पप्पां बरोबर कामवाली ला ठोकले

हेल्लो मित्रांनो, मी माझ्या सर्व मित्रांसाठी माझी एक एकदम खरी गोष्ट घेऊन आलो आहे. मी माझी एक गोष्ट सांगू इच्छित आहे कि ज्या मद्धे माझ्या पप्पानी माझ्या घरी काम करणाऱ्या कामवाली ला एकदम जोर जोराने ठोकले होते, मित्रांनो हि तिचा कामवाली आहे जिला मी मागच्या वेळी ठोकले होते आणि तिच्या जवाजवी ची घटना मी तुमच्या पर्यंत लिहून पाठवली होती.

मित्रांनो माझ्या ज्या मित्रांनी माझी मागची गोष्ट वाचली नाही आहे त्यांना मी सांगून टाकतो कि मी माझ्या मागच्या गोष्टी मध्ये मी माझ्या कामवाली जिचे नाव मीना आहे तिला एकदम मस्त मध्ये ठोकले होते आणि तिला पण एकदम खुश करून टाकले होते आणि तिने माझे खूप आभार मानले होते.

मित्रांनो हि घटन जानेवारी २०१६ ची आहे. त्या वेळी आमच्या खुप सार्या नातेवाईक च्या घरी लग्न होते आणि त्या मुळे आम्हाला दर दोन दिवस मध्ये कोणत्या ना कोणत्या नातेवाईक च्या घरी लग्न साठी जावे लागत होते, आम्ही सर्व लोक आमच्या नाते वाईक लोकांच्या लग्न मध्ये जायला खूप बीजी जालो होतो आणि त्या दिवशी पण आमच्या बरोबर तसेच झाले होते. आम्ही आमच्या एक नातेवाईक च्या लग्न साठी गेलो होतो आणि आम्ही तिथे खूप रात्री पर्यंत थांबलो होतो आणि त्या मुळे मग आम्ही मी आणि माझे पप्पा एकदम गाढ झोपे मध्ये झोपलो होतो आणि माझी आई आम्हाला काही न सांगता निघून गेली होती.

मित्रांनो आधी तर मला पण काही माहिती नव्हते कि माझे पप्पा आमच्या काम वाली ला त्यांच्या गोड गोड बोलण्याने एकदम पटवून तिची ठोकाठोकी करायच्या कामा मध्ये लागलेले असतात, पण मी अनेक वेळा हे लक्ष देऊन पहिले होते कि पप्पा एकदम एकटक बारीक नजरेने मीना ची गांड आणि तिचे मोठे मोठे बुब्स पाहत असतात अन ती घरी असताना चड्डी आणि बनियन घालून तिच्या आजू बाजूला फिरत असतात, त्यांची घाण नजर नेहमी मीना च्या सेक्सी शरीर वर टिकलेली असते आणि त्यांना पाहून असे वाटत असते कि तिला ते आता पक्द्तीला आणि ठोकून देतील.

मित्रांनो माझ्या पप्पांचे वय आणि मीना चे वय या मध्ये २२ वर्षे चा फरक होता, पण जवाजवी सेक्स आणि प्रेम या मध्ये कोणी वय पाहत नाही, तर मित्रानो माझ्या पप्पानी आमच्या कामवाली ला कसे करून पटवले होते आणि तिला ठोकले होते ती गोष्ट आता वाचा.

मित्रानो त्या दिवशी मी आणि माझे पप्पा एकदम गाढ झोपे मध्ये झोपलो होतो आणि त्यांना काही पण माहिती नव्हते कि वर जो रूम बनला आहे जो त्यांच्या रूम ला एकदम चिकटलेला आहे त्या रूम मध्ये मी झोपलो आहे, कारण कि माझ्या आई ने जाताना चुकून दरवाजा बाहेरून बंद करून टाकला होता आणि काही वेळाने दरवाजा ची बेल वाजली होती आणि मीना चा आवाज माझ्या काना मध्ये आला होता आणि मग मी दरवाजा ला एकदम धक्का मारला होता पण तो असाच अडकलेला असल्याने एकदम उघडून गेला होता आणि मग पप्पांना जाताना पाहून मी त्यांचे वर्तन पाहून एकदम लपून गेलो होतो.

