलीस का तर मी म्हणालो कि हो मी करीत आहे आणि तू काळजी करून नको तू झोपून जा. तर ती म्हणाली कि ठीक आहे तू तिला चांगल्या प्रकारे मालिश करून दे म्हणजे तिचा त्रास काही वेळाने कमी होईल आणि तीला शांत झोप लागेल. मग मी परत तिला शरीरावर मालिश करू लागलो आणि ती हळू हळूं आवाज करू लागली तर थोड्या वेळाने परत आईचा आवाज आला कि झाली कि नाही तिची मालिश करून इतका वेळ कसा काय लागतो रे. आधी तर तू काही करायला पण तयार् नव्हतास आणि आता इतका वेळ झाला तरी तुझी मालिश अजून चालू आहे नक्की करीत काय आहेस आणि मग मी तिला म्हणालो कि आई तिला पाठी वर पण थोडा त्रास होता म्हणून मी तिला आधी कमरे वर मालिश केली आणि मग तिच्या पाठी वर मालिश करीत होतो म्हणून इतका वेळ लागला आहे आणि तू अजिबात काळजी करू नकोस माझी मालिश झाली कि मी तिला तिच्या जागे वर नेईन आणि जोपविन पण ती म्हणाली कि काय बोलतोस मला काही समजत नाही आणि ती उठून आम्ही मालिश करीत असलेल्या रूम कडे येऊ लागली आणि मी खूप घाबरलो आणि आम्हाला पटकन आमचे काम बंद करावे लागले आणि आता माझी सर्व मेहनत पाण्यात गेली म्हणजे माझे मालिश करायचे काम संपले आणि मी काम झाले असे म्हणून तिच्या रूम मधून बाहेर पडलो. मग मी माझ्या रूम मध्ये आलो आणि तिचे शरीर माझ्या डोळ्या समोर आठवू लागलो पण मी आता तिच्या जवळ पण जाऊ शकत नव्हतो कारण ती च्या जवळ आई ची रूम होती आणि जर आईने मला तिच्या रूम मध्ये जाताना पहिले असते तर मला खूप मारले असते. मग मी रात्र भर आईला शिव्या देऊन जागा राहिलो आणि मग मला कधी झोप लागली हे समजले नाही. मग मी सकाळी लवकर उठू शकलो नाही आणि ती मला काही न सांगता माझ्या घरातून बाहेर निघून गेली.

मित्रांनो अशा रीतीने आमची दोघांची सेक्स ची भूक एकदम अर्धी राहिली आणि आमच्या मनात दुसऱ्या लोकांबरोबर सेक्स करायची इच्छा होऊ लागली आणि मग आम्ही कसे आमच्या साथी ला या कामा साठी उत्तेजित केले ते मी तुम्हाला सांगते.

मित्रांनो दोन आठवडे माझ्या घरी माझ्या आई पप्पा बरोबर राहिल्या वर माझे पती मला घ्यायला तिथे आले आणि मग एक दिवस थांबून दुसऱ्या दिवशी सकाळी आम्ही आमच्या घरा कडे निघालो. आमचा प्रवास ट्रेन मध्ये होता आणि आमच्या कडे A.C. तिकीट होते आणि त्यामुळे आम्ही आरामात आमच्या सीटवर जाऊन बसलो आणि ट्रेन पुढे जायची वाट पाहू लागलो. मग थोड्या वेळाने ट्रेन स्टेशन मधून बाहेर पडू लागली आणि ती हळू हळू स्टेशन च्या पुढे गेली आणि मग अचानक ट्रेन काही वेळ चालून एका गावाच्या मधोमध ट्रेन ला सिग्नल ना मिळाल्या मुळे थांबली आणि म्हणून आम्ही खिडकी चा पडदा वर केला आणि बाहेर पाहू लागलो आणि मग मी पहिले कि गावाच्या एक शेता मध्ये एक काळा कुत्रा आणि एक पांढरी कुत्री ला एकदम जवळ उभा आहे आणि तो तिला जोर जोराने धक्के देऊन जवत आहे आणि तो त्याची मोठी जीभ बाहेर काढून सेक्स ची मजा घेत होता. आणि मित्रानो हे पाहून आमच्या दोघांमध्ये पती पत्नी सारखे बोलणे चालू झाले.

पती : बघ किती नशीबवान आहे तो कुत्रा? इतका काळा असून पण तिला एक पांढरी गोरी पान कुत्री जवायला मिळाली आहे आणि तो खूप मजा करीत आहे आणि आपण लग्न झालेले असून पण एक महिना झाला मुठ मारून आपले काम चालवत आहोत.

मी : तुम्ही इतके उतावळे बनू नका ना, मी आज रात्री घरी पोचून तुमची सर्व भूक शांत करेन आणि असे पण मला पण खूप सेक्स ची भूक लागली आहे आणि या वेळी तर थोडी जास्त लागली आहे. तुम्ही जरा माझ्या पासून सावध राहा मी तुम्हाला या वेळी  हरवू पण शकते.

