सेक्सी कामवालीची मस्त पुच्ची जवली

हेलो मित्रांनो असे पहिले तर कोणत्याही मुलीला एकदम मस्त केल्या नंतर तिला ठोकायची मजा एकदम वेगळी असते. पण त्या मुलीला गरम आणि मस्त करायची रीत बरोबर असली पाहिजे.

मित्रानो मी असेच आमच्या घर च्या कामवाली ला एकदम मस्त करून ठोकले होते. आज मी तुम्हाला ती सर्व घटना आधी पासून शेवटी पर्यंत सांगायला आलो आहे.

तर चला आजची गोष्ट आता चालू करतो.

माझे नाव सागर आहे आणि जेव्हा मी जयपूर मधून परत आलो तेव्हा मी माझ्या घर मालक ला एखाद्या चांगल्या कामवालीला शोधायला सांगितले होते.

माझ्या घरा मध्ये आधी पासुन खूप कामवाल्या काम करत होत्या पण त्या सर्व च्या सर्व एकदम बेकार होत्या. पण आता जी नवीन कामवाली माझ्या घरी आली होती ती खूप सुंदर आणि सेक्सी होती. तिचे नाव आरती होते आणि तिचे वय २२ वर्षे होते, ती विवाहित होती आणि तिचा रंग थोडा सावळा होता आणि तिचे फिगर ३३-२८-३४ होते. तिचे पूर्ण शरीर एकदम मस्त मध्ये भरलेले होते आणि तिचे बुब्स एकदम कसलेले होते.

साला तिचा पती किती नशीबवान असेल साला रोज तिला जोर जोराने ठोकत असेल, मला तर तिच्या बोल ने एकदम दिवाने बनवून टाकले होते. माझ्या कडे तिच्या बोल ची स्तुती करायला काही शब्द नव्हते. तिचे कसलेले बुब्स तिच्या ब्लाउज मध्ये पण खूप मस्त दिसत होते.

जेव्हा आरती वाकून काही काम करत होती तेव्हा तिचे बूब बाहेर यायला धडपड करू लागत होते, आणि मी ते सर्व एकदम मजेने पाहत होतो.

ती जेव्हा काम करताना तिच्या साडी वरून तिच्या पुची वर हात लावत होती तेव्हा मी एकदम मस्त होऊन जात होतो आणि मला असे वाटत होते कि आता तिच्या जवळ जातो आणि तिच्या पुच्चीला माझ्या हाता मध्ये पकडतो आणि एकदम घासून देऊ. मी नेहमी हा विचार करत होतो कि तिची पुच्ची किती मस्त असेल, आणि ती ठोकताना किती मजा येत असेल.

माझा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये जायला एकदम उतावळा होत होता आणि तो काही पण ऐकत नव्हता, पण मी कसे करून तिला ठोकू हा खूप मोठा प्रश्न होता, ती माझ्या कडे पाहत पण नव्हती, ती फक्त तिचे काम करत होती आणि निघून जात होती.

मी पण तिला असे काही समजू दिले नव्हते कि मला तिला ठोकायचे आहे. मग मी विचार केला कि हिला आधी गरम करावे लागणार आहे आणि हळू हळू करावे लागणार आहे, कारण कि जर मी काही गडबड केली तर माझे काम अवघड झाले असते.

आता मी तिच्या समोर थोडे फार बोलणे सुरु केले होते. एक दिवस जेव्हा सकाळी मी तिला एक कप चहा बनवायला सांगितले होते तेव्हा ती चहा घेऊन माझ्या कडे आली होती आणि चहा घेताना जेव्हा मी तिचे नरम हात स्पर्श केले होते तेव्हा माझा लंड एकदम उभा झाला होता.

मी चहा पिताना म्हणले कि आरती तू चहा खूप चांगला बनवला आहेस, मी आज पर्यंत असा चहा कधी पिला नाही आहे.

