झोपलेली असताना जेठने ठोकले

मी तुमची आवडती सीमा सिंह आज माझी एक सेक्स कथा घेऊन आले आहे.

माझी गोष्ट वाचून तुम्ही कल्पना करत असाल कि मी किती जवखोर आहे.

आता मी आहे तशी आहे..

दर एक व्यक्ती ची त्यांची सेक्स ची फिलिंग असते, कोणाची कमी असते कोणाची जास्त असते, आणि माझी थोडीशी जास्त आहे.

जर मला कोणी माझ्या आवडी च्या कडून ठोकून घ्यायचा चान्स मिळाला असेल तर मी का सोडावा. बरोबर आहे ना.

तर चला मी आज तुम्हाला माझी एक सेक्स कहाणी सांगते आहे.

हि गोष्ट खूप जुनी आहे तेव्हा माझे लग्न होऊन काही महिने झाले होते आणि एक दिवस जेठ जी ने मला म्हणले कि ते यात्रेला जात आहेत, जर तुम्हाला जायचे असेल तर बोला, तर ते माझी पण तिकीट बुक करून देतील.

मग मी पण विचार केला आणि त्यांना हो म्हनले होते आणि त्यांनी तिकीट बुक केले होते आणि मग आम्ही त्या यात्रे वर निघालो होतो.

जेठजी, जेठानी, त्यांची १४ वर्षाची मुलगी, माझे पती आणि मी असे ५ जण आम्ही होतो.

आम्ही पूर्ण रस्त्या मध्ये खूप मस्ती आणि धमाल करत गेलो आणि सर्व लोकांना खूप मजा आली होती.

रस्त्या मध्ये एक ठिकाण होते आणि तिथून बस पुढे जात नव्हती, त्याच्या पुढे फक्त कार घेऊन जाता येत होते, तर आम्ही कार मध्ये गेलो होतो.

मग एक ठिकाणी कार पण थांबली होती आणि आता चालत जायचे होते, तो रस्ता चांगला होता पण चालत गेल्याने आम्ही एकदम दमून गेलो होतो.

रात्री थांबायला आम्ही एक ठिकाणी रूम पाहायला गेलो होतो तर तिथे सर्व रूम आधी पासून बुक झाले होते तर त्यांनी आम्हाला एक होल दाखवला होता, तो रूम मोठा होता आणि स्वच्छ पण होता, असे पण आम्हाला झोपायचे होते तर आम्ही जेवण केले होते आणि खाली गादी लावून झोपी गेलो होतो.

आधी माझे पती, मग मी, मग माझी जेठानी, मग त्यांची मुलगी आणि मग माझे जेठजी जोपले होते.

तेव्हा वातावरण पण चांगले होते आणि हळू हळू पंखा चालू केला होता.

मला आराम मिळावा म्हणून मी झोपताना माझ्या शर्ट च्या खालून झोपायच्या आधी माझी ब्रा काढून टाकली होती, माझ्या शरीर वर फक्त शर्ट आणि लेगिंग होती आणि मी आत मध्ये चड्डी पण घातली होती.

थकून गेल्याने आम्हाला सर्व लोकांना एकदम पटकन झोप लागली होती आणि काही वेळा मध्ये आम्ही सर्व एकदम गाढ झोपे मध्ये झोपून गेलो होतो.

मग अर्ध्या रात्री मला असे वाटले कि मागून माझे पती माझ्या गांडी वर त्यांचे लिंग घासू लागले होते आणि ते असे अनेक वेळा करत असतात आणि मला त्याची सवय झाली आहे आणि त्या मुळे मी तसेच झोपून राहिले होते.

मग त्यांनी माझा शर्ट वर केला होता आणि माझे बुब्स हळूच दाबून दिले होते आणि कुरवाळून दिले होते अनि माझे निपल तोंडा मध्ये घेऊन चोकू लागले होते.

ते अनेक वेळा असे झोपताना माझे बुब्स चोकून देत असतात आणि त्या मुळे मी काही जास्त लक्ष दिले नाही.

मग त्यांनी माझ्या लेगिंग च्या वरून माझी मांडी कुरवाळून दिली होती आणि माझी पुच्ची पण कुरवाळून दिली होती, मग मी एकदम मस्त होऊन पडले होते आणि म्हणे होते कि जे करायचे आहे ते करू दे मी तर माझी झोप घेऊन टाकते.