आता घरी फक्त मी आणि माझे पप्पा होतो, मग सकाळी ९ वाजता घर ची डोरबेल वाजली होती आणि मग पप्पानी उठून दरवाजा जवळ जाऊन पहिले तर बाहेर आमची कामवाली आली होती कारण कि तिने आता काही वेळ पर्यंत दरवाजा न उघडल्याने आता हाका मारणे चालू करून टाकले होते आणि दोन तिन वेळा तिने हाक मारली होती आणि ती उभी राहिली होती आणि दरवाजा उघडतो त्याची वाट पाहत होती.

मग त्या वेळी माझ्या पप्पानी एकदम खाली गेले होते आणि दरवाजा उघडून दिला होता, हे सर्व मी वर असलेल्या जाळी मधून पाहत होतो आणि तेव्हा पप्पा फक्त चड्डी घालून होते आणि मग त्यांनी परत दरवाजा बंद करून टाकला होता.

आता ती वर आली होती आणि ती तिचे काम करू लागली होती, मग पप्पानी तेव्हा पहिले कि खाली कोणी नाही आहे ना, मग ते पण वर आले होते आणि मग त्यांनी वर चे दोन रूम पण चेक केले होते कि कोणी आहे कि नाही, पण त्यांना तिथे कोणी दिसले नाही आणि ते आता मनात एकदम खुश झाले होते, मला त्यांच्या चेहर्या वर तो आनंद सरळ सरळ दिसत होता. मग ते सरळ किचन मध्ये गेले होते जिथे मीना काम करत होती, मी त्यांना दिसलो नाही कारण कि मी त्यांना येतान पहिले होते आणि मी एकदम गच्ची वर गेलो होतो आणि लपून काही वेळ बसून राहिलो होतो.

मग पप्पानी मीना ला म्हणले कि वाह मीना आज तर तू काय मस्त दिसत आहेस आणि तू आज मला रोज पेक्षा जास्त खुश पण आहेस असे वाटत आहे. आणि असे म्हणत असताना पप्पांनी मीना ला डोळा मारला होता आणि तर ती ऐकून म्हणली कि असे काही नाही आहे जसे तुम्ही समजत आहे, माझी इतकी स्तुती केली त्या साठी तुम्हाला धन्यवाद आणि मग ती असे उत्तर देऊन आणि त्यांना स्माईल देऊन तिच्या कामाला लागली होती.

तिचे वय बहुतेक २५-२६ वर्षे होते आणि तिचे बुब्स चे आकार ३५-३२-३६ होते आणि एकदम मस्त कसलेले आणि एकदम चमकते शरीर होते आणि तिला पहिले कि सर्व लोक तिचे एकदम दिवाने बनून जातात, कारण कि तिचे ते पूर्ण शरीर एकदम आकर्षक होते आणि त्या मुळे दर एक माणूस तिच्या कडे आकर्षित होत होता आणि तीच हालत माजी आणि त्या नंतर माझ्या पप्पांची पण होती आणि आता माझे पप्पा पण तिच्या वर एकदम वेडे झाले होते, आता ते स्वतः ला कंट्रोल करू शकत नव्हते.

मग माझे पप्पा तिच्या खूप जवळ आले होते आणि मग त्यांनी काही न बोलता तिचे बोल तिच्या मागे जाऊन त्यांच्या दोन्ही पण हाता मध्ये एकदम पकडून घेतले होते आणि मग ते तिचे दोन्ही बोल त्यांच्या हाताने जोर जोराने दाबू लागले होते, मग मीना ने पप्पांना म्हणले कि तुम्ही मला सोडून द्या, हे काय करत आहे कोणी तरी येईल इथे? मग माझ्या पप्पानी तिला म्हणले कि आता या घरां मध्ये आपल्या दोन शिवाय दुसरे कोणी पण नाही आहे कारण कि सर्व लोक बाहेर लग्न मध्ये गेले आहेत आणि मग ते तिचे बोल एकदम जोर जोराने दाबू लागले होते आणि तिच्या कडे पाहून हसू लागले होते.

आता ती म्हणू लागली होती कि तुम्ही मला सोडून द्या, तुम्ही हे काय करत आहे आणि मला घरी जाऊ द्या, मला घरी काम आहे, मग पप्पा तिला विचारू लागले कि का, काल रात्री तू ठोकाठोकी केली नाही आहेस का? तर ती पप्पांचे हे बोलणे ऐकून एकदम लाजून गेली होती आणि आता पप्पानी त्यांच्या चड्डी मध्ये एकदम कडक झालेल्या लंड ला तिच्या गांडी वर ठेवून दिले होते आणि ते लंड ला आत मध्ये धक्का देऊन दाबू लागले होते आणि मग त्यांनी म्हणले कि आज तर मी तुझी एकदम जोर जोरणे ठोकाठोकी करणार आहे आणि आता तिने पण पप्पांना विरोध करणे एकदम बंद करून टाकले होते.

