सेक्सी बहिणीची गांड फाडली

हेलो मित्रानो माझे नाव खालिद आहे आणि मी कराची चा राहणारा आहे. मी तो दिवस कधी विसरू शकणार नाही जेव्हा मी माझ्या बहिणीला ठोकले होते, शनिवार १४ ओगस्ट ला माझे घर चे लोक फिरायला गेले होते आणि आता लाहोर च्या घरी मी आणि माझी बहिण होती. माझ्या बहिणीने अंघोळ करून कपडे घातले होते आणि ती अंघोळ करायला गेली होती तेव्हा मी तिच्या कपड्याचा गांडी चा भाग फाडून टाकला होता. मग मी तिच्या रूम मध्ये लपलो होतो आणि मग मला तिला कपडे बदलताना पहायचे होते. मग ती बाथ रूम मधून एकदम नागडी निगली होती आणि तिने दरवाजा बंद करून घेतला होता. मग तिने तिचे तोंड माझ्या कडे केले होते, मला तिची लाल पुच्ची एकदम सरळ सरळ दिसत होती आणि तिने मस्त शेव केली होती आणि तिचे बुब्स एकदम मस्त मध्ये फुगले होते.

मग तिने तिचे बुब्स कपड्याने साफ केले होते आणि मग तिचे केस वळवायला ती थांबली होती, मग ती तिचे बुब्स कुरवाळू लागली होती आणि मग तिच्या सर्व वर्तन वरून समजत होते कि तिला सेक्स करायचे आहे. कारण कि २५ वर्ष ची असून पण तिचे लग्न झाले नव्हते आणि तेव्हा बाहेर दरवाजा ची बेल वाजली होती तर तिने पटकन तिचे कपडे घातले होते आणि ती बाहेर निघून गेली होती आणि मग मी पण पटकन बाहेर गेलो होतो, मग तिने मला विचारले कि तू कोठे होतास? दुधवाला येऊन दुध देऊन गेला आहे. तेव्हा माझे वय १८ वर्षे होते आणि मी घरा मध्ये सर्वात लहान आहे, मग मी रात्री ११ वाजता माझ्या रूम मध्ये झोपायला गेलो होतो आणि मला नेहमी ती समोर नागडी आहे असे दिसत होते.

मग मी रात्री १२ वाजता तिच्या रूम मध्ये गेलो होतो आणि ती टीवी पाहत होती, मग मी तिला म्हणले कि मला झोप येत नाही आहे आणि मला भीती पण वाटत आहे, मग ती म्हणली कि तू माझ्या बरोबर जोपून घे. मग मी बेड वर झोपलो होतो.

मग परत माझी जोप उडाली तेव्हा मी पहिले कि ती झोपली होती आणि मी हळूच तिच्या बाजूला गेलो होतो आणि मग मी हळूच तिच्या गांडी वर माझा हात ठेवला होता आणि तिला काही समजले नाही कारण कि ती झोपली होती. मग मी तिच्या फाटलेली जागा शोधत होतो आणि अचानक माझा हात तिचे गरम गरम शरीर ला स्पर्श होत होता, मला वाटले कि झोपली आहे पण आता ती जागी जाली होती.

मग तिने तिचे तोंड दुसरी कडे केले होते आणि मी तर एकदम घाबरून गेलो होतो, पण तिने तर खराटे मारणे सुरु केले होते आणि जेणे करून मला वाटेल कि ती झोपली अहेम मग मी तिला उलटे करायचा प्रयत्न केला होता तर तिला माझा इशारा समजला होता. मग मी परत तिची गांड कुरवाळून दिली होती आणि ती खूप कडक आणि मोठी होती.

मग मला अनुभव झाले कि तिची सलवार निघू लागली आहे, तर मी तिला काढून टाकले होते, आता मला तिची गांड सरळ सरळ दिसत होती आणि मग मी माझे सार्व कपडे काढून टाकले होते आणि मग माझा लंड जो ४ इंच होता तो आता कडक होत होता, मग मी तिच्या वर चढू लागलो होतो आणि हळू हळू पूर्ण वर गेलो होतो.