तिने म्हणले असे काय, बरे तुम्हाला असे वाटले असेल तर खूप आभार.

मग मी एक दिवस तिला मी कोलेज ला जायच्या आधी माझी एक शर्ट प्रेस करून द्यायला सांगितले होते.

मी – आरती तू कपडे प्रेस करतेस का/

ती – हो जरूर द्या मी आता करून देते.

जेव्हा घरी कोणी नसेल तेव्हा मी तिच्या बरोबर चान्स पाहून इकड तिकड चे बोलू लागत होतो.

मी – आरती तुझे पती काय करतात?

ती – ते एक फेक्टरी मध्ये काम करतात.

मी – चल ठीक आहे, तसे तिथे टायमिंग काय असते?

ती – असे तर १०-१२ तास असतात, पण कधी कधी नाईट शिफ्ट पण करावी लागते.

मी – बरे, आणि तुला मुले किती आहेत?

ती – अजून तर मला एक मुलगी आहे २ वर्षाची.

मी – तू काय तिला घरा मध्ये एकटी सोडून येतेस कि काय?

ती – नाही बाबूजी, माझी म्हातारी सासू असते घरी, मी तिच्या कडे तिला सोडून येत असते.

मी – बरे, असे तू अजून किती घरा मध्ये काम करतेस?

ती – मी बस तुमचे एक आणि खालचे एक घर मध्ये काम करते.

मी – या मुळे तुझे घर तर चालून जात असेल ना?

ती – आता काय सांगू तुम्हाला चालून पण जाते पण कसे बसे, माझा मर्द दारू मध्ये खूप पैसे टाकून देत असतो.

आता मला वाटले कि आता तिला थोडे माझी इच्छा सांगावी.

मी – चल काही हरकत नाही आहे, आता पासून मी तुझी मदत करून देतो.

मग तिने माझे असे ऐकून माझ्या कडे एकदम विचित्र नजरेने पहिले आणि म्हनली कि याचा अर्थ काय आहे?

मी – मला असे सांगायचे आहे कि मी तुझ्या पती कडे जाऊन त्याला काही समजावून देईन.

ती – ठीक आहे बाबूजी.

असे म्हणून तिने एक थंड श्वास घेतला होता.

आता मी तिच्या समोर रोज असे बोलु लागलो होतो आणि हळू हळू आम्ही एकमेका समोर एकदम मोकळे होऊ लागलो होतो, एक दिवस मी तिची थोडी चेष्टा केली होती आणि म्हणले कि आरती खरे सांगू तर तुझा मर्द मला एकदम वेडा वाटतो आहे, इतकी सुंदर पत्नी असून पण ती दारू पीत आहे?

असे तर तिला मी काय म्हणतो आहे ते समजले होते पण ती खूप चालाक होती आणि तिने तिच्या चेहर्या वरून मला काही समजू पण दिले नाही.

मग मला पण समजले होते कि आता माझा रस्ता एकदम मोकळा झाला आहे, आता चान्स मिळताच मला तिला ठोकायचे होते, शेवटी एक दिवस मला चान्स मिळाला होता, ते म्हणतात ना कि भगवान के घर मी देर हे अंधेर नही हे.

तो रविवार होता आणि ती पण नेहमी सारखी माझ्या घरी काम करायला आली होती आणि तिने आत मध्ये येऊन दरवाजा बंद करून टाकला होता, आता इतके दिवस बोलून आम्ही एकदम मोकळे झालो होतो आणि त्या मुळे तिला बहुतेक माझ्या वर विश्वास बसला होता आणि त्या मुळे तिने आज दरवाजा बंद करून टाकला होता.

मी नेहमी सारखा तिला चहा बनवायला सांगितले होते आणि चहा पिताना विचार करू लागलो होतो कि तिला तर ठोकायचे आहेच पण आधी मी सुरुवात कसे करू ते मला काही समजत नव्हते. मग माझ्या डोक्या मध्ये एक कल्पना आली होती.

