सेक्सी आईच्या पुच्चीची फट

हेल्लो मित्रांनो मी आज माझ्या सर्व चाहत्यांना माझ्या सेक्सी आई ची एक सेक्सी ची गोष्ट सांगणार आहे. असे तर मी आता पर्यंत माझ्या आई बरोबर सेक्स करायचा अनेक वेळा या आधी खूप आनंद घेतला होता आणि त्या मुळे मी नेहमी नवीन चान्स शोधत होतो कि केव्हा माझे पप्पा काही कामाने बाहेर जातील आणि मग मी माझ्या आई बरोबर मस्ती करू आणि तिच्या पुच्ची ची मजा घेऊ. हे सर्व काम माझ्या आई च्या मर्जी ने होत होते आणि ती पण मला या मध्ये पूर्ण साथ देत होती आणि मला तिची जवाजवी करून खूप संतुष्टी मिळत होती आणि ती पण एकदम खुश होऊन जात होती.

एक दिवस मी उठलो होतो आणि मला तेव्हा समजले होते कि माझे पप्पा आज कोठे तरी बाहेर जाणार आहेत तर मी त्यांचे ऐकून एकदम खुश झालो होतो कारण कि मला ते गेले कि माझ्या आई ला ठोकायचे होते आणि मला तो चान्स मिळणार होता. मी मागचे खूप दिवस झाले तसा चान्स शोधत होतो आणि मला ती काही केल्या मिळत नव्हता पण आज माझे नशीब उजळले होते. मग माझ्या पप्पांची त्याच संध्या काळी ट्रेन होती आणि ते त्या मध्ये बसून निघून गेले होते आणि आता ते काही दिवस नंतर परत येणार होते आणि मग तो विचार करून मी तर एकदम खूप खुश झालो होतो.

मग मी संध्या काळी माझे ट्युशन करून परत घरी आलो होतो आणि मग मी माझ्या आई ला पहिले होते आणि तिचा चेहरा पाहून तिच्या मनात काय आहे ते मला समजले होते आणि मग ती माझ्या समोर तर नाटक करू लागली होती आणि मग तिने मला म्हणले कि चल आता पटकन जेवण करून घे, मला आज खूप झोप येते आहे कारण कि आज मी खूप दमले आहे आणि मला आज लवकर झोपायचे आहे.

मग मी आई ला म्हणले कि आई आज तू जेवण मध्ये काही खास बनवले आहे का? तर ती मला हसत हसत म्हणू लागली होती कि तू जेव्हा जेवण करशील तेवा तुला सर्व काही समजेल कि आज जेवण मध्ये काय खास आहे ते. मग असे म्हणून त्यांनी जेवण घेणे चालू करून टाकले होते आणि मग मी पण माझे हात धुऊन जेवण करायला बसलो होतो. मग ती जेव्हा माझ्या साठी जेवण वाढत होती तेव्हा तिचा पदर माझ्या खांद्या वरून सरकला होता आणि मला पण तिचे बुब्स दिसू लागले होते ते एकदम मस्त आणि एकदम गोल गोल होते आणि एकदम मोठे होते. तीचे बोल पाहायला मला खूप मजा येत होती.

जेवण केले कि ती मला विचारू लागली होती कि अरे तू दुध पिणार का? आज तीने केसर चे दुध बनवले होते आणि त्या मध्ये तिने मलाई पण टाकून दिली होती आणि बरोबर तिने काजू आणि बदाम पण टाकले होते. मग मी आणि माझ्या आई ने ते दुध पिले होते आणि मग ती मला म्हणू लागली होती कि काय कसे वाटले? मजा आली का आणि मग मी हसून तो ग्लास मध्ये असलेले थोडे दुध चे थेंब मी तिच्या ब्लाउज वर टाकू लागलो होतो आणि मग मी तिला म्हणलो कि मला तर तिचे दुध प्यायचे आहे, या पेक्षा जास्त मजा कोठे आहे? मला तर हेच जास्त आवडतात.