पती : सोड राणी तु मला काय हरवणार जानेमन? आज रात्री मी होऊ देणार नाही मी तर आता पासून तयार आहे माझ्या जोड्या बरोबर ते सर्व करण्यासाठी.

मित्रानो एवढे बोलून त्यांनी त्यांचा लंड त्यांच्या अर्ध्या पेंट मधून बाहेर काढला आणि मादक होऊन मला म्हणू लागले आज चोक तुझ्या या दिवाण्याला कि याच्या जवळ काही राहणार नाही एवढ चोक याला.

मी : मला तुझ्या या हत्याराची तहान माहिती आहे, तू फक्त थोडा वेळ मला साथ दे राजा, कारण मला आता जास्त गरज आहे अशा हजारो हत्यारांची.

पती : काय?
मी : प्लीज मला माफ कर जानेमन, मी जोश मध्ये काही जास्त बोलून गेले. मित्रांनो एवढे बोलून मी त्यांचा लंड माझ्या तोंडात खोल पर्यंत घेऊन गेले आणि काही वेळाने त्यांनी माझ्या लिपस्टिक असलेल्या ओठाच्या बाहेर त्यांचे पांढरे पाणी काढून टाकले जे मला आज खूप टेस्टी वाटत होते.

पती : शांत जालीस कि नाहीस रांड, एक वेळा अजून चोकून घे, मला एक वेळा अजून तुझ्या तोंडात काढायचे आहे.

मी : आज असे काय बोलत आहात राजा? लंड तर लहान झाला आहे आणि मी या रबराला चोकून काय करणार? हा थोडा जरी ताठ्लेला असता तर काही तरी बघितले असते.

पती : नाही ग, सेक्स ची मजा अशी येणार नाही, काही अजून पण करावे लागेल आणि अजून दुसऱ्या बरोबर पण करावे लागेल, काही तरी नवीन करावे लागेल, मला वाटते कि माझ्या नशिबात गोरी कातडी नाही आहे. मी तुझ्या या सावल्या शरीराला आणि काळ्या पुच्ची ला चाटून चाटून दमलो आहे.

मी : काय बोलत आहात तुम्ही? तुमच्या बोलण्या वरून वाटते आहे कि तुम्ही खूप दारू पिली आहे.

पती : नाही यार, मला एक मुलगी भेटली होती, आई तिला घरी घेऊन आली होती आणि मग त्या रात्री अचानक तिच्या कमरेला त्रास झाला आणि मग आईने मला तिची मालिश करायला सांगितले आणि मी कसेबसे करून तिचे बॉल घासले आणि मी सेंटर पर्यंत पोचलो होतो आणि आई ने मला बोलवून माझे पाणी काढून टाकले आणि आता मला ती गोरी पुच्ची मिळवून दे. मित्रानो मला पण हे ऐकून धक्का बसला आणि मग काही वेळाने मी माझा अनुभव आठवला आणि  माझ्या तोंडातून पण त्याला चकित करणारे शब्द बाहेर पडले.

मी : जो तुमचा आनंद तो  माझा आनंद आहे, कोणी पण मुलगी सहन करणार नाही कि तिचा मर्द दुसऱ्या बाईचा पार्टनर बनेल पण मी ही कुराबानी जरूर देईन कारण मला पण आता काळा लंड घेण्याची घाई झाली आहे.

मित्रानो माझ्या तोंडून हे शब्द ऐकून माझ्या पतीचा चेहरा बघण्या सारखा होता. ते माझे बोलणे ऐकून खूप चकित झाले आणि ते मला म्हणाले

पती : ही तुझी शायरी होती कि तुला खरेच एक काळा लंड पाहिजे आहे?

मी : जर तुम्हाला गोरी पुच्ची हवी असेल तर मला पण काळा लंड पाहिजे आहे. जर तुम्ही मला हसत हसत परवानगी द्याल तर मी एक वेळा एका काळ्या लंडा ची दासी जरूर बनेन.

पती : पण तुला आता असा काळा लंड मिळणार कोठे?

मी : तुम्ही एक वेळा मला हो तर म्हणा माझी जान, माझ्या एक सांगण्या वरून पूर्ण वेस्ट इंडीज इथे येईल.

मित्रानो थोडा वेळ वातावरण एकदम शांत आणि सुनसान झाले आणि मग ते मला म्हणू लागले कि त्यांना गोऱ्या पुच्ची ची तहान लग्ना अगोदर पासून आहे आणि जर मला त्याच्या बदली काळा लंड हवा असेल तर ते मला काळा लंड जरूर मिळवून देतील पण तो लंड आणि तो नशीब वान पुरुष ते स्वतः शोधून आणतील.