मग मी माझ्या लंड वर थोडे थुक लावले होते आणि मग मी तिच्या पुच्ची मध्ये टाकू लागलो होतो आणि जेव्हा माझा लंड थोडासा तिच्या आत मध्ये गेला होता तेव्हा तिने ओरडले होते आणि ती सरळ झाली होती, मग मी तिच्या पुची वर माझा हात फिरवला होता तर तिने झोपेत असायचे नाटक केले होते, मग तिचे गुडघे वर होते आणि तिचे तोंड दुसरी कडे होते, मग मी तिच्या पुची वर लंड ठेवला होता आणि एक धक्का मारला होता आणि मला जमले नाही कारण कि तिची पुच्ची टाईट होती.

मग तिने तिच्या हाता वर हळूच थुक लावले होते आणि मग ती तिची पुच्ची कुरवाळू लागली होती आणि मग तिने माझा लंड पकडला होता आणि तिच्या पुच्ची वर ठेवला होता आणि मला तिच्या कडे ओढत होती, मग अचानक तिच्या तोंडून आवाज निघाला होता आणि तिचा हात सुटला होता आणि मी पण सुटायचा खूप प्रयत्न केला होता पण तिने मला एकदम घट्ट पकडून ठेवले होते, आता ती ओरडत होती अहः हः हः हः हायह खूप मोठा आहे साला, काय करतो आहेस? अहः हः आय्य औऊ ईई जज जाझ मी एक जागे वर पडलो होतो.

अचानक तिच्या पुच्ची मधून पाणी निघू लागले होते आणि तिची पुच्ची ओली झाली होती, मग मला मजा येत होती आणि मी माझा लंड आत मध्ये टाकत होतो आणि ती जोर जोराने ओरडू लागली होती आह्ह हः आयुऊ नको करू, मी मेले हाहा हा हाय औऊ उऐइ औऊ उऊ ऐई आणि मग अचानक तिचा आवाज एकदम वाढला होता आणि मग तिच्या पुच्ची मधून पाणी निघू लागले होते आणि मग मी पण लंड एकदम बाहेर काढून टाकला होता.

मग तिने तिचे तोंड दुसरी कडे करून टाकले होते आणि ती नाटक करत होती, मग माझा लंड पण झोपायचे नाव घेत नव्हता आणि मग मी लंड तिच्या गांडी वर ठेवला होता पण तिची गांड एकदम कडक होती आणि मी थुक लावून हलवू लागलो होतो आणि माझ्या लंड मधुन्न पण पाणी निघाले होते आणि तिच्या गांडी च्या बाहेर पडले होते.

मग मला झोप येत होती आणि मग मी जेव्हा उठलो होतो तेव्हा ती बाथ रूम मध्ये होती आणि मी एकदम घाबरलो होतो आणि मी माझ्या रूम मध्ये गेलो होतो, मग १० वाजता ती रूम मध्ये आली होती आणि आता मी पण घाबरलो होतो पण तिने म्हणले कि तिची झोप खूप खराब झाली आहे आणि माहिती नाही कि काय होत असते. रात्री मला असे वाटत होते कि कोणी तरी मला मारते आहे आणि मी ओरडत होते. पण ती ते सर्व मला भीती वाटू नये म्हणून सांगत होती हे मला समजले होते.

मग मी पटकन अंघोळ केली होती आणि बाहेर जाऊ लागलो होतो, तर तिने म्हणले कि रात्री तू बेड वर लघवी केली होतीस वेड्या, म्हणून मी चादर धुतली आहे, तू कोणाला सांगू नकोस कि मी रात्री ओरडत असते, मग मला जेव्हा परत चान्स मिळाला होता तेव्हा मी तिला खूप जोर जोराने ठोकले होते आणि तिची सर्व इच्छा पूर्ण करून दिली होती.