मग ती एकदम मादक स्टाईल मध्ये हसली होती आणि म्हणली कि आज काल तू खूप खोडकर झाला आहेस आणि मला तर खूप झोप लागत आहे आणि मी झोपायला जात आहे आणि मग ती तिचे हात पाय धुऊन कपडे बदलू लागली होती आणि मी त्यांना म्हणले कि मी पण कपडे बदलून घेतो आणि मग मी पण माझे हात तोंड धुतले होते आणि अंगावर बोडी स्प्रे केला होता आणि मग लहान पेंट घालून मी तयार झालो होतो आणि मग माझ्या रूम चा दरवाजा मुद्दामून उघडा ठेवला होता आणि मग आई ने तिच्या रूम मध्ये जाऊन सर्वात आधी साडी काढली होती आणि मग तिने तिची ब्लाउज पण काढून टाकली होती. मग तिने तिचे ब्लाझू हेन्गर ला लटकवले होते आणि मग ती तिची ब्रा काढायचा प्रयत्न करू लागली होती आणि तेव्हा मला पण समजले कि आज रात्री तर मस्ती जरूर होणार आहे आणि मग मी आई च्या कडे गेलो होतो.

मग मी जेव्हा तिच्या रूम मध्ये गेलो तेव्हा मी पहिले कि ती तिची ब्रा काढायचा प्रयत्न करत होती आणि तिची पाठ दरवाजा जवळ होती. मग मी आई च्या जवळ गेलो होतो आणि तिच्या पाठी वर माझा हात लावला होता आणि मग मी हळू हळू घासू लागलो होतो आणि मग ती अचानक माझ्या कडे फिरली होती आणि म्हणली कि तू हे काय कर आहेस? मग मी तिला म्हणले कि मला पण इथे झोपायचे आहे आणि जर तू म्हनलेस तर मी इथे झोपतो काय चालेल का नाही तुला?

मग ती मला म्हणू लागली कि तू असे अचानक माझ्या कडे आला आणि मला काही पण समजले नाही. मग मी तिला म्हणलो कि मी बाहेरून पहिले होते कि तुम्ही तुमची ब्रा उघडण्या मध्ये असमर्थ होता आणि त्याला उघडायचा खूप प्रयत्न केला होता आणि तुम्ही आता कंटाळले आहे तर मी विचार केला कि मी तुमची थोडी मदत करून देतो.

मित्रांनो मला तिच्या मध्ये तिचा होकार सरळ सरळ दिसत होता, म्हणून मी हिम्मत केली होती आणि तिचे बुब्स दाबले होते आणि मग मी तिची ब्रा चे हुक पण उघडले होते आणि मग त्यांनी तिला तिच्या अंगावरून काढून टाकले होते.

मग मी तिचा इशारा समजलो होतो आणि मग तिचे रसाळ बुब्स ने मी एकदम मस्त मध्ये खेळू लागलो होतो आणि आता तिचे बुब्स एकदम मस्त मध्ये उडू लागले होते आणि मग मी एकदम खुश होऊन मस्त झाले होतो आणि मस्ती करू लागलो होतो. वाह काय मस्त बुब्स होते आणि तिचे ताठ्लेले निपल पाहून मला राहवले नाही आणि मग मी तिला जोर जोराने घासू लागलो होतो आणि मग त्यांना चोकू लागलो होतो.

मी म्हणू लागलो होतो कि आज तर मी हेच दुध पिणार आहे कारण कि हे मला एकदम मस्त करून देत असतात. मग ती म्हणली कि हो पिऊन घे पण इतकी गडबड पण काय आहे? मित्रांनो माझा लंड पण आता मोठा होऊ लागला होता आणि मग ती माझी चड्डी काढून टाकायला जोर लावत होती. आता पर्यंत माझा लांद्द ६ इंच मोठा झाला होता आणि मग मी तिचे बुब्स दाबत दाबत तिच्या अंगाच्या एकदम जवळ आलो होतो आणि त्यामुळे माझा लंड तिच्या गोर्या आणि नरम मांडी वर घासू लागला होता.

मग मी आई च्या पुच्चीला माझ्या एका हाताने कुरवाळले होते तर तिने माझ्या पेंट कडे पहिले होते आणि ती कुरवाळत म्हणली कि हा तर आता खूप टाईट झाला आहे, आधी पेक्षा जास्त मोठा पण झाला आहे. मित्रांनो तिच्या तोंडून असे शब्द ऐकून मी तिच्या पेटीकोट चा नाडा उघडला होता अन तो सरकून खाली आला होता. आता मी आई च्या एका बोल ला हळू हळू दाबू लागलो होतो.