मी – आरती, तुला केव्हा पण काही पैशाची गरज असेल तेव्हा मला सांगून टाक.

ती – नाही बाबूजी, मग तुम्ही तेच पैसे माझ्या पगार मधून कमी करून टाकल आणि मग माझा पती मला रागावेल.

मी – अरे वेडी मी तसे करणार नाही मी तुला मदत करणार आहे आणि ते मी कोणाला पण सांगणार नाही आहे आणि तू पण कोणाला सांगू नकोस.

ती माझे बोलणे ऐकून गप्प झली होती आणि मी तिच्या उत्तर ची वाट पाहत होतो. मग काही विचार करून ती म्हणली

ती – बाबूजी तुम्ही जे मला खरेच पैसे दिले तर मी कशाला कोणाला काही सांगू?

तिचे असे बोलणे ऐकून मी खुश झालो होतो कारण कि ती माझ्या जाळ्या मध्ये फसली होती आणि आता मला तिला ठोकायचे होते.

मी – मी तुला जरूर पैसे देईन आरती जर त्या मुळे तुला आनंद मिळत असेल तर.

ती – हो बाबूजी मला खूप आनंद होईल.

मी – आरती मला पण खूप आनंद होईल जर तू कोणाला सांगितले नाही कि तुझ्या बरोबर मी काही केले आहे, बोल तुला मंजूर आहे का?

असे बोलून मी माझ्या पर्स मधून तिला ५०० रुपये दिले होते आणि ते टेबल वर ठेवले होते आणि तिने हसत ते घेतले होते आणि म्हणली कि असे काय करावे लागेल बाबूजी?

मी उभा राहून तिच्या जवळ गेलो आणि म्हणलो कि आरती तुला काही करायचे नाही आहे, मी सर्व करणार. बस तू तुझे डोळे एकदम बंद करून काही वेळ पर्यंत असच उभी राहा.

मग तिने तिचे डोळे बंद करून टाकले होते आणि मी म्हणले कि बघ आरती जो पर्यंत मी सांगत नाही तो पर्यंत तुझे डोळे बंद राहिले पाहिजेत नाही तर तू तुझी अट हरून जाशील.

मग तिने डोळे बंद केले होते आणि म्हणली कि ठीक आहे बाबूजी, जसे तुम्ही म्हणाल तसे मी करते.

मग मी पहिले कि तिचे गोरे गोरे गाल हळू हळू लाल झाले होते आणि तिचे गुलाबी ओठ कापत होते.

मग मी एकदम हळूच तिच्या डोक्या वर कीस केली होती आणि मग तिचे दोन्ही डोळे वर कीस केली होती, मग मी तिचे गोरे गोरे गाल वर कीस केली होती, अजून तिचे डोळे बंद होते आणि माझा लंड एकदम कडक झाला होता.

मग जसे मी तिचे ओठाच्या खाली थोडे कीस केले तर तिने तिचे डोळे उघडले होते आणि म्हणली कि बाबूजी.

तेव्हा मी म्हणले – आरती तू अट हारून जाशील तू तुझे डोळे बंद करून घे.

मग मी म्हणले त्या मुळे तिने तिचे डोळे परत बंद करून घेतले होते आणि मला पण समजले कि आता हि ठोकून घ्यायला तयार झाली आहे.

आता मी पण उशीर केला नाही आणि माझे ओठ तिच्या ओठावर ठेवले होते आणि मग तिने परत तिचे डोळे उघडले होते नी मी तिला परत इशारा केला तर तिने डोळे बंद करून घेतले होते.

मग मी तिचे हात घेतले नी माझ्या कमरे वर गुंडाळले होते आणि तिला माझ्या बाहो मध्ये घेतले होते आणि मग परत माझे ओठ तिच्या ओठ वर ठेवले होते आणि तिच्या ओठाचा रस मी चोकून चोकून पिऊ लागलो होतो.

