सालीची सासुरवाडी

हेलो मित्रानो मी मागचे काही वर्षे पासून गोष्टी वाचत आलो आहे आणि आज मी माझी एक गोष्ट घेऊन आलो आहे आणि तुम्हाला ती वाचून खूप मजा येईल अशी मला खात्री आहे. या मध्ये मी माझ्या पत्नी च्या मोठ्या बहिणीला म्हणजे माझ्या साली ला तिच्या घरी तिच्या मर्जीने ठोकले होते आणि तिला पूर्ण रात्र भर खूप मजा दिली होती.

मित्रानो माझे लग्न फेब्रुवारी मध्ये झाले होते आणि माझी बायको खूप सुंदर आहे आणि तिच्या पेक्षा पण जास्त सुंदर आणि सेक्सी माझ्या दोन्ही मोठ्या साल्या आहेत, माझे लग्न झाले तेव्हा माझ्या मोठ्या सालीला दोन मुले होती आणि तिचे लग्न होऊन ६ वर्षे झाली होती आणि माझ्या दुसर्या सालीचे लग्न माझ्या लग्न च्या ८ महिन्या आधी झाले होते.

माझी मोठी साली तिच्या पती बरोबर सासरी मध्ये राहत आहे आणि दुसर्या नंबर ची साली ६ महिने नंतर तिच्या सासरी वरून काही भांडण झाले म्हणून माहेरी आली होती, मग ती तिच्या आई बरोबर राहत होती. माझ्या मोठ्या सालीच्या घरी तिचे पती तिची दोन मुले आणि तिची सासू पण राहत होती.

तिचे घर दोन मजली होते आणि त्या मध्ये खालच्या भागा मध्ये तिची सासू राहत होती आणि वर च्या मजल्या वर दोन बेड रूम होते, त्या मधून एक पाहुण्या साठी होता आणि एक माझ्या साली चा बेड रूम होता. मित्रानो माझी बायको तेव्हा तिचे राहिलेले शिक्षण पूर्ण करत होती नि तिचा पेपर चे सेंटर माझ्या मोठ्या साली च्या गावा मध्ये आले होते आणि त्या मुळे मला माझ्या साली च्या घरी जावे लागले होते. माझी बायको आता खूप खुश होती कारण कि तिला तिच्या बहिणीला भेटायचा चान्स मिळणार होता.

मग मी आणि माझी बायको पेपर च्या एक दिवस आधी पोचलो होतो आणि आम्ही तिथे येत होतो ते तिने आधी सांगितले नव्हते आणि आम्हाला असे अचानक पाहून माझी साली आणि तिचा पती एकदम खुश झाले होते. आम्ही सर्व लोक संध्या काळी पाच वाजता च्या आजू बाजूला त्यांच्या घरी पोचलो होतो आणि मग काही वेळ बोलून मग ती आमच्या साठी चहा घेऊन आली होती आणि मग काही वेळ इकड तिकड चे बोलत होतो आणि मग आम्ही एकत्र बसून जेवण केले होते आणि मग आम्ही खूप वेळ पर्यंत एकत्र बसून गप्पा मारत होतो आणि मजा मस्ती करत होतो.

काही वेळ आम्ही एकत्र बोलत होतो आणि मग मला प्रवासाचा थकवा लागला होता आणि मी म्हणले कि मला झोपायचे आहे तर माझ्या साली ने मला तीच्या बेड रूम मध्ये घेऊन जाऊन झोपवले होते.

मग मित्रानो मी तुम्हाला सांगतो कि मला दुसर्या ठिकाणी खूप कमी झोप लागत असते आणि मला अंधार मध्ये झोपणे जास्त पसंत आहे, तर मी माझ्या सालीला लाईट बंद करायला सांगितले होते आणि तिने मोठी लाईट बंद केली होती आणि झिरो लेम्प चालु केला होता. मग ती गेली होती आणि मला काही वेळाने झोप येत होती पण मग मला असे वाटले कि कोणी माझ्या लंड ला हात लावत आहे आणि माझी झोप एकदम उडाली होती, पण मी तरी गप्प होऊन बघत होतो कि पुढे काय होते. मग काही वेळाने हात जोराने चालत होते आणि मी पहिले कि कोण आहे.