आता ती मला म्हणू लागली कि आज तुझा काय इरादा आहे? वाटत आहे कि तू आता तयार झाला आहेस. मग त्यांनी माझी पेंट पण उघडली होती आणि मग मी म्हणले कि मी जेव्हा पासून तुमच्या ओल्या अंगाला पहिले आहे माझ्या मना मध्ये एकदम आग लागली आहे आणि देवाचे उपकार आहेत कि आज मला तो चान्स मिळाला आहे, नाही तर माझे मन खूप बैचेन झाले होते आणि आज मी माझी सर्व मनोकामना पूर्ण करायला पाहत आहे आणि असे म्हणत तिने माझे बुब्स जोराने दाबू लागली होती.

मग मी पहिले होते कि आई पण एकदम जोश मध्ये आली होती आणि आह हु उऊ अहह ओः ह इउं हाह्ह ओ हाह्ह ओ हाह्ह ओहा हमः महः ह ओः म्मों हः ओः हैह्ह हाह्हो ह्हः आय्य आवाज करू लागली होती. मग तेव्हा मी पण आई च्या खांद्याचे जवळ असलेले केस बाजूला केले होते आणि माझे ओठ आई च्या खांद्या आणि माने च्या मध्ये हळू हलू घासू लागलो होतो आणि बरोबर मी तिच्या बुब्स ला पण एकदम जोर जोराने चोकत होतो आणि दुसर्या हाताने मी आई च्या पुच्ची ला कुरवाळत होतो.

मित्रानो मी जेव्हा तिच्या पुच्ची ला स्पर्श केला होता तेव्हा ती एकदम गरम होऊ लागली होती आणि ती स्वतः ला कंट्रोल करू शकली नाहि आणि मग ती तिच्या एका हाताने माझ्या लंड ला पकडून हलवू लागली होती आणि लंड ला एकदम जोराने पकडून ती तिचा हात लंड च्या शेवट पर्यंत घेऊन गेली होती आणि माझ्या लंड ची त्वचा एकदम खाली सरकली होती आणि टोपा बाहेर आला होता. मग ती माझ्या लंड ला एका हाता मध्ये घेऊन ओढत होती आणि जोराने दाबत पण होती.

आता तर आम्ही दोघे पण एकदम मस्त मध्ये जोश मध्ये आलो होतो, मग आम्ही चोकत चोकत बेड वर आलो होतो आणि तेव्हा रूम मध्ये हलका लाल रंगाचा प्रकाश होता आणि त्या मुळे आई चे अंग एकदम सेक्सी आणि मादक वाटत होते, ती माझ्या लंड ला पकडून एकदम जोर जोराने ह्व्ल्त होती आणि मी तिचे बुब्स पकडून त्यांना एक एक करून चोकत होतो. आता ती मला म्हणू लागली होती कि औऊ अह्ह्ह इःह ओअह्ह्ह ओहः आज तू तुझ्या आई ची वासना मिटवून दे माझ्या बाळा आह्ह्ग अहह आज खूप दाबून मजा करून दे मला अजाज  हः अजून मजे घे आणि हु उऊ अहह ओः ह इउं हाह्ह ओ हाह्ह ओ हाह्ह ओहा हमः महः ह ओः म्मों हः ओः हैह्ह हाह्हो ह्हः आय्ह हाह्ह आज मी पूर्ण तुझी आहे आणि मला काय करायचे ते कर. मग मी एकदम जोर जोराने तिचे बुब्स दाबून चोकत होतो आणि तिचा सर्व रस काढून टाकणार होतो आणि ती मला पूर्ण साथ देत होती, मग तिच्या तोंडून आह्ह ओहःह ओअहः हिओअह्ह हु उऊ अहह ओः ह इउं हाह्ह ओ हाह्ह ओ हाह्ह ओहा हमः महः ह ओः म्मों हः ओः हैह्ह हाह्हो ह्हः आय्य आवाज येत होता आणि ती मला एकदम चिटकून माझ्या लंड ला एकदम घासत होती.