मित्रानो मी तुम्हाला खरे सांगतो आहे कि तिच्या गुलाबी मस्त ओठ मध्ये जणू रस भरला होता, मी तिच्या ओठाचा रस खूप चोकून चोकून पीत होतो आणि मला खूप मजा येत होती आणि मग मी तिला माझ्या बाहो मध्ये एकदम कसले होते.

आता मी माझ्या एक हाताने तिची साडी चा पदर खाली पाडला होता आणि माझ्या एक हाताने तिचे बुब्स मी बाहेरून दाबू लागलो होतो आणि बरोबर माझ्या जिभेने तिची जीभ आणि तिचे ओठ पण चाटू लागलो होतो आणि चोकत होतो.

मित्रांनो आरती चे बुब्स जणू लोनीचे बनलेले होते आणि खूप मस्त आणि मुलायम होते.

माझा लंड तर आधी पासून एकदम कडक झाला होता आणि मी माझ्या एक हाताने तिची गांड दाबली होती आणि तिला माझा लंड अनुभव करून दिला होता, असे तर विवाहित स्त्रियांना ठोकणे खूप सोपे असते कारण कि त्यांना सर्व काही माहिती असते आणि त्या घाबरत नाहीत.

आता मी माझ्या मागच्या हाताने तिचे ब्लाउज काढले होते आणि तिने ब्रा तर घातली नव्हती, जसे तिचा ब्लाउज उघडला होता तसे तिचे बुब्स एकदम उडून बाहेर आले होते आणि माझ्या हाता मध्ये आले होते, तिचे बुब्स एकदम सुडोल होते.

मग मी तिची साडी पण काढून टाकली होती, ती एकदम आरामत निघून गेली होती आणि मला जास्त मेहनत करावी लागली नाही.

आरती अजून पण तिचे डोळे बंद करून उभी होती आणि मी तिला हळू हळू माझ्या बेड रूम मध्ये घेऊन गेलो होतो आणि मग तिला मी बेड वर झोपवले होते आणि म्हणले कि आरती आता तू तुझे डोळे बंद करू शकतेस.

बाबू तुम्ही खूप खेळ करत आहात असे म्हणून तिने परत तिचे डोळे बंद करून टाकले होते, आणि मग मी पण माझे सर्व कपडे काढून टाकले होते आणि माझा लंड एकदम उडी मारून वर आला होता.

मग मी तिचा पेटीकोट पण काढून टाकला होता आणि मग मी पहिले कि तिने पेंटी घातली नव्हती आणि बहुतेक ती आज आधी पासून ठोकून घ्यायच्या तयारी ने आली होती.

मी – काय झाले आरती तुझी पेंटी कोठे आहे, तू घालत नाहीस का?

ती – नाही बाबूजी जेव्हा मला पिरीयड येतात तेव्हाच मी पेंटी घालत असते आणि आता प्लीज ते पडदे बंद करा, खूप उजेड येतो आहे.

मग मी तिचे ऐकून पटकन पडदे बंद करून टाकले होते आणि रूम मध्ये एकदम अंधार झाला होता, मग मी पटकन तिच्या वर येऊन झोपलो होतो.

मग मी परत तिच्या ओठांना चोकू लागलो होतो आणि माझ्या एक हाताने माझे बोल दाबू लागलो होतो आणि एक हाताने तिची पुच्ची घासू लागलो होतो.

तिच्या पुच्चीच्या वर एकदम सोफ्ट सोफ्ट केस आले होते आणि ते खूप मस्त दिसत होते, मग मी थोडा खाली गेलो होतो आणि तिच्या एक बोल ला माझ्या तोंडा मध्ये घेतले होते आणि त्याला चोकू लागलो होतो.

मला खूप मजा येत होती आणि तिचे मस्त बोल जणू माझ्या तोंडा मध्ये येऊन एकदम गरम झाले होते.