मग मी तर एकदम चकित झालो होतो कारण कि ती माझी साली होती आणि ती माझ्या लंड ला माझ्या कपड्या वरून पकडत होती आणि त्याला कुरवाळत होती आणि कधी कधी माझ्या मांडी वर हात फिरवत होती आणि मग तिने माझ्या कडे पहिले आणि मला म्हणले कि आता उठ ना आता आपण काही तरी करू ना. मग मी तिला म्हणले कि नाही हे चुकीचे आहे आणि आपण पकडलो गेलो तर खूप गडबड होणार आहे, आणि लक्षात ठेवा कि माझी बायको आणि तुमचे पती पण इथेच आहेत आणि त्यांनी काही पाहून घेतले तर काय होईल माहिती आहे का?

मग तिने मला खूप वेळा सांगितले कि काही होणार नाही पण मी तिचे काही ऐकले नाही आणि मग मी तिला विचारले कि माझी बायको कोठे आहे? तर तिने म्हणले कि ती तिच्या जिजाजी बरोबर मजा करते आहे आणि मी इथे तुमच्या बरोबर मजा घ्यायला आले आहे आणि आपल्याला पण याचा फायदा घेतला पाहिजे जसे ते घेत आहेत, आणि तुम्ही मला नाही म्हणत आहे. मग तिने म्हणले कि तुम्हाला माझ्या वर विश्वास नसेल तर तुम्ही स्वतः येऊन पाहून घ्या, मग मी तिचे ऐकून एकदम उठलो होतो.

मग मला तर ती बोलत होती त्या वर अजीबत विश्वास नव्हता पण मी तिच्या बरोबर दुसर्या रुम मध्ये जात होतो आणि मग ती पण माझ्या बरोबर चालत होती, मग त्या रूम च्या दरवाजा मध्ये एक भोक होते आणि मी पहिले कि माझी बायको आणि तिचा जिजा 69 पोज मध्ये होते आणि एकमेकाला चोकत होते, मी ते पाहून एकदम दंग झालो होतो आणि मला ते पाहून माझ्या पत्नी वर खूप राग आला होता आणि मग मी हळू हळू ते सेक्सी पाहून एकदम शांत झालो होतो आणि माझा लंड पण आता कडक झाला होता आणि मग मी उठून माझ्या जवळ साली च्या ओठ वर ओठ ठेवले होते आणि मी तिला कीस करू लागलो होतो आणि मग मी तिचे बुब्स माझ्या हाता मध्ये पकडून त्यांना दाबू लागलो होतो.

मग माझी साली म्हणाली कि आधी तर नाही म्हणत होतास, आणि आता तुला कंट्रोल पण होत नाही का? चाल आपण रूम मध्ये जाऊन मजा करू.

मित्रानो मी तुम्हाला सांगतो कि माझ्या साली ची उंची ५ फुट ५ इंच आहे आणि तिचा रंग एकदम गोरा पान आहे आणि ती जास्त जाड पण नाही आणि जास्त बारीक पण नाही आहे, तिचे शरीर एकदम मस्त शेप मध्ये आहे, मग आम्ही बेड रूम मध्ये आलो होतो आणि तिचे बुब्स इतके मस्त होते कि तिची गांड पण एकदम सेक्सी होती आणि माझी नजर आता माझ्या साली च्या बोल आणि तिच्या सेक्सी गांडी वर होती.

मग मी तिच्या ओठाला कीस करू लागलो होतो मला इतके मस्त वाटत होते कि मी तुम्हाला शब्द मध्ये सांगू पण शकत नाही आहे आणि मग मी एकदम प्रेमाने तिचे ओठ चाटत होतो आणि तिला कीस करत होतो आणि मग काही वेळाने तीने तिचे पूर्ण तोंड उघडले होते आणि आता ती तिची जीभ माझ्या तोंडात टाकू लागली होती. आता मी तिला एकदम प्रेमाने आणि हळूवार कीस करत होतो.

मित्रांनो तिच्या ओठाचा रस एकदम कमाल होता आणि ती पण मला एकदम जोर जोराने कीस करत होती, असे वाटत होते कि जसे शर्यत लागली आहे कि कोण कोणाचे ओठ चांगले चोकू शकतो. आणि आम्ही एकमेकाचे ओठ एकदम प्रेमाने चोकत होतो.

मग काही वेळ पर्यंत तिचे नरम आणि एकदम कोमल ओठ चोकले कि मग मी तिच्या डोळ्या मध्ये पाहू लागलो होतो, मग तेव्हा तिने मला म्हणले कि आज तू मला एकदम पोट भरून प्रेम कर आणि मग मी तिला परत किस करू लागलो होतो, मित्रांनो तिच्या ओठाचा स्वाद एकदम वेड लावेल असा होता आणि मी तिला सतत कीस करत होतो.