मग पप्पानी चांगला चान्स पहिला होता आणि तिचे ब्लाउज उघडले होते आणि काढून टाकले होते आणि तिची ब्रा पण आता काढून टाकली होती आणि आता तिचे बुब्स एकदम आजाद झाले होते आणि ते आता खूप सुंदर दिसू लागले होतें मग ते तिच्या बुब्स ला एकदम जोर जोराणे चोकू लागले होते ती आता त्यांना थोडे थोडे नाही म्हणत होती पण पप्पा त्यांचे काम करू लागले होते आणि मग पप्पा म्हणले कि एक दिवस तू माझ्या कडून न ठोकून घेता निघून गेली होती आणि तेव्हा तुझे नशीब चांगले होते कि मी तुला सोडले होते पण आज असे काही होणार नाही आहे आणि मी होऊ पण देणार नाही आहे.

मग पप्पानी मीना ची साडी किचन मध्ये अजिबात उशीर न करता एकदम काढून टाकली होती आणि आता ती फक्त पेटीकोट मध्ये उभी होती आणि आता माझ्या पापांचा सेक्सी लंड पण एकदम कडक झाला होता आणि मीना च्या पुच्ची ला सलामी देऊ लागला होता. आणि त्यांचा लंड असे म्हन्त होता कि आज तर तिच्या पुच्ची मध्ये घुसून मी दम घेणार आहे आणि तिच्या पुच्ची ला ठोकून मी एकदम शांत होणार आहे आणि मग पप्पानी अजिबात उशीर केला नाही आणि त्यांनी तिचा पेटीकोट पण काढून टाकला होता, मित्रानो मीना एकदम दुध सारखी गोरी पान होती आणि ती आता एकदम खूप सुंदर आणि सेक्सी वाटू लागली होती.

मग पप्पानी मीना चा एक हात पकडला होता आणि त्यांचा लंड तिच्या हाता मध्ये देऊन टाकला होता ज्याला स्पर्श करून मीना चा चेहरा एकदम उजळून गेला होता आणि पप्पा सतत मीना च्या कामुक पुच्ची ला त्यांच्या हाताने घासू लागले होते आणि त्या मुळे मीना एकदम जोश मध्ये आली होती आणि तिच्या पुच्ची ने पण पाणी सोडणे चालू करून टाकले होते, ती मोन करू लागली होती आणि त्याचा अर्थ सरळ होता कि आता माझ्या पपांच्या लंड ने ठोकून घ्यायला एकदम तयार झाली होती. मग तिने तिच्या गोर्या पायाने माझ्या पापांची चड्डी पकडली होती आणि खाली करून टाकली होती आणि त्या मुळे आता माझे पप्पा तिच्या समोर एकदम नागडे झाले होते आणि मीना पण एकदम नागडी उभी होती आणि ती आता एकदम कामदेवी दिसू लागली होती.

मित्रांनो तिला एक मुलगा पण होता पण तिचे शरीर एकदम कसलेले होते आता मीना च्या हाता मध्ये पापांचा लंड होता आणि पपांच्या दोन्ही हाता मध्ये मीना चे बुब्स होते आणि ते दोघे एकदम जोर जोरणे एकमेकला घासत होते आणि दाबत होते आणि असे वाटत होते कि त्या दोघांनी खूप महिने जाले सेक्स केले नाही आहे आणि ते दोघे एकदम वेडे झाले आहेत असे वाटत होते.

मित्रानो मीना ला नवीन नवीन स्टाईल सर्व मी शिकवले होते आणि जेव्हा माझ्या घर चे एक आठवडा साठी बाहेर गेले होते तेव्हा मी तिला खूप जोर जोराने दर वेळी एकदम नवीन स्टाईल मध्ये ठोकून दिले होते आणि तिला मी खूप मजा दिली होती त्या मुळे तिला सेक्स चे अनेक पोजिशन येत होते, आता पप्पानी मीना ला त्यांच्या गोद मध्ये उचलून घेतले होते आणि तिला त्यांच्या रूम मध्ये घेऊन गेले होते, मग त्यांनी मीना ला एकदम बेड वर झोपवून टाकले होते आणि मग ते दोघे 69 पोजिशन मध्ये आले हते आणि एकमेकला एकदम जोश मध्ये येऊन चोकू लागले होते.