मग त्यांनी माझी लेगिंग खाली ओढली होती आणि खूप खाली करून टाकली होती, तर मी माझी कमर वर केली होती आणि बाकीची लेगिंग काढायला त्यांचा साथ दिला होता.

आता माझी लेगिंग त्यांनी माझ्या गुडघ्या पर्यंत खाली केली होती आणि मग त्यांनी त्यांचा एकदम कडक लंड मागून माझ्या पुच्ची वर ठेवून दिला होता.

माझे असे तर आता काही करायचे मूड नव्हते पण मी विचार केला कि आता त्यांना करायचे असेल तर करून घेऊ दे.

त्यांनी माझ्झी गांड थोडी वर केली आणि त्यांचा लंड माझ्या पुच्ची वर ठेवला होता आणि आत मध्ये ढकलून दिला होता.

मग आता मी तर काही कुवारी नव्हते आणि मी अनेक वेळा ठोकून घेतले होते आणि त्यांचा लंड एकदम आत मध्ये गेला आणि अजाज आय्य अय्याई औऊ अउ औऊ मी असेच पडून होते तुम्ही करत राहा मी तर झोपले आहे.

ते धक्का देत राहिले आणि आता त्यांनी अर्धा पर्यंत लंड माझ्या मागून पुच्ची मध्ये टाकून दिला होता आणि हळू हळू ठोकू लागले होते.

मी झोपून त्याची मजा घेऊ लागले होते आणि कधी मी झोपत होते तर कधी जागी होत होते पण मी कधी इतकि जागी झाले नाही कि माझ्या कडून काही करून त्यांना सेक्स साठी मदत करू.

मग ते किती तरी वेळ पर्यंत माझ्या मागून ठोकत होते आणि मी एकदम मस्त होऊन झोपले होते.

ते त्यांच्या हाताने हळू हळू दाबून माझ्या बुब्स ची मजा घेत होते आणि मग मी अजून माझा हात पुढे घेऊन जाऊन ठेवला तर मला समजले कि कोणी तरी अजून झोपले होते आणि मग मी हात लावून पहिले अंधारा मध्ये डोळे उघडून पहिले पण..

अरे काय..

माझ्या मना मध्ये एकदम विचार आला कि माझे पती तर माझ्या समोर झोपले आहेत तर मग मागे कोण आहे जे मला ठोकत आहे.

मग मी थोडी मागे फिरले होते तर माझ्या पाठी ला एक पोट लागले होते.

माझे पती तर एकदम स्लिम आहेत तर त्यांना तर पोट नाही आहे मग हे?

काय माझे जेठजी मला ठोकत आहेत?

माझी तर झोप, थकवा सर्व काही एकदम निघून गेला होता, म्हणजे कि आता चान्स पाहून माझ्या जेठजी ने मला ठोकून दिले होते.

मी विचार करू लागले कि आता मी काय करावे ते तर मागून माझ्या पुच्ची मध्ये लंड चालवत होते. उद्या मी जेव्हा उठणार तेव्हा माझ्या जेठ चा सामना मी कसा काय करणार. मी तर त्यांना नेहमी मोठे भाऊ म्हणून बोलवत होते आता मी काय त्यांचे पाय स्पर्श करू शकणार आहे का? आता मी त्यांना मोठे भाऊ असे म्हणू शकणार आहे का?

आता माझ्या समोर खूप मोठे धर्मसंकट उभे झाले होते आणि आता जर मी त्यांना नाही म्हणले नाही तर त्यांच्या समोर बरेवाईट बोलून टाकले तर ते असे पण सांगू शकत होते कि किती तरी वेळ झाला तू गपचूप घेत होतेस आता काय झाले अचानक?

अन आता जर मी जोराने आवाज केला आणि सर्व लोक जागे जाले तर माझी किती बेइज्जती होऊन जाईल.

मी अजून असे विचार करत होते कि मागून जेठजी ने एकदम जोर जोराने ठोके मारणे चालू करून टाकले होते आणि मग मी काही वेळाने अनुभव केले कि त्यांच्या लंड मधून पिचकारी माझ्या पुच्ची मध्ये घुसली आहे.