आता मी माझ्या एक बोटाने तिची पुच्ची ओली केली होती आणि माझे बोट आत मध्ये टाकले होते, तिची पुच्ची एकदम तापली होती आणि माझे बोट एकदम आत मध्ये घुसून गेले होते. आता तिच्या तोंडून अहः आय्य उऔय यस्य हश एई उऊ उऊ असे आवाज निघू लागले होते आणि मला ते खूप मजा देत होते.

मी – आरती माझी जान आता बोल आता मी काय करू पुढे?

ती – बाबूजी का मला तडपवत आहे, प्लिझ मला ठोकून द्या आता.

मी – माझी जान असे नाहि बोलायचे.

आरती ने मला तिच्या कडे ओढून घेतले होते आणि म्हणली बाबूजी आता प्लीज टाकून द्या ना.

मी – काय टाकू आणि कोठे टाकू?

ती – बाबूजी आता टाकून द्या तुमचा लंड माझ्या पुच्चीमध्ये.

असे म्हणून तिने तिचे ओठ माझ्या ओठ वर ठेवून दिले होते आणि एकदम जोर जोराने चोकू लागली होती आणि खाली माझे हात तिच्या बुब्स वर जोर जोराने घासत होते आणि ती सतत तडफड करत होती आणि मी कधी तिचे ओठ तर कधी तिचे बुब्स माझ्या तोंडा मध्ये टाकून त्यांना चोकत होतो.

मी – माजी जान आता तू बोल, टाकून देऊ का माझा लंड तुझ्या पुच्ची मध्ये?

ती – हो जरूर बाबूजी, टाकून द्या तुमचा लंड माझ्या पुच्ची मध्ये आणि ठोकून द्या मला.

मग मी काही उशीर लावला नाही आणि माझा लंड तिच्या पुच्ची वर सेट केला होता आणि एक जोराने झटका दिला वर लंड आत मध्ये टाकून दिला होता.

मग मी माझे दोन्ही हात तिच्या बोल वर ठेवून दिले होते आणि त्यांना दाबू लागलो होतो आणि कधी तिचे ओठ चोकत होतो तर कधी तिचे गाल चोकत होतो आणि मग तिला मी मस्त करत होतो.

आता माझा लंड तिला ठोकत होता आणि मला तीच्घी पुच्ची मारताना खूप मजा येत होती आणि मला वाटत होते कि हिला मी ठोकत राहावे.

मी आरती ला एकदम जोर जोराने मारत होता आणि माझे मन पण भरत नव्हते तिची पुच्ची मारून. माझे मन म्हणत होते कि काय मस्त माल हाती लागला आहे मजा आली.

मित्रानो खरे संगतो कि तिची पुच्ची खूप मस्त होती आणि मला एकदम तिला ठोकताना मजा येत होती आणि तशी मजा मला कधी आली नाही.

आता तर आरती पण एकदम उड्या मारून मारून तिची पुच्ची मारून घेत होती, त्या मुळे मला तिची पुच्ची मारताना खूप मजा येत होती आणि आम्ही दोघे एकदम मादक झालो होतो.

तेव्हा ती म्हणली कि बाबूजी मला जोर जोराने ठोकून द्या. आणि मला ठोकत राहा अहह औऊ उऊ इं याय आग आह उऊ उऊ ओग हइई उऔउ उऊ अजिबात थांबू नका.

आरती ने तीचे हात माझ्या कमरे वर ठेवून पकडले होते आणि तिचे दोन्ही पाय वर करून माझ्या एक एक धक्याचे उत्तर देत होती. आणि मी पण तिला सतत ठोकत होतो आणि माझा लंड तिच्या पुचची च्या एकदम आत पर्यंत जात होता.

मी – आरती माझी जान तू तर खरेच फक्त लंड घेण्यासाठी बनली आहेस खूप मस्त पुच्ची आहे तुझी माझी जान. आता तू बोल तुला आता मजा येत आहे कि नाही आहे.