मग पप्पानी मीना ला विचारले कि मीना आता याच्या पुढे पण काही काम बाकी आहे का? तर मीना ने म्हणले कि हो आहे, आज मला मस्त मध्ये चोकले कि तुला माझी एकदम जोर जोराने ठोकाठोकी पण करून द्यायची आहे, साल्या आज मला तुझ्या लंड मध्ये किती दम आहे ते पण दाखवून दे, मग पप्पा म्हणले कि आज तर तू अजिबात चिंता करू नकोस माझी राणी, कारण कि आज मी तुझी पुच्ची ठोकून एकदम फाडून देणार आहे आणि मगच तुला तुझ्या घरी जाऊ देणार आहे.

आता मीना ने पहिले कि पप्पांचा लंड माझ्या लंड पेक्षा एक इंच मोठा आणि जाड आहे आणि मग ती तेव्हा त्यांना म्हणली कि तुमचा लंड तर माझ्या पती पेक्षा मोठा पण अन लांब आहे, तेव्हा पप्पा विचारू लागले कि तुझ्या पती चा लंड किती मोठा आहे? तर ती म्हणली कि माझ्या पती चा लंड पाच इंच आहे आणि तो पटकन माझा पेटीकोट उघडून टाकत असतो आणि त्याचा लंड एकदम जोराने माझ्या पुच्ची मध्ये टाकून देत असतो आणि मला ठोके मारू लागतो आणि मला खूप जोर जोराने ठोकत असतो पण तो कधी माझी पुच्ची असे मस्त मध्ये चोकून देत नाही.

मग पप्पानी त्यांच्या लंड चे पाणी तिच्या तोंडा मध्ये टाकून दिले होते आणि तिला सरळ करून तिचे दोन्ही पाय त्यांच्या खांद्या वर घेतले होते आणि त्यांचा ६ इंच लंड तिच्या पुच्ची च्या उघड्या तोंडा वर ठेवला होता आणि आत मध्ये ढकलू लागले होते आणि पुच्ची मध्ये टाकू लागले होते, जेव्हा तो पूर्ण आत मध्ये गेला होता तेव्हा पप्पानी एकदम जोराने तिला ठोके मारणे चालू करून टाकले होते आणि ते तिचे बुब्स पण घासत होते आणि तिचे गुलाबी ओठ पण चोकू लागले होते.

आता मीना पण एकदम जोश मध्ये आली होती आणि तिची जवाजवी करून घेऊ लागली होती आणि ती आहा आय्य या याय्य हो अहह आय य्हो आय एस आय्य हो पाय औऊ हो आय्य य्होह औऔ उह ओःह उऔउ ह ओःह उऔउ औऊ करू लागली होती आणि ती विचारत होति कि सर्व लोक केव्हा पर्यंत घरी येतील? पप्पा म्हणले कि सर्व लोक संध्या काळ पर्यंत घरी येतील, मग ती म्हणत होती कि आय याय या हो अहह अयायाय्य याचा अर्थ असा कि आज तर दुपारी पण तुम्ही मला ठोकून देणार आहे. थोडे हळू करा मला खूप त्रास होतो आहे. मग माझे पप्पा म्हणले कि माझी जान तुला एकदम सरळ समजले आहे, आज मी तुझ्या पुच्ची मध्ये पुन्हा पुन्हा लंड टाकून तुला ठोकून देणार आहे. आता ती तिच्या दोन्ही हाताने पप्पांना मागे करायचा प्रयत्न करू लागली होती ज्याला पाहून मी एकदम समजून गेलो होतो कि तिला तिची ठोकाठोकी एकदम जोंराणे करून घ्यायची आहे जेणे करून तिला अजून जास्त मजा येईल.

मग पप्पानी पण एकदम जोर जोराणे ठोके देणे चालू करून टाकले होते आणि मग बहुतेक २० मिनिट नंतर पप्पानी मीना च्या पुची मधून लंड बाहेर काढला होता आणि तेव्हा ती पप्पांना म्हणली कि आता दिवसा पण आपल्याला सेक्स करायचे आहे आणि या लंड चे पाणी तुम्ही सांभाळून ठेवा. आता पप्पानी मीना ला म्हणले कि तुला याची काही चिंता करायची गरज नाही आहे आणि मी तुला म्हणतो तसे तू करत जा.