तेव्हा आई ने तिचे दोन्ही पाय एकदम पसरले होते आणि त्यामुळे तिच्या हलक्या प्रकाशात तिचे रेशमी केस चे जंगल दिसत होते आणि तिची पुच्ची एकदम सेक्सी वाटत होती आणि तिचे अंग एकदम मस्त वाटत होते आणि मी तिचे अंग पाहून एकदम उत्तेजित झालो होतो आणि माझा लंड एकदम आनंदाने नाचत होता आणि मी लगेच तिच्या वर झोपलो ओहतो आणि तिचे बुब्स दाबत तिचे ओठ चोकू लागलो होतो.

मग आई ने पण मला एकदम जोराने तिच्या आलिंगन मध्ये पडकले होते आणि मला कीस चे उत्तर देत तिची जीभ माझ्या तोंडात टाकली होती. वाह काय मस्त वाटत होते आणि तिची जीभ पण एकदम मस्त सुगंधी आणि एकदम रसाळ होती. मग मी तिची जीभ पण एकदम जोर जोराने चोकू लागलो होतो. मग मी तिचे बुब्स चोकत तिची पुच्ची घासत होतो आणि आता तिची पुची एकदम ओली झाली होती, मग मी माझे एक बोट तिच्या पुच्ची च्या भोका मध्ये टाकले होते आणि ती एकदम घसरून आत मध्ये गेली होती. मित्रांनो जसे जसे मी तिच्या पुची मध्ये बोट घालत होतो तसे माझी मजा वाढत होती आणि माझे बोट तिच्या पुची च्या दाण्याला लागले होते आणि तिने एकदम जोराने अहः ओह्हः औ हु उऊ अहह ओः ह इउं हाह्ह ओ हाह्ह ओ हाह्ह ओहा हमः महः ह ओः म्मों हः ओः हैह्ह हाह्हो ह्हः आय्य उह हाह्हो अह्ह्ज हाह्ह्ग म्हणले होते आणि तीची मांडी एकदम जोराने बंद करून टाकली होती.

आता ती एकदम व्याकूळ झाली होती आणि ती तिच्या दोन्ही मांडी ला पसरले होते आणि म्हणली कि आता कशाला उशीर करतो आहेस? उग्ग औछ्ह का मला आता व्याकूळ करतो आहेस? चल आता पटकन त्याला आत मध्ये टाकून दे आणि सरू हो. मग मी माझा लंड तिच्या पुची जवळ घेऊन गेलो होतो आणि एक धक्का मारला होता आणि त्याचा टोपा आत मध्ये टाकला होता आणि ती काही करेल आणि तिचे आसन बदलेल त्या आधी मी तिला दुसरा ठोका मारला होता आणि माझा पूर्ण लंड एकदम तिच्या पुच्ची मध्ये टाकला होता आणि ती एकदम स्वर्गात होती.

मग ती एकदम ओरडली होती आह्ह हि उऊ हः हैई औऊ इआइ हाह्ह माझ्या राजा तू आता काही वेळ हळू डुलू नको माझी पुच्ची खूप जळते आहे आणि मग काही वेळ थांबून ती तिची कमर हलवू लागली होती आणि असे करून आता आई पण मदत करू लागली होती आणि मग मी आई च्या एका बुब्स ला जोर जोराने दाबत होतो आणि त्या बरोबर मी माझी कमर पण हलवू लागलो होतो आणि ती पण तिची कमर हलवत ओहटी आणि ती पण माझ्या दर एक झटक्या बरोबर खूप आह आय्य इह हाही उह हा हः आवाज काढत होती.

मग मी काही वेळाने तिला म्हणले कि हे काय होत आहे? तर ती म्हणली कि हु उऊ अहह ओः ह इउं हाह्ह ओ हाह्ह ओ हाह्ह ओहा हमः महः ह ओः म्मों हः ओः हैह्ह हाह्हो ह्हः आय्य खूप मजा येत आहे आह्ह उह हः ओह हः आणि ती एकदम आवाज करू लागली होती आणि मी माझा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये टाकून गपचूप पडलो होतो.