मग मी तिला कीस करत करत तिच्या साडी चा पदर खाली करू लगलो होतो आणि आता मी तिच्या गळ्याच्या आजू बाजू ला तिला कीस करू लागलो होतो आणि मग तसे करत करत मी तिच्या छाती पर्यंत पोचलो होतो, मित्रांनो तिचे बोल काही जास्त मोठे नव्हते आणि जास्त छोटे पण नव्हते, पण ते जसे होते एकदम परफेक्ट होते.

त्या ब्लाउज च्या बाहेर तिचे बुब्स एकदम भरून दिसत होते आणि मला असे वाटत होते कि मी पूर्ण आयुष्य तिचे हे सेक्सी बुब्स चोकत राहू.

मग मी तिच्या छाती वर माझा चेहरा दाबला होता आणि तिच्या अंगाची आणि तिच्या छाती चा स्वाद घेऊ लागलो होतो. तिने पण माझे डोके तिच्या छाती वर दाबून धरले होते. मग मी उठलो होतो आणि तिला परत कीस करू लागलो होतो आणि मग मी तिच्या गळया आणि तिच्या खांद्या वर किस करत करत तिच्या छाती पर्यंत आलो होतो.

मग तिच्या ब्लाउज च्या वरून तिच्या एक बोल ला हळूच माझ्या दाताने चावले होते. ज्या मुळे ती एकदम ओरडली होती आणि तिने पटकन माझे डोके तिच्या छाती वर दाबून धरले होते आणि मग मी तिच्या ब्लाउज वरून तिचे ते सेक्सी बोल थोडा वेळ पर्यंत चाटत होतो. आता तिच्या तोंडून आह्ह औऊ ओह हः औऊ ओह हः अम्म्म ओह अहह औऊ एस हाह्ह ओह हः अम्म्म ओह अह्ह्ह आह्ह औऊ ओह हः औऊ ओह हः अम्म्म ओह अहह औऊ एस हाह्ह ओह हः अम्म्म ओह अह्ह्ह आवाज येऊ लागले होते.

मग मी एकदम सरळ उभा झालो होतो आणि मग मी तिच्या डोळ्या मध्ये डोळे टाकून तिचे गरम गरम बुब्स कुरवाळू लागलो होतो, मग मी पहिले कि तिचे डोळे भारी झाले होते आणि तिचे ओठ जरा उघडले होते.

तेव्हा मी तीच्या ब्लाउज ला उघडू लागलो होतो आणि पूर्ण चार हुक उघडले कि मग तीच्या ब्लाउज ला मी काढले नाही आणि तसेच सोडून दिले होते. मग मी तिचे ब्लाउज तिच्या बुब्स च्या खाली सरकवले होते आणि तिने लाल रंगाची ब्रा घातली होती आणि मग मी पटकन तिचे बोल एकदम पकडले होते आणि मग परत ब्रा च्या वरून तिचे बोल घासू लागलो होतो.

ती आह्ह औऊ ओह हः औऊ ओह हः अम्म्म ओह अहह औऊ एस हाह्ह ओह हः अम्म्म ओह अह्ह्ह करू लागली होती. मग मी अनुभव केले कि आता तिची हवस खूप वाढली आहे आणि तिचे श्वास पण वाढले आहेत आणि ती आवाज करू लागली होती.

मग मी तीच्या ब्रा चे हुक पण उघडून टाकले होते आणि तिची ब्रा पूर्ण खाली काढून टाकली होती, तिचे ब्लाउज पण आता पटकन काढून टाकले कि मी तिचे बुब्स माझ्या तोंडात घेतले होते आणि एकदम जोर जोराने मी माझ्या तोंडाने ते चोकू लागलो होतो आणि त्यांना दाबू लागलो होतो, मी त्यांचा स्वाद कधी पण विसरू शकनार नाही आहे, मग तिचे दोन्ही बुब्स ला चोकले कि मग मी तिच्या पोटाला कीस करू लागलो होतो आणि मग हळू हळू कीस करत करत मी तिच्या कमरे पर्यंत आलो होतो.