हे देवा त्यांनी तर आत मध्ये पाणी काढून टाकले आहे, मी विचार केला कि आता उद्या काही जाले तर?

मग मी माझी तारीख मोजू लागले होते कि मी गर्भवती तर होऊन जाणार नाही ना?

मग मला ठोकून देऊन त्यांनी लंड माझ्या पुच्ची मधून बाहेर काढून घेतला होता आणि माझ्या कडे पाठ करून ते झोपून गेले होते.

मी विचार करू लागले होते कि किती हरामी आहे, त्याचे काम करून पाठ करून झोपून गेला आणि आता जर उद्या मी प्रेग्नंट झाले तर ते मुल कोणाची जबाबदारी असणार आहे, किती घाण माणूस आहे हा.

मग मी असेच त्यांना शिव्या देत देत झोपून गेले होते.

सकाळी उठले आणि तेव्हा मी जेठजी समोर माझे डोळे मिळवू शकत नव्हते, मग आम्ही अघोळ केली आणि नाश्ता केला होता आणि मग आम्ही पुढे जाऊ लागलो होतो.

मग आम्ही सर्व यात्रा पूर्ण करून परत घरी आलो होतो आणि त्या दरम्यान माझे जेठजी बरोबर काही बोलणे झाले नाही, ते पण मला डोळे मिळवत नव्हते.

पण त्या रात्री चा अनुभव एक सोनेरी अनुभव बनून माझ्या मना मध्ये वसून गेला होता. एका स्त्रीला एकदम प्रेमाने कुरवाळून आणि हळू हळू कसे ठोकले जाते ते मी त्या रात्री अनुभव केले होते.

काही दिवस नंतर जेठजी माझ्या कडे आले होते आणि म्हणले कि मला माफ करून दे सीमा, त्या रात्री माहिती नाही कि मला काय झाले होते? मला पण माहिती नाही कि मी असे का केले होते? मी तुझ्या दीदी ला म्हणले होते पण तिने नकार दिला होता, मग मी जेव्हा लघवी करायला उठलो होतो तेव्हा मी बाथरूम मधून येणाऱ्या अंधुक प्रकाश मध्ये तुझे सुंदर शरीर पाहून घेतले होते, बहुतेक तू झोपली होतीस, तुझु कमीज एकदम वर झाली होती आणि स्कीन फिट लेगिंग मध्ये तू खूप मस्त दिसत होतीस, मग मी माझ्या वर कंट्रोल करू शकलो नाही आणि मी जाणून बुजून तुझ्या जवळ येऊन झोपलो होतो आणि मग जे काही जाले होते ते तुला माहिती आहेच. पण मला आता त्याची खूप लाज वाटत आहे.

ते तर सांगून मोकळे झाले पण माहिती नाही कि त्या रात्री परत माझ्या पुच्ची मध्ये कशी काय खाज सुटली होती?

जे पण होते पण हळू हळू सेक्स करायची मजा वेगळी असते.

मी म्हणले कि काही हरकत नाही मोठे भाऊ, माणसाकडून चूक होऊन जात असते, मी पण त्या रात्री तुम्हाला माझे पती समजून बसले होते आणि तुम्हला अडवले नाही, मला सर्व झाले कि नंतर समजले होते कि काय झाले होते, जितके तुम्ही दोषी आहे तेवढी मी पण दोषी आहे, तुम्ही पण मला माफ करून द्या प्लीज.

असे म्हणून मी त्यांचे पाया पडले होते आणि त्यांनी मला उठवून गळ्याला लावले होते आणि म्हणले कि नाही बेटा असे म्हणू नकोस.

मग जेव्हा त्यांनी मला उभे केले मी त्यांना एकदम चिकटून गेले होते आणि माहिती नाही कि माझा हात आपोआप पुढे वाढला होता आणि मी त्यांचा लंड पकडून घेतला होता.

मग ते म्हणले कि अरे हे काय?

मग मी माझा चेहरा वर केला होता आणि त्यांच्या डोळ्या मध्ये पाहून म्हणले कि ज्या चुकीचा कोणाला पश्चाताप होत नाही ती परत करणे चुकीचे नाही आहे.