ती – हो बाबूजी हो मला तर खूप मजा येत आहे आणि तुम्ही मला असेच जोर जोराने ठोकत राहा आणि अजिबात थांबू नका.

आम्ही दोघे माहिती नाही कधी पासून असेच जोर जोराने ठोकाठोकी करून मजा घेत होतो, आणि मग आम्ही काही वेळाने आमचे पाणी काढून टाकले होते.

खरेच आरती काय मस्त माल होती, माझे मन अजून पण तिला ठोकून भरले नव्हते, बहुतेक २० मिनिट नंतर मी परत माझा लंड तिच्या तोंडा मध्ये टाकून दिला होता आणि माझा लंड तिच्या कडून खूप चोकुन घेतला होता.

आता मी तिच्या वर 69 पोज मध्ये आलो होतो, ती माझा लंड तिच्या तोंडा मध्ये टाकून त्याला चोकत होती आणि मी माझी जीभ तिच्या पुच्ची मध्ये एकदम आत पर्यंत टाकून तिला ठोकत होतो आणि मजा देत होतो.

मित्रांनो, मला दुसर्या वेळी खूप मजा आली होती कारण कि माझा लंड या वेळी तिला खूप वेळ पर्यंत ठोकत होता आणि खूप वेळा नंतर माझे पाणी निघाले होते, आज च्या ठोकाठोकीने मला आणि तिला खूप मजा आली होती.

मग आम्ही दोघांनी आमचे आमचे कपडे घातले होते आणि मग मी तिला म्हणले कि आरती आता माझ्या कडून तू रोज ठोकून घेत जा नाही तर माझा हा लंड तुला तुझ्या घरी येऊन ठोकेल.

ती – बाबूजी आज तुम्ही मला जे ठोकले आहे ना, त्या मुळे तर मी आज पासून तुमच्या या लंड ची एकदम दिवानी झाले आहे, आणि आता मी रोज तुमच्या कडून ठोकून घेणार. मग तुम्ही मला त्याचे पैसे नाही दिले तरी चालतील.

मग कपडे घातल्या वर मी तिचे बुब्स माझ्या हाताने दाबत राहिलो होतो आणि मग मग हळू हळू तिचे ओठ आणि मग तिचे गाल मी चोकत होतो, माझा एक हात तिच्या पुच्ची जवळ होता आणि एक तिच्या पुच्चीला घासत होता.

ती – बाबूजी आता मला जाऊ द्या ना, आता माझी जायची वेळ होत आली आहे.

असे म्हणताच मी तिचा हात पकडला होता आणि माझ्या लंड वर ठेवून दिला होता आणि तिला मी म्हणले कि आरती माजी जान मला अजून एक वेळा तुझी पुच्ची मारायला दे, या वेळी मी कपडे काढणार नाही.

असे म्हणून मी आरती ला परत झोपवून दिले होते आणि मग तिची साडी वर करून टाकली होती आणि माझा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये परत टाकून दिला होता. या वेळी तर लंड पुच्ची मध्ये पच पच पच पच करत होता आणि तिला ठोकत ठोकत मला समजले पण नाही कि केव्हा माझ्या लंड ने उत्तर देऊन टाकले होते.

मग मी आरती ला एकदम जोराने माझ्या बाहो मध्ये पकडले होते आणि मग मी परत तिला एकदम जोर जोराने कीस करू लागलो होतो, मग शेवटी मी माझा लंड तिच्या पुच्ची मधून काढला होता आणि मग मी तिला सोडले होते नी ती निघून गेली होती.

मित्रांनो नंतर तर हे सर्व रोज चे काम झाले होते आणि ती माझ्या घरी रोज रोज काम करायला येत होती आणि मी तिला रोज रोज असेच एकदम जोर जोराने ठोकत होतो.