तेव्हा मी अनुभव केले होते कि तिचे पोट एकदम मुलायम आणि एकदम नरम होते. मित्रानो मी पोटाला कीस करत होतो आणि मध्ये मध्ये माझ्या जिभेने चाटत पण होतो. मग मी तिच्या बेंबी पर्यंत आलो होतो आणि मी तिथे चार पाच वेळा कीस केले होते आणि मग मी शेवटी तिच्या बेंबी मध्ये माझी जीभ टाकून दिली होती, तेव्हा ती एकदम अचानक ओरडली होती आणि माझे डोके पकडून दाबू लागली होती.

आता ती माझे केस पण कुरवाळत होती आणि मी तिच्या खोल नाभी मध्ये माझी जीभ चाटून एकदम मजेने चाटत होतो. मग मी तिची साडी च्या वरून तिच्या पुची च्या वर माझा चेहरा दाबला होता आणि आता ती खूप मजे घेत होती आणि ती आह्ह औऊ ओह हः औऊ ओह हः अम्म्म ओह अहह औऊ एस हाह्ह ओह हः अम्म्म ओह अह्ह्ह करून आवाज पण करत होती.

मग मी तिची पुच्ची साडी वरून वास घेऊ लागलो होतो आणि मला एकदम वेड लागले होते. मग मी काही वेळ वास घेत होतो आणि मग मी उठलो होतो आणि तिला एक वेळा कीस केली होती मग मी तिला गोद मध्ये उचलले होते आणि तिला बेड च्या समोर उभे केले होते. मग मी तिच्या डोळ्या मध्ये एक वेळा पहिले होते आणि मग मी माझ्या गुडघ्या वर बसलो होतो आणि मग मी तिची साडी हळू हळू वर केली होती आणि मग मी तिची पेंटी पण माझ्या बोटाने पकडून हळूच खालून सरकवली होती आणि एकदम तिला खाली करून टाकले होते.

आता तिने तिचा एक पाय तिच्या पेंटी च्या बाहेर काढला होता आणि मग दुसरा पाय पण काढला होता. मग मी तिच्या पेंटी ला माझ्या हाता मध्ये घेऊन उभा होतो आणि तिच्या डोळ्या मध्ये पाहत पाहत मी तिची पेंटी चा वास घेऊ लागलो होतो आणि मग तिची पेंटी दूर फेकली होती.

मग ती एकदम माझ्या जवळ आली आणि मला कीस करू लागली होती मग तिने पटकन मला झोपवले होते आणि माझी टी शर्ट आणि शोर्ट काढून टाकली होती मी तिची साडी वर करु लागलो होतो. मी तिची साडी कमरे पर्यंत वर केली होती आणि तिची पुच्ची चाटू लागलो होतो. मग मी माझी स्पीड वाढवली होती.

मग मी ते चाटून अनुभव केले होते कि तिची पुची एकदम चविष्ट होती. मी तिची पुच्ची खूप चांगली चाटत होतो आणि ती आह्ह औऊ ओह हः औऊ ओह हः अम्म्म ओह अहह औऊ एस हाह्ह ओह हः अम्म्म ओह अह्ह्ह करत होती ती तिची कमर हलवत होती आणि मग मी तिचे बोल पकडले होते अंनि दाबू लागलो होतो आणि तिची पुच्ची पण एकदम जोर जोराने चाटत होतो.

ती आह्ह औऊ ओह हः औऊ ओह हः अम्म्म ओह अहह औऊ एस हाह्ह ओह हः अम्म्म ओह अह्ह्ह करत होती. मग मी काही वेळ असे केले आणि मग तिने एकदम माझे डोके तिच्या पुच्ची मध्ये दाबले होते आणि तिचा रस काढला होता, मी तिचा रस थोडा पिऊन गेलो होतो आणि थोडा बाहेर काढला कारण कि खूप रस निघाला होता. मग मला सहन झाले नाही आणि मी तिच्या मध्ये गेलो आणि मी माझा लंड हाता मध्ये घेतला होता आणि मग मी तिच्या पुची च्या दाण्याला घासू लागलो होतो.

मग ती मला म्हणू लागली कि प्लीज आता टाकून दे आत मध्ये आता मला सहन करता येत नाही आहे. मग मी एकदम जोश मध्ये आलो होतो आणि एक झटका देऊन माझा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये टाकून दिला होता आणि आता आम्ही एकदम वेडे झालो होतो आणि मग मी तिला एकदम जोर जोराने ठोके देऊन जवत होतो आणि ती आह्ह औऊ ओह हः औऊ ओह हः अम्म्म ओह अहह औऊ एस हाह्ह ओह हः अम्म्म ओह अह्ह्ह करत होती.