आता तिची पुच्ची आत मधून फडफड करत होती आणि मग ती आतल्या आत मध्ये माझा लंड दाबत होती आणि मग तिचे उभे असलेले बुब्स खूप जोराने वर खाली होत होते, तेव्हा मी माझा हात पुढे केला होता आणि तिच्या दोन्ही पण बोल ला पकडले होते आणि तिचे निपल तोंडात टाकले होते आणि मी त्यांना चोकू लागलो होतो आणि मग काही वेळाने तिला पण राहत झाली होती आणि तिने पण तिची कमर हलवणे चालू करून टाकले होते.

मग ती मला म्हणली कि माझ्या राजा अजून जोराने कर औ हि ईई औऊ ऐई ऐई ठोक मला अजून ठोक मार माजी, मजा घे माझ्या जवानीचा आणि ती तिची गांड हलवू लागली होती, मित्रांनो आई आणि मी एक मिनिट पर्यंत असे करत होतो आणि मग मी माझ्या लंड ची स्पीड एकदम वाढवली होती आता तिच्या तोंडून अहः हु उऊ अहह ओः ह इउं हाह्ह ओ हाह्ह ओ हाह्ह ओहा हमः महः ह ओः म्मों हः ओः हैह्ह हाह्हो ह्हः आय्य आवाज येत होते आणि ती एकदम हलु लागली होती. मग मी तिचे हात माझ्या पाठी वर ठेवले होये आणि तिची पाठ मी कुरवाळत होतो आणि ती आहा ह ओः उहो आह हमः माक्काछ करत होती.

मग मी परत तिला ठोके मारू लागलो होतो आणि ती जोर जोराने श्वास घेत होती आणि मग मी तिला विचारले कि मस्त मजा येत आहे ना? तर ती मला म्हणली कि मला मस्ती मध्ये गोड त्रास होतो आहे आणि तिने एकदम अजीब आवज मध्ये औ अउ केले होते अजून ठोक मला खूप मजा येत आहे माझ्या राजा मला असेच ठोकत राहा अह्ह्ह ओ अहःही अह्हू उयेस्स्स्स.

मग मी पण माझ्या कमर ची स्पीड एकदम वाढवली होती आणि मग काही वेळाने माझा पूर्ण लंड तिच्या पुच्ची मध्ये गेला होता आणि आता तिच्या पुच्ची मधून चाप छप छप छप छप आवाज येउ लागला होता आणि ती पण एकदम मस्त झाली होती आणि ती खालून तिची कमर वर खाली करत होती आणि माझा एक एक धक्का सहन करत होती, मग मी काही वेळाने तिचे दोन्ही पण ओठ माझ्या ओठा मध्ये दाबले होते आणि मग माझा लंड आई च्या पुच्ची मध्ये एकदम जोर जोराने आत बाहेर करू लागलो होतो.

मी हे जे करत होतो आणि ती मजा घेत होती हे सर्व काम अंदाजे एक तास पर्यंत चालले होते आणि मग आम्ही काही वेळाने थोडे शांत झालो होतो आणि मग आम्ही दोघे पण एकत्र झोपलो होतो. मग सकाळी जेव्हा माझी जोप उडाली होती तेव्हा मी माझ्या आई च्या बाहो मध्ये होतो आणि मग तिने मला माझ्या गाला मध्ये एक कीस दिली होती आणि म्हनली कि काल रात्री मजा आली ना? आता मला खरे सांग तू आज पर्यंत कधी गांड मारली नसेल तर मी आज रात्री तुला माझी गांड मारायची संधी देणार आहे आणि तुला पण माझी मारताना खूप मजा येईल, काय तू करशील का हे काम.

मग मी पण एकदम खुश झालो होतो आणि मी तिला हो जरूर करेन असे म्हणले होते, मी तुम्हाला वचन देतो आणि मग आई ने माझ्या लंड वर चिमटा घेतला होता, मग मी पण तिच्या बुब्स ला जोराने कीस केली होती आह हि अहह आग हिःह ह इःह हज औऊ असा आवाज करून ती एकदम तडफडली होती आणि म्हणली कि आता तू सगळी मस्ती आज करून घेणार आहेस का, अजून तर खूप रात्री बाकी आहेत. आणि मग आता काही वेळ पर्यंत निपल ने खेळून मग मी माझे कपडे घातले होते आणि मग मी बेड वर पडून राहिलो होतो. मग आई ने पण तिचे कपडे घातले होते आणि ती घालून उठून बाहेर निघून गेली होती.