मग पप्पानी मीना ला घोडी बनवून टाकले होते आणि त्यांचा लंड तिच्या पुच्ची मध्ये टाकून तिला ठोकू लागले होते आणि ती नाही म्हणू लागली होती, पण पप्पा एकदम जोराने तिला घोडी बनवून ठोकत होते आणि मग तिला बेड वर वाकवून पण पप्पानी तिला खूप ठोकले होते.

मग पप्पानी लंड बाहेर काढला होता आणि तिला तिच्या गोद मध्ये बसवून घेतले होते आणि लंड तीच्ज्या पुच्ची मध्ये घातला होता आणि तो एकदम आत मध्ये घुसला होता आता मीना स्वतः एकदम जोर जोराने उड्या मारत होती आणि तिची पुच्ची ठोकून घेऊ लागली होती आणि पप्पा तिचे बोल दाबत होते आणि तिची निपल एकदम घासून देत होते.

ते दोघे एकदम जोश मध्ये आले होते आणि मी पण तेव्हा चान्स मारला होता आणि मी रूम मध्ये आलो होतो, आता ते एकदम मग्न होऊन ठोकत होते आणि मग मला असे पाहून पप्पा एकदम घाबरून गेले होते आणि त्यांचा चेहरा एकदम लाल झाला होता.

मग मी त्यांना म्हणले कि पप्पा आज तुम्ही मीना ला एकदम जोराने आणि एकदम मस्त मध्ये ठोकून द्या जसे तुम्ही एकदम मस्त मध्ये मधु ची केली होती आणि तेव्हा ती तीन दिवस पर्यंत सरळ चालू पण शकत नव्हती आणि मग मी पण माझ्या पप्पां समोर एकदम नागडा झालो होतो आणि मी माझा लंड सरळ मीना च्या तोंड मध्ये टाकून दिला होता आणि ती एकदम मजेने माझा लंड एकदम चोकू लागली होती आणि पप्पा तिला एकदम जोर जोरणे ठोके देऊन जवत होते.

मग आम्ही दोघांनी मीना ला बहुतेक ३० मिनिट पर्यंत वर खाली ठोके देऊन ठोकले होते आणि ती पण आम्हाला पूर्ण साथ देत होती आणि ती एक अनुभवी रंडी सारखी तिची पुच्ची ठोकून घेत होती आणि माझ्या लंड चे मजे घेत होती.

मग काही वेळाने ठोके देऊन माझे पप्पा एकदम दमले होते आणि त्यांच्या जागे वरून बाजूला गेले होते आणि तेव्हा मी पहिले होते कि आता मीना सरळ चालू पण शकत नव्हती आणि मी तेव्हा तिच्या पुच्ची मध्ये माझा लंड टाकून दिला होता आणि तिला माझ्या गोद मध्ये उचलून दिले होते आणि तिला तसेच मी बाथ रूम मध्ये घेऊन गेलो होतो, आता मी तिला बोलत होतो आणि ठोके देऊन जवत होतो.

मग मीना म्हणली कि खरेच आज तर मला सेक्स मध्ये आधी पेक्षा पण जास्त मजा आली होती आणि असे सुख मला पहिल्या वेळी मिळाले होते, तुम्ही दोघांनी तुमची सर्व ताकद लावली आहे आणि तुम्ही खूप चांगले ठोकत आहे. मग मी तिला म्हणले कि आज दुपारी तुला यायचे आहे, कारण कि माझा लंड अजून एकदम तहानलेला आहे, मग मी तिला माझ्या ब्बरोबर दुसर्या रूम मध्ये नागडी झोपवले होते आणि माझ्या लंड ला तिच्या पुची मध्ये टाकले होते आणि आम्ही आराम करू लागलो होतो.

मग दुपारी एक वाजता ती उठून म्हणू लागली होती कि आता मला माझ्या घरी जाऊन परत यायचे आहे आणि असे म्हणून ती उठली होती आणि तिने तिचे कपडे घातले होते आणि ती मला एक जोराने कीस करून बाहेर निघून गेली होती.

मित्रांनो काही तास आराम केला कि मीना परत तिची ठोकाठोकी करून घ्यायला आली होती. मी आणि पप्पानी दिवसा परत एक वेळा तिला एकदम जोर जोरणे ठोकून दिले होते आणि तिला खूप मजे दिले होते. तिने पण आम्हाला पूर्ण पूर्ण साथ दिली होती आणि मजा केली होती. आम्ही खूप नवीन स्टाईल मध्ये तिला ठोकले आणि तिने पण साथ दिली होती.