मग मी तिच्या कडे वाकलो आणि तिला ठोके देत तिच्या ओठाला कीस करू लागलो होतो आणि आता आम्ही इतके गरम झालो होतो कि मी तीला एकदम वेड्या सारखा जोर जोराने ठोकत होतो आणि ती तिची कमर हलवून मला साथ देत होती, तो अनुभव एकदम मस्त होता कि मी तुम्हाला शब्द मध्ये सांगू शकत नाही आहे.

मग मी काही वेळाने पाणी काढणार होतो आणि मी तिला म्हणले आणि विचारले कि कोठे काढू? तर ती मला पटकन म्हणली तू माझ्या आत मध्ये तुझा गरम गरम लावा टाकून दे. मग तिच्या तोंडून हे ऐकून मी तिला अजून जोर जोराने ठोकू लागलो होतो आणि मग ती आह्ह औऊ ओह हः औऊ ओह हः अम्म्म ओह अहह औऊ एस हाह्ह ओह हः अम्म्म ओह अह्ह्ह करत होती तिने पण मला म्हणले कि ती पण पाणी काढणार आहे.

मग मी आणि तिने एकत्र पाणी काढून टाकले होते आणि मग आम्ही तिच्या वर पडलो होतो. मग मी तिला सकाळी ५:३० पर्यत ठोकत होतो मी जेव्हा उठलो तेव्हा माझी बायको जिजा बरोबर पेपर द्यायला गेली होती. मी उठुन अंघोळ केली होती आणि मग मी माझ्या साली ला मागच्या रात्री चे म्हणले आणि तिला कसे वाटले ते विचारले होते.

मग तिने मला काही म्हणले नाही आणि माझ्या कडे पाहून हसली होती आणि मला डोळा मारला होता आणि म्हणली कि मी तुझ्या जवाजवी ने एकदम खुश झाले आहे तू माझ्या पुचीला ठोकून आज माझा भोसडा बनवून टाकला आहे आणि मी खूप खुश आहे.

मग मी चहा पिला होता आणि काही वेळाने मी माझ्या साली बरोबर बसून दुपार चे जेवण केले होते आणि मग मी खालच्या मजल्या वर आलो होतो आणि तिच्या सासू बरोबर बोलत होतो काही तास नंतर दुपारी तिची सासु आणि मुले झोपली होती आणि मी परत वर माझ्या साली कडे गेलो होतो, मग मी तिला म्हणले कि अजून एक वेळा होऊन जाऊ दे का? तर तिने नाही म्हनत होती पण मी तिला कसे तरी पटवले होते आणि मग आम्ही एकमेकाला खूप चाटले होते.

खरे सांगू का मित्रानो मी तिच्या गांडी चा एकदम दिवाना झालो होतो आणि त्या साठी मी तिला म्हणले कि आता मी गांडी मध्ये लंड टाकून मजा घेणार आहे. तर ती म्हणली कि प्लीज माझी पुच्ची ठोकून दे, पण मी हट्ट केला होता आणि ती कसे तरी तयार झाली होती आणि दुपारी मी दीड तास तिची गांड आणि एक तास तिची पुची ला चांगले जोर जोराने ठोकून मजा घेतली होती आणि मग काही वेळाने आम्ही वेगळे झालो होतो.

मित्रांनो हे सर्व अजून पण चालु आहे आणि जेव्हा पण मला काही चान्स मिळत असतो तेव्हा मी माझ्या साली ला ठोकून तिची मजा घेत असतो आणि माझ्या सालीचा पती माझ्या बायकोला ठोकत असतो. तो सासरी असल्याने माझ्या पत्नी च्या जवळ जास्त वर राहत असतो आणि मी माझ्या सालीच्या जवळ जास्त जात असतो. पण हो मी सांगून टाकतो कि मागच्या एक वर्ष पासून जेव्हा पासून तिची सासू वारली आहे तेव्हा पासुन मी त्यांच्या शहर मध्ये नोकरी करायला जातो आहे आणि त्या मुळे मी दोन तीन वेळा रात्री माझ्या साळी च्या जवळ पोचत असतो आणि जेव्हा पण तिथे जातो तेव्हा मी तिला पूर्ण रात्र माझ्या लंड चे मजे देत असतो आणि ती पण तिच्या पुच्चीची मजा मला देत असते.